Glömt p-skiva pga. mänsklig faktor eller tillfällig sinnesförvirring

2021-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. har en fråga kring kontrollavgiften. Har parkerat bilen i 10 minuter. Glömt skiva, eftersom tidigara fanns ingen avgift för parkeringen. Efter 10 minuter kommer ut och ser lappen. ser ingen annan vid bilen. avgiften är på 600 kronor. har ring till företaget och försökte förklara, dock fick imgen gehör. ställde fråga om överklagan, blev hänvisad att skriva mejl. har nu skrivit mejl med min förklaring. jag undrar vad gäller i form av mänslig faktor glömska eller demens eller någon annan funktionsvariation¿ tacksam för svaret
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I enlighet med 5 § lag om felparkeringsavgift har parkeringsvakt rätt att påföra parkeringsavgift när ett fordon stannat eller parkerat i strid med de på området gällande föreskrifter. Om dessa är att p-skivan ska vara uppe så innebär det att parkeringen är förbjuden utan den. Det är vanligt att detta är anledningen till att överklagan sker. I praxis så är tyvärr inte glömska en giltig ursäkt för att slippa undan parkeringsböter. Du kan välja att bestrida betalningsansvaret genom att begära rättelse hos polisen. Jag kan tyvärr inte finna något kring hur de går till väga vid denna typ av lagöverträdande när en person lider av tillfällig eller långvarig sinnesförvirring som demens eller liknande. Däremot torde det finnas en möjlighet för en rätt att döma till ett lägre straff för parkeringen än vad som föreskrivits på denna grund. Men något rättsfall där frågan berörs går inte att hitta så jag kan inte med säkerhet säga att det är möjligt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är en lättöl för mycket när jag ska köra?

2021-08-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, får man dricka en 2,8% lättöl på jobbet och sedan köra lastmaskin?Eller räknas det som för starkt?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga beror på. Det blir ett brott framföra lastmaskinen när du har druckit öl förutsatt att intaget ger visst utslag i blodet eller utandningsluften. Har emellertid din arbetsgivare nolltolerans för alkohol under arbetstid så kan en lättöl vara för mycket sett till arbetsplatsens regler. Framförs ett motordrivet fordon av en förare med 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften gör föraren sig skyldig till rattfylleri (4 § lag om straff för viss trafikbrott). Det är således inte mängden alkohol som är avgörande men snarare alkoholhalten i blodet respektive utandningsluften som avgör huruvida en lättöl på 2,9 % är för mycket eller inte. Som du säkert vet är vi människor olika tåliga för alkohol.Även om otillåten promillehalt inte uppnås efter en lättöl kan arbetsgivaren ha nolltolerans mot alkohol på arbetsplatsen. Intas en lättöl oavsett procenthalt kan det få konsekvenser även om intaget i samband med framförandet av lastmaskinen inte är olagligt.Hoppas att du fick svar på dina funderingar!Hälsningar,

Körde för fort förbi en hastighetskontroll; kan jag bli straffad ändå?

2021-08-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag körde ungefär 150 på en 70 väg, plötsligt ser jag 2 poliser över en bro. Den ena hade en laserkamera och den andra polisen minns jag inte hade något i handen(minns inte i helhet). Jag blev inte stoppad eller något samt så tror ja att dom bevakade motsatt trafik då det fanns flera polisbilar parkerade längs vägen. Min fråga är kommer jag får ett brev hem och ifall ja hur lång tid brukar det ta?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte blev stoppad av polisen så kommer du troligen inte heller att anmälas för brott. Även om polisen såg att du körde för fort och hade tagit ditt registreringsnummer så kan blir det svårt att bevisa i efterhand att det var just du som körde bilen. Därmed klarar du dig med största sannolikhet utan konsekvenser denna gång.Hade de mätt hastigheten på din bil så hade de med största sannolikhet stoppat dig på plats och dragit in ditt körkort med tanke på att du körde 80 km/h för snabbt. Jag rekommenderar dig därför att fortsättningsvis köra inom hastighetsbegränsningarna för att både undvika att bli stoppad och förlora körkortet och för att säkerställa din egen och andra vägtrafikanters säkerhet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel uppgifter på beslut om körkortsåterkallelse

2021-08-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag blev stannad här om dan av en civilpolis som sa att jag körde för fort 142km/h på en 100 väg (motorväg). På beslutet för om omhändertagande av körkort så har han skrivit tillåten hastighet 142km/h o uppmätt hastigthet 100 km/hHur går man tillväga ? Då det är helt fel uppgifter o lappen är påskriven från båda håll?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Det händer då och då att polisen fyller i fel rutor. Då handlingarna måste vara korrekta för att kunna dra in körkort och utfärda böter så innebär detta att beslutet inte kan så sig. Du har enligt handlingarna kört i 100 km/h på en väg med tillåten hastighet 142 km/h.När polisen omhändertar ett körkort skickas det tillsammans med beslutet till Transportstyrelsen. De kommer kontakta dig för att du ska få lämna synpunkter på beslutet. Då kan du berätta om att beslutet är felaktigt. Ifall de inte lämnar tillbaka ditt körkort kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det görs genom att du skriver till Transportstyrelsen. Hur du gör det kan du läsa här. Överklagandet måste ske inom tre veckor från Transportstyrelsens beslut.Observera att om du fått böter och godkänt dessa så kan du också slippa dessa genom att klaga på beslutet till tingsrätten. Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. Du får gärna också ge ett betyg på mitt svar så jag kan utvecklas vidare. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden. Med vänlig hälsning

Passagerare tillåter olovlig körning

2021-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag tillät min pojkvän köra en A traktor som jag visste om var olaglig så jag tillät olovlig körning men inget alla roligt hände när polisen stannade oss kan jag bli av med körkortet?
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kan vi använda oss av lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott [TBL]. Den som kör en körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon döms till olovlig körning (3 § TBL). Detta innebär att om din pojkvän har saknat körkort eller kört en A-traktor som har blivit manipulerade till att köra fortare än dess maxhastighet kommer han att dömas för olovlig körning. Du som passagerare kan endast dömas för olovlig körning om du är ägare av fordonet eller är representant för ägaren. Det krävs även att du har tillåtit föraren att köra bilen med vetskap om att han saknade giltigt körkort. Detta innebär att du kan bli dömd för olovlig körning om du är ägare till A-traktorn. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att köra sitt barn i en framåtvända bilbarnstol? Är det olagligt att låta barnet sitta i en bilbarnstol anpassad för större barn?

2021-08-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. I somras körde jag bil med min 1,5 åriga son. Pga att jag enbart skulle få honom att somna och köra på en grusväg så fick han sitta i en bilstol som egentligen är för äldre barn. Det slutade med att han tog sig ur bältet och lyckades öppna dörren. Tur nog gick allt bra. Jag är nu misstänkt för brott pga jag lät honom sitta i en stol för äldre barn. Men vad jag kan hitta så finns det ingen lag som säger att dem måste ha en bakåtvänd stol, även om de dock bör användas. Hur ser det ut med detta? (Vanligtvis använder han såklart rätt stol, men vi var på semester och skulle egentligen inte åka bil) Jag hade ett telefonförhör med polisen och jag godkände böter på 2500kr. Kan jag nu i efterhand överklaga/gå till tingsrätten med detta. Det var först efteråt som jag läste att det (evt) inte är olagligt.
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer strukturera mitt svar så här:- kommentar om användandet av framåtvänd bilbarnstol- kommentar om användandet av bilbarnstol anpassad för äldre barn- möjligheten att överklaga en böter utfärdad av polis som du godkänt Är det olagligt att köra sitt 1,5-åriga barn i en framåtvänd bilbarnstol?Det är inte tydligt uttryckt i lagen att ett barn måste köras i en bakvänd bilbarnstol. Det ansvar du som förare har för barnet i bilen är formulerad så här:"Barn som är kortare än 135 centimeter skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet." (4 kap. 10 § trafikförordningen).Syftet med bestämmelsen är att skydda barnet från att skada sig i en trafikolycka.Att du inte använt en bakåtvänd bilbarnstol ökar risken för att barnet kan skada sig till följd av en trafikolycka. Barnets kropp är vid 1,5 års ålder så pass bräcklig att det gör en stor skillnad för barnet om det färdas fram- eller bakvänt vid en olycka. Detta är varför såväl vägverket som tillverkare av bilbarnstolar rekommenderar att barnet sitter bakvänt i bilbarnstolen.Med det sagt så anser jag att inte att bestämmelsen kan läsas som att du som förare måste ha bilbarnstolen bakåtvänd.SammanfattningEnligt min bedömning kan det inte vara olagligt att låta barnet sitta framåtvänd i bilbarnstol.Får jag köra mitt barn i en bilbarnstol som är anpassad för större barn?Jag noterar att du i din fråga nämner att barnet har körts i en stol som är anpassad för äldre barn, och att barnet sedan tagit sig ur stolen under färd. När barnet tar sig ur bilbarnstolen så använder barnet inte längre bilbarnstolen. Som förare är det din skyldighet att hålla uppsikt över barnet och se till att bilbarnstolen används under hela färden (4 kap. 10 § trafikförordningen). Enligt min bedömning hade det även om vi bortser från att barnet tog sig ur stolen varit straffbart att köra barnet i en stol som inte är anpassad efter barnets storlek. I ett rättsfall på området framgår att användandet av en säkerhetsanordning i bil (i det fallet säkerhetsbälte) ska användas enligt myndigheters föreskrifter (RH 1996:128). En bilbarnstol ska enligt Transportstyrelsen vara "lämplig för användaren", vilket den inte kan vara om den är anpassad för större barn (7 § TSFS 2014:52)SammanfattningEnligt min bedömning är det straffbart att köra sitt barn i en bilbarnstol som är anpassad för ett större barn. Kan jag överklaga böter trots att jag godkänt den till en polis?Att du har godkänt böter från polis (en så kallas ordningsbot) påverkar inte din rätt att överklaga beslutet. Du har rätt att överklaga beslutet senast tre veckor från dagen du godkänt ordningsboten (48 kap. 3 § och 51 kap. 1 § rättegångsbalken). Efter tre veckor kan du bara få din sak prövad igen genom resning. I ditt fall skulle det för resning krävas att den utfärdade boten skulle varit "uppenbart lagstridig", vilket enligt min mening inte är fallet (58 kap. 2 § femte punkten rättegångsbalken). SammanfattningDu kan överklaga senast tre veckor från den dagen du godkänt boten.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Vårdslöshet i trafik

2021-08-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, vilket är det straff som högst har dömts ut vid grovt vållande till annans död via trafikolycka?där förare varit onykter och har flera domar för rattonykterhet på sig sen tidigare.//Micke B
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det är svårt att svara på frågan kring vilket straff som högst har dömts ut vid grovt vållande till annans död via trafikolycka eftersom detta kan resultera i dels vållande till annans död och/eller vårdslöshet i trafik. Respektive brott har olika straffskalor. För vållande till annans död kan man dömas till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa till böter 3 kap 7 § BrB, medan vårdslöshet i trafik kan generera dagsböter 1 § lag om vissa trafikbrott (TBL). Det som däremot är avgörande är omständigheterna i det enskilda fallet. Nedan kommer jag att redogöra för vad som krävs för att dömas till respektive brott. Vållande till annans död: till skillnad från de flesta brotten som kräver uppsåt, tar 3 kap 7 § BrB sikte på oaktsamhet. Rekvisitet oaktsam har i praxis definierats som en vårdslös eller oförsiktig person. Oaktsamhet i trafik: även om föraren inte döms för vållande till annans död, kan det bli fråga om föraren ska dömas för vårdslöshet i trafik enligt 1 § TBL. Har man gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller anna allvarlig oaktsamhet ska man dömas till vårdslöshet i trafik. Faktumet att vederbörande är återfallsförbrytare kan tala i försvårande riktning och föranleda fängelse i det fall man döms till vållande till annans död. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Olovlig körning och rattfylleri

2021-08-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Om en 18 åring utan några tidigare domar kör bil utan körkort och dessutom är påverkad av alkohol. Vad är den troliga påföljden? Och hamnar han i belastningsregistret?Om andra ungdomar var med i bilen utan att försöka stoppa föraren, kan de då också dömas?
Linda Khalid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig körningAtt uppsåtligen framföra ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra ett sådant fordon är olagligt och klassas som olovlig körning, se 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Straffet för olovlig körning av normalgraden är böter. För grov olovlig körning gäller fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen av om brottet ska ses som grovt beaktas om vederbörande tidigare innehaft körkort som blivit återkallat, om brottet skett vanemässigt eller om det på grund av andra omständigheter är att anse som grovt. RattfylleriDen som för ett motordrivet fordon efter att ha druckit alkohol i en sådan omfattning att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften kan dömas för rattfylleri. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader (4 § TBL). Även rattfylleri kan rubriceras som grovt. Det är fråga om grovt rattfylleri om föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, om föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Straffet för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år (4 a § TBL). Återkallande av körkort och spärrtidFör ovannämnda brott kan man räkna med att körkortet återkallas, 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) (KörkL). Av frågan framgår att personen inte hade något körkort, men det blir också aktuellt med så kallad spärrtid. Under spärrtiden kan personen inte få något körkort utfärdat. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkL).Passagerarnas ansvarPå frågan om de övriga passagerarnas ansvar aktualiseras reglerna i brottsbalken (1962:700) (BrB). Ansvar för medhjälp till brott regleras i 23 kap. 4 § BrB. Paragrafen gäller medhjälp till brott som antingen finns föreskrivna i brottsbalken eller som har fängelse i straffskalan, vilket i vart fall grov olovlig körning, rattfylleri och grovt rattfylleri har. För att de övriga ungdomarna ska kunna dömas krävs att de främjat gärningen genom råd eller dåd. Främjandet kan ske genom aktiva handlingar såväl som genom psykiska beteenden. Exempel på handlingar som skulle kunna utgöra medhjälp är till exempel om ungdomarna skulle ge bilnycklar till gärningspersonen eller uppmuntra denne att köra bil påverkad och utan körkort. Om ungdomarna endast har suttit i bilen och förhållit sig passiva, har de inte främjat gärningen och kan därmed inte dömas. SammanfattningSammanfattningsvis rör det sig om olovlig körning och rattfylleri i fallet du beskrivit. Om brotten ska rubriceras som grova eller som brott av normalgrad är svårt att svara på eftersom att jag inte har tillgång till alla detaljer, till exempel gällande hur pass alkoholpåverkad föraren var. Med det sagt är det inte heller möjligt för mig att veta vilken påföljd det blir, men om brotten inte skulle anses vara av grovt slag kommer straffet sannolikt bli böter. Som jag tidigare konstaterat är straffet för olovlig körning av normalgrad böter medan det för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader. För rattfylleri gäller böter eller fängelse i högst sex månader och för grovt rattfylleri är straffet fängelse i högst två år. Den som döms för dessa brott hamnar i belastningsregistret, men hur länge beror på vilken påföljd som dömts ut.Härvid bör det också nämnas att den som är under 21 år vid gärningstillfället får ungdomsrabatt vid straffmätningen. Domstolen får då döma ut ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet i lag (29 kap. 7 § BrB). Enligt riktlinjer får en 18-åring ungefär hälften av det straff som skulle dömts ut om ungdomsrabatt inte tillämpades. Jag hoppas att du fått klarhet i frågan. Vid ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,