Accepterar banker borgensåtaganden?

2020-05-19 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag har en vän som funderar på att köpa en bostad och har frågat mig att eventuellt gå in som borgensman för lånet. Jag har förstått att det finns olika typer av åtagande och jag undrar vad som gäller, om det finns någon typ av borgensåtagande som i större utsträckning kan skydda mig som borgensman vid behov, t.ex. att man kan tidsbegränsa åtagandet och/eller att jag har juridisk rätt att tvinga till försäljning om personen i fråga inte skulle sköta betalningarna, rätt att kräva tillbaka ev pengar jag kan behöva betala tillbaka och så vidare? Tack på förhand,
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Numera är det oerhört ovanligt att banker accepterar borgensåtagande. Istället används enbart ett system med medlåntagare. Att vara medlåntagare till ett lån innebär att banken kan kräva samtliga låntagare på ersättning. Detta åtagande kan endast upphöra genom att den ena låntagaren tar över hela lånet eller genom att lånet löses i sin helhet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Får banken neka mig önskad transaktion?

2020-05-17 i EKONOMI
FRÅGA |2018 skaffade jag en bankkonto hos swedbank med hjälp av min förredetta fostermor som är en svenk medborgare, men idag när jag gick till banken i behov av hjälp (eftersom jag kan inte överföra pengar från min sparkonto) sa dem att de inte kunde hjälpa mig eftersom jag inte har en svensk id kort/medborgarskap, trots att jag har en svensk personnummer jag är 17 årKan jag stämma Swedbank?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna och inneha konton inom EU. Rätten innebär att en konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Detta gäller enbart för konsumenter. Enligt direktivet definieras konsument som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU). Det anförda innebär att du har rätt till ett bankkonto med basala funktioner för att helt enkelt kunna genomföra dina vardagliga ärenden. Däremot måste du kunna identifieras för att kunna nyttja ditt konto. Av det du skriver i din fråga tolkar jag det som att banken nekat att genomföra transaktionen till följd av att du inte kunnat identifiera dig. Banken har, till följd av bland annat banksekretessen, en skyldighet att identifiera varje kund innan någon handling företas. Det innebär således att du är skyldig att identifiera dig med svensk ID-handling. Det finns följaktligen ingen grund för stämning i och med att banken har tagit ett korrekt beslut. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om bank nekar ansökan om bolånelöfte?

2020-05-13 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag och mina två syskon vill köpa ett hus tillsammans. Tyvärr får vi oftast avslag från bankerna bara på grund av att vi är syskon. Detta begränsar vår valfrihet betydligt mycket. I och med att det inte finns något lag som förhindrar oss av att köpa tillsammans så tänkte vi be om tips och råd om hur vi på bästa sätt kan övertala banken att bevilja lånet.Tack på förhand!
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dessvärre är detta inte en fråga som regleras juridiskt. Detta eftersom att bankerna inte har någon juridisk skyldighet att bevilja en ansökan om lån. Ett tips är att försöka vända sig till flera olika banker samt att göra vad som är möjligt för att förbättra privatekonomin, till exempel genom att lösa blancolån. Varma lyckönskningar,

Kan banken neka mig att handla med bitcoin?

2020-05-09 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har nyligen bytt bank till Länsförsäkringar eftersom de lovade bra rabatter för diverse försäkringar och deras internetbank är trevlig. Nu när jag försökte handla på nätet så märkte jag att jag blev stoppad när beloppet var högre än 25 tusen kr. Jag handlar ibland lite större belopp Bitcoin på Coinbase och det är precis därför jag blev stoppad.Denna gång ville jag handla för 34 tusen kr.Men fick inte det. Det är en 24h väntetid innan man får handla igen. Och nej jag kunde inte ens öka gränsen tillfälligt för denna "kategori". Jag har varit i kontakt med banken och har en öppen klagomålsärende hos de.Nedan är deras senaste svar:--------Jag ska försöka svara på dina frågor i generella termer och har förstått det som att du är missnöjd över en upplevelse av att inte kunna disponera dina pengar som du önskar.Vissa företag är omfattade av en begränsning på 25 000 kr per 24h. Detta då företaget ligger med en branchkod som innefattar risk. Banken har bestämt att denna gräns ska finnas och den finns bland annat för att skydda våra kunder då det tyvärr finns en del oseriösa aktörer inom den branschen och det drabbar då tyvärr även de seriösa aktörerna.--------Självklart är det ren trams svar.Det svarar inte ens förklarar varför "Coinbase" hamnar i denna kategori! Coinbase är största aktören och har även banklicens!Får banken stoppa mig handla med mina pengar?Vad ger de rätten att tala om för mig vad/när jag får handla?Jag kan köpa Aktier,spela på Casino utan problem!
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster på det vis du önskar, i detta fall genom att inte tillåta en större transaktion. Jag kommer först att utreda vad som gäller rent juridiskt för att därefter i slutet sammanfatta och förtydliga vad det innebär för dig.Har banken en skyldighet att möjliggöra kunden att genomföra större transaktioner?EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna och inneha konton inom EU. Rätten innebär att en konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Detta gäller enbart för konsumenter. Enligt direktivet definieras konsument som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU). Det anförda innebär att du har rätt till ett bankkonto med basala funktioner för att helt enkelt kunna genomföra dina vardagliga ärenden. Möjligheten att handla bitcoin omfattas troligtvis inte av direktivet. Kan risken för penningtvätt vara en aspekt att i beaktande?Det finns även en annan aspekt i detta ärenden, nämligen risken för penningtvätt vilket regleras främst av penningtvättslagen. Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta i ditt fall?EU-rätten stadgar en rättighet för EU-medborgare att öppna ett bankkonto samt tillgång till basala funktioner kopplade till bankkontot. Jag ser inte möjligheten att handla bitcoin skulle falla under denna rättighet. Därutöver kan din önskan att handla med bitcoin krocka med bankens skyldigheter enligt penningstvättslagen. På senare tid har många bedrägerier men även andra brott skett just vid handlandet av bitcoin, vilket banken även anförde i sitt svar. Banken har en skyldighet att motverka ekonomisk brottslighet och kan med beaktande av säkerhetsrisker förbjuda eller begränsa vissa typer av transaktioner. Jag förstår att detta ställer till det för dig i och med att du inte kan förfoga över dina pengar så som du själv vill. Min rekommendation är därför att du försöker hitta en annan bank som kan uppfylla dina önskemål. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur går jag tillväga när jag har blivit lurad av en fransk bank?

2020-05-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag ha blivit lurad av en fransk bank som heter X och dom sa att jag skulle betala in 64000 kr Och när jag betalade in pengarna så och sedan skulle Det komma inom 48 timmar men det kom inga pengar så skrev han som jag hade kontakt med attVi skulle göra ett försök med 51000 kr genom Y banken men jag fick inget där häller Jag vill anmäla kan jag göra detMvh
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vad du har avtalat med banken eller vad pengarna skulle användas till. Det jag har förstått är att banken inte har skickat pengarna till dig inom den tidsramen som banken sagt till dig. Eftersom banken inte har skickat pengarna tillbaka inom de fyrtioåtta timmarna ska du göra en anmälan till polisen direkt. Du kan göra en polisanmälan genom att ringa till 114 14 eller så kan du gå till en polisstation. Att banken inte skickat dina pengar tillbaka kan bero på flera faktorer, exempelvis att banken kanske har skrivit in fel kontonummer, men det vet vi inte. Det kan alternativt röra sig om bedrägeri, men utifrån de omständigheter som du har angivit så kan jag inte fastställa något utan tillräcklig information. Hoppas att det löser sig! Med vänliga hälsningar,

Har banken rätt att kräva avgift vid värdering av fastighet?

2020-05-15 i EKONOMI
FRÅGA |Jag äger en fastighet. Det är reg genom bodelningsavtal. Jag står även som ensam ägare hos lantmäteriet.Nu vill jag ensam stå för det lån som jag och min fd man står för.Banken vill ha en värdering på fastigheten som kommer att kosta mig 5000kr.Lånet är på ca 400.000 kr och kostar ca 2000 kr i månaden. Har banken rätt att kräva en värdering. Jag har fast jobb och har alltid skött mina åtaganden.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Banken har all rätt att ta ut en avgift vid värdering av en fastighet. Banken har också all rätt att själva prissätta denna värdering. Den enda skyldigheten banken har är att på förhand informera om denna kostnad enligt 6b § 12 punkten Konsumentkreditlagen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Är ersättning från sjukförsäkring inkomstgrundande hos CSN?

2020-05-11 i EKONOMI
FRÅGA |Hej ! Jag är student och tar hela CSN lånet eftersom jag jobbar inte och min inkomst är mindre än 50.000kr per termin (0kr.) Jag har nyligen fått en skattefri ersättningen från LÖF som är över den maximala belopp man får ha som student inkomst.Kommer CSN begära mig pengar tillbaka?
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det är inte någon juridisk fråga utan jag skulle rekommendera dig att vända dig till CSN kundtjänst. Däremot så kan jag genom deras hemsida se att det endast är:"De inkomster som du ska ta upp när du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd är skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det kan till exempel varalöna-kassainkomster från bostadsförsäljningaktieutdelning."Enligt min bedömning är ersättningen från LÖF inte inkomstgrundande.För år 2020 i samband med corona-krisen så har de tagit bort gränsen för fribeloppet, vilket är gränsen för hur mycket man får tjäna utan att det påverkar lån eller bidrag. Det borttagna fribeloppet innebär att även om du skulle tjäna mer än detta så påverkar det inte dina studiemedel.Hoppas du fått svar på din fråga, men som sagt så hänvisar jag dig till CSN. Allt gott,

Kan mina föräldrar ta ett bolån för en fastighet jag äger?

2020-05-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är möjligt att mina föräldrar tar bolån men ställer mig som ägare till fastigheten? Helt enkelt sagt att lånet är på de men t.ex. huset är skriven på mig? Vad krävs för att kunna göra så? Tack för svar på förhand!
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Detta är en fråga av ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Det finns inget reellt juridiskt hinder för att göra på det sätt du beskriver i din fråga. Däremot är det inte säkert att banken går med på denna lösning. Banken har ingen skyldighet att bevilja denna typ av lån, även om ni kan visa på god återbetalningsförmåga, eftersom att banken själva väljer vilka affärsförbindelser som bör ingås. För vidare frågor bör du i första hand ta kontakt med din bank. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,