Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag misstänker diskriminering?

2017-03-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag var på en gruppintervju gällande ett cafejobb. De som var med på intervjun var alla yngre än mig och hade inte lika mycket erfarenhet som mig. Jag fick nu besked att jobbet gått till annan sökande, självklart känns det tråkigt för mig att inte få jobbet (tror det har till stor del med att en person inom företaget vet att jag sökt jobbet och inte tycker om mig) men jag vill även veta vad personen som fick jobbet hade för utbildning och det vet jag att man har rätt att få enligt lag när jag googlat lite, vad händer om AT inte svarar och inte ger ut dessa uppgifter?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du rätt att få ut uppgifter om andra sökandes meriter? Om du efter att ha sökt ett arbete inte anställts så har du rätt att vända dig till arbetsgivaren och få ut skriftliga uppgifter om den utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som den som fick arbetet har. Observera att denna rättighet inte omfattar andra uppgifter om den arbetssökande än just dessa meriter. Diskrimineringslagen 2 kap. 4 §. Det ställs inga krav på att du ska visa att misstanke om diskriminering finns för att du ska ha rätt att få ut dessa uppgifter. Vad händer om arbetsgivaren vägrar? Denna bestämmelse är inte sanktionerad på något annat sätt än att om arbetsgivaren vägrar att lämna ut dessa uppgifter så kan det vara ett tecken på att diskriminering skett. Om det sedan skulle uppstå en rättstvist mellan dig och arbetsgivaren så kan faktumet att denne inte lämnade ut uppgifterna vara till arbetsgivarens nackdel. DiskrimineringsombudsmannenDu har möjlighet att vända dig till diskrimineringsombudsmannen(DO) som har rätt att begära ut uppgifter från arbetsgivaren. Om arbetsgivaren då fortfarande inte lämnar ut uppgifterna så kan vite utdömas. Vitet är ett belopp som arbetsgivaren får betala om denne inte följer DO:s anvisningar. Diskrimineringslagen 4 kap. 3 och 4 §. Vänligen,

Konsekvenser svartjobb

2017-03-27 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!jag undrar vilka lagar som blir tillämpliga vid svartjobb och vad konsekvenserna kan bli?
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du tjänar mycket pengar som du inte deklarerar, det vill säga jobbar svart, kan du åtalas och dömas till böter enligt skattebrottslagen (här). Dessa inkomster ska enligt inkomstskattelagen (här) deklareras och beskattas.Om du arbetar svart får du kanske mer pengar på kort sikt. Detta kan verka lockande, men du har också mycket att förlora och tar risker. Det är framför allt andra som tjänar på att du arbetar svart. Du har en mycket osäkrare situation i jobbet eftersom du när som helst sägas upp, inte får någon ersättning om du blir sjuk, råkar ut för en olycka på jobbet eller blir arbetslös. Hoppas detta svarade på din fråga!Mvh

Uppsägning av ny arbetsgivare p g a händelser på förra arbetsplatsen

2017-03-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Lawline. I höstas fick jag välja mellan att säga upp mig själv eller att få sparken ifrån mitt jobb (butik) då chefen kommit på mig med att ta med mig en vara hem utan att ha betalt för mig. Jag valde självklart att säga upp mig själv då det skulle se bättre ut inför framtida jobb. Senare den hösten lyckades jag få jobb i en annan butik. Jag jobbade i ca 2 veckor och skrev på anställningsavtal efter ca 1 vecka. Till saken hör att jag senare in på vecka 2 på mitt arbete fick ett samtal av chefen som förklarade att han ej kunde ha kvar mig då det framkommit att jag "snattat" på mitt föregående jobb. Han sa att det var dumt då dom ej ville förstöra sin "image" Har dom rätten att be mig att "gå" när jag ej begått något fel just på den arbetsplatsen? Jag har ännu inte blivit dömd för mitt brott och har alltså ännu ingen prick i registret (dock kommer jag ju bli dömd och garanterat få en prick när allt tas upp) Jag brydde mig inte till en början men nu känner jag mig sjukt kränkt och förnedrad då jag ångrar mitt brott och vet att det aldrig skulle hända igen! Kan jag på något sätt gå vidare med detta eller har dom den rätten till att göra såhär?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!De regler som blir aktuella i ditt fall finns i lagen om anställningsskydd (LAS). SammanfattningSammanfattningsvis har chefen på det nya jobbet genom sitt agerande avskedat dig. Eftersom det troligtvis inte finns saklig grund ens för uppsägning kan du kräva skadestånd från den arbetsgivaren som avskedat dig och dessutom att anställningen ska bestå. För att göra detta råder jag dig att kontakta ditt fackförbund (om du är medlem i ett fack) eller kontakta en jurist för ytterligare vägledning. Det här förutsätter dock att det inte rör sig om en provanställning. Förutsätter tillsvidare- eller visstidsanställningDet finns olika typer av anställningar. Om du har blivit anställd tillsvidare eller för en viss tid (en allmän visstidsanställning eller vikariat) så har du anledning att kräva skadestånd från din arbetsgivare för det som har hänt. Om du däremot haft en provanställning, 6 § LAS, har din arbetsgivare rätt att be dig sluta utan någon egentlig anledning. Dina krav mot arbetsgivaren förutsätter alltså att det inte rör sig om en provanställning. Det finns ingen saklig grundFör att man ska kunna bli uppsagd/avskedad av sin arbetsgivare krävs att det finns saklig grund, d v s en godtagbar anledning till att man tvingas sluta, 7 § LAS. Att snatta/stjäla från sin arbetsgivare är normalt saklig grund för uppsägning. I ditt fall har du ju inte snattat från din nya arbetsgivare. Anledningen till att de vill att du ska sluta är att de har fått reda på att det har hänt en gång förut hos din förra arbetsgivare. Det är enligt min bedömning INTE saklig grund för uppsägning. Att du inte har berättat det här för din nya arbetsgivare innebär inte heller att de har rätt att be dig gå. Du kan kräva att anställningen ska bestå samt skadeståndEftersom de har bett dig att gå samma dag och inte tagit någon hänsyn till uppsägningstid har din nya arbetsgivare avskedat dig, 18 § LAS. De har ingen rätt att göra det och du kan därför kräva att anställningen ska bestå och att du ska få skadestånd, 38 § LAS. Om du tänker kräva detta av arbetsgivaren måste du meddela dem så snart som möjligt för att inte dina anspråk ska preskriberas (d v s att det blir för sent att kräva något), 40-41 § LAS. Du har dessutom rätt att kräva att få papper på att du har blivit uppsagd/avskedad och anledningen till att du måste sluta, 8 § LAS.Kontakta facket eller en juristAtt driva en process mot arbetsgivaren kan vara svårt och jag råder dig därför att kontakta ditt fackförbund om du är med i ett. Om du inte är med i facket bör du ta kontakt med en jurist, förslagsvis kan du vända dig till Lawline Juristbyrå (du kan boka ett möta här). Om du inte vill kontakta en jurist föreslår jag att du berättar för din arbetsgivare att du har rätten på din sida och att du antingen får jobba kvar eller får ett skadestånd för att du slutar (arbetsgivaren har rätt att ”köpa ut dig” för sex månadslöner, 39 § LAS).Hoppas du har fått svar på dina funderingar! Om du undrar något ytterligare kan du kommentera i fältet nedan. Med vänliga hälsningar,

Har arbetstagare rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet?

2017-03-26 i Studieledighet
FRÅGA |Jag vill studera på 50%. Har jag rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör studieledighet finns bestämmelser om detta i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I lagen framgår att när någon har varit ledig på grund av studier så ska arbetstagaren när hen återgår till arbete ha rätt till samma eller likvärdig ställning vad gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden som om hen inte hade varit ledig, 9§ lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.När du återgår till din anställning efter studieledighet har du alltså rätt att antingen erbjudas din gamla anställning eller en likvärdig. Eftersom du i din fråga inte har angivit om du omfattas av något kollektivavtal har jag inte kunnat ta hänsyn till eventuellt kollektivavtal i mitt svar. Kollektivavtal kan dock påverka, med frågor om det kan du lättast vända dig till aktuell fackförening. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Uppsägningstid för provanställning

2017-03-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har tagit anställning på ett företag där de själva förhandlat in en klausul i kontraktet som säger att jag har tre månaders uppsägningstid under min anställning och undrar nu om detta är korrekt? Jag har valt att ta en provanställning på 6 månader, även då jag blev erbjuden tv från dag ett, detta för att ha möjligheten att avsluta med kort varsel om jag inte skulle trivas med arbetet. Vad är nu korrekt i detta? Betyder det att jag under min provanställning också omfattas av tre månaders uppsägningstid eller kan jag hänvisa till de två veckorna som gäller annars? Förtaget är för övrigt anslutet till kollektivavtal via Almega.
Louise Sundström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler enligt LASRegler om vad som gäller för provanställning hittar du i Lag om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS 6§ får arbetsgivaren anställa en person på prov i högst sex månader. En sådan provanställning får avbrytas av både arbetsgivare och arbetstagare när som helst under provanställningen, och inget skäl till varför man vill avbryta behöver anges. Om arbetsgivare eller arbetstagare inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning, måste anställningen däremot avbrytas senast vid prövotidens utgång. Enligt LAS saknar en provanställning uppsägningstid, vilket innebär att om den avbryts antingen innan eller senast vid prövotidens utgång, kommer anställningen upphöra omedelbart. En arbetstagare har då varken rätt att få lön eller arbeta under den eventuella tid som återstår av provanställningen. Det finns dock en regel i LAS 31§ som säger att arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren om att hen avser att anställningen ska avbrytas utan att övergå till en tillsvidareanställning. Detta ska arbetsgivaren göra minst två veckor innan hen avser att lämna beskedet. Om arbetsgivaren inte gör detta, kan arbetstagaren åtminstone ha rätt till lön för motsvarande tid. Däremot är arbetsgivarens brott mot denna regel inte tillräckligt för att arbetstagaren ska få rätt till en tillsvidareanställning.Regler enligt kollektivavtalEnligt LAS 2§ 3st är LAS 6§ semidispositiv, vilket betyder att avvikelser från 6§ får göras i kollektivavtal. Om det finns regler i ett kollektivavtal som avviker från LAS 6§, ska reglerna i kollektivavtalet gälla före. Detta innebär att reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte och beroende på vilket kollektivavtal det är. Det är därför viktigt att se efter vilket kollektivavtal din anställning omfattas av. Detta gör du genom att utgå från den bransch och den verksamhet du arbetar inom. Det ska också framgå av ditt anställningsavtal vilket kollektivavtal som gäller för din anställning.I kollektivavtal är det vanligt med en uppsägningstid om en månad för en provanställning, men eftersom att reglerna kan se olika ut från kollektivavtal till kollektivavtal, råder jag dig att se efter i det som gäller för din anställning.Sammanfattningsvis, om kollektivavtal inte finns, är det reglerna i LAS som gäller och där behöver arbetstagaren inte iaktta någon uppsägningstid för en provanställning. En eventuell klausul i anställningsavtalet om en uppsägningstid på tre månader bör därför vara ogiltig, se LAS 2§ 2st. Om det däremot finns ett kollektivavtal och regler som avviker från LAS 6§, ska det som sägs i kollektivavtalet om uppsägningstid gälla.Hoppas att detta besvarar din fråga. Du är välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Uppsägning pga långsamt arbete

2017-03-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Anställd i företag utan kollektivavtal. Gäller LAS även om det inte finns ngt kollektivavtal? Har förra veckan fått ett papper där arbetsgivaren skriver "Om inte det blir ngn förbättring blir det uppsägning". Kan man säga upp någon som jobbar långsamt? Anställd i företaget i ca 3år.
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagen om anställningsskyddVissa delar av lagen om anställningsskydd (LAS) är tvingande och inte möjliga att avtala om. När det gäller andra delar av LAS finns det att genom kollektivavtal komplettera och ersätta innehållet i lagen. Om det, som i ditt fall, inte finns något kollektiv avtal så gäller LAS i sin helhet. Uppsägning pga långsamt arbeteEn uppsägning ska enligt LAS 7 § vara sakligt grundad. Saklig grund kan föreligga i fråga om bristande yrkesskicklighet eller bristande prestationer. En uppsägning kan dock enligt praxis inte komma i fråga annat än när arbetsprestationen avsevärt understiger vad andra arbetstagare åstadkommer och endast mera bestående brister i fråga om yrkesskickligheten kan beaktas.Uppsägningar som sker av det skälet att arbetstagaren på grund av tilltagande ålder, sjukdom, nedsatt arbetsförmåga o.dyl. inte längre klarar sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt saknar i regel saklig grund, såvida inte nedsättningen inte är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.Utan mer information är det svårt att säga om uppsägningen är sakligt grundad eller inte. Övrigt Att tänka på är också att din arbetsgivare har en skyldighet att försöka omplacera dig innan uppsägning sker. Hoppas detta svarade på din fråga!Mvh,

Rast under kort arbetsdag

2017-03-26 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar varje fredag ett fyratimmars pass med en rast på 15 minuter. Jag anser mig inte behöva ta rast när jag arbetar fyra timmar. Har chefen rätt att sätta rast på mig under detta korta pass även fast jag sagt att jag hellre jobbar de 15 minuter? Trodde det var minst femtimmars pass man skulle ha rast.
Erica Leufstedt |Hej Jacob, tack för din fråga. Enligt 15§ Arbetstidslagen ska raster förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i följd. Detta innebär att du som arbetstagare har rätt till rast efter 5 timmars arbete och att arbetsgivaren har en skyldighet att schemalägga en rast då. Det innebär däremot inte att arbetsgivaren förhindras att schemalägga raster tidigare. Enligt samma bestämmelse ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Vad detta innebär är föremål för tolkning och det finns inte mycket vägledning i frågan. Avgörande för bedömningen ska i vilket fall vara arbetets beskaffenhet, varaktighet och arbetsförhållandena i övrigt. Då jag inte vet mer om din arbetssituation kan jag inte uttala mig mer ingående i frågan. Sammantaget finns det således ingen bestämmelse som förbjuder din chef att ge dig en rast på ett 4-timmarspass. Arbetstidslagen reglerar främst när en arbetstagare kan kräva att få rast, och detta är vid 5 timmars arbete. Har du några fler frågor är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Fråga om uppsägning.

2017-03-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur gör man då en kollega sagt till vår chef att jag sagt saker som jag inte gjort. Men chefen tror kollegan och därför stängt av mig (med lön) Jag har även sagt upp mig redan och har ett par veckor kvar av uppsägningstiden.
Elin Gustavsson |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om uppsägningRegler om anställning och uppsägning regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS), den kan du läsa här. I 7 § regleras att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Sakligt grundat kan antingen vara arbetsbrist eller personliga skäl. Vad personliga skäl är har reglerats i ett flertal rättsfall, sammarbetssvårigheter har ibland ansetts vara saklig grund för uppsägning, men de ska då röra sig om väldigt allvarliga sammarbetssvårigheter. All bevisning för om saklig grund förelegat åligger arbetsgivaren att ta fram. Din uppsägningAv det du skrivit så låter det inte som att din arbetsgivare sagt upp dig på saklig grund, jag vet inte vad det är du påstås ha sagt om din arbetsgivare, men om det inte är sant och hen inte kan bevisa att det skulle vara sant så har du rätt att behålla din anställning.Om du är ansluten till ett fackförbund bör du kontakta dem för hjälp, annars kan du själv skicka in en stämningsansökan till en tingsrätt. Hoppas allt går bra och att du fått svar på din fråga!Vänligen,