Arbetsgivares skyldigheter

2018-02-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejMin sambo jobbar som larminstallatör på ett företag utan kollektivavtal och är heltidsanställd mellan 8-17. Hon reser i servicebil hemifrån ca 07.30 för att komma till arbetsplatsen (olika varje dag) till kl 08.00. Hon åker mellan olika arbetsplatser på dagen och belastar sin schemalagda lunch med restid. (kan få rast i 15-30 min av de 60 min som är i schemat). AG tycker att det här är rätt. Han tycker även att det dras på hennes lön när hon gjort ett litet fel på jobbet. Jag delar inte den åsikten... Borde hon få ersättning för resan till och från jobbet? Ska hon köra till nästa arbetsplats på sin lunch?Ska hon betala för sina fel på jobbet?
Erik Johansson |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Fråga 1Nej, min bedömning är att hon inte har rätt till ersättning för resan till och från arbetet, förutsatt att hon inte kan komma överens med sin arbetsgivare om detta. Det följer naturligt av den typ av arbete som din sambo har att hon behöver förflytta sig till och mellan olika platser för att kunna utföra sitt arbete. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt är dessutom en stark princip inom arbetsrätten, och det torde vara så att denne bestämmer var arbetstagaren ska utföra arbetet och det är arbetstagarens skyldighet att inställa sig där i den här typen av arbete. Det är möjligt att det i vissa kollektivavtal föreskrivs om någon typ av ersättning men som utgångspunkt är min bedömning att ersättningsrätt inte föreligger i en sådan här situation. Fråga 2Nej, din sambo ska inte behöva köra på sin lunch. Rast är ledig tid som man inte behöver stå till sin arbetsgivares förfogande. Hennes arbetsgivare får planera och organisera arbetet på ett sådant sätt att arbetstidslagen följs. Se vidare 15 § arbetstidslagenFråga 3Nej, utgångspunkten är att en arbetsgivare ansvarar för de skador som en arbetstagare orsakar i tjänsten. Se närmare om detta i 3:1 och 4:1 skadeståndslagen. Det finns även goda möjligheter för en arbetsgivare att teckna en ansvarsförsäkring som täcker den här typen av skador.Hoppas du fått svar på dina frågor. Med vänlig hälsning

Arbetade timmar som försvunnit – hur får jag betalt

2018-02-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har råkat ut för bedrägeri av min fd chef. Han har utan anledning dragit timmar från mina timrapporter/lönespecifikationer så det saknas sammanlagt minst 40tim. Jag har alla tidsrapporter och lönespecifikationer Utskrivna och man kan då klart och tydligt se att det saknas timmar. Hur stor är chansen att vinna i rätten mot denne korrupta man och kan han bli skyldig att betala något mer utöver de timmar som saknas?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du kan bevisa att din arbetsgivare faktiskt har dragit av timmar så bedömer jag dina chanser som goda att nå framgång med dina krav på betalning. Utgångspunkten är nämligen att din arbetsgivare är skyldig att betala den lön som ni har kommit överens om. Självklart ska lönen även motsvara de timmar du faktiskt har arbetat. Det första jag rekommenderar dig att göra är att försöka prata med din chef om situationen. Om du lugnt och sakligt förklarar att du självklart måste få betalt för de timmar du har arbetat borde han förstå det märkliga i sitt tidigare agerande. Fungerar detta inte, rekommenderar jag dig att tala om för din tidigare arbetsgivare att du kommer gå vidare med saken och kräva din lön. Kräver din lön gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Det finns ingående beskrivningar på deras hemsida hur du ska gå till väga. Fungerar det inte att vända sig till KFM så får du slutligen stämma din tidigare arbetsgivare. Detta rekommenderar jag inte att du gör utan juridisk biträde. Våra jurister på Lawline biträder regelbundet personer i domstol. Du når dem på info@lawline.se Är du medlem i ett fackförbund så är det även bra om du kontaktar dem. De kan hjälpa dig i kontakterna med din arbetsgivare och ge dig närmare råd. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Kan en arbetsgivare i ett familjeföretag säga upp en familjemedlem med en veckas uppsägningstid?

2018-02-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Min man är fast anställd på ett företag(Aktiebolag) sedan februari 2007 och har nu blivit uppsagd pga att firman ska avvecklas. Han har skrivit på papper med uppsägningstid på 6 månader, som han ska ha rätt till enligt lag. Firman han sägs upp ifrån ägs av hans far, och helt plötsligt har det börjat pratas om att min man ska bli uppsagd med bara en veckas uppsägningstid. Får han göra såhär? Enligt företagets revisor kan man göra så när ett familjeföretag ska läggas ner? Detta är dock inte startat som något familjeföretag och min man är inte inblandad på något annat vis än att han är anställd av företaget som vilken anställd som helst, på vilket företag som helst. Jag undrar alltså om han verkligen kan bli uppsagd med en veckas uppsägningstid? Det finns ett påskrivet papper redan där han blivit uppsagd med 6 månaders uppsägningstid from 1 februari 2018. Och visst har han rätt till 25 dagars semesterersättning för inarbetad semester föregående år trots uppsägning? Något mer han har rätt till som vi bör veta?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga utläser jag att du undrar vilken uppsägningstid din man har rätt till och om han har rätt till semesterersättning, trots att hans far äger företaget och att det därför kan klassas som ett familjeföretag. När det kommer till arbetsrelaterade frågor så regleras mycket i kollektivavtal, vilket gör att jag inte kan ge ett helt säkert svar på vad som gäller för din man bara baserat på lagtext, då lagen i vissa fall kan avtalas bort. Finns inget kollektivavtal på hans arbetsplats gäller dock lagens regler. Undantas familjemedlemmar från visst anställningsskydd?Eftersom sin mans far äger företaget han arbetar på så har revisorn rätt i att han kan undantas från de regler om uppsägningstid som vanligtvis gäller vid uppsägningar och som hade gett honom rätt till 6 månaders uppsägningstid (Lag om anställningsskydd, LAS, 1 §). Regeln som undantar familjemedlemmar till arbetsgivaren från LAS är bland annat till för att familjeföretag ska ges en större flexibilitet när det kommer till turordningsregler vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, men det ger dem också ett sämre skydd när det gäller uppsägningstid som i sin sambos situation. Är det tidigare uppsägningsavtalet bindande?Du nämner dock att han skrivit på ett avtal som ger honom rätt till 6 månaders uppsägningstid. Även om han undantas från reglerna i LAS ska det avtalet gälla. Det är bindande som vilket annat avtal som helst. Det faktum att företaget kanske kan klassas som ett familjeföretag får därför ingen betydelse, din sambo har rätt till de sex månaderna som avtalats. Annars begår hans arbetsgivare avtalsbrott. Det är dock under förutsättning att din man och hans arbetsgivare inte är bundna av ett kollektivavtal som har andra villkor än de som finns i din mans uppsägningsavtal. I sådana fall gäller det som slagits fast i kollektivavtalet (Lag om medbestämmande i arbetslivet 27 §).Har han rätt till semesterersättning?Gällande semesterersättning för inarbetad semester så ska din sambo behandlas som de övriga anställda, eftersom semesterersättning inte berörs av LAS. Din sambo att få sina intjänade semesterdagar ersatta, under förutsättning att han inte erbjudits en annan anställning hos samma arbetsgivare kort efter att den första avslutas (Semesterlagen 28 §). Det framgår inte av din fråga att så skulle vara fallet, så han har alltså rätt till semesterersättning för de semesterdagar han tjänat in. Även det är dock under förutsättning att det inte finns ett kollektivavtal som slår fast andra villkor än de som finns i lagen (Semesterlagen 2 a §). Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad gäller om man misstänker att uppsägning beror på diskriminering? Vilka rättigheter har man om man riskerar att bli uppsagd pga. omorganisering?

2018-02-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag meddelade min arbetsgivare att jag är gravid för 3 veckor sedan. För 1 vecka sedan meddelade min chef att de kommer göra om min tjänst och vill rekrytera en HR chef som också kommer att ta över mina uppgifter. Han sa vidare att det inte finns några andra tjänster för mig på företaget då jag är för överkvalificerad och erbjöd mig min uppsägningstid + 1 månadslön. Han har därefter pressat mig nästan dagligen att lämna ett besked då han gärna vill komma igång med den andra rekryteringen (har han sagt). I går sa jag att erbjudandet var oacceptabelt och han höll kvar på sitt erbjudande, dvs vi är fortfarande oense. Han har inte frågat mig vilket fack jag är med i. Som jag förstått det bör jag säga till min chef vilket fack jag är med i, eller? Därefter måste min chef inkomma med båda en organisationsplan och turordningsutredning väl? Jag har varit i kontakt med facket och fått en ombudsman men jag har inte fått så stort förtroende för denne som säger att han är nöjd om jag får ha kvar en anställning om det så är som receptionist (idag sitter jag med i ledningsgruppen). Han säger också att en förhanling tar ca 2 veckor från det att alla papper inkommit. Vad bör jag säga till min chef nästa gång han begär ett besked? Och kan jag kräva en annan ombudsman av facket? Har min arbetsgivare gjort några fel? Jag vill dra ut på denna process så länge som möjligt (med tanke på att jag är gravid), hur kan jag göra det? Och finns bra skäl att via facket skicka en anmälan till DO?
Klara Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att den primära frågan du har är om du kan göra gällande att du blivit diskriminerad av din arbetsgivare genom att ha blivit uppsagd på grund av att du berättat om din graviditet. Tyvärr tror jag att det skulle bli svårt att bevisa diskriminering i det här fallet om det inte finns någon mer bevisning än tidskopplingen. Istället tror jag att din största chans är att försöka ta tillvara de skyddsregler som finns i lagen om anställningsskydd (LAS) gällande turordnings- och omplaceringsregler. Se nedan för ett mer ingående svar.Svårt med bevisning i diskrimineringsärendenOm det finns ett samband mellan din graviditet och uppsägningen så utgör det diskriminering på grund av kön enligt Diskrimineringslagen 1 kap. 4§. Enligt 2 kap. 1§ samma lag får arbetsgivare inte diskriminera. Det faktum att din arbetsgivare meddelade att din anställning skulle försvinna endast 2 veckor efter att du berättat om din graviditet är en omständighet som kan tyda på att uppsägningen beror på just graviditeten. Endast den omständigheten räcker förmodligen inte. Det är svårt att vinna den här typen av diskrimineringsfall eftersom det är svårt att bevisa att diskriminering har förekommit. I ett liknande fall (AD 2011 nr 22) lyckades DO inte bevisa att uppsägningen berodde på kvinnans graviditet.Rättigheter vid upphörande av tjänst pga. omorganiseringI lagen om anställningsskydd (LAS) 7§ finns regler om uppsägning. Uppsägning får endast ske om det finns saklig grund. De två huvudgrupperna av saklig grund är arbetsbrist och personliga skäl. Begreppet arbetsbrist är i juridisk mening betydligt vidare än det kanske först kan verka. I begreppet innefattas till exempel att andra anställda tar över någons arbetsuppgifter på grund av omorganisation. Jag uppfattar det som att detta är den grund som din arbetsgivare vill ange. Din arbetsgivare får dock inte säga upp dig på denna grund om han inte först undersöker möjligheten till en omplacering så att du kan få andra arbetsuppgifter. Det verkar vara omplacering som ditt skyddsombud bedömer är lösningen. Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet omplacera dig om det inte skulle finnas någon möjlighet till det.Precis som du säger finns det turordningsregler i LAS (22§). De innebär att den som har arbetat längre på arbetsplatsen får stanna före den som har arbetat kortare tid. Genom turordningsreglerna kan man begära att bli omplacerad till någon annans uppgifter om den personen har kortare arbetstid. Turordningsreglerna i 22§ LAS kan dock avtalas bort genom kollektivavtal, men facket borde kunna hjälpa dig med vad som gäller där. Vad tråkigt att höra att du inte är nöjd med din ombudsman. Dessvärre tror jag inte att du kan kräva att få en ny från facket men det hindrar ju absolut inte att du hör av dig och framför ditt missnöje samt ber om en ny. Vad du kan göra nuJag tycker att du ska höra med facket vad som gäller enligt ditt kollektivavtal, framförallt beträffande turordningsreglerna och omplaceringsmöjligheterna i 22§ LAS och utifrån det bilda dig en uppfattning om vad du skulle kunna kräva av din arbetsgivare. Om din arbetsgivare begär besked innan du hunnit få information från facket så hänvisa till att du inväntar svar från dem angående dina rättigheter.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare rådgivning kan du till exempel använda dig av Lawlines expressrådgivningstjänst; där får du ett snabbare svar och du är också garanterad ett svar på din fråga. Om du använder dig av en expressrådgivningstjänst kan du också få möjlighet till uppföljning via telefon. Om du vill gå vidare med diskrimineringsärendet rekommenderar jag att du kan kontakta den antidiskrimineringsbyrå som finns i där du bor. De jobbar med just den här typen av ärenden. Hoppas du fick svar på dina frågor!

Rätt till semesterersättning? Medling med min arbetsgivare?

2018-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Jag är timanställd och har fått ut 3450:-, 13470:-, 9990:-, 12430:-, 12250:-respektive månader. Min arbetsgivare gör inte rätt för sig med min semesterersättning, min fråga är hur mycket jag har rätt att få ut i semesterersättning? Är det 12% av varje utbetald lön?(Ovanstående siffror är efter skatt)* Har ni möjlighet att medla mellan mig och min arbetsgivare, eller vet ni någon man kan ringa som kan?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar.Frågan om semesterersättning 1) Generellt om semesterersättning Semesterersättning för arbetstagare regleras i semesterlagen (1977:480). Enligt 2 § så är ett avtal mellan en arbetstagare och arbetsgivare alltid ogiltigt till den del avtalet ger uttryck för något som ger arbetstagaren inskränkta rättigheter i förhållande till vad han/hon har för rättigheter enligt denna lag. Det är alltså inte möjligt för en arbetsgivare att "avtala bort" semesterersättningen; det är en lagstadgad rätt. (Vissa avvikelser får dock göras, se 2 a §, men det är sannolikt inte relevant i detta sammanhang). Poängen med semesterersättning är att arbetsgivaren lägger undan en viss del av arbetstagarens lön, och arbetstagaren tar sedan ut denna summa när han/hon tar ut sin semester. Det kallas för semesterlön. Semesterlönen betalas vanligtvis ut under den period arbetstagaren har semester. Om arbetstagaren inte har arbetat på företaget i ett helt år, eller inte tagit ut någon semester (av någon anledning), utbetalas istället en semesterersättning som ligger på samma summa. När en arbetstagare säger upp sig ska den innestående semesterersättningen (dvs., ej utbetald sparad semesterlön) utbetalas till denne. 2) Hur stor är semesterersättningen? Semesterersättningen bestäms på samma sätt som när man ska beräkna hur mycket semesterlön man har (29 §). Semesterlönen utgör 12% av under intjänandeåret utbetald lön (samt ev. semesterlöngrundande frånvaro, så som föräldraledighet). Detta beräknas på din lön innan skatt. För att svara på din fråga; ja, du ska beräkna din semesterersättning utifrån din totala lön under året innan skatt, det vill säga de belopp du angivit i din fråga. Frågan om möjligheter till medling 1) Facket Om du är medlem i ett fackförbund har dessa vanligtvis förbundsjurister till ditt förfogande. Hör av dig till dom om du behöver ytterligare juridisk hjälp. De har också möjlighet att medla mellan dig och din arbetsgivare. 2) Lawlines jurister Om du inte är medlem i något fackförbund och vill ha ytterligare hjälp, så kan du vända dig till en av de övriga juridiska tjänster vi har här på Lawline. Dina alternativ finner du nedan:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Lycka till! Om det är något ytterligare du undrar över, kan du kommentera nedanför frågan så svarar jag så fort som möjligt. Vänligen,

Tvång att ta ut sammanhängande semester?

2018-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!jag har en fråga angående semester. I sommar tänkte jag ta ut 8veckor ledighet i föräldradagar för jag har så mycket sparat. och då var min tanke att bara ta två veckor av min semester, resten tänkte jag spara. Nu har jag hört att du måste vara ledig minst 3-4veckor sammanhängande men har det någon betydelse om det är föräldradagar eller semesterdagar?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till semester så är huvudregeln att du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester, detta innebär dock inte att så måste ske utan kommer du och din arbetsgivare överens om något annat så är det upp till er. Det är dock så att din arbetsgivare har sista ordet i frågan och vill denne att du ska ha semester fyra veckar sammanhängande så gäller det. Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal så kan det finnas andra regler, men det jag rekommenderar dig att göra är att höra med din arbetsgivare hur denne ställer sig till din önskan om att spara semesterdagarna och sedan utgå från det. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Har min son acceptabla arbetstider? Vilken myndighet kollar att arbetsförhållanden är drägliga?

2018-02-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej Min son jobbar som pistvakt på en alpin anläggning under vintersäsongen och jag undrar om ni vet vilket fack som de kan tillhöra eller vilken myndighet möjligtvis kollar att arbetsförhållanden är drägliga. Som det är nu så jobbar de mellan 0800-18;00 med bara en 30 minuters rast 6 dagar i sträck och sen är de lediga 2 dagar och sen börjar det igen. Det händer att de får helt plötsligt jobba 7 dagar i sträck också. Tycker inte detta låter ok även om det bara är under 4 månader och tänkte kolla med något fack men vet inte vart jag ska vända mig.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör arbetstid och arbetsmiljö. Det är Arbetsmiljöverket (här) som ansvarar för att Arbetsmiljölagen och Arbetstidslagen följs. Jag vet inte vilket fackförbund din son kan tänkas vara med i, men här finns en lista över fackförbund och yrkeskategorier. ArbetsmiljöI Arbetsmiljölagen (AML) fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö (vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön). Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår här. På arbetsplatser ska det finnas skyddsombud (här). Om det är brister i arbetsmiljön ska skyddsombudet påtala det för arbetsgivaren (här). ArbetstidslagenArbetstidslagen (här) är tillämplig på alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Det går att avvika från Arbetstidslagen i dess helhet eller från vissa bestämmelser genom kollektivavtal (här). Det framgår inte av din fråga om det finns kollektivavtal på din sons arbetsplats, och i så fall vad kollektivavtalet har för bestämmelser. Därför kommer jag svara utifrån vad som gäller enligt Arbetstidslagen. Om du vill fråga vad som gäller enligt ett specifikt kollektivavtal, eller vilka avvikelser som får göras, är du välkommen att skicka in en ny fråga. Enligt Arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar i veckan (här). Om det behövs får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor (här). Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning (här). Arbetsmiljölagens definition av övertid framgår här. Arbetstidslagen anger att alla arbetstagare ska ha dygnsvila, vilket innebär minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (här). Arbetstagare ska även ha veckovila, vilket innebär trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (här). Raster ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd (här). Raster kan dock bytas ut mot måltidsuppehåll (här). Vad du kan göra nuÄven om man arbetar på en arbetsplats en kortare tid ska lagar och, i förekommande fall, kollektivavtal följas. Att arbeta sju dagar i sträck strider mot arbetsmiljölagen. Dock vill jag poängtera att jag inte vet om din sons arbetsplats har kollektivavtal, och i så fall om kollektivavtalet avviker från lagen. Arbetsmiljölagen ska följas oavsett. Du kan läsa mer på Arbetsmiljöverkets hemsida för vidare rådgivning (här). Jag rekommenderar att du pratar med din son, och ber honom kontakta facket om han är medlem. Finns det skyddsombud på hans arbetsplats kan han prata med skyddsombudet. Om du har fler frågor är du välkommen att ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Lycka till!Vänligen,

Avgångsvederlag och A-kassa?

2018-02-26 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Jag hade i september skrivit på ett vikariat som gällde från september 2017 - maj 2018 men blev uppsagd pga arbetsbrist i december. Enligt uppsägningskontraktet var min sista dag alltså 31/12. Det var alltså dem som valde att säga upp mig och inte tvärtom. Sedan fick jag full lön för januari månad och vet att man brukar få lön även en månad efter att man slutat. När jag pratat med min a-kassa idag säger dem att de inte kan godkänna min ansökan om ersättning pga att min gamla arbetsgivare säger att jag fortfarande är anställd hos dem till och med maj månad. Innebär detta att jag kommer att ha rätt till fortsatt utbetalda löner trots att jag skrivit på uppsägningskontrakt? Vet inte hur annars jag ska kunna få hjälp från a-kassan. Är det möjligt att det kan vara så att jag får lön trots att jag inte arbetar på plats?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om uppsägning regleras framförallt i lagen om anställningsskydd, LAS. Men man kan också komma överens om en uppsägning i ett vanligt kontrakt, och gör man det så sätter man åtsidan både LAS och eventuella kollektivavtal. Den tidsbegränsade anställningen som du hade är således bruten, oavsett vad som stadgas i LAS. Detta innebär att du inte längre har någon rätt att kräva lön av din arbetsgivare, och hen inte har någon rätt att kräva någon arbetsprestation från dig. Däremot är ett vanligt fenomen att man i uppsägningskontrakt avtalar om ett slutarvode (ett avgångsvederlag) motsvarande den tid man skulle ha arbetat om anställningsavtalet skulle följts. Detta görs oftast för att förebygga skadeståndskrav från missnöjda arbetstagare. En bra start kan därför vara att leta efter en klausul om avgångsvederlag i ert uppsägningskontrakt. Är det så att du får avgångsvederlag som avser anställning till och med maj månad så räknas detta som att "du fortfarande är anställd" hos arbetsgivaren (avgångsvederlaget motsvarar det som tidigare var lön) trots att ni brutit anställningsförhållandet. Du kan i sådana fall först anmäla dig till a-kassan efter maj, när din tidigare arbetsgivare slutat betalat avgångsvederlag. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,