Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?

2021-02-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!När jag var 10 år blev våldtagen i fyra års tid av en kusin, som var tre år äldre än vad jag är. Jag har 15 åkommor och försökt begå självmord. Om jag går ut med hans namn i media. Vad blir straffet då?Tacksam för svar!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som du blivit utsatt för våldtäkt under en längre tidsperiod och undrar vad du kan göra för att komma tillrätta med problemet.Till en början vill jag verkligen beklaga att detta hänt dig. I en sån här situation råder jag dig starkt att göra en polisanmälan, vilket med högst sannolikhet (om tillräckliga bevis finns) kommer att resultera i rättegång. Denna process är ofta jobbig och känslosam för målsäganden, men viktig för både dig och samhället i stort. Straffet för gärningsmannen kan hamna mellan två och sex år beroende på omständigheterna i fallet (6 kap. 1 § BrB). Hur utfallet kommer att bli i just din situation jag kan dessvärre inte uttala mig om utan närmare detaljer m.m. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska?

2021-02-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Den som tagit examen som sjuksköterska ansöker sedan om sin sjuksköterske - legitimation hos Socialstyrelsen (Patientsäkerhetslagen, PSL 4 kap. 1 §). Socialstyrelsen kontrollerar den ansöktes belastningsregister (16 c § Förordning om belastningsregister). Men Socialstyrelsen kan endast se de brott där du dömdes till något annat än böter. Straffet för sexuella övergrepp är fängelse i högst två år (Brottsbalken 6 kap. 2 §). Det rör sig således inte om ett brott med böter i straffskalan. Brottet sexuellt övergrepp kan således synas i ditt belastningsregister hos Socialstyrelsen vid ansökan om sjuksköterskelegitimation. Hur mycket det påverkar din chans att få legitimation för yrket är svårt för mig att bedöma. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får en 18 åring och 16 åring ha sex?

2021-02-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar om en 18 åring får ha sex med en 16 åring?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sexualbrott regleras i 6 kap. brottsbalken (BrB). I Sverige är åldern för sexuellt självbestämmande 15 år. Det är alltså förbjudet för någon över 15 år att ha sex med någon som är yngre än 15 år. Den som har sex med ett barn under 15 år kan riskera att dömas för bland annat våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § BrB) eller sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § BrB).Utöver detta är det alltid olagligt att ha sex med någon som inte vill och kan dömas för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB alternativt oaktsam våldtäkt enligt 6 kap. 1 a § BrB.Som svar på din fråga kan alltså en 18 åring ha sex med en 16 åring då båda är över 15 år, förutsatt att samtycke föreligger. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Inte olagligt att ta bilder av sig själv

2021-02-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |hej! om någon lagt upp delvis nakenbilder, lätt sexuella bilder på sig själv som minderårig som sedan lätt till kontakt med pedofil. om 'personen' sen anmäler pedofilen, kommer 'personen' bli anmäld för barnpornografi?
Oscar Rudén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att skicka så kallade nakenbilder är ett relativt vanligt förkommande fenomen. I regel är det inte olagligt att skicka sådana bilder på sig själv till en frivillig mottagare. Det kan kan dock vara brottsligt att skicka nakenbilder till någon som inte vill ta emot bilderna. Är det olagligt att sprida nakenbilder på sig själv?Att frivilligt sprida nakenbilder på sig själv är i regel inget brott. Huruvida personen i fråga är minderårig eller inte är inte av betydelse om den minderåriga ensamt är den enda som bidrar till spridningen. Notera dock att det kan vara olagligt att sprida vidare, spara eller ens ta del av nakenbilder på barn eller någon annan. Skickas nakenbilder direkt till personer som inte vill emottaga bildernas innehåll kan det utgöra brottet sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket Brottsbalken).Vad innebär detta för dig - Att ta bilder på sig själv är därför inte olagligt, men det kan vara olagligt att sprida bilder av någon annan. "Personen" i fråga blir inte åtalad för barnpornografibrott. Hoppas att du fick svar på dina funderingar.

Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

2021-02-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar vad den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt ligger på?
Sara Hrnic |Till att börja med vill jag säga att när det kommer till val av påföljd kan jag inte med säkerhet säga vad den genomsnittliga påföljden är. Detta eftersom en bedömning alltid görs i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Jag kan däremot förklara brottet i fråga och vad lagen säger om det. Av 6 kap. 1 § brottsbalken framgår det att den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anses som mindre grovt döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Är brottet däremot att anses som grovt döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktar man särskilt om gärningsmannen har använt våld eller hot som har varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en har förgripit sig på offret. Straffskalan för våldtäkt är således fängelse i lägst två och högst sex år medan den för grov våldtäkt är fängelse i lägst fem och högst tio år. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Hälsningar,

Kan en 14-åring straffas för våldtäkt?

2021-02-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vad händer om en 14 åring våldtar en bebis? Han är ju inte straffmyndig än.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller våldtäkt regleras detta i Brottsbalkens 6 kap. 1 §. Av detta lagrum framgår det att en våldtäkt föreligger om en person genomför samlag eller annan likvärdig sexuell handling med en annan person som inte deltar frivilligt. I lagrummet staplas flera kriterier upp för hur ett sådant samlag skall bedömas ha skett frivilligt eller inte, dessa kriterier kan du läsa om HÄR. Vidare till din fråga. Om en 14-åring har bevisats våldta ett barn kommer dessa omständigheter med all sannolikhet leda till att tonåringen fälls för brottet i domstol. Denne räknas enligt straffrättslig mening dock fortfarande som ett barn, och har som du redan konstaterat inte nått en straffmyndig ålder ännu (vilket kräver en ålder på 15 år). För brott begångna av icke-straffmyndiga individer, får dessa inte dömas till påföljd vilket framgår av Brottbalkens 1 kap. 6 §. Sammanfattning:En 14-åring som begår våldtäkt har begått ett brott, men pga att denne ännu inte är straffmyndig kan ingen påföljd för detta brott utdömas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man göra ett frivilligt tillbakaträdande vid försök till köp av sexuell tjänst?

2021-02-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har haft kontakt med en prostituerad kvinna på en chatt. Vi diskuterade bla kostnad, ev tid att ses, vi diskuterade att jag var rädd att åka fast, frågade om hon haft tillslag någon gång mm. Kvinnan krävde man skulle verifiera sig för att kunna boka en träff vilket jag aldrig gjorde."Verkligheten" kom ifatt mig och jag tänkte bla vad håller jag på med, detta är inget för mig och konstaterade att det är alldeles för riskfyllt så jag la ner det hela. Ska väl tilläggas att det hela började med nyfikenhet som övergick till spänning. Kan jag dömas för försök av sexuell tjänst?Eller har jag gjort ett sk frivilligt tillbakaträdande? Detta skedde för ca 3 månader sedan så skulle jag haft uppsåt att ses så borde väl tidsspannet visa att jag lagt ner det?
Ida Zackariasson |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler som berör din fråga hittar du brottsbalken (BrB). Försök till köp av sexuell tjänstFörsök till köp av sexuell tjänst är kriminaliserat (6 kap 15 § samt 23 kap 1 § BrB). Detta innebär att man kan bli dömd i det fall man påbörjat ett försök till sexuellt umgänge mot ersättning men ännu inte fullbordat det. För försök gäller samma påföljd som föreligger vid fullbordan. Försökspunkten bör vara uppnådd när ett erbjudande om betalning har lämnats (proposition 1997/98:55 s. 137). För att bli dömd för försök krävs också att det förelegat en fara för att brottet skulle komma att fullbordas. Eftersom ni diskuterat kostnad antar jag att betalning erbjudits. Det måste också anses ha funnits en fara för att brottet skulle fullbordas eftersom ni pratat om eventuell tid att ses och så vidare. Frivilligt tillbakaträdandeFör försök till brott ska dock inte dömas om ett frivilligt tillbakaträdande har skett (23 kap 3 § BrB). För att detta ska bli aktuellt krävs att tillbakaträdandet är just frivilligt. Frivilligheten kan exempelvis bero på att någon övertalar gärningsmannen att låta bli, gärningsmannen avstår då den är rädd för att bli upptäckt eller att gärningsmannen kommer till insikt och tycker att det man är i färd med att göra är moraliskt fel. SammanfattningEftersom du självmant tycks ha ändrat dig efter att du tänkt över situationen en gång till och insett att det nog inte var en så bra idé anses du har gjort ett frivilligt tillbakaträdande. Därför ska du gå fri från straffansvar.Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Lärare som har sex med elev - brottsligt?

2021-02-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej vilket brott är det om en lärare har sex med sin elev för att hon ska få bättre betyg?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sexualbrott regleras i 6 kap. Brottsbalken (BrB). Det brott som skulle kunna aktualiseras i det här fallet är våldtäkt vilket regleras i 6 kap. 1 § BrB. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag döms för våldtäkt.Enligt bestämmelsen kan en person aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap. 1 § p.3 BrB). Exempel på detta kan vara ett sådant maktförhållande då en lärare ska sätta betyg på en elev och utnyttjar detta för att få eleven att ha sex med läraren. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och att en bedömning kommer att göras i varje situation om det förelegat ett maktförhållande och ett utnyttjande.Vidare kan tilläggas att det också spelar roll hur gammal eleven är. Är eleven under 15 år kan även våldtäkt mot barn 6 kap. 4 § BrB bli aktuell. En ytterligare konsekvens skulle kunna bli att läraren inte längre får ha kvar sin anställning.Sammanfattningsvis skulle brottet våldtäkt kunna bli aktuellt men det går inte att helt klart säga då det hela tiden beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,