Ränta på skadestånd

2009-12-01 i Ränta
FRÅGA |Hej! min son har fått ett skadeståndskrav på 35000:- + ränta från 31/1 2008 - 14/12 2009 enl. paragraf §6.Hur mycke ska han betala i ränta? Tacksam för svar snarast.Med vänlig hälsning
Josefina Blom |Hej,Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs för varje halvår genom beslut av riksbanken, detta enligt 9 § Räntelagen. Tabell över referensräntan över tiden hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.Att räkna ut hur högt skadeståndet jämte ränta kommer att bli gör du lättast http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.html .Enligt min beräkning kommer räntan att uppgå till 7054,44 kr.Vänligen,

Ränta enligt 6 § räntelagen

2009-12-04 i Ränta
FRÅGA |ett försäkringsbolag ska ersätta mig för inkomstförlust för många år bakåt. Vet att Räntelagen 6§ ska tillämpas, men vad innebär det? Innebär det att man ser vad styrräntan låg på varje år för sig o ovanpå detta lägger 8%? Ser man vad den uteblivna lönesumman blir för varje år eller räknar man månad för månad?MVH
Andreas Vinqvist |Hej,Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.hVänligen,

6 § Räntelagen

2009-11-25 i Ränta
FRÅGA |Mitt barnbarn skall ha skadestånd efter misshandel 8/4-08, 38700.- jämte ränta enl.§ 6. Hur räknar vi ut denna ränta, till dags datum. Tack på förhandMvh morfar
Niklas Karlsson |Hej!Räntan i sig enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635#P6 räknas ut på så sätt att beloppet, här 38700 kr multipliceras med referensräntan, som du hittar här, http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 plus åtta procentenheter för varje år. Räntan räknas inte som ränta på ränta utan utgår från 38700 multiplicerat med referensräntan plus åtta procentenheter för varje år plus tidigare års (på samma sätt uträknade) räntor för att räkna ut totalsumman. Ett exempel: om skulden är 10 000 och räntan är 1% år 1 och 2% år 2 är den totala skulden efter år 2: 10000+10000*(0.01+0.08)+10000*(0.02+0.08)=11900Enligt 4 § 5 st räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635#P4 börjar räntefordringen löpa från den dag skadan uppkom, här den 8/4.Sen är det bara att damma av matematikkunskaperna!Mvh

Ränta på skadestånd

2009-12-02 i Ränta
FRÅGA |vad blir räntan vid ett skadestånd på 5500kr från 17/7-08 tills 1/7-09.
Josefina Blom |Hej,Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs för varje halvår genom beslut av riksbanken, detta enligt 9 § Räntelagen. Tabell över referensräntan över tiden hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.Att räkna ut hur högt skadeståndet jämte ränta kommer att bli gör du lättast http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.html .Enligt min beräkning kommer räntan att uppgå till 589,49 kr.Vänligen,

Ränta på skadestånd

2009-11-30 i Ränta
FRÅGA |Hej!Min son är dömd att betala ett skadestånd på 35000:- jämte ränta från 31 jan 2008 till den 14 dec 2009 enl.paragraf 6 i räntelagen.Hur kan vi räkna ut denna ränta?Tacksam för hjälp med detta-Vänliga hälsningar
Samuel Lundberg |Hej,Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs för varje halvår genom beslut av riksbanken, detta enligt 9 § Räntelagen. Tabell över referensräntan över tiden hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.Att räkna ut hur högt skadeståndet jämte ränta kommer att bli gör du lättast http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.html .Enligt min beräkning kommer räntan att uppgå till 7054,44 kr.Vänligen,

ränta på skadestånd enligt 6§ RL

2009-12-31 i Ränta
FRÅGA |Om någon ska betala ett skadestånd på 17 750kr. Räntan ska räknas från den 23 maj 2006 fram till den 20 oktober 2009, enligt räntelagen §6. Hur stort blir belopet? Tack på förhand!
Klas Eklund |Hej!Ränta enligt 6 § räntelagen, se här (https://lagen.nu/1975:635) räknas ut genom att skadeståndsbeloppet (17750 kr) multipliceras med referensräntan (som nu är 0,5 men som förändras varje halvår) plus åtta procentenheter för varje år.Räntan räknas inte som ränta på ränta utan utgår från 17750 multiplicerat med referensräntan plus åtta procentenheter för varje år plus tidigare års (på samma sätt uträknade) räntor för att räkna ut totalsumman.Ett exempel: om skulden är 10 000 och räntan är 1% år 1 och 2% år 2 är den totala skulden efter år 2: 10000+10000*(0.01+0.08)+10000*(0.02+0.08)=11900referensräntan för olika år kan hittas här (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409)Enligt kronofogdemyndighetens formulär se här (http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.html) så blir räntan6629.63 kr och det totala beloppet 24379.63 kr.Lycka till med vänliga hälsningar

ränta enligt räntelagen 6§

2009-05-31 i Ränta
FRÅGA |om jag får ett skade stånd på 7000 plus ränta enligt paragraf 6 i räntelagen sedan 12 december 2007 hur mycket blir det sammanlagt då??
Klas Eklund |Hej. Ränta enligt 6 § räntelagen innebär att räntan varierar över tid, och räknas ut genom att man lägger till 8 procent på Riksbankens aktuella referensränta (se här för en lista över referensräntan över tid), som justeras varje kalenderhalvår. Ränta på ränta utgår inte.Räntan, räknat fr.o.m. 2007-12-01 t.o.m. 2009-05-31 räknas ut enligt följande:December 2007 = ((0,115 x 7000) / 12) x 1 månad = 67 kr Januari – Juni 2008 = ((0,12 x 7000) /12) x 6 månader = 420 krJuli 2008 – December 2008 = ((0,125 x 7000) / 12) x 6 månader = 437 krJanuari 2009 – maj 2009 = ((0,1 x 7000) / 12) x 5 månader = 291 krRäntesumman blir således: 1215 kr lycka till!med vänliga hälsningar

Ränta enligt 6 § räntelagen

2008-07-28 i Ränta
FRÅGA |Hej!Jag har ett beviljat skadestånd på 4000:-jämte ränta på beloppet enl paragraf 6 räntelagen (1975:635) från den första juli 2007 tills dess att betalning sker.Hur räknar man ut det?
Martin Ågren |Hej.Enligt 6 § räntelagen skall räntan uppgå till riksbankens referensränta plus åtta procent. Referensräntan justeras varje halvår. Räntan kommer därmed att variera över tid. Du kan räkna ut räntan från den första juli 2007 till den dagen då betalning skedde. Vanligtvis brukar betalningen inkludera räntebeloppet. I annat fall får du kräva räntan i efterhand från gäldenären. Referensräntan uppgår för närvarande till 4,5 %. Du kan hitta uppgifter om referensräntan på kronofogdens hemsida, se http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta/diskonto.4.3d21d85f10922490e108000981.html. Med vänlig hälsning