Kommer jag få fängelse för narkotikabrott av normalgraden?

2020-12-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen med 6,5 gram kokain, 5 kartor pregabalin, 3 kartor tramadol och 40 gram cannabis under en husrannsakan. Detta inträffade under ett husrannsakan och det är första gången jag har med polisen att göra.Jag erkände för dem att drogerna var mina och att jag har det till eget bruk då jag missbrukar på grund av mina psykiska problem. Polisen sa till mig att jag har blivit gripen för normal graden av narkotikabrott och att jag av förmodan inte kommer få något fängelse straff då det är mitt första straff någonsin, däremot blev jag misstänkt för försäljning av narkotika och att jag kommer hamna i fängelse om dem griper mig igen med narkotika. Jag väntar just nu på min dom och är väldigt nyfiken på vad som kommer att ske. Nu lyder min fråga, kommer jag få något fängelsestraff?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du innehaft narkotika uppsåtligen kan du dömas för narkotikabrott. Narkotikabrott av normalgraden kan ge fängelse i högst tre år (1 § NSL). Om brottet är att anse som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Vid bedömning av om brottet är ringa eller av normalgraden tas bland annat hänsyn till arten och mängden narkotika. Du nämner bland annat att du innehade kokain, vilket är en substans som vanligen gör att brottet inte kan bedömas som ringa. I ett rättsfall från 2008 (NJA 2008 s. 653) gjorde HD bedömningen att innehav 0,73 gram kokain utgjorde narkotikabrott av normalgraden. Att du innehaft en större mängd kokain samt andra typer av narkotikaklassade substanser gör att det är troligt att brottet kommer bedömas vara av normalgraden. Du säger dessutom att polisen informerade dig om att du greps misstänkt för narkotikabrott av normalgraden. Om du är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden lär du troligtvis få påföljden fängelse eftersom böter inte finns i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden. När rätten väljer påföljd ska de särskilt beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Villkorlig dom och skyddstillsyn är lindrigare påföljder än fängelse (30 kap. 1 § BrB). Som skäl för villkorlig dom ska rätten beakta om det saknas särskild anledning att tro att du kommer begå fler brott (30 kap. 7 § BrB). Som skäl för skyddstillsyn ska rätten beakta om det finns anledning att tro att skyddstillsynen kommer göra att du i framtiden avhåller dig från brott (30 kap. 9 § 1 stycket BrB). Som särskilda skäl för skyddstillsyn istället för fängelse kan rätten även beakta om du missbrukar narkotika vilket bidragit till brottsligheten och du förklarar dig villig att gå igenom lämplig behandling för missbruket (30 kap. 9 § 2 stycket BrB). Eftersom du uppger att du missbrukar narkotika på grund av psykiska problem är min bedömning att skyddstillsyn skulle kunna komma ifråga istället för fängelse. Om du döms till skyddstillsyn kommer du få en prövotid på tre år (28 kap. 4 § BrB). Under prövotidens första år kommer du även övervakas (28 kap. 5 § BrB). Rätten får även besluta om särskilda föreskrifter som du ska följa under prövotiden, exempelvis missbruksvård (28 kap. 6a § BrB). Min bedömning är slutligen att du troligtvis inte kommer dömas till böter. Som jag ser det är det troligaste att du döms till skyddstillsyn eller fängelse.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan jag bli dömd för narkotikabrott efter att pratat om att köpa narkotika på sociala medier?

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Min mobil blev beslagtagen av polisen eftersom jag blev misstänkt för droginnehav vilket jag inte har gjort men däremot har jag skämtat om droger, pratat om det med nära vänner genom sociala medier vilket jag aldrig har träffat i verkliga livet och skrivit att jag "ska köpa" men längre fram i våra konversationer ser man att jag hade backat ur och aldrig köpt det. Jag har aldrig köpt eller tagit narkotika i hela mitt liv. Kan detta användas som bevis? Jag är inte två år från myndig. Tacksam för svar!
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli dömd för narkotikabrott efter att du har pratat om att köpa droger med vänner på sociala medier även fast du i slutändan inte gjort detta. Regler som rör narkotikabrott hittar du i narkotikastrafflagen (NSL). NarkotikabrottDet är straffbart att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika (1§ 1 stycket 6 punkten NSL). Detta gäller när brottet fullbordats, vanligen om narkotikan hittats på dig eller kan spåras till dig genom ett blodprov. I vissa fall går det att döma någon till försök eller förberedelse till narkotikabrott (4§ NSL). Detta gäller dock inte ett försök till att inneha eller bruka narkotika, vilket som utgångspunkt inte är straffbart. Du har alltså inte begått något brott om du inte fullföljt köpet, det vill säga försökt inneha narkotika. SlutsatsGenom dina konversationer om att köpa narkotika har du inte begått något brott. Att du är två år från myndig innebär att du är straffmyndig. Du kan alltså dömas till ett straff om du begår ett brott (1 kap 6§ brottsbalken). Om du är under 21 år när brottet begås ska detta särskilt beaktas vid bedömningen, detta kallas ofta för straffrabatt. Med vänliga hälsningar

Kan jag bli dömd för narkotikabrott efter att under ett avlyssnat samtal pratat om att köpa narkotika?

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |min fråga är om jag kan bli dömd och riskera mitt körkort. jag ringde till ett nummer som var avlyssnat och pratade om att köpa narkotika köpte inget och brukade inget, polisen har inget pissprov eller nån narkotika att styrka brottsmisstankarna räcker det att jag prata i telefon för en fällande dom och kommer jag då förlora körkortet? även fast jag inte brukat eller köpt
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli dömd för något brott efter att ha pratat om att köpa narkotika under ett avlyssnat samtal. Samt om du skulle kunna bli av med ditt körkort på grund av detta. Regler om detta hittar du i narkotikastrafflagen (NSL) och körkortslagen (KörkL). NarkotikabrottDet är straffbart att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika (1§ 1 stycket 6 punkten NSL). Detta gäller när brottet fullbordats, vanligen om narkotikan hittats på dig eller kan spåras till dig genom ett blodprov. I vissa fall går det att döma någon till försök eller förberedelse till narkotikabrott (4§ NSL). Detta gäller dock inte ett försök till att inneha eller bruka narkotika, vilket som utgångspunkt inte är straffbart. Det betyder att om du inte fullföljt köpet, det vill säga försökt inneha narkotika är det inte brottsligt. Kan du riskera att förlora ditt körkort?Det krävs inte nödvändigtvis att du begår ett brott för att riskera att bli av med ditt körkort, utan detta kan ske även på andra grunder. Det kan vara att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap 3§ 5 punkten KörkL). Det vill säga exempelvis blivit omhändertagen för berusning vid ett flertal tillfällen eller dömd för narkotikainnehav och därför inte bör ha körkort. Att endast ditt telefonsamtal skulle ses som grund för att omhänderta ditt körkort är inte särskilt troligt. SlutsatsDu har alltså inte begått något brott. Det verkar inte heller troligt att du skulle bli av med ditt körkort. Skulle du ha fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen. Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att vara med under ett brott?

2020-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Tjena! Blev precis gripen av en polis i samband med att en polare tog narkotika på en klubb. Jag hade inte tagit någonting & blev senare släppt av polisen under kvällen utan att åka med dem till stationen & pissa eller något liknande. Min polare erkände allting för polisen & fick sedan följa med dessa till stationen. Har jag begått något brott genom att vara med honom vid denna tidpunkt? De kollade även igenom mig & såg att jag inte heller hade någon form av narkotika på mig. Jag undrar även ifall jag kommer få något brev hem eller liknande. Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad jag förstår av din fråga har du inte begått något brott och inte heller varit misstänkt för något. Att vara med en person som begått ett narkotikabrott av detta slag är inte ett brott i sig. Det finns därför ingen anledning till att polisen skulle kontakta dig via brev eller dylikt med anledning av att du begått något brott. Du skriver även att din kompis erkände brottet, varför det är troligt att han fick ett strafföreläggande utfärdat, det vill säga att det inte kommer att bli någon rättegång i tingsrätten. Skulle det dock bli det kan du bli kallad som vittne, det är den enda anledningen jag kan komma på till att polisen eller tingsrätten skulle skicka hem ett brev till dig. Du har dock inte gjort dig skyldig till något brott.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Är det brottsligt att skämtsamt erbjuda knark till någon?

2020-12-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Är det brottsligt att gå fram till poliser på stan och fråga de ifall de vill köpa knark av dig? Du har inte knark med dig utan vill bara skämta med poliserna, men får man göra så?
Erica Lager |Hej! och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. NarkotikabrottBrott relaterade till narkotika finns i Nakotikastrafflagen. En person kan dömas till narkotikabrott om uppsåtligen överlåter, framställer, anskaffar/transporterar/förvarar som ej är till för eget bruk, företar en handling i syfte att främja narkotikahandel eller själv innehar/ brukar narkotika (1 § narkotikastrafflagen). Straffet kan dömas upp till 3 års fängelse. I ditt fall är punkt 5 relevant som beskriver när en person bjuder ut narkotika till försäljning eller annan åtgärd, som är ägnat att främja narkotikahandel. Den punkten har uttalats är ämnad att tillämpas på upprepade affärer som sker i mer organiserade, grövre eller mer omfattande narkotikabrottsligheten. Straffbarheten enligt denna punkten gäller inte för en enstaka försäljning av mindre mängd och för eget bruk. Dessutom är kravet för straffbarhet att handlingen ska vara uppsåtlig, vilket innebär ungefär att det ska vara en medveten handling och personen ska vara insatt i handlingens innebörd. Om det är mer än uppenbart att det är ett skämt uppfylls inte uppsåts-kravet. Något som i denna situationen kan peka på att det inte fanns uppsåt är att du inte hade någon narkotika på dig att sälja, och att det får anses mindre troligt att en person medvetet skulle göra en brottslig handling mitt framför okända poliser. Ditt "skämt" uppfyller således inte förutsättningarna för att uppfylla ett brott. Kan det vara ett annat brott? Nej det ser jag inte att det skulle kunna vara. Men det kan finnas andra anledningar att inte skämta med poliserna, var alltid respektfull och sätt inte dig i situationer som du inte kan förklara dig ur. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Återkallat körkort vid narkotikabruk

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev intagen på urinprov under en promenad på natten. Polisen som stannade mig tyckte det verkade konstigt att jag var ute och gick på natten som dom ville att jag skulle följa med på ett pissprov. Vad dom inte viste men vilket jag förklarade, var att jag jobbar natt så det här var inte så konstigt för mig att promenera på natten då jag sover på dagen. Men jag hade inget att dölja så jag följde med utan protest. Efter det hela låg jag och grubblade över hela incidenten, för det hade aldrig hänt mig tidigare så det hela var väldigt udda. Då kom jag på att jag har nog rökt cannabis helgen innan på en efterfest. Nu undrar jag vad som händer om det ger utslag i urinen? Jag är väldigt beroende av mitt körkort, vad händer med det? Jag är ostraffad.
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brukandet av narkotika Att bruka narkotika utgör ett narkotikabrott (1 § 1 st. 6 p. Narkotikastrafflagen). I Sverige tillämpas principen om fri bevisföring. Detta innebär att även om det skulle vara så att polisen bad dig om ett urinprov av en annan anledning än att de misstänkte narkotikabrott, så kan urinprovet ändå användas emot dig i en rättegång om det skulle vara så att narkotikan gav positivt utslag i provet. Återkallat körkortEn person som brukar narkotika kan riskera att få sitt körkort återkallat under en viss period (5 kap. 3 § Körkortslagen). Enligt lag så kan en person få sitt körkort återkallat om han eller hon inte betraktas som pålitlig i nykterhetshänseende (5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen). Att bruka narkotika skulle kunna vara en sådan omständighet som gör att en person inte betraktas som pålitlig i nykterhetshänseende. En person kan även på sitt körkort återkallat när han eller hon har gjort sig skyldig till ett brott som innebär att personen inte kan förväntas respektera trafikreglerna, brottet måste inte ha utförts i samband med bilkörning (5 kap. 3 § 6 p. Körkortslagen). Ett exempel på ett sådant brott är grovt narkotikabrott. Att enbart bruka narkotika utgör dock som utgångspunkt inte ett grovt narkotikabrott då man vid bedömningen av om ett narkotikabrott är grovt eller inte, ska ta särskild hänsyn till om brottet begåtts yrkesmässigt och inom ramen för en större verksamhet (3 § Narkotikastrafflagen). SammanfattningOm det skulle vara så att narkotikan ger positivt utslag i provet så kan detta prov användas emot dig i en rättegång. Om du skulle dömas för narkotikabrott så finns det en risk att du får ditt körkort återkallat om du skulle betraktas som opålitlig i nykterhetshänseende. Avvakta först för att se om urinprovet faktiskt var positivt eller inte. Om det skulle vara så att polisen misstänker brott så kommer en förundersökning att inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Du kommer att informeras om du är skäligen misstänkt för något brott (23 kap. 18 § Rättegångsbalken). Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Vilket straff kan man få för innehav av bensodiazepiner?

2020-12-01 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag och min sambo fick påhälsning från polisen igår då vi beställt ett paket som blivit stannat i tullen.inrikes 36 subutex för eget bruk endast.sedan fann dom ca 20 benzo tabletter i bostaden. Vi båda har erkänt eget bruk. Vilket straff kan väntas?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bensodiazepiner är en substans som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (Bilaga 1 Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika). Om man uppsåtligen innehar narkotika gör man sig skyldig till narkotikabrott. För narkotikabrott kan man dömas till påföljden fängelse i högst tre år (1 § NSL). Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa ska istället dömas för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Att inneha en mängd narkotika som tyder på användning endast för eget bruk talar för ett ringa narkotikabrott. Även vilken sorts narkotika man innehar påverkar vilket brott som blir aktuellt, där bland annat heroin och kokain på grund av sina mycket vanebildande egenskaper bedöms strängare än vissa andra substanser. Hur just ert innehav kommer bedömas kan jag tyvärr inte svara på.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur anmäler jag någon för droginnehav?

2020-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, min kusin tar droger varje dag typ. Jag är orolig för honom och undrar hur jag ska göra. Ska jag polisanmäla? Kommer polisen kunna ta bort hans droger i hemmet då?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att anmäla det till polisen, enklast kan en polisanmälan göras genom att du ringer till polisen per telefon på 114 14 eller genom på polisens hemsida här. Du beskriver då det som sker för dem. Det är sedan polisen som går vidare med en undersökning. För akuta ärenden kan du även ringa 112.Personens handlande samt den som säljer drogerna, utsätter både han själv för risker, men även oskyldiga människor kan komma att bli drabbade, därför gör du helt rätt i att ta tag i detta! Vänligen,