Utlåning av konto - penningtvättsbrott

2020-12-17 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag har fått ett erbjudande via sociala medier från en person som lyder "söker bankkonton för att ta emot överföringar. Du får 30 000 för hjälpen, riskfritt!!! Spelar ingen roll om du har kronofogden skuld". Skulle gissa att pengarna inte är helt rena men har ingen aning om detta. Är det lagligt att anta ett sådant erbjudande?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett sådant förfarande som du beskriver kan omfattas av Lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt Åklagarmyndigheten är "att omvandla pengar från brott till tillgångar som kan redovisas öppet" ett penningtvättsbrott. Penningtvätt via exempelvis Swish har blivit ett vanligare fenomen och ofta är det unga personer som utnyttjas som "penningmålvakter".I detta fall kan 4 § (penningtvättsbrott) eller 6 § (penningtvättsförseelse) bli tillämpliga.För ansvar enligt 4 § förutsätts att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet samt att åtgärden innebär att omsättningen av egendomen otillbörligen främjas. Härrör från brott eller brottslig verksamhet Gällande att egendomen ska härröra från brott eller brottslig verksamhet kan ansvar finnas i det fall att man tar emot en betalning som inte anses "normal i det aktuella sammanhanget" (prop 2013/14:121). Då kan man anses ha åtminstone likgiltighetsuppsåt till pengarnas härkomst (alltså: man är likgiltig inför risken/omständigheten att pengarna kan härröra från brottslighet). Vidare måste det inte kunna bevisas att pengarna faktiskt härrör från ett specifikt brott, utan det räcker med att det kan styrkas. Till exempel kan en åklagare peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av viss art, exempelvis narkotikabrottslighet eller ekobrottslighet. Även egendom som trätt i stället för det konkreta brottsutbytet omfattas.Otillbörligt främjande Ett otillbörligt främjande föreligger enligt förarbetena när egendomen av någon anledning är svåromsatt. Som exempel nämns kontanter, konst och smycken. Av relevans är också vad som kan anses normalt i ifrågavarande fall. Det är således inte omöjligt att ett förfarande som det du beskriver kan medföra ansvar, eftersom det svårligen kan betraktas som en "normal" transaktion.SammanfattningOmständigheterna kring detta erbjudande är sådana att det finns skäl att misstänka att pengarna härrör från någon typ av olaglig verksamhet och således kan ansvar för penningtvätt föreligga. Med andra ord är det inte lagligt och jag avråder starkt från att anta ett sådant erbjudande. För mer information kring detta rekommenderar jag att du besöker polisens hemsida! Hoppas att du fått svar på din fundering! Vänligen,