Nekad att öppna konto hos bank

2021-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande att öppna ett bankkonto. Min sambo har haft lite problem i livet med skulder osv o har blivit nekad att ens öppna ett bankkonto, han har förtilfället ingen inkomst men jobbar hårt på att ändra på det o söker jobb i stor utsträckning. Han säger att han har försökt att öppna ett konto men blivit nekad av alla banker, är detta rimligt? Stämmer det att man inte får öppna ett konto ens pga av saker som hände i hans ungdomsår? (Typ åkte fast för snatteri, klottring). Han är svensk medborgare.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Betalkontodirektivet Enligt artikel 16 i betalkontodirektivet (EU-direktivet 2014/92/EU) ska medlemsstaterna säkerställa att konsumenten kan öppna konton med grundläggande funktioner hos en bank. Vad som definieras som "grundläggande funktioner" klargörs i artikel 17 i samma direktiv. Enligt artikeln ska man kunna öppna, inneha och avsluta ett betalkonto, insätta medel på detta samt kunna ta ut medel från kontot. Det är med andra ord en rättighet att få öppna ett konto med basala funktioner hos en bank. Undantag Det finns vissa grunder på vilka banken kan neka en kund att öppna ett konto, exempelvis misstanke om penningtvätt. Däremot ska en kund inte nekas att öppna konto på grund av betalningsanmärkningar eller att kunden inte kommer sätta in lön på kontot. Slutsats Det ska föreligga misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller andra särskilda skäl för att neka en kund att öppna ett konto. Däremot räcker inte betalningsanmärkningar. Brottslighet i ungdomen som inte är av ekonomisk art bör inte heller vägas in. Med andra ord har din sambo sannolikt rätt att få öppna ett konto med grundläggande funktioner hos en bank. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar. Vänligen,

Skuldsanering

2020-11-20 i EKONOMI
FRÅGA |Om jag ansöker om skuldsanering, påverkas min inneboendes ekonomi av det? Vi har skilda ekonomier och lånen står på mig!
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Relevant lag är i detta fall skuldsaneringslagen. Lagen utgår ifrån gäldenären (alltså den som har en skuld till en borgenär). Vid en skuldsanering sätts skulder ner och en betalningsplan upprättas. I en ansökan om skuldsanering ska du ange vilka skulder du har och till vilka borgenärer (12 § p 3 och 4). Det är således endast dina skulder som kommer ingå i skuldsaneringen.En betalningsplan kommer upprättas (29 § p 2) med hänsyn till din inkomst och vad som ska förbehållas dig och eventuell familj för försörjning (33 §). Du kommer alltså att få behålla viss del av din inkomst för att du ska kunna försörja dig och betala din boendekostnad. För mer information kring detta rekommenderar jag att du besöker kronofogdens hemsida! Svaret på din fråga är att det endast är dina medel som kommer tas i anspråk för betalningen av dina skulder. Om man bor tillsammans med någon är det dock inte osannolikt att en ekonomisk påfrestning hos en part kan inverka på hela hushållet. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Med vänlig hälsning,

Bitcoins och bankkonton - vad gäller?

2021-01-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Lawline!Den 22/4-2020 Bad jag min bank att öppna mitt konto för att göra internationella överföringar så jag kunde investera i kryptovalutor, Bitcoin bl.a. för att kursen var väldigt låg då och jag var 100% säker på att det skulle stiga, vilket det började göra ganska snabbt efter. Jag sa att jag tänkte investera mellan 5-10000kr i månaden, självklart frågar dom vart pengarna kommer ifrån och jag hade då en anställning på en kommun med en månadslön på ca 20.000kr/mån så vart pengarna kom ifrån var det inga problem att redovisa men banken vägrade öppna tjänsten för mig att göra dessa investeringar då dem inte anser att det är säkert att investera i kryptovalutor. Sen den 22/4-20 har 1 bitcoin gått ifrån ca 70.000kr till 263.00 kr, det är alltså en ökning med 248%.Min fråga är om jag har rätt att stämma min bank för dem pengarna jag kunde ha tjänat i och med att de vägrade öppna utlandsbetalningar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag förstått dig rätt så har din bank inte gått med på att öppna ditt bankkonto för internationella överföringar, vilket hade möjliggjort investeringar i bitcoins. Nu när dessa stigit i värde undrar du om det finns möjlighet att stämma banken på de pengar du hade kunnat tjäna om du investerat i bitcoins innan värdeökningen.Vilka skyldigheter har banken? På området finns ett EU-direktiv (EU-direktiv 2014/92/EU). Enligt artikel 16 i direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att konsumenten kan öppna konton med grundläggande funktioner hos en bank. Vad som definieras som "grundläggande funktioner" klargörs i artikel 17 i samma direktiv. Enligt artikeln ska man kunna öppna, inneha och avsluta ett betalkonto, insätta medel på detta samt kunna ta ut medel från kontot. Med andra ord omfattar rättigheten mycket basala funktioner och således omfattas sannolikt inte möjligheten att öppna ett bankkonto för internationella överföringar i syfte att kunna handla med bitcoins.Penningtvättslagen Svenska banker ska förhålla sig till penningtvättslagen. Bankerna måste ha kännedom om vem kunden är, varifrån kundens pengar kommer samt varför kunden vill genomföra transaktioner. Detta brukar kallas KYC (Know Your Customer) och ingår som en del i bankers rutiner för att motverka penningtvätt (AML). SammanfattningEU-direktivet stadgar rätten till ett bankkonto med basala funktioner. Att öppna ett konto för internationella transaktioner i syfte att kunna handla med bitcoins utgör enligt min bedömning inte en sådan funktion. Sannolikt har din bank ansett att en sådan åtgärd inte varit i linje med deras AML-rutiner och på den grunden inte kunnat öppna kontot för sådana överföringar. Det finns således inte grund för att stämma din bank, då jag tror att de agerat i enlighet med sina AML-rutiner och då dina rättigheter enligt EU-direktivet inte inskränkts. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,