Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?

2020-11-27 i Laglott
FRÅGA |Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Barns arvsrätt regleras i ärvdabalken (2 kap. 1 §). Som huvudregel skulle dina fyra barn ärva en fjärdedel var (2 kap. 1 § andra stycket). Du kan genom att upprätta ett testamente minska arvet som ska till något av dina barn, dock bara med hälften (alltså till en åttondel av det totala arvet, istället för en fjärdedel). Den andra hälften av vad barnet annars skulle fått ärva utgör deras laglott, som skyddas av lagen (7 kap 1 §). Skulle deras laglott enligt testamentet tillfalla någon annan har barnet rätt att begära testamentet jämkat så att de får sin laglott (7 kap. 3 § första stycket). Om barnet inte gör detta inom sex månader förlorar barnet dock sin rätt till sådan jämkning (7 kap. 3 § tredje stycket). Som huvudregel kan du alltså inte göra något av dina barn helt arvlöst, då de har rätt till sin laglott. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga. Med vänlig hälsning,