Preskription av skatteskuld

FRÅGA
Skatteskulder preskriberas efter 5 år men hur länge ligger en skatteskuld som 'passiv skatteskuld' efter den preskriberats? Räknas datumet för preskibering från Skatteverkets beslut eller från det man överklagat och förlorat i tingsrätten eller förvaltningsdomstolens beslut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Datumet för preskriptionen räknas från och med utgången för det år då skulden förföll till betalning. Förföll skulden till betalning någon gång under år 2010 så börjar preskriptionstiden räknas från och med årsskiftet 2010/2011.

Lagreglerna finns i Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. (här) och femårsfristen finns under 3 §.

Enligt 10 § samma lag innebär preskription att borgenären inte får vidta några åtgärder för att få betalt efter att skulden preskriberats. Du kommer alltså inte behöva betala skatten.

Sammanfattningsvis kommer skulden ligga kvar som en passiv skatteskuld tills dess att den är betald, men du kommer inte få några kravbrev.

Jag hoppas det besvarar din fråga.

Med varma hälsningar

Olivia Åman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (24)
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar
2019-12-22 När preskriberas en skatteskuld?

Alla besvarade frågor (86937)