Måste man vittna om man blir kallad?

2020-05-02 i Vittna
FRÅGA
Jag har en kollega som frågat om jag vill vara hennes vittne i rättegång då hon anmält sin man för misshandel. Jag sa ja och gav henne mitt person nummer men nu har jag ångrat mig då jag inte känner henne så bra och jag minns inte att hon berättat något om någon misshandel till mig. Dessutom har jag inte träffat henne på månader. Måsta jag vittna om jag blir kallad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring vittnen finns i Rättegångsbalken (RB).

Vittnesplikten och dess undantag

I Sverige råder en så kallad vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man blivit kallad som vittne (36 kap 1 § första stycket RB). De som är undantagna från denna vittnesplikt är barn under 15 år, människor med en psykisk störning, den misstänktes nära släkt och vissa yrkesgrupper som omfattas av sekretess (36 kap 3-5 §§ RB).

Vad kan hända om du inte vittnar?

Faktum är att domstolen har rätt att vidta vissa åtgärder mot någon som vägrar att vittna. Om du inte kommer till huvudförhandlingen du blivit kallad till kan domstolen besluta att du ska hämtas dit av polis. De kan också besluta att du ska kallas till ny huvudförhandling och att du riskerar vite om du inte kommer dit (36 kap 20 § RB). Om du skulle dyka upp vid huvudförhandlingen men ändå vägrar att vittna, har domstolen rätt att hota med vite och häktning (36 kap 21 § RB). Utöver detta kan du också bli skyldig att ersätta vissa rättegångskostnader (36 kap 23 § RB).

För att rätten ska vidta någon av dessa åtgärder måste de dock anse att det är proportionerligt med hänsyn till exempelvis vilken betydelse ditt vittnesmål har för målet.

Sammanfattning

Så länge du inte faller in i någon utav undantagen måste du alltså vittna. Det spelar ingen roll att du inte anser att du själv har något att bidra med. Om du skulle vägra vittna kan rätten besluta om vissa åtgärder för att få dig att utföra din vittnesplikt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (194)
2020-11-29 Vad händer om man uteblir från huvudförhandling i domstol?
2020-11-29 Får sambon till en part vittna i brottmål, och hur stor vikt fästs vid sambons vittnesmål i så fall?
2020-11-15 Måste jag vittna mot min fru?
2020-11-13 vittnesplikt för närstående

Alla besvarade frågor (86680)