Solidariskt ansvar för ersättning på grund av brott - vad händer när en person betalat hela skulden?

2017-06-15 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejJag och en kompis blev dömt för att betala ersättning, för ett mindre brott.Domen blev så att vi skulle betala 1.500kr solidarisk.Min kompis har då betalat 1.500kr.Men jag har fortfarande skulden kvar hos kronofogden.Om ersätningen är solodarisk och min kompis har betalat hela beloppet.Kan kronofogden fortfarande kräva pengar från mig?Om inte, vad borde jag göraTack på förhand
Carla Zachariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det solidariska ansvaret innebär att målsäganden (den som utsatts för brott) kan kräva vem som helst av dig eller din kompis på hela ersättningen, vilket tycks ha skett genom att din kompis fått betala hela summan. Det solidariska ansvaret innebär också att din kompis i sin tur kan kräva dig på din del av ansvaret, (så kallad regressrätt), vilket borde vara hälften (750 kr). Det är alltså din kompis som kan kräva dig på pengar, inte Kronofogden. En annan sak är att Kronofogden kan hjälpa din kompis att driva in skulden genom ett betalningsföreläggande.Svaret är alltså att det är din kompis som kan kräva pengar av dig, medan Kronofogden kan hjälpa till med kompisens krav.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar

Misshandel - Rätten till ersättning

2017-05-18 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit misshandlat och brytit båda käkbenen hur mycket kan man få i skadestånd från försäkringsbolaget och gärningsmännen?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet misshandel regleras i 3 kap 5-6 § § Brottsbalken, se här.Gradering av misshandel och skadeståndsanspråkDet finns flera grader av misshandel. Graderingen av misshandel har en betydelse för vilken skadeståndsersättning du ha rätt till. I ditt fall låter det som misshandel 3:5 BrB (av "normal" graden) eller grov misshandel 3:6 BrB. När man bedömer om misshandel är grov ska man beakta alla omständigheter i målet och särskilt ta hänsyn till om våldet var livsfarligt eller om offret tillfogats en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Svår våld mot huvud kan i många fall bedömas som grov misshandel då det är ett våld som rent av kan vara livsfarligt. Hur högt skadestånd som du ska begära kan du få hjälp av åklagaren men det finns även vägledning att få från Brottsoffermyndigheten, se här. Kortfattat kan man säga att man har rätt att kräva ersättning för förutom kostnader och inkomstförlust även för sveda och värk och kränkningsersättning. Man kan yrka på en kränkningsersättning mellan 5000 kronor - 15 000 kronor. Vad som är rimligt att yrka beror som sagt på hur grov misshandel anses vara.Överfallsersättning från försäkringFörsäkringsersättning är en ersättning som man kan få från sitt överfallsskydd i hemförsäkringen. Denna ersättning kallas för överfallsersättning och är oberoende av skadeståndet. Det behöver inte finnas en dom i målet för att man ska få ersättning, i vissa fall kan man fortfarande ha rätt till överfallsersättning trots att förundersökningen har lagts ned. Det beror lite grann på vad nedläggningsbeslutet beror på. Om nedläggningsbeslutet beror på att det inte går att styrka brott så brukar det dock bli ett avslag på överfallsersättning.Vilken ersättning du har rätt till beror på försäkringsvillkoren, eftersom ersättningsbeloppet nämligen kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Det är inte du själv som yrkar på ersättning från försäkringsbolaget utan du anmäler händelsen till försäkringsbolaget som utifrån din berättelse och eventuellt underlag som polisanmälan, förundersökning och dom eller nedläggningsbeslut bedömer vilken rätt till ersättning du har rätt till. Brottsrubriceringen i polisanmälan är till stor del avgörande för vilken överfallsersättning man har rätt till från försäkringsbolaget, därav är givetvis även här graderingen av misshandeln av betydelse. Om det är flera gärningsmän som medverkat i misshandeln, om de har använt något tillhygge och om du blivit sjukskriven för dina skador är också omständigheter som vägs in i bedömningen. Överfallsersättning för misshandel från ett försäkringsbolag ligger ungefär mellan 8000 kronor - 70 000 kronor. I ditt fall skulle jag tippa på att det är tal om en ersättning om minst 12 000 kronor från försäkringen. Vissa försäkringar har en självrisk på 1500 kronor som dras av från ersättningen.Om du har en olycksfallsförsäkring så kan du även i vissa fall ha rätt till en viss ersättning för att hjälpa till med läkarkostnader som du har haft för skadorna efter överfallet.Brottsskadeersättning från BrottsoffermyndighetenDet finns en tredje typ av ersättning som man i vissa fall kan ha rätt till efter att man har varit med om ett brott. Brottsskadeersättning är en ersättning från staten som betalas ut om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och man inte har någon försäkring som täcker skadan. Det är Brottsoffermyndigheten som bedömer rätten till brottsskadeersättning. Mer om detta finner du på Brottsoffermyndighetens hemsida, se här.Hoppas du fick hjälp av mitt svar!Med vänliga hälsningar,

Skadestånd för kamerautrustning

2017-04-11 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejMin ex sambo har medvetet förstört delar av min kamerautrustning till ett nyvärde av ca 25 tusenkronor. Hon har erkänt både muntligt samt i skrift att hon ska ersätta allt. Nu har hon ändrat sig och vägrar att betala. Jag har gjort en polisanmälan på brottet och väntar på svar. Min fråga är om jag kan förvänta mig att hon kommer att få betala skadestånd eller på något sätt ersätta ?/Christoffer
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadestånd för sakskada regleras i 2:1 skadeståndslagen. För att ersättning ska utgå krävs att skadan orsakats med uppsåt eller oaktsamhet. Går det att bevisa att din exsambo skadat utrustningen medvetet föreligger uppsåt och i det fallet blir hon ersättningsskyldig.Åklagare driver dock inte självmant mål som rör skadestånd, eftersom ett skadeståndsmål är ett tvistemål. Åklagaren är dock skyldig att ta upp och driva ditt anspråk i samband med åtalet för brottet om du begär det, enligt rättegångsbalken 22:2. Om du inte vill driva en skadeståndsprocess själv rekommenderar jag därför att du kontaktar polisen och lägger till ditt ersättningsanspråk till anmälan.

Brott och skadestånd vid knivhugg

2017-02-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Jag stod som entrévärd på en anordnad lokalfest. Festen i sig höll sig under kontroll hela natten fram till ca 1.30 då ett bråk uppstod i lokalen mellan vad jag antar var 2 gäng inne i lokalen. Jag som entrévärd märker inte detta fören en av dessa killar med i bråket stormar ut ur lokalen, är borta i ca 2 minuter och kommer tillbaka med en kniv i handen. Han viftar denna hotfullt och skriker att han ska in i lokalen för att "sticka honom" (uppenbarligen någon från det andra gänget). Han möter mig i dörren och skriker att jag ska flytta på mig medans han viftar kniven mot mig, jag tar då instinktivt tag i hans hand där han håller kniven, trycker upp honom mot en vägg och försöker kalla till mig fler vakter samtidigt som jag försöker uppmana alla i närheten att skingra sig. I detta kaos lyckas kilen ta sig loss och samtidigt skära mig på handen.Polis blir kallad och lyckas fånga gärningsmannen, då kommer jag till min fråga.Vad räknas detta som för brott och vad bör jag kräva i skadestånd?Tackar på förhand!
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I detta fall skulle flera brott kunna vara aktuella bl.a. misshandel, olaga hot och brott mot knivlagen.Misshandel är nog dock det mest framträdande brottet i scenariet du beskriver.Genom att du orsakats skada och troligtvis blivit utsatt för brott har du rätt till skadestånd för sveda och värk, och den kränkning som brottet inneburit. Om du är osäker på vilket belopp du ska kräva räcker det med att säga till åklagaren att du har anspråk på skadestånd. Du kan sedan återkomma med vilket belopp du begär efter att du har diskuterat frågan med åklagaren. Åklagaren har en skyldighet att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen. Att tänka på är att det måste göras innan rättegången eftersom yrkandet (kravet) på skadestånd görs i samband med rättegången.Hoppas det här svarade på din fråga.Med vänlig hälsning

Olovligen klippa elledning och ta över elabonnemang från annan

2017-05-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag och min syster äger ett fritidshus tillsammans med tomt och en stuga. På tomten finns sedan varsin stuga på ofri grund. Vi har delat elabonnemanget i alla år men nu har min mamma som inte äger något alls ringt och tagit över elabonnemanget från mej. I samband med detta har hon klippt mina elledningar vid mätaren utan att ens fråga mej. Jag står alltså utan el nu. Talat med vattenfall nu och fått tillbaka elabonnemanget i mitt namn igen och sagt till att dom inte får skriva över abonnemanget utan att kolla med mej först. Men är detta lagligt att ringa och ta över abonnemang och sedan bara klippa ledningarna? Vad gör jag? Med vänlig hälsning, undrande
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!ÄganderättDet är endast den som har äganderätt över egendom eller rätt att förfoga över annans egendom genom särskild fullmakt, som får göra vad han eller hon vill med egendom (inom vissa gränser). Äganderätten ger en person rätt att sälja, pantsätta, låta andra nyttja och förstöra viss egendom. Blir ägaren orätmätigt av med egendomen kan han eller hon begära handräckning från Kronofogden för att återfå egendomen,. Detta benämns som en vindikationstalan grundar sig på bättre rätt till egendomen. SkadeståndDu kan begära skadestånd endast om du lidit skada. Skadeståndet ska då riktas mot den som orsakat skadan med undantag för olyckshändelser. Skador som ersätts är bland annat ren förmögenhetsskada och sakskada.ElledningOm din mamma inte genom avtal eller annan registrering hos lantmäteriet är ägare till fastigheten och tillhörande elledningar, har hon inte möjlighet att ändra eller förstöra elledningen. Att elledningen blivit klippt utgör sakskada och ska ersättas med ett belopp som motsvarar alla kostnader för att åtgärda problemet (reparationskostnader, nytt material, tidsspillan och så vidare). Onödiga kostnader som rimligen kunde ha undvikits av den vars egendom blivit skadad ersätts inte, exempel på detta är om någon pajar min cykel och jag tar en taxi till cykelaffären för att köpa en liknande cykel. Jag kan begära ersättning för cykeln men inte för taxiresan.Att klippa annans elledning är också ett brott enligt lag. Den som förstör eller skadar annans egendom till men för annans rätt därtill döms för skadegörelse till böter enligt 12 kap. 1 § brottsbalken se här.ElabbonemangDu blev av med elabonnemanget men har nu återfått det. Hon har egentligen ingen möjlighet att gå in och ändra i dina avtal med tredje man. Hur hon lyckats göra det är en viktig fråga. Om hon uppgett att hon är du under samtalen med Vattenfall är detta också ett brott enligt 14 kap. 1 § brottsbalken. Om hon inte uppgett att hon är du vid denna kontakt så är det närmast Vattenfall som skadeståndet borde riktas mot. Detta utgör en ren förmögenhetsskada som inte beror på en olyckshändelse. Du måste däremot visa att du lidit ekonomisk förlust på grund av din mammas handlingar.SammanfattningSom du ser ovan anger jag möjligheten till skadestånd och anger vilka brottstyper som kan tänkas vara aktuella. Detta innebär däremot inte att det bästa hade varit att polisanmäla eller stämma henne eller Vattenfall. Eftersom jag inte är insatt i era inbördes förhållanden kan jag inte göra en rättvis bedömning. Återkom gärna om du har fler frågor.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Ansvar att betala för skadegörelse

2017-04-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,I dessa tider när det i många kommuner är mycket skadegörelse av glasrutor, busshållplatser, papperskorgar och så vidare. Vilka möjligheter finns det att få de barn/ungdomar som förstör eller föräldrarna att betala för skadegörelsen? HälsningarJenny
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon avsiktligen förstör kommunens egendom kan personen hållas ansvarig för den skada som orsakats, detta framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Även för föräldrar som har vårdnaden om ett barn finns ett lagstadgat ansvar för skador på annans egendom som barnet vållar genom brott, 3 kap. 5 § skadeståndslagen.Det finns alltså förutsättningar i lag för att kräva ersättning av personer som avsiktligen förstör kommunens egendom och vissa fall kan även föräldrar hållas ansvariga. Det problematiska är att veta vem det är som begått skadegörelsen om personen inte tas på bar gärning eller fångas på film. Om det inte går att bevisa att en person förstört en glasruta kommer inte heller denna person kunna hållas ansvarig för skadan.Hoppas detta svarade på din fråga.Mvh

Preskriptionstid för skadestånd p.g.a brott

2017-03-02 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag undrar hur preskriptionstiden är gällande skadestånd i följande fall:Det finns en dom i ett brottmål (påföljden är villkorlig dom samt samhällstjänst) där skadestånd utdömts. När preskriberas det skadeståndet? Den dömde var vid tillfället minderårig.
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionstiden för skadeståndsfordran som uppkommit med anledning av brott regleras i 3§ Preskriptionslagen(PreskL). När ansvarsfrågan som i ditt fall har avgjorts gäller enligt 3§ PreskL. att fordran preskriberas 1 år efter den dag då dom eller slutligt beslut meddelas, såvida inte preskriptionstiden enligt 2§ PreskL. går ut senare. Enligt 2§ går preskriptionstiden ut 10 år efter fordrans tillkomst. Alltså gäller 1års-regeln i 3§ endast om det går mer än 9 år mellan brottet och att den slutgiltiga domen meddelas. Alltså beror det på hur lång tid det gick mellan det begångna brottet och domen. I det fall att det inte gick mindre än 9 år preskriberas fordran 10 år efter brottet begicks enligt 2§ PreskL. Om det istället gick mer än 9 år mellan brott och dom preskriberas fordran 1 år efter den slutgiltiga domen enligt 3§ PreskL. Hoppas att du fick svar på din fråga!MVH

Ersättning för brännskada

2017-02-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag var hos en bekant som skulle tända eld i en kamin i en verkstad, då han skulle tända använde han en kanna med bensin. Vilket resulterade i att kannan började brinna.Då kastade han iväg kannan med brinnande bensin.Då fick jag brinnande bensin på armen ifrån armbågen till nedre handleden. Vilket jag nu har fått synliga ärr efter.Kan jag stämma honom eller kräva ersättning för skadorna han gjort på mig?
David McKenzie |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDu kan kräva din bekant på ersättning och även möjligtvis anmäla honom till polisen. Detta kan du göra genom att föra en s.k. skadeståndstalan eller en brottmålstalan kombinerad med en skadeståndstalan.Enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Möjligtvis kan man argumentera för att din vän var vårdslös när han tände brasan med bensinkannan och kastade iväg den så at du fick bensin på dig. Enligt lagen måste skadan vara en direkt följd av den vårdslösa handlingen. Skadan måste alltså vara en följd av att din bekant hanterat bensinen oaktsamt. Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen omfattar skadestånd till den som tillfogats personskada ersättning för b.la. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ärr.Du kan även, beroende på skadans omfattning, anmäla din bekant. Det brott som ligger närmast till hands stadgas i 3 kap. 8§ brottsbalken och kallas för vållande till kroppsskada. Detta döms man för om man av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada som inte är ringa. Om din vän kan dömas för detta beror på hur allvarlig skadan är.Vänligen,