Varför ska man återbetala lön och annan ersättning i brutto?

2021-05-03 i Inkomstskatt
FRÅGA |HejDet gäller återbetalningskrav från akassa. Som har blivit felsktiga under dagarna jag var svår sjuk. Jag sa att jag är villig att betala tillbaka. Bloppet de säger att jag måste betala är lite svårt för mig att förstå. Jag fick ersättning i netto i 30 dagar och de vill jag ska betala tillbaka i brutto alltså betala dem skatt också. Min fråga är varför ska jag betala skatt till dem? Varför ska jag betala de pengarna hag inte fått? Är det rättvist?Jag blir tacksam om ni förklara det för mig. Mvh
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att det kan verka konstigt, men jag ska försöka förklara för dig varför det ser ut som det gör. Först och främst ska sägas att ersättning från a-kassa eller försäkringskassan behandlas på samma sätt som lön skatterättsligt. Condictio indebitiHuvudregeln vid felaktig betalning är att betalningen ska återgå. Det följer av principen condictio indebiti. Det betyder att om man fått lön eller annan ersättning utbetald felaktigt så ska man betala tillbaka. Däremot finns det vissa undantag från den här regel, som gäller om betalningsmottagaren har varit i god tro om att den haft rätt till de mottagna pengarna, och om personen inrättat sig efter betalningen. Med god tro menas att man varken insåg eller borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Att ha inrättat sig efter betalningen kan till exempel innebära att man har använt pengarna. Återbetalning i bruttoNedan ska jag förklara varför man ska betala tillbaka lön eller annan ersättning i brutto, det vill säga beloppet innan skatt. Först och främst ska sägas att skatteavdrag för lön och liknande ersättningar är preliminära och slutregleras i samband med deklarationen, det vill säga en gång per år. Tidigare skulle ett sådant återkrav endast omfatta nettobeloppet. Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att arbetsgivare och andra (tex A-kassan) ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje månad. Tidigare skulle detta redovisas genom en årlig kontrolluppgift. De pengar som har betalats in till Skatteverket har betalats från A-kassan, men för din räkning. Skatteavdraget tillhör alltså dig och inte A-kassan. A-kassa kan då inte heller begära tillbaka beloppet till sig. Det innebär att vid felaktigt utbetald ersättning ska A-kassan begära tillbaka både utbetald lön och gjort skatteavdrag. Därför är det bruttoersättningen (beloppet innan skatt) som begärs tillbaka för dig, men skatteavdraget ändras inte eftersom det redan är inbetalt till Skatteverket. Det inbetalda beloppet ska istället "återfås" vid den slutliga skatteberäkningen. Det betyder att du kommer få tillbaka skatten på ersättningen, men först efter deklarationen det året efter att ersättningen betalats ut. Jag förstår att det kan kännas orättvist att du ska behöva ligga ute med dessa pengar nu, men det är så regleringen ser ut. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Dessutom kan jag tipsa om att höra av dig till Skatteupplysningen om du känner att mitt svar inte var tillräckligt tydligt. Med vänlig hälsning,

Ska man betala skatt i Sverige på skadestånd som man fått från chilenska staten?

2021-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej , min pappa och mina bröder kommer att få en ersättning eller en reparation från chilenska staten sedan de satt i fängelse som politiska fångar under Pinochets tid för tortyr och allt annat.Deras advokat uppskattar beloppet att få för ungefär en miljon kronor var .Min fråga är , måste de betala någon typ av skatt i Sverige för dem pengarna ?Kan chilenska staten sätta in pengarna direkt till deras bankkonto i Sverige ?Tack för hjälpen.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din pappa och dina bröder kommer behöva betala skatt i Sverige på det skadestånd de kommer att erhålla från chilenska staten. Ideella skadestånd Till att börja med ska sägas att skadestånd som man får på grund av kränkning genom brott, som ska täcka tex själsligt lidande, sveda och värk mm är ideella skadestånd. Sådana ideella skadestånd är skattefria. Det betyder att man i Sverige inte behöver betala skatt på ideella skadestånd. Gottgörelseförmånder från ChileEnligt Skatteverkets hemsida är gottgörelseförmåner från Chile som betalas ut för att kompensera offer och anhöriga till offer vars mänskliga rättigheter kränkts eller som drabbats av politiskt våld i Chile under diktaturtiden inte skattepliktiga.Av det du beskriver i din fråga låter det som att din pappa och dina bröder fått ersättning på grund av att de fått sina mänskliga rättigheter kränkta under diktaturtiden. Skatteverket anser att sådana ersättningar är att likställa med ideella skadestånd och att de därför inte är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Kan Chilenska staten sätta in skadeståndet direkt till deras bankkonto? I och med att det rör sig om stora belopp och dessutom från utlandet kan det vara bra att din pappa och dina bröder kontaktar sina respektive banker i förväg. Min bedömning Min bedömning är att denna ersättning är skattefri i Sverige. Däremot har jag inte alla omständigheter och därför är min rekommendation att ni ändå ringer till skatteupplysningen och ställer frågan till dem. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,