Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-05-16 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Vad har man rätt till för ersättning när arbetsgivaren har sagt upp mig på grund av arbetsbrist?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att din arbetsgivare ska ha rätt att säga upp dig krävs saklig grund, enligt lag om anställningsskydd 7 § (LAS). För att arbetsgivaren ska undvika ersättningsskyldighet måste denne utreda om det finns en möjlighet för att omplacera dig till ett annat arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste även iaktta de speciella turordningsregler angående uppsägning på grund av arbetsbrist som finns i LAS 22 §. Om det ovanstående inte gjorts av arbetsgivaren har du rätt till skadestånd från arbetsgivaren för den skada som uppkommer. Om arbetsgivaren har gjort allt jag nämnde i första stycket har uppsägningen gått till som den ska och du har då ingen rätt till ersättning.Med vänlig hälsning,

Kan jag bli uppsagd om jag döms för misshandel?

2016-05-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Det är så att jag jobbar som Låneförmedlare och jag har endast en prov-anställning vilket kommer leda till en fast-anställning om 3 månader. Och det är så att jag råkat ut för en incident och kan bli åtalad för misshandel. Tänkte fråga dig om hur det kan påverka mitt jobb. Kan jag få sparken? Vet att kollegorna på jobbet gillar mig och jag är ständigt bra och hjälper mina arbetskollegor.Ska nämligen bli handläggare inom snar framtid och då så kommer dom att kolla upp mitt brottsregister och vill lägga fram korten till min chef, D.v.s berätta om incidenten. Är inte en aggressiv person utan snarare en som ständigt är glad och inte vill en människa ont.Hade uppskattat ett svar! Tack på förhand.
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. En provanställning kan enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 6 § så kan en provanställning avslutas utan särskild anledning. Det räcker att arbetsgivaren meddelar arbetstagaren om att anställningen inte kommer att fortsätta senast vid prövotidens utgång. En provanställning kan även avbrytas innan prövotiden är slut.Arbetsgivaren har vad som kallas "fri prövningsrätt" enligt LAS, och behöver till skillnad från uppsägning inte ange några skäl. Däremot får arbetsgivaren inte inom ramen för en provanställning diskriminera en arbetstagare och därför avsluta anställningen. Det kan dock vara svårt att bevisa att diskriminering skett, då inga skäl behöver anges. Så om din arbetsgivare får reda på incidenten och anser att denne inte vill ha dig som anställd så kan personen avsluta din provanställning. Om du inte informerar om incidenten och blir dömd för misshandel och arbetsgivaren senare kräver in förnyat registerutdrag kan du beroende på om det är oförenligt med anställningen och arbetsuppgifterna att vara dömd för misshandel eller ej råka ut för besvär av det hela då. Din tanke om att vara ärlig och lägga korten på bordet tycker jag låter sund, men rent strikt kan du "få sparken" i meningen att din provanställning inte övergår i en tillsvidareanställning. De flesta arbetsgivare bedömer och värderar dock ev belastande uppgifter i registerutdrag, och det är sällan så att "om du är dömd för minsta lilla är du inte aktuell". Utan typ av arbete, ev lagreglering som finns angående om man får inneha anställningen om man är dömd för vissa brott, brottets karaktär ställt mot de ingående arbetsuppgifterna, hur det inträffae ligger i tiden samt även oftast den anställdes egen förklaring och inställning till det inträffade vägs in innan beslut. En dom för stöld får generellt större påverkan om du hanterar pengar inom arbetsuppgifterna än om du inte gör det. Hur du ska göra måste du dock själv välja. Hoppas att du fått svar på dina frågor, och lycka till!Vänligen,

Semesterdagar

2016-05-13 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej . Jag har jobbat på förtaget sedan 5 okt 2016 till nu ( 11/5 2016) . Ringde lön för att fråga hur många semesterdagar jag har. Och deras svar var att de inte kommer betala ut ngn semester . Utan att man måste jobba ett helt år innan man får ngr betalada semesterdagar , för det blir för mkt jobba för dem . Är detta ens lagligt ??? Mvh Jessica
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår ifrån att du menar att du har arbetat på företaget från 5 okt 2015, till nu 11 maj 2016. Lagen som reglerar semesterutbetalning och semesterdagar är semesterlagen, (SemL). Ett semesterår löper från, 1 april år ett, till 31 mars nästkommande år, 3 § SemL. Antalet semesterdagar med semesterlön räknas ut genom en formel i 7 § SemL. De dagar som du har varit anställd hos arbetsgivaren, (ink. helgdagar), dock subtrahera de dagar som du varit borta från arbetet helt utan lön. Den siffran dividerad på antalet dagar under intjänande året, som är 365 (alt. 366), multiplicerat med 25. Då jag inte alls vet hur många dagar du har varit borta från ditt arbete helt utan utbetald lön etc. är det svårt för mig att göra beräkningen åt dig. Du har rätt till någon semester för den tid du har arbetat hos företaget. För att jag ska kunna hjälpa dig vidare behöver jag dock mer information om din situation.Vill du ha hjälp med att räkna ut exakt antal semesterdagar föreslår jag att du konsulterar med någon av våra jurister och inkommer med kompletterande uppgifter till dem, se här. Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar såhär långt.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Uppsägningstid i anställningsavtal

2016-05-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejsanJag blev anställd som platschef i en nystartad bowlinghall 15-11-23, i mitt anställningsbevis står 3 mån uppsägningstid!Nu vill ägaren avsluta min tjänst, vill att jag säger upp mig med 1 månadslön, vad gäller här?Blir jag uppsagd är det då 3 månader som kontraktet säger?Tacksam för svar
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Då det står i ditt anställningsavtal att du har rätt till 3 månaders uppsägningstid gäller detta, då avtal är bindande. Din arbetsgivare har inte rätt att förmå dig att "självmant" säga upp dig för att på så vis kringgå uppsägningstiden på 3 månader. Om du blir uppsagd av din arbetsgivare kommer alltså din uppsägningstid vara 3 månader enligt anställningsavtalet. Om avtalet stadgar att du som arbetstagare har rätt att avsluta din anställning med 1 månads uppsägningstid, och du personligen inte vill stanna kvar på arbetsplatsen i 3 månader kan du självklart säga upp dig med 1 månads uppsägningstid.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Muntligt anställningsavtal

2016-05-14 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag har jobbat i en vecka nu på en restaurang och idag fick jag veta att dom inte är fackligtanslutna och jag är med i HRF och jag har inte skrivit någon anställningsavtal behöver jag var orolig på arbetsplatsen att jag kan bli lurad?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inget krav på att ett anställningsavtal ska ingås skriftligt, det kan även ingås muntligt eller genom konkludent handlande. Detta innebär i princip att ditt anställningsavtal är giltigt och du har således samma rättigheter enligt Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som övriga anställda som har ett skriftligt anställningsavtal. Det innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att lämna villkoren för anställningsavtalet skriftligen till dig senast en månad efter det att du har börjat arbeta enligt 6c § LAS. Det finns även en lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med din fackförening gällande vissa frågor. Det innebär således att du inte behöver vara orolig att din arbetsgivare lurar dig baserad på att du inte har ett skriftligt anställningsavtal. Det är dock alltid säkrare att skriva ett skriftligt avtal ifall det skulle komma till en tvist. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp så kan du boka tid med en jurist som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger eller gå in på http://lawline.se/boka. Med vänliga hälsningar,

Rätt att få ut semesterdagar i pengar vid avskedande?

2016-05-14 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej Jag har arbetat på ett jobb i 1 års tid. Jag blev avskedad från jobbet då jag hade tagit pengar från företagets kort. Jag erkände till min chef och blev avskedad. Pengarna fick de tillbaka genom att dra av min sista lön. Innan jag blev avskedad ansökte jag om semester på 25 dagar. Men jag vet inte ifall de blev godkända. Men jag undrar har jag ändå rätt att få semester ersättning då jag har tjänat ihop mina semester dagar. Vågar inte fråga min gamla chef då jag fick sparken av en ful grej jag gjorde.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. De semesterdagar du har arbetat in har du rätt att få ut ersättning för. Det framgår av 28 § i Semesterlagen. Ersättningen ska normalt utbetalas senast en månad efter att anställningen upphörde, se 30 § samma lag.Så om du tjänat in semesterdagarna innan du avskedades (det är olika om semesterdagarna tjänas in året innan de tas ut, eller om intjänandeår och semesterår är samma, då har du än inte tjänat in alla 25 dagarna för i år) så har du rätt få ut dem i pengar. Vänligen,

Provjobba utan lön?

2016-05-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |hej! Jag har en fråga angående raster på restaurang! Jag jobbade igår från 16.00 till 22,30 helt utan rast och det var min första dag, jag skulle alltså provjobba där.Men får jag betalt för det timmarna jag jobbade där? för de sa ingenting om att jag skulle få lön när jag jobbade.
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förenklat skulle jag svara på din fråga enligt följande: ja du ska få betalt för detta arbete. Om du faktiskt kan kräva ut det beror dock på ett antal omständigheter. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen finns ingen möjlighet att arbeta gratis vilket innebär att oavlönat arbete skulle innebära avtalsbrott enligt kollektivavtalet. Därför skulle du kunna vända dig till den kollektivanslutna arbetstagarorganisationen och då kan de ev. hjälpa dig att kräva ut lönen. Dock så finns ingen särskild lag på hur anställningsavtal ska utformas vilket innebär att det är vanliga avtalsrättsliga principer som gäller. Detta innebär att det finns en möjlighet för den anställde och arbetsgivaren att muntligen avtala om villkor för anställningen. Har din arbetsgivare inte sagt något om att du skulle jobba gratis skulle jag säga att du enligt förutsättningsläran(princip för avtalstolkning) kunde förutsätta att du skulle få betalt och arbetsgivaren borde ha insett detta. Vilket är ett argument du kan använda om frågan skulle bli tvistig. Sammanfattningsvis skulle jag råda dig att fråga din arbetsgivare om vad som gäller och skulle de neka dig lön kan du vända dig till en eventuell kollektivansluten arbetsgivarorganisation för att få hjälp. Lycka till!Med Vänliga Hälsningar,

Särskild studietids-SGI under studieledighet

2016-05-09 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är studieledig från mitt arbete men jobbar extra lite då och då för att dryga ut studiebidraget. Nu har jag fått en blodpropp i benet och kan då inte arbeta. Kan jag få någon sjukersättning för detta?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Bestämmelser därom hittar du i socialförsäkringsbalken. I ditt vanliga jobb har du en SGI som du får ersättning utifrån ifall du blir sjuk, då du nu studerar har din SGI blivit vilande och aktiveras igen när du slutar studera.Eftersom du studerar och arbetar samtidigt är det stora chanser att du har en så kallad studietids-SGI (se socialförsäkringsbalken 26 kap. 19 §). En sådan är troligtvis lägre än din vanliga SGI, ifall du arbetar mindre än du gjorde innan du började studera. Din sjukpenning kommer att betalas ut enligt denna.Vill du ha vidare hjälp med uträkning av din SGI kan du klicka på länken här bredvid som heter "boka tid med en jurist". Med vänlig hälsning,