Får arbetsgivaren teckna gruppförsäkring utan anställdas medgivande?

2020-03-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min arbetsgivare har täcknat en då kallad gruppförsäkring på oss anställda (livförsäkring osv) utan vårat medgivande som är gratis i 3mån sen dras från lönen, är detta tillåtet?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av försäkringsavtalslagen (FAL). Får arbetsgivaren teckna gruppförsäkring utan anställdas medgivande? Eftersom du beskriver att du inte har gett ditt medgivande till den tecknade försäkringen verkar det röra sig om en obligatorisk gruppskadeförsäkring. En obligatorisk gruppskadeförsäkring skiljer sig mot en frivillig gruppskadeförsäkring. I en frivillig gruppskadeförsäkring ansluter sig gruppmedlemmar genom egen anmälan. Medan i en obligatorisk gruppskadeförsäkring ansluts gruppmedlemmar direkt genom gruppavtalet och detta sker alltså utan egen anmälan (FAL 17 kap. 1 § första och andra stycket). Ett gruppavtal är det avtal som en gruppföreträdare, din arbetsgivare i detta fall, och försäkringsbolag ingår (FAL 17 kap. 3 § andra stycket). Eftersom det med största sannolikhet rör sig om en obligatorisk gruppskadeförsäkring är det alltså tillåtet för arbetsgivaren att teckna denna gruppförsäkring utan er anställdas medgivande. Som anställd har du rätt till information Innan arbetsgivaren och försäkringsbolaget ingår ett gruppavtal har ni som anställda rätt till information om försäkringsvillkoren (FAL 17 kap. 5 § första stycket). Det naturliga är att försäkringsbolaget ger information till gruppens företrädare (din arbetsgivare) och att denne i sin tur ger information till er som anställda. Om du vet med dig att du inte har fått någon information om gruppförsäkringen innan gruppavtalet ingicks har du möjlighet att väcka talan om åläggande mot din arbetsgivare (FAL 17 kap. 8 § och FAL 8 kap. 1–2 §). Denna talan innebär att din arbetsgivare blir skyldig att ge dig och de andra anställda information om försäkringen. Talan väcks vid Patent-och Marknadsdomstolen. Du har rätt att säga upp gruppförsäkringen Du kan när som helst säga upp den obligatoriska gruppskadeförsäkringen genom att anmäla detta till din arbetsgivare (FAL 17 kap. 12 § andra stycket). SammanfattningEftersom det troligen rör sig om en obligatorisk gruppskadeförsäkring är det tillåtet för din arbetsgivare att teckna försäkringen utan er anställdas medgivande. Däremot har du som anställd alltid rätt att få information om försäkringen och om din arbetsgivare inte gett dig information har du möjlighet att väcka talan i domstol. Slutligen kan du när du vill säga upp försäkringen genom att anmäla det till din arbetsgivare. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,