Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?

2020-09-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag lever sedan drygt 10 år med hiv. På grund av den stigma som finns kring den sjukdomen har jag, som så många andra, valt att inte leva öppet med min situation. Inte ens mina egna barn vet om detta. Jag är välbehandlad och har en sk. Smittfri hiv där virus ej går att mäta i mitt blod.Dock har jag till de jag haft sexuella relationer med berättat. I min senaste relation som varade i 2 år så har mitt ex. sagt att hon tänker berätta för sina barn om hur det är. Och jag vet inte alls för vilka andra hon pratar med detta om. Saken är den att just denna gång hade vi sex innan jag berättade, vilket såklart var dumt men inte olagligt då min läkare befriat mig från informationsplikten. Hon fick veta det från mig efter någon vecka och har efter det valt att stanna i relationen i två år. Varför hon nu har sånt behov att prata om detta med andra kan man bara spekulera i. Jag undrar nu om detta kan vara någon form av förtal att hon väljer att berätta om min sjukdom till vem som helst? Trots att vi levt två år tillsammans och hon alltid varit väl medveten om att det är viktigt för mig att hålla detta hemligt.Hon postar det inte på Facebook eller liknande men att hon kan prata runt.Jag är en relativt igenkänd person i den stad jag bor i och vill av den anledningen heller inte att det skall komma ut. Om det kan ledas till förtal så vill jag kunna säga det till henne att hon inte kan prata om min sjukdom med folk i vår närhet utan att då klassas som förtal.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Ditt ex kan ha gjort sig skyldig till brottet förtalAtt utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket). Om ditt ex skulle berätta om din HIV-sjukdom för andra så innebär det att hon lämnar en konkret uppgift om dig. För straffbarhet krävs vidare att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Detta innebär att uppgiften är nedsättande och typiskt sett kan medföra att andra får en mer negativ bild av personen. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras utifrån den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Du skriver om den stigma som finns kring sjukdomen och att du därför själv valt att inte gå ut med att du har den. Om ditt ex berättar för andra att du har HIV finns det risk att andras uppfattning påverkas på ett negativt sätt vilket skulle skada ditt anseende. Jag skulle därför säga att det är en typiskt sett nedsättande uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Vidare skriver du att du är en relativt igenkänd person i den stad du bor i och till detta hör att politiker och andra offentliga personer får anses tåla mer än andra. Däremot förutsätter det att uppgifter som lämnas är relevanta och i detta fall ser jag ingen anledning till att din sjukdom skulle vara en relevant uppgift i förhållande till din yrkesroll eller anledning till att du är igenkänd (oavsett vad det kan tänkas vara). Måste finnas uppsåtFör att ditt ex överhuvudtaget ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste hon ha haft uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att hon måste ha haft en avsikt med att utpeka dig och varit medveten om att det finns en stor risk att andra får en negativ uppfattning om dig till följd. Med tanke på att hon är väl medveten om att du vill hålla din sjukdom hemlig men trots detta vill berätta för andra så tyder detta på att hon har uppsåt. Ibland kan förtal vara försvarligtÄven om dessa rekvisit för brottet förtal verkar vara uppfyllda i situationen kan det trots allt vara försvarligt. För att detta undantag ska bli aktuellt krävs det antingen att ditt ex ska ha varit skyldig att uttala sig om din sjukdom eller att det annars var försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom ska ditt ex i så fall visa att uppgiften är sann eller att hon hade skälig grund för den (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). I situationen som du beskriver ser jag ingen anledning till varför ditt ex skulle vara skyldig att lämna uppgiften om din sjukdom. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. Ditt ex kanske hävdar att hon vill lämna uppgiften om din sjukdom i syfte att varna andra men samtidigt skriver du att din sjukdom är sk "smittfri HIV" vilket hon rimligtvis borde veta om. Att berätta för familj eller vänner kan ibland ses som försvarligt eftersom det finns ett ganska stort utrymme för att lämna "nedsättande uppgifter" i de situationerna. Men enligt din beskrivning verkar det som att hon vill berätta för bland annat sina barn men även fler personer. Med grund i ovanstående skulle jag bedöma att det inte är försvarligt för ditt ex att berätta för andra om din HIV-sjukdom och därför har det ingen betydelse att uppgiften är sann. Kort sammanfattningOm ditt ex berättar om din HIV-sjukdom för andra så finns det en risk att du utsätts för andras missaktning eftersom det får betraktas vara en nedsättande uppgift som andra kan få en negativ uppfattning om. Enligt mig tyder det på att ditt ex har uppsåt om hon berättar för andra. Det finns heller ingen skyldighet för ditt ex att berätta för andra och om hon skulle vilja varna andra så kan inte det heller anses vara försvarligt eftersom din sjukdom är smittfri. Med detta sagt så skulle ditt ex alltså kunna göra sig skyldig till brottet förtal om hon berättar för andra om din HIV-sjukdom. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förtal mot företag?

2020-09-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan man bli anmäld för förtal om man skriver något negativt om ett företag på Facebook
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan man begå förtal mot ett företag?Din fråga kan besvaras ganska kortfattat; Paragrafen om förtal i brottsbalken 5 kap 1 § (här) tar sikte på en levande person och kan inte tillämpas i fråga om någon skulle begå motsvarande agerande mot ett företag. Ett sådant agerande kallas istället för ekonomiskt förtal och är inte ett brott enligt svensk lag. Svaret är alltså nej, man kan inte bli anmäld för förtal om man skriver något negativt om ett företag.UndantagDet finns dock ett litet undantag som jag vill upplysa dig om. Det finns ett exempel i rättspraxis på när en ärekränkning mot ett företag lett till fällande dom (NJA 1950 s. 250). Fallet var sådant att företaget var starkt förknippat med en person. Personen i fråga var verkställande direktör för företaget och företagets namn innehöll personens namn. Det här fallet borde vara jämförligt med fall som gäller små företag som styrs och förknippas med endast en person eftersom förtal måste vara riktat mot en person. SammanfattningOm det inte med tydlighet går att fastställa vem som ett uttalande är menat att utsätta för andras missaktning, så omfattas det inte av förtalsregeln, t.ex. om det rör sig om ett större företag med många anställda. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!Vänligen,

Skällsord skickade till brottsoffrets sambo - förtal?

2020-09-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo får kostant mail och samtal från sitt ex där hon både skriver förnedrande och kränkade saker om mig och mina barn. Så som att mina barn är äckliga fula horungar och jag är en vidrig hora osv. Han har bett henne sluta att höra av sig men hon gör inte det. Kan jag anmäla henne för det hon skriver eller säger om mig och mina barn fast det skickas till honom?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I och med att uttalandena inte riktas mot dig personligen är det inte tal om brottet förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Det brott som eventuellt aktualiseras i ditt fall är förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal. Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte. Genom att maila och prata med din sambo, där personen kallar dig och dina barn för de sakerna du beskriver klassas som förtal. Uppgifterna är sådana att de faller in under "ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Viktigt att veta är att förtal är ett målsägandebrott och att detta måste anmälas av målsägande, dvs. du för att brottet ska kunna åtalas. Spara allt material, konversationer och dylikt som visar vad du blivit utsatt för. Vänligen,

Får mitt ex sprida information om min ekonomiska situation?

2020-09-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Mitt ex hotar med att sprida information om min ekonomiska situation. Får han göra det?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förtal kan aktualiserasJag tolkar din frågeställning som så att informationen ditt ex hotar att sprida kan skada dig då han just hotar om det. Om han sprider information om din ekonomiska situation i syfte att andra ska se ned på dig kan brottet förtal aktualiseras (5 kap. 1 § Brottsbalken). Däremot måste du kunna visa att han gjorde detta för att få andra att se ned på dig. Hade han däremot goda skäl att lämna uppgift om din ekonomiska situation och uppgiften är att sann, kommer han inte dömas till ansvar för brottet. En annan möjlighet är brottet förolämpningBrottet förolämpning aktualiseras snarare när en person säger något i direkt syfte att såra den andra och då du säger att han hotar att sprida information om dig passar brottsbeskrivningen inte riktigt in. Men om han uttalar sig nedsättande om dig och gör det för att kränka dig kan brottet förolämpning aktualiseras ändå såvida konversationen sker mellan er (5 kap. 3 § Brottsbalken). Du behöver själv väcka åtalBrotten förtal och förolämpning faller båda under enskilt åtal (5 kap. 5 § Brottsbalken). Det innebär att du själv behöver väcka åtal mot ditt ex om du vill påbörja en process. En åklagare väcker endast åtal i vissa fall om det är motiverat av allmänhetens intresse. Du väcker enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap. 1 § Rättegångsbalken). Stämningsansökan ska innehålla en del uppgifter bland annat ska beskrivning om den brottsliga gärningen, vem den tilltalade är o.s.v. (47 kap. 2 § Rättegångsbalken). Vid enskilt åtal står inte staten för ens rättegångskostnader som målsägande utan det är något man själv gör. Det innebär att om du förlorar kan det bli dyrt då man får betala sina egna rättegångskostnader och ibland motpartens rättegångskostnader om motpart yrkat på det. SammanfattningSammanfattningsvis får ditt ex inte sprida information om din ekonomiska situation om spridandet av information är ämnat att skada ditt anseende hos andra personer. Däremot om ditt ex hade goda skäl till spridandet av informationen och uppgiften han spred vad sann utdöms inte ansvar. Om du vill gå vidare med ärendet behöver du väcka enskilt åtal om saken. Du är välkommen att boka tid hos Lawlines duktiga jurister om du vill ha ytterligare hjälp. Med vänliga hälsningar,

Kan en skrivelse utgöra förtal?

2020-09-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline. Jag har haft synpunkter på vissa beslut och handhavande som tagits i vår bostadsrättsförening, något som har irriterat vår styrelse. För några månader sedan delade en av styrelseledamöterna ut en skrivelse som lämnades i samtliga boendes brevlådor. I skrivelse stod att jag skulle ha utsatt föreningen för fakturabedrägeri, att jag ska ha hotat en av entreprenörerna och var polisanmäld för detta. Detta stämmer inte, och jag har fram tills nu väntat på att bli kallad till polisförhör, något som dock inte skett. Dessutom hade vederbörande skrivit att jag ska ha kallat honom för både det ena och det andra, samt spottat efter honom osv. Jag har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, skriftligen blivit anklagad för stöld, pga. att jag har använt dekorations stenar som tillhör föreningen, något som både jag och många andra i föreningen har gjort.Får man verkligen göra så här? Finns det någon möjlighet för mig att gå vidare med detta?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att den person som har anklagat dig för att ha stulit dekorstenar av föreningen är samma föreningsledamot som har delat ut skrivelsen där du anklagas för fakturabedrägeri, hot gentemot en leverantör och att ha kallat honom för diverse saker och spottat efter honom Den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat vis till andra lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den utpekade för missaktning gör sig skyldig till förtal, enligt 5 kap. 1 § första stycket brottsbalken. Föreningsledamoten har i detta fall både utpekat dig som brottslig i ditt levnadssätt, då han har anklagat dig för bedrägeri och stöld, och som klandervärd i ditt levnadssätt då han uppger att du ska ha spottat efter honom. Den skrivelse där du utpekas för detta har alltså lämnats för att försätta dig i en obekväm situation och har med andra ord lämnats i syfte att utsätta dig för andras missaktning. Om det anses att lämnandet av uppgifterna är ett försvarligt beteende kan den som lämnar dessa uppgifter inte anses ha begått förtal. Detta förutsätter dock att uppgifterna antingen var sanna eller att uppgiftslämnaren har haft skälig grund att lämna dessa, vilket framgår av 5 kap. 1 § andra stycket. I denna situation finns det dock ingenting som tyder på att det föreningsledamoten har gjort har varit försvarligt. Ifall du vill gå vidare med detta bör du alltså göra en polisanmälan angående förtal. En åklagare får nämligen inte väcka åtal för förtal på eget initiativ. Vänliga hälsningar,

Gränsdragning för förtal

2020-09-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hyresvärdens skriftliga svar till hyresnämnden efter min ansökan om föreläggande, "yrkande har en otrevlig ton med personliga påhopp på våra anställda"Kan detta vara förtal/ärekränkning?Om så är fallet, faller det då under allmänt åtal?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Man döms inte om man var skyldig att lämna uppgiften eller om det var försvarligt, och det antingen var sant eller att man hade skälig grund för att tro det.I det här fallet är det tveksamt om det som skrivits om dig räknas som förtal, eftersom kravet är att de ska ha lämnat en viss sorts uppgift. De har inte påstått att du begått ett brott, eller att du har ett klandervärt levnadssätt (med det menas exempelvis att påstå att någon missbrukar alkohol eller är en dålig förälder till sina barn, det är alltså ett högt ställt krav).Att till exempel kalla någon otrevlig utgör inte förtal, eftersom det måste röra sig om en faktisk uppgift och mer än allmän kritik. Citatet från hyresvärden uppfyller enligt min uppfattning inte kravet på att vara en bestämd uppgift vars sanningshalt kan prövas.Det ska även sägas att förtal är ett målsägandebrott och alltså generellt faller under enskilt åtal.Som svar på din fråga är det alltså min bedömning att det inte finns någon grund för en talan om förtal i det här fallet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Förtal och olaga hot?

2020-09-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.En fd bekant har gått och spritid till alla vi känner (vi har många gemensama vänner. Hsn har även varit min chef. Han har sagt stt jag har tagit en massa pengar från företaget. Att jag har haft sex med honom på jobbet att jag jobbar som prostituerad. När han har varit full har han ringt till en gemensam vän och sagt att han har anlitat någon att skada min fd sambo samt mig. Allt detta som han påstår är inte sant. Detta kom när jag inte ville vara vän med honom. Jag har försökt bli av med honom i snart ett år men han slutar inte. Jag är verkligen rädd att han ska skada mig eller min fd.Kan polisen göra någonting?Våra vänner har insett hur han är och är nog rädda för honom så ingen vill bli inblandat och tala om detta för polisen. Finns det någonting jag kan göra. Jag mår jätte dåligt. Med Vänlig Hälsning
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du kan göra när en fd chef spridit falska uppgifter om dig och uttalat sig hotfullt om dig och din fd sambo till en gemensam vän. I mitt svar har jag utgått ifrån att du är minst 18 år gammal.Förtal och enskilt åtalVad gäller uppgifterna han har spridit om dig skulle det kunna vara fråga om förtal. Brottet förtal finns i 5 kap 1 § brottsbalken (här) och innebär att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för annans missaktning. Jag har inte tillräckligt med information för att avgöra om det är förtal i just ditt fall, men det skulle kunna vara det. I slutändan är det domstolen som avgör om det är förtal eller inte och om du lyckats bevisa det.Om du misstänker att det kan vara förtal kommer du med största sannolikhet behöva driva ärendet själv utan hjälp av åklagare. Åklagaren väcker bara åtal i förtalsmål om det är viktigt för allmänheten, se 5 kap 5 § brottsbalken (här). Det innebär att du själv kommer behöva skriva en stämningsansökan och skicka in den till tingsrätten.Olaga hotOm din fd chef var allvarlig när han sa till er gemensamma vän att han anlitat någon för att skada er, skulle det kunna vara brottet olaga hot som finns i 4 kap 5 § brottsbalken (här). För att det ska räknas som olaga hot krävs dock att du och din fd sambo uppfattade det som ett allvarligt menat hot som skrämde er (eller att det var allvarligt menat men att ni inte förstod allvaret) och att din fd chef avsåg att ni skulle få reda på vad han hade sagt. Det är polisen som utreder om det finns bevisning för om det är olaga hot, varför ni kan göra en polisanmälan.SammanfattningNär det gäller de falska anklagelserna som din fd chef spridit om er skulle det kunna vara fråga om förtal bland annat beroende på hur han spridit uppgifterna och hur många som kunnat ta del av uppgifterna. Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att säkert säga om det är förtal eller inte. Vad gäller hotet mot dig och din fd sambo rekommenderar jag er att vända er till polisen. Dessutom skulle du kunna ta hjälp av en jurist som kan skriva ett kravbrev och skicka till din fd chef där juristen informerar honom om att ni kommer vidta rättsliga åtgärder om han inte slutar sprida osanna uppgifter om dig.Vänligen,

Fd flickvän som är inloggad på annans sociala medier samt publicerar brottsliga anklagelser

2020-09-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En fd flickvän har kvar inloggningsuppgifter till sociala medier. Men har blivit uppmanad att hon längre inte har hans samtycke. Hon gör det ofta och läser hans privata konversationer ändå. Lägger sedan upp text där hon beskriver honom som kvinnomisshandlare samt annat otrevligt. Det står namn på vem han är och en gammal dom som inte stämmer med varken årtal eller vad han dömdes för. Detta läggs upp av henne på hans "story" på social media utan att han har vetskap om detta. Detta leder till bla att han får ta emot hot av andra. Hon lägger ut på sin egen sociala media där hon anklagar honom för misshandel, sexuella trakasserier etc. Går in med hans namn varje gång.Vad jag har förstått så är det ev dataintrång, förtal. Tjejen är 17 år. Killen är myndig.Vad gäller vid polisanmälan? Finns det chans att det blir något av det så att säga?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill först förtydliga att jag tolkar "han" som fd pojkvän och att frågan därmed rör en fd flickvän till honom som har kvar inloggningsuppgifter till sociala medier och som riktar brottsliga anklagelser mot honom. När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Fd flickvän kan ha gjort sig skyldig till brottet dataintrång Precis som du skriver kan det röra sig om dataintrång och jag kommer därför att undersöka ifall den fd flickvännen kan ha gjort sig skyldig till det brottet. Den som bland annat olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång (BrB 4 kap. 9 c § första stycket). Du skriver att den fd flickvännen har kvar inloggningsuppgifter till sociala medier och jag tolkar det som att hon fortfarande kan logga in på den fd pojkvännens sociala medier. När hon loggar sig in på hans sociala medier och läser privata konversationer samt publicerar egna texter på hans sociala medier innebär det att hon berett sig tillgång till en uppgift. Eftersom de privata konversationerna och inläggen finns på sociala medier är de uttryckta i en för en dator anpassad läsbar form. Detta innebär att uppgifterna är avsedda för automatiserad behandling. Då fd flickvännen inte längre har hans samtycke innebär det att handlandet sker olovligen. Det krävs att fd flickvännen hade uppsåt för att kunna dömasÄven om jag ovan kom fram till att kriterier för brottet dataintrång är uppfyllt så krävs det vidare att fd flickvännen hade uppsåt för att kunna göra sig skyldig till brottet (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att fd flickvännen måste vetat om eller i vart fall varit likgiltig till att denne inte får logga sig in på exets sociala medier eller skriva inlägg där. Med tanke på att du skriver att fd flickvännen ofta loggar sig in på hans sociala medier och läser konversationer är det tydligt att det inte rör sig om enstaka misstag utan snarare att hon varit fullt medveten om sitt handlande. Jag skulle därför bedöma att fd flickvännen har uppsåt till dataintrång. Fd flickvännen kan ha gjort sig skyldig till brottet förtalDu skriver även att det eventuellt kan handla om förtal i detta fall och jag ska undersöka detta vidare. Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket). När den fd flickvännen publicerar texter på sociala medier och anklagar honom för misshandel och sexuella trakasserier så pekas han ut som brottslig. Eftersom det är relativt allvarliga påståenden som han utpekas ha gjort så innebär det att det är ägnat att utsätta honom för andras missaktning. När andra läser dessa texter finns en stor risk att de reagerar och tycker annorlunda rent negativt om honom. Måste finnas uppsåtFör att fd flickvännen överhuvudtaget ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste hon ha haft uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att den fd flickvännen måste ha haft en avsikt med att utpeka sin fd pojkvän som brottslig och varit medveten om att det finns stor risk att andra får en negativ syn kring detta. Enligt mig verkar det som fd flickvännen har uppsåt i detta fall eftersom hon skriver dessa påståenden både på hans sociala medier men också på sina sociala medier ett flertal gånger. Ibland kan förtal vara försvarligtÄven om dessa rekvisit för brottet förtal verkar vara uppfyllda i situationen kan det trots allt vara försvarligt. För att detta undantag ska bli aktuellt krävs det antingen att den fd flickvännen ska ha varit skyldig att uttala sig om de brottsliga anklagelser mot fd pojkvännen eller att det annars var försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom ska den fd flickvännen i så fall visa att uppgiften är sann eller att hon hade skälig grund för den (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). I situationen som du beskriver ser jag ingen anledning till varför fd flickvännen skulle vara skyldig att lämna uppgiften om att fd pojkvännen gjort sig skyldiga till brott. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. I den mån den fd flickvännen vill varna andra för fd pojkvännen skulle man kunna argumentera för att det är försvarligt. Om däremot de påstådda gärningarna ligger långt bak i tiden kan det inte tänkas vara i syfte att varna andra. Vidare spelar det roll hur många som har kunnat läsa inläggen, om det riktas till ett stort antal personer så påverkar det försvarlighetsbedömningen. Vidare måste även fd flickvännen visa på att de påstådda gärningarna är sanna (genom lämpligtvis en giltig dom) eller att hon hade skälig grund att skriva dessa uttalanden. Jag vet för lite om situationen för att med all säkerhet kunna säga om hennes handlingar är försvarliga eller inte. Det som pekar mot att det inte är försvarligt är att han anklagas för relativt allvarliga brott, eftersom det publiceras på sociala medier är risken för spridning stor och att hon går ut med hans fulla namn. Finns det möjlighet att förundersökning inleds?Så länge det finns tillräckliga bevis för dessa ovanstående brott så finns det inga egentliga hinder mot att en förundersökning inleds. Exempel på bevis kan vara fd flickvännens inlägg, olika vittnen, med mera. Vad gäller brottet förtal vill jag även nämna att det oftast inte faller under allmänt åtal (åtal som drivs av åklagare) utan väcks av personen som anser sig ha blivit utsatt för förtal (BrB 5 kap. 5 § första stycket). För att en åklagare ska väcka åtal för förtal krävs det att åtalet ska vara påkallat från allmän synpunkt. Detta kan vara fallet om en uppgift har fått stor spridning och att påståendet handlar om att personen i fråga har begått ett allvarligt brott (till exempel sexualbrott). Enligt mig påstås fd pojkvännen ha begått relativt allvarliga brott och om dessa i tillägg har fått väldigt stor spridning så kan detta falla under allmänt åtal. Annars kan som sagt målsäganden själv väcka åtal genom en skriftlig ansökan om stämning till den tingsrätt där denne bor. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,