Återbetalningsskyldighet av felaktigt insatt lön

2016-06-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har fått en lön som ska betalas tillbaka på grund av uppsägning innan arbetet var utfört. Jag hade sagt upp mig från detta jobbet men ändå så skickade dem min lön till mig utan att jag har arbetat. Jag kontaktad min bank men det visste inte vart pengarna kom ifrån så jag väntade. Manpower kontaktade mig att det hade gjort en fel betalning till mig och det ska betalas tillbaka även skatten på min lön ska betalas. Vilken lag gäller inom detta ärende?
Theresa Ermstål |Hej!Tack för din fråga. Det finns ingen lag som reglerar återbetalning av felaktiga utbetalningar, utan när en person av misstag gör en utbetalning av ett belopp till någon kallas det juridiskt för Condictio indebiti. Det är en civilrättslig princip enligt vilken den som utbetalat ett felaktig beloppet, i ditt fall arbetsgivaren, har rätt att som huvudregel få beloppet återbetalt.Det finns dock undantag från denna princip i de fall som mottagaren har förbrukat beloppet i god tro, med andra ord då du som arbetstagare varken insett eller bort inse att löneutbetalningen var felaktig, se rättsfallet AD 2006 nr 105 (här). I ditt fall verkar det dock som att du förstått att utbetalningen varit felaktig och det blir således svårt att hävda god tro.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Får jag permission?

2016-06-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Jag är tillsammans med en man vars mamma har nu avlidit.Vi är inte gifta eller sammanboende.Kan jag få permission för att hon är min svärmor när hon ska begravas?I mitt avtal har jag rätt till permission men jag är osäker på när man har rätt att kalla henne för svärmor.Hälsningar Susanne
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svärmor betyder i strikt bemärkelse ens makes eller makas mamma, dvs. det krävs att man har ingått äktenskap för att få kalla sin partners mamma för svärmor. Utifrån ditt avtal skulle du alltså inte få permission för att gå på begravningen. Men om det har getts permission tidigare för motsvarande situationer ska naturligtvis du också ha rätt till det. Sedan kan man diskutera vårt samhälles norm om att man måste ingå äktenskap för att få vissa rättigheter. Många väljer ju som bekant att inte göra det någon gång. Vad jag vill säga med det här är att jag inte vet hur din arbetsgivare ser på vem som räknas som "svärmor". De kanske menar att din partners mamma är din svärmor, trots att ni varken är sambos eller make/maka, dvs. har en vidare tolkning av svärmödrar. Jag skulle råda dig att helt enkelt fråga dem vad de menar. Hoppas att du fick åtminstone lite vägledning av mitt svar! Annars är du mer än välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,

Innebörden av ett avskedande

2016-06-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej har blivit kallad för lögnare och sparkat från arbetsplatsen av personen som anställer våran företag. Han som är ansvarig ringer hela tiden då svarade jag inte för har blivit av med mobiltelefon. Ringde till honom efter ett tag och hörde bara massor med skrik. Blev kallad för idiot, lögnare och så vidare. Vad kan man göra nu? Han kommer kräva pengar från mig då jag inte utförd arbete klart, men hur kan jag göra detta när jag blev sparkat?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en person blir "sparkad" innebär att personen blir avskedad. Detta får ske enligt LAS 18 § (här) om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren. Om du skulle ha grovt åsidosatt dina åtaganden gentemot din arbetsgivare har arbetsgivaren alltså rätt att avskeda dig. Detta innebär att du i så fall slutar din anställning omedelbart och utan uppsägningstid. Din arbetsgivare har i så fall inte rätt att kräva dig på pengar för arbete som inte utförts.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Dygnsvila vid sommarjobb

2016-06-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Om man jobbar måndag -torsdag 5 tim varje dag och sen ska jobba fre-lördag 21.00-till 0400 på morgonen hur ska man vara ledig efter det? detta gäller sommar jobb
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till dygnsvila regleras bl.a. av arbetstidslagen (1982:673) (ATL). Enligt 13 § 1 st. ATL har en arbetstagare rätt till minst 11 timmars ledighet under varje dygn. Från denna huvudregel kan det genom kollektivavtal förekomma avvikelser, se närmare 3 § ATL. Avvikelser p.g.a. kollektivavtal får dock inte vara till arbetstagarens nackdel.Avvikelser från dygnsvilan får även göras vid enstaka tillfällen och enbart då arbetsgivaren inte hade kunnat räkna med detta. Som arbetstagare har du då rätt till kompensationsledighet, detta följer av 13 § 1 st. ATL. Sammanfattningsvis har du rätt till 11 timmars sammanhängande ledighet varje dygn efter arbetspassen, om inte en oförutsedd omständighet skulle inträffa. Föreligger ett kollektivavtal kan andra tidsintervaller vara aktuella.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

rehabiliteringsansvar vid tidsbegränsad anställning

2016-06-28 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag har en tidsbegränsad anställning och är pga en arbetsplatsolycka sjukskriven, beräknas bli återställd. När min sjukskrivning slutar har jag två veckor kvar på min anställning, är min arbetsgivare skyldig att hjälpa mig med rehabilitering under dessa två veckor eller kan jag få hjälp längre?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att arbetsgivaren ska utreda rehabiliteringsbehovet och ha en strategi för hur arbetstagaren ska komma tillbaka i arbetet. Arbetsgivaren måste också så långt som möjligt anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifter efter den skadade/sjuke arbetstagarens förmåga. Att arbetsgivaren skulle vara rehabiliteringsansvarig även efter anställningens slut stöds inte av lagen. Alltså är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar begränsad till anställningsförhållandets längd och arbetsgivaren ansvarar inte för din rehabilitering efter att anställningen upphört. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Föräldraledighet och omplacering

2016-06-27 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, jag blev omplacerad efter min föräldraledighet. Från stf varuhuschef till kassa/kundserviceansvarig. Jag fick behålla min lön. När jag påpekade att detta inte var lagligt och att jag ville ta hjälp av facket fick jag till svar att då kan jag ev mista mitt jobb. Jag skrev på för den nya tjänsten (degraderingen) men nu ca 1 år senare ångrar jag att jag inte stod på mig. Jag har mått dåligt hela året och känner mig arg på behandlingen jag fick men är det för sent att göra något nu? Med vänlig hälsning, Mikaela
Nathalie Byström |Hej Mikaela och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584) (https://lagen.nu/1995:584). Arbetsgivaren får inte omplacera eller säga upp dig på grund av att du är eller har varit föräldraledig. Din arbetsgivare har inte heller rätt att behandla dig orättvist vad gäller befodran, kompetensutveckling eller lön. Det kan dock ske omorganisationer som gör det möjligt för arbetsgivaren att ge anställda andra arbetsuppgifter och andra befattningar, eller säga upp personal på grund av arbetsbrist. Om du blivit omplacerad mot din vilja efter att du varit föräldraledig anses det vara missgynnande i lagens mening. Din arbetsgivare har bevisbördan och ska bevisa motsatsen, vad som talar för att du inte blivit missgynnad av att bli omplacerad. Om arbetsuppgifterna som du haft tidigare finns kvar på företaget får arbetsgivaren inte omplacera dig. Du har i vart fall rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter, som du hade utfört om du inte var föräldraledig.Om du anser att du blivit missgynnad kan du ha rätt till skadestånd, vilket också framgår av föräldraledighetslagen.Vad du i dagsläget bör göra nu är att vända dig till facket, om du är ansluten till ett fackförhund. De kan både förhandla med arbetsgivaren och eventuellt föra talan om skadestånd. Är du inte med i ett fackförbund eller vill inte facket göra något kan du alltid vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO). Lycka till och välkommen att kontakta oss igen om du har fler frågor eller funderingar!

Uppsägningstid vid egen uppsägning av långvarig anställning

2016-06-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag arbetar på AB V. och har tänkt att säga upp mej. Arbetat där sedan 10 år och är 62 år o 4 mån. Vad är min uppsägningstid? Har letat på nätet men får inget tydligt svar annat än att det styrs av kollektivavtalet eller LAS och är minst 1 mån. Jag har efter min semester ca 10 v inarbetad semester. Tacksam för snabbt svar. Med vänlig hälsning.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen om uppsägningstid vid egen uppsägning finner du i 11 § 1 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt denna bestämmelse har du en månads uppsägningstid oavsett den sammanlagda anställningstiden. Denna bestämmelse kan dock åsidosättas genom kollektivavtal, se närmare 2 § LAS. 11 § LAS reglerar även uppsägningstiden vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid beräkning av uppsägningstiden läggs vikt vid den sammanlagda anställningstiden. Sammanfattningsvis kan det konstateras att uppsägningstiden är en månad, enligt 11 § 1 st. LAS. Situationen är dock sådan, som du redan har anmärkt, att kollektivavtalet kan påverka uppsägningstiden. Därför bör du ta reda på om din arbetsgivare har ett kollektivavtal och vad detta i sådana fall stadgar om din uppsägningstid. Uppsägningstiden kan dessutom regleras i ditt individuella anställningsavtal. Hoppas svaret har bringar klarhet och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Från visstid till tillsvidare

2016-06-25 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Min svärson arbetar sedan minst 2 år tillbaka på ett företag som bl.a sanerar. Han har blivit lovad anställning så fort någon slutar eller att de ska anställa fler. Nu ska de öka verksamheten och tar in 5 nya killar som jobbat på ett annat förtagård som de ger fast anställning direkt. Han jobbar inte året runt men när han jobbar är det mer än heltid.Han är inte med i något fackförbund. Han har inget anställningsbevis heller.Jag har hört att om man jobbar utan det en viss tid blir man automatisk anställd.Eller måste man vara med i facket då?Tacksam för svar!
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns vissa möjligheter för arbetsgivare att använda tidsbegränsade anställningar. Dessa regleras i 5-5a Lagen om anställningsskydd (LAS). Om det är så att din svärson haft tidsbegränsade anställningar i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller under period där arbetsgivaren använt olika former av visstidsanställning som efterföljt varandra med inte mer än sex månaders mellanrum så övergår anställning till en tillsvidareanställning, det som ibland kallas för fast anställning. Detta är lagreglerat och oberoende medlemskap i fackförening.Har han fått besked att hans anställning inte kommer fortsätta pga arbetsbrist har han förtur till återanställning om han arbetat sammanlagt mer än ett år under de senaste tre åren och det inte förflutit mer än nio månader sedan anställningen upphörde. Se 25§ LAS. Det kan också vara så att han har ett avtal om vid behov anställning med sin arbetsgivare. Dessa reglaras inte i lagen utan vanligen genom kollektivavtal och praxis är tunn. Det kan vara idé att prata med arbetsgivaren eller fackansvarig på arbetsplatsen för att klargöra vad för typ av anställning han har. Kan även poängtera att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt för att vara giltigt. Hoppas du fick lite klarhet i situationen.