Är arbetsgivare skyldig att betala för pendlande

2021-09-16 i Reseersättning
FRÅGA |Hej. Jag bor i Västerås och jobbar i Stockholm. För att komma till arbete måste jag ta buss , sen tåg, sen pendeltåg eller tunnelbana. Det pendelkortet kostar mig 3.200kr per månad. Är arbetsgivare skyldig betala mig för det pendlande? Delvis eller inte?
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så är ditt vanliga arbete i Stockholm. Om det hade varit en tjänsteresa till en tillfällig arbetsplats så kan man få ersättning för detta.Ersättning för resor till och från ditt vanliga arbete är ingenting som regleras i lag. Restid kan däremot ibland reglers i kollektivavtal och i det personliga anställningsavtalet. Jag skulle därför rekommendera dig att kolla på dessa för att se om du har rätt att få ersättning,Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man få reseersättning av ett företag utan att man är anställd?

2019-07-28 i Reseersättning
FRÅGA |Kan man få reseersättning av ett företag utan att man är anställd.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att försöka besvara din fråga, och därefter ge råd om vad du kan göra nu. Kan man få reseersättning av ett företag utan att man är anställd?Reseersättning är en anställningsförmån, så av den anledningen kan det bli svårt att ge andra än anställda reseersättning. Om du undrar mer specifikt vad som gäller om t.ex. en uppdragstagare eller en arbetssökande skulle vilja ha reseersättning rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga, och skriver mer utförligt om vilka omständigheter som föreligger. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga, eller ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Inget lagkrav på att restiden till kunderna ska ingå i lönen

2018-12-17 i Reseersättning
FRÅGA |Min svärdotter jobbar på ett städföretag (timanställd) och har ibland flera kunder samma dag.Hennes arbetsgivare betalar inte lön för restiden mellan kunderna, är det verkligen lagligt?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige styrs reglerna på arbetsmarknaden allra främst av överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det finns inte mycket lagregler på området utan det som parterna har kommit överens om gäller.Detta innebär att din svärdotter och hennes arbetsgivare har total avtalsfrihet gällande hur restiden ska hanteras. Vanligtvis finns det ingen kompensation för tiden som spenderas på resor från kund till kund.Eftersom förhållandena inte styrs av lag finns det en chans att hennes arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal som kanske innehåller andra regler om huruvida resan mellan kunderna ska vara avlönad eller inte. Ifall ett sådant kollektivavtal finns borde det visa sig i din dotters anställningsavtal eftersom kollektivavtal anses ha en normerande verkan på så sätt att de påverkar anställningsavtalen även för arbetstagare som inte är medlemmar av fackföreningen. Eftersom hennes anställningsavtal inte verkar innehålla regler som säger att resorna ska betalas kan slutsatsen dras att hennes arbetsgivare inte är bunden av något kollektivavtal eller att kollektivavtalet som finns inte kräver att resorna ska vara betalda.SlutsatsSvaret på din fråga är helt enkelt att det är lagligt att inte betala resor mellan kunder. Det hela kommer ner till vad arbetstagaren och arbetsgivaren har avtalat om vilket visar sig av anställningsavtalet. Eftersom anställningsavtalet inte säger att resorna ska betalas ut är arbetsgivaren inte skyldig att göra det. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Betalt för restid till jobbet?

2017-03-07 i Reseersättning
FRÅGA |Hej, jag jobbar på en grävfirma, inom transportförbundet. Vi har en fast arbetsplats att utgå från varje dag. Vår arbetsdag börjar kl 7. Men ibland åker vi på jobb ca 5 mil bort och då räknar arbetsgivaren med att vi ska vara på den arbetsplatsen kl 7. Det betyder att vi får lägga ca1-1,5 timmar varje dag i restid mellan vår fasta arbetsplats och jobbområdet. Detta är tid som vi inte får betalt för. Kan det vara rätt eller blir vi lurade av arbetsgivaren?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!Restid är inte arbetstidI Arbetstidslagen finns regler om arbetstid. Restid till arbetsplatsen räknas i princip inte som ordinarie arbetstid (5 § Arbetstidslagen). Detta innebär att ni enligt lag inte har rätt till ersättning för den tiden. Kollektivavtal kan ge rätt till ersättning för restidNi kan dock ändå ha möjlighet till ersättning om det anges i ert kollektivavtal. Eftersom att du anger att grävfirman är inom Transportförbundet borde kollektivavtal finnas. RådgivningJag rekommenderar därför att du hör av dig till Transportförbundet och frågar om ni har rätt till ersättning för restiden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är välkommen att ställa fler frågor!Med vänliga hälsningar

Bör chefen betala min bussresa till jobbet?

2021-04-30 i Reseersättning
FRÅGA |Hej Jag reser 45 km varje dag till jobbet med buss Min månadskort kostar 850 kr.Bör chefen betala min månadskort?
Cornelia Nilsson |Hej, först och främst - tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Sen till din fråga; om din chef bör betala ditt månadskort, då du åker buss varje dag till jobb.Resan på 45 km som du tar varje dag till jobb kallas för restid och för denna kan det utgås restidsersättning. Dock är detta inget som regleras i lag, utan det regleras i så fall i kollektivavtal.Så för att få reda på om chefen bör betala ditt månadskort, skulle jag rekommendera dig att kolla om arbetsplatsen tillämpar något kollektivavtal och i så fall vad som regleras där. Möjligtvis att ni har kommit överens om något i ditt personliga anställningsavtal. Hoppas detta gav svar på din fråga! Om du har fler funderingar eller frågor är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Står jobbet för tilläggsavgift inom kollektivtrafiken

2019-02-28 i Reseersättning
FRÅGA |Hej, det är nämligen så att jag fick en tilläggsavgift (böter) ifrån SL kontrollanter i tisdags. Händelsen var den som att jag åkte med jobbet på en grupp resa, vi köpte en reskassa och vi var 3 stycken som åkte på samma biljett alltså att vi köpte biljett för 3 personer på samma kort. Jag kliver av en station före mina kollegor eftersom jag bor där, går upp till spärrarna och där står kontrollanter och jag får böter fast än att jag förklarade för dem hur det ligger till. Biljetten var med min kollega som fortsatte vidare med tunnelbanan. Jag överklagade SL det hjälpte inte jag gjorde en bestridande hjälpte inte heller, jag måste betala boten.Min fråga lyder: står jobbet för boten eftersom det var under arbetstid eller måste jag själv personligen stå för den?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag har tolkat din fråga som att du undrar om din arbetsgivare står för tilläggsavgiften som drabbade dig då du hoppade av tunnelbanan i tisdags.Regler kring arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagaren finns huvudsakligen i LAS (lagen om anställningsskydd) och MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet), men även i andra regleringar. Till att börja med ska jag konstatera att stora delar av arbetsrätten är dispositiv, vilket innebär att reglerna kan avtalas bort. Kolla vad som står i ditt anställningsavtal gällande resor för arbetet. Om det inte är specifikt reglerat i ditt anställningsavtal så kan det vara reglerat i ditt eventuella kollektivavtal. Vanligtvis står arbetsgivaren för resor på arbetstid för arbetsgivarens räkning. Detta innebär att din arbetsgivare med stor sannolikhet kommer att stå för biljetter eller liknande som ni betalade för att kunna åka med SL. Huruvida din arbetsgivare kommer att stå för den tilläggsavgift som du drabbades av till följd av att du inte hade biljetten med dig på vägen ut från tunnelbanestationen är osäkert. Det finns ingen lag som säger att arbetsgivaren måste ersätta dig för tilläggsavgiften, utan detta regleras vanligen i avtal.Mitt råd till dig är att prata med arbetsgivaren, kolla ditt anställningsavtal och ditt kollektivavtal. Vissa arbetsplatser har även ett så kallat "resereglemente" som reglerar hur du som arbetstagare blir ersatt för olika resor inom tjänsten.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Omplacering och milersättning

2017-11-20 i Reseersättning
FRÅGA |Hej,Min arbetsgivare har beordrat mig att arbeta på annat kontor, 10 mil från mitt tjänsteställe en dag i veckan. Men han (arbetsgivaren) säger att jag inte får milersättning eftersom han tycker att alla kontoren företaget har är min arbetsplats. Likaså har jag längre arbetsdag (8-17) än vad han tycker jag ska bemanna detta andra kontor (9-15), vilket gör att jag ska köra dessa 10 mil under arbetstiden, men restid ingår inte i arbetstiden, därför säger han att jag måste ta kompledigt dessa två timmar, eller om jag vill vara där på andra kontoret mellan 8-17, får jag givetvis det, men restid får inte ingå i arbetstiden. Får man verkligen ha det så, när man är beordrad att bemanna ett kontor där man inte är i vanliga fall? Och dessutom inte få betalt för milersättning (som borde utgå med 18,50/mil då det borde räknas som tjänsteresa)?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Ett kort svar på din fråga är att vad din arbetsgivare (AG) får göra och inte göra bestäms i första hand av tvingande (går inte att avtala bort) arbetsrättslig lagstiftning. Eftersom lagen ofta är generellt avfattad får den sitt innehåll främst genom rådande kollektivavtal på arbetsplatsen (eller t.o.m. inom branschen) och utifrån vad som står i ditt anställningsavtal. AG har en ledningsrätt vilket innebär att denne får omplacera sin personal. Arbetstagarens främsta skyldighet gentemot AG är att stå till AG:s förfogande (arbetsskyldigheten). Det innebär att du ska arbeta för AG inom ramen för rådande kollektivavtal och anställningsavtal. I lagkommentarer till 5 § arbetstidslagen anges att restid inte räknas som arbetstid. Milersättning har du rätt till om resen skulle vara att definiera som "tjänsteresa". Om din arbetsgivare har rätt d.v.s. att "alla kontoren företaget har är [din] arbetsplats" så är inte resan en tjänsteresa. Hur det förhåller sig med den saken beror på vad omplaceringen innebär. Är det bara för en kortare period du ska jobba en dag i veckan på det andra kontoret eller är det tills vidare. Är det inte bara tillfälligt samt framgår det av gällande kollektivavtal och ditt personliga anställningsavtal att det ingår i din arbetsskyldighet att jobba även på andra kontor, är det troligt att det inte räknas som tjänsteresa. Om resorna är att definiera som tjänsteresor beräknas milersättningen främst utifrån ditt kollektivavtal. I andra hand utgår ersättning enligt 12 kap. 5 § 1 st. inkomstskattelagen med den beräkning du angett. Detta under förutsättning att du reser i egen bil. Att din arbetsdag på den nya arbetsplatsen är 2-3 timmar kortare än hur du nu arbetar, borde inte vara ett problem så länge det inte inverkar på din lön. Får du ersättning för dessa timmar i kompensationsledighet borde det inte vara ett problem. Kompensationsledigheten är att likställa lön. Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till!

Kan arbetstagare tvingas använda förmånsbil?

2015-12-23 i Reseersättning
FRÅGA |Hej. Mitt arbete kräver att jag gör kundbesök minst 4 av 5 dagar i veckan. Vi har möjlighet till förmånsbilar eller så kör jag privat bil och får ersättning. Kan företaget tvinga mig att ta förmånsbil?
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget som säger att din arbetsgivare har rätt att tvinga dig till att använda en förmånsbil istället för att använda din privata bil mot ersättning. Valet mellan om du ska använda förmånsbil eller privat bil mot ersättning är ett avtal mellan dig och din arbetsgivare. Ni har alltså att gemensamt komma överens om huruvida du ska använda det ena eller det andra. Däremot, som jag tidigare nämnt, har din arbetsgivare ingen rätt att tvinga dig till något av alternativen. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,