7-årings uppgifter spreds via försäkringshandläggare

2017-08-21 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej.Min 7åriga son fick diagnosen Diabetes typ 1 21/12-16. Hela resan med försäkringsbolaget gick smidigt och tillfredsställande, fram tills nu.Vi bestämde oss för att placera sonens pengar i en fond hos försäkringsbolaget. Tillsammans med handläggaren skrev vi ett brev till överförmyndaren i staden för att detta skulle bli verklighet, allt gick bra.Min kollega har också ett ärende hos samma bolag då deras son har en bokstavskombination och skall placera pengarna på liknande sätt.När dom i fredags fick sitt personliga brev som skall skickas vidare till överförmyndaren stod våran sons namn på flertalet ställen.Dom har alltså använt våran sons brev som mall och ej tagit bort hans namn.Är inte detta ett sekretess brott utav dess like? Vad skall vi göra? Hur många föräldrar sitter med ett sådant brev? Hur går vi tillväga?Ett telefonmöte med handläggarnas chef är bokat i morgon tisdag. Uppskattar all hjälp vi kan få.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Beklagar insjuknandet, har själv typ 1-diabetes och kan försäkra er om att det blir mycket lättare med tiden. Självklart har handläggaren gjort fel. Uppgifterna som ni angivit om er son är skyddade av 9 § personuppgiftslagen. Att sprida dem vidare kan medföra skadestånd enligt 48 §, vilket du bör kräva av den du ska prata med imorgon. Om hen vägrar betala ut skadestånd så bör du gå till tingsrätten med det. Mer info om hur du lämnar in en stämningsansökan finner du här. Det kan vara en god idé om det kommer till detta att ta hjälp av vår juristbyrå. Mer info om detta här.Lycka till och tveka inte att höra av dig till oss igen i framtiden! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Lämnas personuppgifter ut endast vid grova brott?

2017-07-24 i PUL/GDPR
FRÅGA |Abbonemangsvillkor bredbandsavtalÄr i begrepp att skriva under ett abbonemang på bredband. Läste igenom det finstilta och kommer till stycket som behandlar abbonentuppgifter; "Genom ingående av Abbonemanget ger Abbonenten KTV tillstånd att elektroniskt lagra Abbonentens namn och adressuppgifter, personnr och telefonnr i databas inkl tillstånd för KTV att lämna ut dessa uppgifter till tredje man"Det är deras rätt att lämna ut uppgifter jag reagerar på. Om samhället fortsätter polariseras politiskt, och man själv inte "är på etablissemangets sida". Tänker i termer av övervakningssamhälle etc där personer som inte bara följer med strömmen kan vara en nagel i ögat på systemet. Lämnas bara uppgifter ut vid grova brott eller finns en risk att det skulle kunna användas mer godtyckligt? Är formuleringen i citatet mer eller mindre standard oavsett leverantör?
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Precis som du skriver så lagrar vissa operatörer uppgifter om abonnenter. Dessa kan sedan lämnas ut till tredje man om det behövs vid en eventuell brottsutredning. Däremot krävs det att en domstol beslutar om att dessa uppgifter ska röjas. Därför behöver du inte vara orolig för att detta sker godtyckligt i det svenska rättssystemet.Om du har några fler frågor får du gärna höra av dig till oss igen!

Fråga om skyldighet att betala tv-avgift

2017-06-15 i TV-licens
FRÅGA |Hello ! I wonder why I have to pay Tv avgift to Radiotjanst if I use my Tv to receive only romanian channels ? I have parabol antenna and Receiver from DigiTv Romania and I pay via internet the subscription. I don't catch even 1 swedish channel :( Tack !
Jesper Forsgren |Thank you for turning to Lawline with your question!The rules for the tv and radio fee (tv avgift) is that every household who owns a tv receiver has to pay the fee. It doesn't matter if you are just watching Romanian television because the fee has to be paid just by having a television that you, if you wanted to, could watch Swedish television on. So even if you are just using the television as a computer screen, to play video games on or watching foreign channels on you have to pay the fee. You can read more about the fee here at Radiotjänsts web site, the company who is responsible for collecting the radio and tv fee.I hope this answer was helpful!Regards,

Publicering av skärmdump på annans inlägg på sociala medier

2017-05-25 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hejsan.Jag har en fråga angående ett integritetskränkande inlägg på sociala mediet "instagram"1) Jag skrev en tweet. En vecka senare ser jag min tweet på ett instagram-konto. Med mitt namn, bild på mig och twitter-adress. Kommentarsfältet är fullt av hot och hat mot mig som person, detsamma gäller beskrivningen av "twitter-inlägget." Är det lagligt? Från ett integritets-perspektiv dvs.2) Kan man få verkshöjd på en tweet?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1. Kan en publicering av en skärmdump på någon annans inlägg på sociala medier innebära en överträdelse av reglerna om personlig integritet?I Sverige har vi en lag som heter Personuppgiftslagen (PuL). Det är en lag som skyddar den personliga integritet från att bli kränkt. Personuppgiftslagen säger att publicera namn och bild på en person är i princip tillåtet så länge man inte kränker personen. Om personen som publicerat ditt inlägg på Instagram hade som syfte att håna dig eller liknande innebär detta en kränkning av din integritet enligt PuL lagen. Vad som anses som kränkande är dock väldigt diffust och ska avgöras från fall till fall. Vad personen som publicerat ditt inlägg har skrivit om dig har därför en betydelse för denna bedömning.Det finns en begränsning i lagen som tillåter kränkande publicering av bild och namn på annan. Detta är om det finns ett journalistiskt ändamål. Detta undantag gäller inte bara etablerade medier som tidningar och radio utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Ett exempel är om personen publicerar något kränkande om en person angående dennes tjänsteutövning. Om det däremot är ett personangrepp angående en person utanför dennes tjänsteutövning är det troligtvis inte motiverat utifrån journalistiskt ändamål utan innebär en överträdelse av personuppgiftslagen. Trots att det kan anses motiverat ur journalistisk synpunkt kan publiceringen ändå vara olaglig enligt annan lagstiftning, t.ex. reglerna om förtal. Brottet förtal kan bli aktuellt om publiceringen av uppgifterna riktar sig emot tredje man, det vill säga inte direkt till dig själv och att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Missaktning innebär att den utpekade ses som i något avseende som ”sämre” människa. Här vet jag för lite om innehållet i inlägget för att kunna uttala mig om det kan vara aktuellt i ditt fall men då vet du i alla fall vilka regler som ofta kan aktualiseras vid denna typen av publicering. Personuppgiftslagen kan du hitta här. Även Datainspektionen har mycket information om publicering på sociala medier, se datainspektionens hemsida.2. Kan ett inlägg på sociala medier bli upphovsrättsskyddat?Enligt 1 § upphovsrättslagen uppstår upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. Enligt rättspraxis från EU-domstolen ska ett verk ha en viss originalitet för att kunna skyddas av upphovsrätt, det ska ha verkshöjd, vilket du redan varit inne på. Även inlägg på sociala medier kan vara skyddade av upphovsrättslagen men då ska inlägget vara väldigt originellt. Man brukar säga att ett verk har en verkshöjd om det är så unikt och har en sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna prestera exakt samma resultat. Om nu inlägget skulle kunna tänkas ha verkshöjd och därmed är skyddad av Upphovsrättslagen, krävs en tillåtelse av upphovsmannen för att få publicera inlägget på andra sidor. Om inlägget redan har publicerats för allmänheten får annan citera ur inlägget om detta sker enligt "god sed", dvs att det inte används i felaktigt syfte och inte förvrängs eller tas ur sitt sammanhang samt givetvis att det inte är kränkande och därmed strider mot PuL-lagen. I sådana fall krävs inget tillstånd för att publicera inlägget/citatet. Om inlägget inte är offentligt, dvs bara är privat eller kanske bara kan ses av begränsat antal personer så gäller inte citaträtten. Ifall du kopierar upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från upphovsmannen, gör du dig skyldig till ett intrång som kan bestraffas med böter. Regler om ersättningsskyldighet finner du i 7 kap upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen kan du hitta här.Hoppas mitt svar gav dig lite vägledning!Med vänliga hälsningar,

Intresseavvägning i nya dataskyddsförordningen

2017-08-14 i PUL/GDPR
FRÅGA |I PUL (Personuppgiftslagen) så finns det något som Datainspektionen kallar för intresseavvägning, som bland annat kan ge organisationer rätt att behandla personuppgifter, utan medgivande, i fall organisationens intresse väger tyngre än den registrerades integritet. "Intresset av att marknadsföra produkter och tjänster är dock ofta ett sådant berättigat intresse som enligt personuppgiftslagen ger rätt att behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning." Läs mer här: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/intresseavvagning/#4 Efter den 25 maj nästa år ersätts pul av GDPR-förordningen. Kommer intresseavvägningen påverkas av detta, eller kommer den delen av lagen bli mer eller mindre oförändrad? Det är framförallt vid kommersiell marknadsföring som jag undrar över
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad gäller privata aktörer kommer en intresseavvägning kunna göras på i princip samma sätt som tidigare. Det anges i skälen till dataskyddsförordningen (skäl 47) att "Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse."Den intresseavvägning som idag återfinns i 10 § f i PUL. Lagregeln ser ut som följer: Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att:ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.Den nya dataskyddsförordningen 2016/679 träder som du säger ikraft den 25 maj nästa år. Motsvarande bestämmelse om en intresseavvägning finns i artikel 6 f:Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter.Bestämmelserna har som synes stora likheter. De största skillnaderna är att den nya dataskyddsförordningen särskilt uppmärksammar barns personuppgifter och att offentliga myndigheter inte längre kommer kunna grunda behandlingen av personuppgifter på en intresseavvägning. Sammanfattningsvis kommer alltså intresseavvägningen för privata aktörer som vill ägna sig åt direktmarknadsföring fortfarande vara en giltig grund för att behandla personuppgifter. För att få ytterligare tips på hur ditt företag ska anpassa sig kan ledning hämtas på datainspektionens hemsida. Med vänliga hälsningar,

Betala tv-licens för såld bostadrätt / Förhyrd bostadsrätt

2017-06-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Min dotter har bott i Spanien i mer än två år och har nu flyttat tillbaka till Sverige.Hon hyrde ut sin bostadsrätt med inventarier och tv-box med tv. Efter ett år sålde hon lägenheten tiill de som hyrde. Nu har hon fått påminnelse och krav att betala Radiotjänst i mer än 2 år. Behöver hon betala kravet från Radiotjänst?MvhChrister
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga får din dotter fortfarande betalningskrav från Radiotjänsten efter att hon har sålt sin lägenhet. Eftersom att hon inte längre bor i lägenheten eller äger denna har hon inte längre något ansvar för att betala radiotjänsten till denna. Därför rekommenderar jag er dotter att vända sig till Radiotjänsten och infomera de om ändringen som skett.Även för perioden då lägenheten var uthyrd är det hyresgästernas ansvar att betala avgiften.Om du har några ytterliggare frågor ber jag dig att återkomma!Vänligen,

Får en moderator på internetforum lämna ut mitt IP-nummer till andra?

2017-05-30 i PUL/GDPR
FRÅGA |Äger en moderator på ett Internetforum rätt att skicka IP-nummer och andra personuppgifter till andra, utan att en sådan begäran har skett av dem som får mejlet eller av någon annan?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få lämna ut personuppgifter måste reglerna i Personuppgiftslagen (1998:204) följas. Det är inte bara personnummer som omfattas av lagen utan även andra uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en viss fysisk person, som t.ex. IP-nummer som du nämner. Den som ansvarar för personuppgifterna, moderatorn i detta fall, får inte lämna ut dem utan att först uppfylla vissa krav. Vad som är en grundläggande förutsättning för att få lämna ut en persons personuppgifter till andra anges i 9 § att det ska vara i enlighet med ändamålet varför uppgifterna samlades in från första början. Tyvärr har jag inte tillräckligt med information för att kunna göra den bedömningen, men moderatorn är skyldig att meddela dig varför dina uppgifter samlades in. Detta brukar finnas angivet i medlemsvillkoren.Om utlämning av dina uppgifter är i enlighet med syftet finns det två alternativ som gör det möjligt att lämna ut dina personuppgifter. Som första alternativ måste moderatorn ha ditt samtycke att mejla ut dina uppgifter till andra parter. Om forumsidan har medlemsvillkor kan samtycket ha givits genom godkännande av dessa villkor. Om du inte givit ditt samtycke får dina uppgifter ändå ges ut om mottagaren har ett berättigat intresse att ta del av dina uppgifter och detta väger tyngre än ditt intresse av att inte få din personliga integritet kränkt (10 §). Lagstiftningen tar alltså inte hänsyn till om uppgifterna lämnas ut på den ansvariges egen initiativ eller på begäran av andra, utan endast bedömningen av mottagarens intresse. Exempelvis kan näthandelsföretags intressen av att med hjälp av människors personuppgifter skicka ut reklam m.m. inte anses så berättigat att det står över skyddet för den personliga integriteten. Det krävs mycket för att utlämning ska ske utan samtycke.Sammanfattningsvis får moderatorn inte lämna ut uppgifterna över huvud taget om det inte är en del av syftet till varför hen har uppgifterna registrerade. Men om det är enligt syftet ska mottagarens intresse väga över den registrerades intresse att inte få sin personliga integritet kränkt. Mottagarna måste inte heller ha begärt att få ut uppgifterna.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får hyresvärden lämna ut mitt personnummer?

2017-04-27 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej. Får en hyresvärd ge ut en hyresgästs fullständiga personnr till en annan hyresgäst?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt personuppgiftslagen får behandling av personuppgifter endast ske om den registrerade har lämnat sitt samtycke till denna behandling eller om behandlingen är nödvändig för bland annat att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras. Som hyresvärd får man alltså lov att inhämta vissa uppgifter om hyresgästen då det anses nödvändigt för att kunna fullgöra avtalet. Att hyresvärden har ditt personnummer är därmed inget konstigt. I 9 § PUL finns grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter, vilka aldrig kan åsidosättas. Bland annat så ska personuppgifter alltid behandlas på korrekt sätt och i enlighet med god sed, vilket avgörs av bland annat branschregler som etablerade branschorganisationer utformat. Fastighetsägarna är en branschorganisation som utformat en sådan branschöverenskommelse om hur man ska hantera personuppgifter vid uthyrning av bostäder. Bland annat är ett krav att vid kontraktsskrivning så ska hyresgästen informeras om vilken behandling av personuppgifter som kommer att ske hos hyresvärden. Detta är för att du som hyresgäst ska kunna ge ditt samtycke till behandlingen. Detta finns även uttryckligen i 23 § PUL. Du som hyresgäst ska vara medveten om vilken hantering som kommer att ske med dina personuppgifter, det får inte finnas någon tvekan om vad som kommer att ske med dessa. Den personuppgiftsansvarige får inte heller använda dina uppgifter på något annat sätt än för vilket ändamål de samlades in (9 § PUL). Jag kan inte tänka mig att du lämnat ditt samtycke till hyresvärden att lämna ut dina personuppgifter till andra hyresgäster och därför är det inte tillåtet för din hyresvärd att göra detta. Notera även att detta gäller för alla typer av personuppgifter och inte enbart personnummer. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person är personuppgifter som omfattas av lagen (3 § PUL). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning