Barns ansvar vid skada på skolan

2017-06-08 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min son på 14 år kastade freesbe på skolgården tillsammans med en kompis, under skoltid. Kompisen skulle kasta tillbaka freesben till min son när en kraftig vindpust tog tag i freesben. Freesben åkte in i ett fönster på grund av vinden och det gick givetvis sönder. Kan min son anses skyldig till detta? Det var ju inte han som kastade. Kan kompisen anses skyldig? Det var ju en ren och skär olycka.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!TillsynsansvarSom förälder har man ett tillsynsansvar över sitt barn vilket framgår av bestämmelsen 6:2 st. 2 i Föräldrabalken (FB). Däremot om barnet befinner sig i skolan är det oftast skolan som ansvarar för skador som barnet vållar. Detta förutsatt att skolans personal har brustit i sin tillsyn. Är så inte fallet är det barnet som blir ansvarigt för skadan, 2:1 Skadeståndslagen (SkL). Här gör man en skälighetsbedömning då barnet är under 18 år. Bedömningen tar hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, ekonomiska förhållanden och huruvida det finns en ansvarsförsäkring eller inte, 2:4 SkL.I detta fall var det inte ditt barn som kastade, men som var med i leken. Här kan det bli aktuellt med solidariskt skadeståndsansvar, d.v.s. att de båda tillsammans får ersätta skadan, 6:4 SkL, men med hänsyn till jämkningsregeln i 2:4 SkL. Här råder jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag och se om du har en gällande ansvarsförsäkring som kan betala ersättningen för det skadade fönstret. Därefter kan försäkringsbolaget kontakta kompisens försäkringsbolag och kräva regressansvar för hälften, men detta är upp till försäkringsbolaget och inget som påverkar dig som försäkringstagare.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För vidare rådgivning går det bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines juristbyrå, klicka här. Vänligen,

Ersättningsskyldighet vid påkörning av mobiltelefon

2017-05-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejMin son(7år) och jag cyklade över skolgården, vid gympahallen står en kille och spelar tennis mot vägen,jag som vuxen försår att killen inte kommer skjuta när vi passerar, men min son tänker annorlunda så han kör upp i grässkanten/jordkanten bakom killen, plötsligt ropar killen som lirar tennis -AKTA... i gräset bakom honom har han lagt sin telefon, denna telefon är vit och enligt tennisgrabben så ser min son den men kör över den ändå!Han skriker på min son -Vad FAN håller du på med!?!Jag svarar att han inte håller på med nått varpå killen säger att min son pajat hans telefon. Jag påtalar att visst det är en spricka i glaset men inget var med avsikt utan mer för att inte vara i vägen så väljer min son att köra över gräsetKillens mamma kommer och skriker,pekar och gormar att jag måste betala...Jag svarar Nej för jag tycker inte att min son gjort något fel!Till sist hävdar dem att jag måste betala självrisk eller så går dom till en advokat.Jag har pratat med två personer oberoende av varandra mer än att båda råkar vara poliser, båda dessa säger att inget brott är begånget och därav finns inget betalningsansvar från mig eller min son.Vad säger lagen om denna typ av tvist/meningskilljaktighet?Dom hävdar att min son avsiktligt kört över telefonen, skitsnack säger jag!Vänliga hälsningar David
Sebastian Näslund |Skadeståndsansvaret för denna typ av händelse regleras i skadeståndslagen. Det som står klart i frågan är att din son genom att cykla upp på gräset bredvid den tennisspelande pojken (skadelidande) kört över hans mobiltelefon. Det rör sig därmed om någon form av sakskada på mobiltelefonen. Ersättningsskyldig för en sakskada blir du genom att du uppsåtligen (avsiktligt) orsakar skadan eller om du orsakar skadan genom vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslagen).Din son har inte orsakat skadan avsiktligtHär hävdar den skadelidande och hans mamma att din son avsiktligt skulle ha orsakat skadan. Som jag tolkar frågan har jag mycket svårt att se det. För att din son ska anses agera avsiktligt måste din son få syn på telefonen i gräset och då medvetet vilja åstadkomma skadan på telefonen genom att köra över den. Knappast troligt enligt mig. Oaktsamhetsbedömningen. Har din son varit vårdslös? Det som kommer avgöra om något betalningsansvar föreligger i detta fall är istället om din son genom att cykla över mobiltelefonen får anses ha agerat vårdslöst eller inte. För att ta reda på detta görs en oaktsamhetsbedömning där man ofta tittar på den skadegörande handlingen i förhållande till vad som anses utgöra ett normalt beteende. Om den skadegörande handlingen strider mot vad som kan anses utgöra ett normalt beteende i en viss situation föreligger ofta vårdslöshet. Även faktorer som risken för skada genom att åta sig den aktuella handlingen samt möjligheter att förekomma skadan påverkar utfallet vid en oaktsamhetsbedömning. Denna bedömning görs av utifrån de faktiska omständigheterna från fall till fall vilket gör det svårt att definitivt avgöra om vårdslöshet föreligger eller ej. Har din son inte varit medveten om att mobilen låg i gräset, för att den exempelvis legat dold, har jag mycket svårt att se att hans agerande skulle vara att anse som vårdslöst. Han cyklar ju ut i gräset för att (som jag tolkar frågan) försöka undvika någon form av kollision med den skadelidande tennisspelaren och kan väl knappast räkna med att det ligger en telefon där.Om nu din son ändå skulle anses vara vårdslös skulle betalningsansvaret kunna jämkas på grund av medvållande från den skadelidandes sida. Din sons betalningsansvar skulle alltså minskas på grund av att den skadelidande i detta fall medverkat till skadans uppkomst (6 kap 1 § andra stycket skadeståndslagen). Vad gäller betalningsansvaret för dig som förälder kan du i vissa fall bli ersättningsskyldig för en sakskada ditt barn orsakar. En sådan ersättningsskyldighet förutsätter dock att barnet vållar sakskadan genom brott, vilket inte tycks vara aktuellt i detta fall (3 kap 5 § skadeståndslagen).En oaktsamhetsbedömning är som sagt alltid osäker att garantera utgången på. Jag anser dock att det finns mycket i detta fall som tyder på att det rör sig om en ren olyckshändelse. En olyckshändelse blir du som huvudregel inte skadeståndsansvarig för. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Vem ansvarar för plåtskada när min fyraåriga dotter kört in i en bil med sin cykel?

2017-05-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min dotter, som precis fyllt fyra år, blev inblandad i en olycka med en bil igår. Jag är intresserad av ansvarsfrågan med anledning av detta. Hon cyklade hem från skolan med mig och jag gick med barnvagn. I vanliga fall håller jag alltid i min cyklande dotters pakethållare när vi ska över vägar. Igår miste jag greppet när vi var på väg mot en trafikerad gata precis utanför förskolan. Min dotter var busig och ville bara iväg så hon tog tillfället i akt och cyklade i full fart mot den korsande vägen, helt utan en tanke på faran. Hon kraschade rätt in i en bil, som färdades på den korsande vägen. Hon hade verkligen änglavakt och klarade sig utan skador – otroligt nog. Bilen däremot fick en liten skada på plåten. Detta skedde några meter bakom (alltså efter) ett övergångsställe, i närheten av förskolan. Frågan är nu vem som ska stå för självrisken på bilen för plåtskadan? Jag (i egenskap av ansvarig för min fyraåring) eller bilägaren, som väl har ansvar för att hålla uppsikt runt omkring vägen han färdas på?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag på något vis utvecklar mitt svar är du så är du välkommen att publicera en kommentar här på sajten eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.Baserat på din återgivning av händelseförloppet så bedömer jag att det ekonomiska ansvaret för skadan vilar på dig i egenskap av tillsynsansvarig för ditt barn. En bilförare har visserligen ett ansvar för att vara uppmärksam på vad som händer på vägen men kan inte, under förutsättning att hastighetsbegränsningar och liknande efterlevts, klandras för att hen helt plötsligt blir påkörd från sidan.Rent juridiskt kan detta ansvar utläsas av 2 kap. 1 § skadeståndslagen, som anger att den som uppsåtligen (med vilja) eller av vårdslöshet (klantighet) orsakat en person- eller sakskada också ska ersätta skadan. Ansvar enligt denna paragraf kan uppstå även för skador som orsakas av barn (men drabbar då föräldrarna eftersom små barn i juridisk mening inte kan vara vårdslösa).I din situation består vårdslösheten av att du inte haft tillräcklig kontroll på din dotter, givet det potentiellt farliga sammanhang ni befann er i. Detta är naturligtvis ytterst mänskligt (det lär ha hänt alla småbarnsföräldrar vid något tillfälle) men ur ett juridiskt perspektiv spelar det tyvärr inte någon roll.Min rekommendation blir därmed att du gör upp i godo med bilföraren och betalar hela eller delar av dennes självrisk (vilket i sådana fall bör dokumenteras skriftligen). Om du inte gör det måste bilföraren, om han verkligen vill ha ersättning, gå till tingsrätten. Leder det till en dom som förpliktar dig att betala, vilket framstår som troligt, tillkommer vissa kostnader för dig utöver själva skadeståndet (t.ex. ansökningsavgiften till tingsrätten och eventuell juridisk rådgivning som bilföraren haft utlägg för).Som sagt är jag tillgänglig för fortsatt dialog om du känner för det. Annars hoppas jag att situationen, givet omständigheterna, löser sig på ett vis som du kan känna dig tillfreds med!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar

2017-05-05 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Min son 15 år skulle säga en sak till sin kompis. Kompisen hade hörlurar på sig. Min son lyfter på ena luren, för att säga det han ska och den råkar brytas av. Hörlurarna kostar nya ca 1300. De var köpta i julas enl kompisens pappa och kräver oss på ersättning för reparation, som kostar 1100. Måste vi ersätta med hela beloppet? Den trasiga delen finns att beställa från USA, som skulle kosta oss 150:- Men då gäller inte garantin, säger kompisens pappa. Jag har krävt ett inköpskvitto, för att se att de verkligen köptes i julas. De kan ju varit äldre (min son säger att de var väldigt slitna). Ej fått ngt kvitto ännu. Om det inte finns ngt kvitto, gäller ju inte garantin i alla fall. Åldersavdrag? Vad gäller i detta fall? Har jag rätt att kräva kvitto osv?Med vänlig hälsningM-L
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I 2 kapitlet 1 § i Skadeståndslagen så står det att man är skyldig att ersätta skadan om man genom vårdslöshet eller avsikt orsakat person- eller sakskada. Men, kraven på vårdslöshet är ganska höga, och av vad som framgår av din framställning så var inte din son vårdslös i sitt agerande då han endast försökte lyfta en hörlur. Det finns antagligen ingen skadeståndsskyldighet till följd av att han lyfte en hörlur, dock kan kanske hans kompis vända sig till tillverkaren och reklamera varan om den är så pass ny som han påstår. Eftersom de heller inte kan visa något kvitto och om de är uppenbart slitna så kommer det bli väldigt svårt för din sons kompis att få ersättningsbeloppet de yrkar för. En stämningsansökan för hörlurarna skulle kosta 900kr vilket skulle motverka syftet att kräva dig på ersättningsbeloppet.Hoppas jag har besvarat din fråga!Mvh,

Barn har förstört sin egen telefon? Vem ska betala?

2017-06-02 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om ett underårigt barn har sönder sin egen mobiltelefon, vem ska då betala för reparationen? Finns det lagstöd för en sådan fråga eller är det upp till varje förmyndare att komma överens om detta med barnet? kan hänvisningar till Skadeståndslagen 2:4 vara tillämplig? I detta fall är den underåriga 10 år.Vänlig hälsningVeronika
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering.Som jag förstår det vill du ha stöd för att ett barn ska ta ansvar för sina egna saker. Det följer egentligen av naturliga principer, men för skojs skull kan vi tillämpa Skadeståndslagen eftersom den verkar ge en vettig vägledning. Eftersom det låter mer som att du söker argumentationsskäl för barnet att följa lag och ordning och inte vara oansvarig. Om lagens tillämplighet:Egentligen är inte skadeståndslagen tillämplig p.g.a Skadeståndslagen 1:1. Lagen rör skadeståndskrav och här kan inte finns något skadeståndskrav ställas eftersom barnet enligt din utsago har förstört sin egen telefon. Man kan alltså inte rikta skadestånd mot sig själv och därför använda lagen. Den paragrafen kan vi strunta i och istället föreställa oss att man kan kräva sig själv på skadestånd. Så kan man självklart inte tillämpa lag egentligen. Men här kan vi göra ett undantagsfall för att se vilket resultat vi får om lagen ändå tillämpas. En tillämpning av skadeståndslagen i uppfostringssyfte:Vi hoppar till Skadeståndslagen 2:1. Här framgår att någon som orsakar skadan med uppsåt eller oaktsamhet ska ersätta skadan. Här får man alltså bedöma hur telefonen gått sönder. Har barnet slängt den i marken? Ja då är barnet antagligen uppsåtligt. Har barnet hållit i telefonen på ett sätt som gör att man kan förstå att den kan trilla i marken eller lagt den på kanten av ett bord? Ja då har barnet antagligen varit oaktsamt. Här kommer vi alltså kanske fram till att barnet får ansvara för skadan. Om det hela är en olyckshändelse som barnet inte kunde styra så försvinner dock möjligheterna även här. Skadeståndslagen 2:4 är en jämkningsparagraf. Den syftar till att sänka ansvaret för barnet om skadeståndet blir högt. Det innebär alltså att en ettåring som medvetet förstör något faktiskt inte kan hållas ansvarig för det eftersom ansvaret enligt 2:1 kommer att jämkas till 0 enligt 2:4 för att det inte är skäligt att en ettåring ska ansvara fullt ut då en ettåring inte är medveten om världen eller att man inte ska förstöra saker. Man ska alltså inte låna ut sin mobiltelefon till andra föräldrars bäbisar. Här kan man alltså påstå att den kan användas för att sänka barnets skyldighet att betala för en ny telefon med 50 % eller liknande, men det innebär ju att du får betala resten av telefonen...Om man skadat en sak så nämns i skadeståndslagen 5:7 vad man ansvarar för. I det här fallet är det alltså reparationskostnaden, eller värdet för telefonen när man får köpa en ny. I skadeståndslagen 3:5 finns en regel gällande förälders ansvar.Först och främst nämns att förälder ansvarar om barnet vållar skada genom brott. Att förstöra sin telefon är inget brott eftersom det är barnets egna telefon. Därför ska inte du som förälder ansvara enligt den punkten. Andra punkten, att skadan är för att barnet kränker någon annan, är inte heller tillämplig och därför kan inte ansvaret flyttas över på föräldern genom 3:5. Finns det annan tillämplig lag?Föräldrabalken 7:1 stadgar att föräldrar har en underhållsskyldighet för sitt barn fram tills detta fyller 18 eller slutar gå i grundskola. Underhållsskyldigheten gäller dock den grundläggande försörjningen, dvs, kläder, mat och annat. Den innebär inte att man ska köpa nya mobiltelefoner till barnet varannan dag om barnet bestämmer sig för att förstöra dem varannan dag.Sammanfattningsvis: Skadeståndslagen är inte tillämplig på skador man orsakar på sin egendom eftersom det då inte finns någon att rikta skadeståndskrav. För att man ska kunna rikta skadeståndskrav krävs ju att någon annan faktiskt orsakat skadan. Om man ändå väljer att tillämpa skadeståndslagen på ett lite påhittat vis så kommer det leda till att barnet ändå får ansvara själv. Underhållsskyldighet finns i föräldrabalken för föräldrar, men det gör inte att föräldrarna måste köpa en ny mobiltelefon om barnet förstört den första. Huvudregeln blir alltså att barnet och förmyndaren får bestämma själva hur man ska göra. Men det finns ingen direkt skyldighet för förmyndaren att ersätta saker som barnet medvetet förstör. Eventuellt kan man vända sig till försäkringsbolaget. Men det har ju mindre med juridik att göra och mer om huruvida de anser att skadan är självförvållad. Försäkringsersättning utges inte för skador som man själv orsakat på sin egendom...Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bär föräldrarna skadeståndsansvar för en skada som barnet orsakat i skolan?

2017-05-13 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Mitt barn spelar fotboll med skolkamrater på skolgården under en rast, han är 9 år, bollen han sparkar träffar av misstag ett fönster som går sönder.Är jag då verkligen ersättningsskyldig då barnet är under uppsikt av skolpersonal.Jag kan ju inte brista i uppsikt då jag inte är närvarande.
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrar har som du nämner, ett tillsynsansvar över sina barn, (6 kap 2 § föräldrabalken). När föräldern/na överlämnar barnet till exempelvis skolan eller lämplig barnvakt så övergår tillsynsansvaret till denne. Det är då denne som ansvarar för barnets skada om denne brister i sin tillsyn. När barnet begår ett brott föreligger dock ett utvidgat ansvar för föräldrarna vilket kan göra dem ansvariga trots att de inte haft tillsynsansvaret vid tillfället. Ansvar vid brottNär din son har sönder ett fönster kan det vara fråga om brottet skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken. Eftersom din son endast är 9 år och därav inte straffmyndig så kan han inte bli straffrättsligt ansvarig, dock kan han fortfarande vara skadeståndsskyldig.När ett barn begår ett brott så blir föräldrarna ansvariga för barnets handling och ska alltså ersätta skadan, (3 kap 5 § skadeståndslagen). Det föreligger dock en ekonomisk begräsning för hur mycket föräldrarna kan bli ansvariga för. I år 2017 uppgår maxbeloppet till 8960 kr, (3 kap 5 § andra stycket skadeståndslagen). OlyckshändelseSom du beskriver så är det snarare en olyckshändelse och inget brott som begåtts och det är sannolikt skolan som då brustit i tillsyn. Eftersom er son befann sig i skolan vid tillfället för skadan så är det mest sannolikt att skolan ska stå för skadan. Dock så görs en ”skälighetsbedömning” av händelsen där man bland annat ser till barnets ålder. Denna bedömning kan vägas så att barnet själv kan bli skadeståndsansvarig genom att man handlat vårdslöst och skolan inte brustit i sin tillsyn, (2 kap 1 § skadeståndslagen). Om din son skulle bli personligt ansvarig så kommer en fordran på skadan vara riktad mot din son. Om han inte kan betala så skickas fordran till Kronofogden och det kan då uppstå betalningsanmärkningar. Jag rekommenderar då att du betalar fordran. Tips!Det kan vara bra att vända sig till er hemförsäkring och kontrollera om ni har en ansvarsförsäkring som kan täcka eventuella kostnader. De ersätter då skadorna till visst belopp och ni får sannolikt betala självrisk. Sammanfattningsvis… vid olyckshändelse så kan barnet samt förälder eller annan som övertagit tillsynen bli ansvariga för barnets handlande. Det görs här en skälighetsbedömning som beaktar bland annat barnets ålder. Om barnet skulle begått ett brott (vilket inte verkar vara fallet här) så är föräldrarna ansvariga även om de inte haft tillsynsansvaret. Vid din situation är det troligtvis skolan som ska stå för kostnaden eller din son personligen. Då bör du vända dig till din hemförsäkring och inte låta bli att betala fordran. Hoppas jag gett dig lite vägledning på din fråga!Vänligen,

Vem ansvarar för skada på skola orsakat av barn?

2017-05-05 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om ett barn hamnar i konflikt på skolan, kastar sten på fönster så de går sönder trots att flera vuxna finns runt omkring och försöker stoppa. Vem ska då betala för skadorna?
Victoria Limnefelt Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av omständigheterna du angivit utgår jag från att barnet kastat sten på fönstret avsiktligen. Detta skulle kunna utgöra skadegörelse, en brottslig handling, se 12 kap. 1 § brottsbalken. Även om barnet inte har uppnått straffmyndig ålder kan barnet bli skadeståndsskyldigt. Föräldrar har ett s.k. tillsynsansvar över sina barn. När barnen överlämnas till skolan tar dock personal över detta tillsynsansvar, vilket gör att skolan normalt sett ansvarar för skador som barnen vållat oaktsamt förutsatt att de brustit i sin tillsyn. Föräldrarna har dock ett utvidgat ansvar för sina barn när de begår brott, vilket föräldrarna då omfattas av även när någon annan, skolan, har detta tillsynsansvar. Denna bestämmelse hittar vi i 3 kap. 5 § skadeståndslagen. Det blir alltså föräldern som blir ansvarig för skadan, men det förutsätter således att skadan uppkommit genom brott. Förälderns betalningsskyldighet begränsas till en femtedel av prisbasbeloppet, vilket för år 2017 uppgår till 44 800 kr. Det blir maximalt 8960 kr som föräldern behöver betala. Förälder utan vårdnad har inget ansvar. Är båda föräldrarna vårdnadshavare svarar de för skadan solidariskt. Är det istället en olyckshändelse är det sannolikt skolan som får betala för skadorna om de brustit i sin tillsyn, annars är det barnet som är ansvarigt, men då görs en skälighetsbedömning där man tar hänsyn till bl.a. ålder och försäkring. Det är alltid klokt att vända sig till sin hemförsäkring där det ofta ingår en ansvarsförsäkring som ersätter skador man orsakat upp till ett visst belopp, med avdrag för självrisk. Försäkringsbolaget gör då en utredning om skadeståndsansvaret. Hoppas du fått svar på din fråga och att jag tolkat omständigheterna du angav korrekt. Vid oklarheter eller ytterligare funderingar är du så välkommen att återkomma!

Skadeståndsskyldighet för barn

2017-04-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Mitt barn som är 13 år skulle stänga en dörr, till hälften av glas, med bakdelen av kroppen. Personen bakom honom flikade in med en fot i dörröppningen, varpå glaset i dörren gick sönder. Han var alltså helt ovetande om vad som pågick bakom honom. Nu har vi fått en faktura för skadegörelse på 2000:- av skolan. Är det verkligen korrekt att vi kan bli etsättningsskyldiga vid den här typen av olyckshändelse?Tackar på förhand!
Björn Gunnarsson |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline mer er fråga! Förutsatt att ni har en hemförsäkring så finns det en del av hemförsäkringen som kallas Ansvarsskydd som kan träda in i sådana här situationer. Det innebär i korthet att det ingår i ert försäkringsbolags skyldigheter att ersätta skada som ni och era barn orsakar andra genom vårdslöst beteende. Jag råder er därför att ta en titt på era försäkringsvillkor för att se hur det ser ut med självriskskostnad och om det här är en sådana situation som omfattas av ansvarsskyddet i eran försäkring, och även att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag så snart som möjligt. Rent juridiskt kokar det här ner till frågan om er son agerade på något sätt “felaktigt” eller vårdslöst när han stängde dörren och den gick sönder eller om det är en ren olyckshändelse. Hade han inte gjort som han gjorde så hade ju dörren varit hel nu, men det betyder inte att han automatiskt är ersättningsskyldig. Ni har ju inte köpt någonting av skolan eller avtalat på annat sätt med dem, så om ni skulle vägra betala så måste skolan föra en skadeståndstalan mot er för att få ut sina pengar. Då måste skolan bevisa att er son är ersättningsskyldig, och jag kommer nu att förklara hur en sådan ersättningsskyldighet bedöms. Det är endast när man genom att göra någonting vårdslöst eller när man har uppsåt att skadan ska uppstå, vållar en skada som man har en skyldighet att ersätta den 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Här har jag inte tillgång till samtlig information, men det låter som att er son stängde dörren bakom sig genom att putta igen den med höften. Även om det när man går igenom dörren inte finns något där som är ivägen för att stänga den kan det ju dyka upp något, såsom en fot. Man skulle alltså kunna tycka att man bör tänka på möjligheten att någonting hamnar i vägen för dörren när man försöker stänga den. Men även om någonting av en händelse skulle hamna i vägen när man stänger dörren, så betyder ju inte detta att dörren nödvändigtvis kommer gå sönder när den stannas upp Vi pratar alltså om en risk i en risk. Domstolen kommer att försöka se om den här risken är tillräckligt stor för att er son borde ha haft en i åtanke när han stängde dörren och finner de att så är fallet, så behöver han ersätta skadan eftersom han var vårdslös. När en sådan bedömning har gjorts kommer man även se till bestämmelsen i 2 kap 4 § , och se om det är skäligt att er son ska betala för den här skadan. Om er försäkrings ansvarsskydd täcker skadan så kommer det peka mot att han är ersättningsskyldig eftersom det då inte sätter honom i en dålig sits. Skulle ni inte ha något ansvarsskydd kommer man göra en samlad bedömning av omständigheterna vid skadan, och ansvaret för att ersätta skadan kan i vissa fall bortfalla helt även om det för en vuxen människa skulle inneburit skadeståndsansvar. Men tro inte att det här nödvändigtvis kommer eskalera till domstol. Går ni till erat försäkringsbolag kommer de att titta på situationen och bedöma om det här omfattas av försäkringen och om de anser att er son har varit vårdslös; tycker de att han varit vårdslös så kommer de betala skolan och sedan kräva eventuell självrisk av er. Skulle de inte tycka att er son har gjort något fel här, kan de göra bedömningen att ni inte behöver betala och bestrida fakturan för er räkning. Jag hoppas det här har kunnat svara på er fråga, skulle jag ha missat något, tolkat frågan fel, eller har ni fått flera frågor så är ni välkomna att ställa fler frågor till Lawline. Med vänliga hälsningar