Hur fungerar ett uppskov och hur gör man det?

2015-12-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Vi har sålt en lägenhet för 2275000kr som vi anskaffat för 895000kr och vinsten blev då 1328274kr (efter avdrag för mäklarkostnad etc) och vinstskatten därmed 292,220.28kr. Vi har köpt en ny bostad (villa) för 3220000kr. Har förstått att man kan få uppskov på skatten, men jag hittar ingen information om vad fördelen med detta är! Antar att det finns en ekonomisk vinning att göra, men vad är denna och hur gör man?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen och uppskovsbeloppet hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229. UppskovetDet stämmer att man har möjlighet att göra ett uppskov om man köper en annan bostad i samband med att man säljer en.Jag utgår ifrån att huset ni har köpt ligger inom EES-området IL 47:5 st 1 mom 1 och att lägenheten som ni sålt var er privat- och permanentbostad (det är en permanentbostad exempelvis om ni har varit bosatta där under minst ett år närmast försäljningen) IL 47:3. Under förutsättning att detta stämmer och att ni köpt huset före utgången av det året som ni sålde lägenheten samt att ni bosätter er i huset senast den 2 maj året efter det att ni sålt lägenheten får ni göra ett uppskov med hela kapitalvinsten IL 44:13 & 47:7.Tänk på att man aldrig får ha ett högre uppskovsbelopp än 1 450 000 kronor multiplicerat med hur stor del av bostaden man äger IL 47:7 st 2 – detta kan ställa till det om ni har uppskov sedan tidigare. SchablonintäktDet har införts en avgift för den som har ett uppskov. Detta är på 1,67 % av summan man har i uppskov vid årets ingång IL 47:11b. Vinsten med ett uppskovPå den tiden man inte behövde betala den ovan nämnda schablonintäkten så var det en större vinst med att ha ett skattemässigt uppskov. Värdet av pengar devalveras och på så sätt blev skulden ”mindre”. I nuläget är läget något annorlunda.Anledningen till att man ges möjligheten till att göra ett uppskov är att bostadsmarknaden inte skall hindras av att man är nödgad att skatta på vinsten från sin tidigare bostad. SummeringUtifrån de givna förutsättningarna och de antaganden som jag gjort har ni alltså möjlighet att skjuta upp beskattningen. För att begära ett uppskov skall man fylla i en K6 blankett för ett preliminärt uppskov och en K2 blankett för ett slutligt uppskov. Det avgörande för om det är preliminärt eller slutgiltigt uppskov för er, som jag har förstått det, är när ni flyttar in i huset – då jag inte vet exakt när detta är har jag lämnat hänvisningar till båda blanketterna även om jag i min utsaga ovan utgick ifrån att ni flyttade in innan 2 maj året efter ni sålt lägenheten. Information rörande hur man går tillväga för att fylla i dessa finns i Skatteverkets broschyr SKV 321.Använder ni istället er av internetdeklarationen kan ni med fördel få er till dels informationen om hur ni skall deklarera genom en film gjord av Skatteverket. Den hittar du här. Då ni får hjälp genom en till viss del automatiserad ifyllnad av deklarationen genom olika kontrolluppgifter vid deklaration via internet – om dessa ges av bostadsrättsföreningen – verkar detta vara det enklare alternativet.Om ni vill ha hjälp att genomföra era deklarationer kan ni komma i kontakt med våra kunniga samarbetspartners som är jurister på familjerättens område här. Bästa hälsningar

Uppskovsavdrag bostadsrätt

2015-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Min sån sålde bostadsrätt i april 2014. Fick preliminär uppskov med vinsten på Sek 95000. Har köpt en ersättningsbostadsrätt (köpavtal augusti 2015)-(nybyggnation) - men lägenheten blir inflyttningsklar först i slutet av 2016 eller i början av 2017. Han fyller villkoret att han köpte bostadsrätt 2015, men fyller inte villkoret att bosätta sig senast 2 maj 2016. Måste han betala skatt på den sålda lägenheten eller kan han avräkna med köpet av den nyla lägenheten?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din son inte uppfyller villkoret att bosätta sig i ersättningsbostaden senast 2 maj andra året efter det år då ursprungsbostaden såldes (IL 47:9 st 2) så måste det preliminära uppskovet återföras till beskattning.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Förutsättningar för uppskov vid försäljning av bostad

2015-08-24 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej jag ska sälja min lägenhet och köpa nytt hus tillsamans med min sambo. Jag köpte min lägenhet för 2002000 och säljer den för 3200000 de blir en vinst på 1180000. Jag äger lägenheten själv men vi ska köpa hus tillsamans för 4000 000. Kan jag göra något uppskov på vinsten eller måste jag betala all vinstskatt direkt vid försäljning?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga.Förutsättningarna för att du ska kunna få uppskov står att finna i 47 kap. Inkomstskattelagen (IL). Enligt 47:2 IL är det möjligt att få uppskov för den som 1. tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad,2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och3. har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.Med ursprungsbostad avses enligt 47:3 IL en privatbostad inom EES som vid tidpunkten för avyttringen är din permanentbostad. Så är fallet om du varit bosatt i lägenheten under minst ett år före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem åren. Med ersättningsbostad menas i princip en bostad inom EES (se 47:5 IL) om den förvärvas senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras (det finns även vissa tidsgränser om ni skulle köpa huset innan du säljer lägenheten, se 47:5a IL). Eftersom ersättningen för ersättningsbostaden överstiger ersättningen för ursprungsbostaden kan du enligt 47:7 IL få uppskov med ett belopp motsvarande kapitalvinsten ökad med eventuella tidigare uppskovsbelopp. Uppskovsbeloppet kan maximalt uppgå till 1 450 000 SEK multiplicerat med den skattskyldiges andel av bostaden, något som dock inte utgör någon begränsning här. Om de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda kan du alltså få uppskov. Värt att nämna är även att du om du får uppskov varje år ska ta upp en schablonintäkt motsvarande 1,67 procent av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång. Du kommer alltså att betala en skatt motsvarande ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet.Mer information om uppskov kan du hitta här på Skatteverkets hemsida.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Uppskov vid köp av tomt där småhus skall byggas

2015-07-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Jag ska sälja bostadsrätten i augusti för 20000000 och vinsten kan bli 600000( det kan bli mer eller mindre) och flyttar till nytt hus i november samma år. Huset ska vara färdigt i november och kostar 3570000. I augusti ska jag betala handpengar för huset.Frågan är : kan jag ansöka om uppskov på vinsten av bostadsrätten. Tack för svaret
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr uppskovsbeloppet finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 .För att man skall ha rätt till uppskov så måste du ha gjort en vinst på din bostadsrätt, du måste ha köpt eller planerat att köpa en ny bostad och du måste bosätta dig eller har tänkt dig att bosätta dig i den nya bostaden som du köpt IL 47:2.Jag kommer i det följande utgå från att din bostadsrätt ligger i Sverige och att du bott i den under minst ett år innan du säljer den. Den kommer är då att räknas som din ursprungsbostad IL 47:3. Så som jag förstår situationen så köper du en tomt där ett hus skall byggas samma år som du säljer bostadsrätten, i vilken du planerar att flytta in, och att den ligger i Sverige. Den kommer då att räknas som en ersättningsbostad IL 47:2, 5 & 5a.Om mina antaganden är riktiga har du rätt att begära ett uppskovsbelopp så länge vinsten är över 50.000 IL 47:6, vilket den verkar bli enligt din uppskattning.Vidare bör du tänka på att du kommer att få betala en schablonintäkt på ditt uppskovsbelopp IL 47:11b. Schablonintäkten betalar du årligen fram tills dess att du väljer att ta upp ditt uppskov till beskattning.SummeringSå som jag förstår din situation kommer du att ha möjligheten att ansöka om uppskov på vinsten. Som du kanske märkt har jag inte givit en uppskattning av hur stort uppskovet skulle komma att bli. Detta då jag inte har alla relevanta omständigheter för att göra en fullgod bedömning.Är det något av mina antaganden som inte stämmer, något som jag missuppfattat eller något annat som du undrar över är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar

Återföring av uppskovsbeloppet vid gåva

2015-10-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Följer en uppskjuten vinst för en bostadsrätt med till gåvotagaren vid gåva av bostadsrätten.Jag tolkar det så maa er text på hemsidan (se nedan) medan jag tolkar skatteverkets information som om gåvogivaren ska betala vinstskatten när gåvan görs?SKATTEKONSEKVENSER AV GÅVA/ÖVERLÅTELSE2014-11-01 i GåvoskattFRÅGAHej!Jag äger idag 50% av en bostadsrätt, och nu ska jag ta över resterande 50%, så att jag blir 100% ägare. (HSB fastighet)Eftersom det inte är några pengar inblandade, utan jag ska få de 50% "gratis" har jag förstått att jag antingen kan skriva ett gåvobrev eller skriva ett överlåtelseavtal. Det jag undrar är hur skattefrågan blir. Hur skiljer sig skatteregler/krav mellan gåvobrev och överlåtelseavtal, för såväl mig som tagare som för givaren?Tack på förhand,SVARHej!Om du inte betalar något vid överlåtelsen så bör ni upprätta ett gåvobrev. Det förutsätter även att du inte övertar några lån från gåvogivaren, då övertagandet av lån ses som ett vederlag i skattesammanhang. I så fall är det ingen gåva, utan en typ av köp.En gåva beskattas inte, varken för gåvogivaren eller gåvotagaren, 8:2 inkomstskattelagen (IL). Istället inträder du som gåvotagare i gåvogivarens ingångsvärde, varför du om du säljer får betala vinskatt med gåvogivarens ingångsvärde som utgångspunkt, 44:21 IL. Vid tidpunkten för gåvan sker dock ingen beskattning.- See more at: http://lawline.se/answers/skattekonsekvenser-av-gavaoverlatelse#sthash.7xUnvF8f.dpuf
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande uppskovsbelopp finns i inkomstskattelag (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229.Jag kommer i svaret utgå ifrån att din fråga gäller uppskovsbeloppet. UppskovsbeloppetTidigare var det så att uppskovsbeloppet följde med till mottagaren av gåva, men nu är regeln ändrad. Uppskovsbeloppet följer inte längre med till den nya ägaren av bostadsrätten. Istället är det du som måste ta upp uppskovsbeloppet till beskattning om bostadsrätten ges bort i gåvan IL 47:11 st 1 & 3. Det tidigare svaretJag förstår att det tidigare svaret verkar peka i ett annat håll. Det som står där är, lite förenklat, att varken den som tar emot gåvan eller den som ger gåvan måste ta upp marknadsvärdet av bostaden till beskattning. Svaret behandlar alltså inte uppskovsbeloppet. Det som händer är sedan att den som tagit emot gåvan har rätt att göra samma avdrag vid en försäljning som gåvogivaren hade kunnat göra. Skattemässigt blir det precis som att gåvotagaren har ägt bostaden hela tiden. Jag hoppas mitt svar gjort rättsläget något tydligare, men om jag missförstått frågan eller om mitt svar är otydligt är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar

Uppskovsbelopp när storleken på ersättningen för ersättningsbostaden understiger storleken på ersättningen för ursprungsbostaden

2015-08-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej.Jag och min fru har skilt oss och sålt vårt hus (3.3milj). Vi fick ett överskott på försäljningen på 160.000 gemensamt, 80.000 var, min (ex)fru köpte en bostadsrätts lägenhet (1.1milj) men en kontant insats på 110.000, nu har hon fått besked från skatteverket att hon skal betala reavinst skatt på sin förtjänst. Kan det stämma? hennes förtjänst var mindre än kontantinsatsen i hennes nya lägenhet.Deklarationen säger att om man köper billigare än man säljer skal man betala reavinst skatt, men frågan måste väl ändå vara hur stor förtjänst man haft, då förtjänsten är lägre än insatsen i sin nya bostad! och om man "överför" denna förtjänst i ett nytt köp, bör man då inte kunna göra uppskov på förtjänsten?Hoppas att ni kan förstå min fråga och förklaring, och jag ser fram emot att höra från er.Med vänlig hälsningNiclas
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja det stämmer som skatteverket menar att din fru måste betala skatt på sin försäljning.Det beror på att ersättningen hon har betalat för sin ersättningsbostad understiger ersättningen hon fick för sin del i ursprungsbostaden.Tittar vi i inkomstskattelagens 47 kap. 7§ framgår följande. Om ersättningen för ursprungsbostaden (här 1 650 000) överstiger ersättningen för ersättningsbostaden (här 1 100 000), motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten (här 80 000) ökad med tidigare uppskovsbelopp (det framgår inga tidigare uppskovsbelopp) och minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden samt ersättningen för ersättningsbostaden. (skillnaden mellan 1 650 000 och 1 100 000 = 550 000)Uppskovsbeloppet blir då 80 000 - 550 000 = -470 000. Detta innebär ju att det inte finns något belopp kvar att göra uppskov med.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Uppskov vid försäljning av delad bostad

2015-07-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Om vi delat på huset som är värderat till 5 milj, vi har lån på 3 milj Detta innebär att vi har en vinst i var 1,5 milj. Min fd vill betala in in vinstskatten så ja får jag får klara pengar ( som han kallar det) kan han göra så? Jag vill ha hela vinsten Inkl skatten för det tänkte jag lägga i mitt nästa boende.Vilket är rätt känns som han försöker lura mig.Mvh Mia
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni har ägt olika delar av bostaden vid försäljningen får ni två olika vinster. det betyder att din partner kan betala in sin del av skatten om hen vill, och du kan använda din som uppskov till nästa bostadsköp. Din partner kan alltså inte bestämma över din del. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag begära uppskov på minst 500 000 kr reavinst?

2015-05-12 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej jag ska separera och min sambo bor kvar i huset. Min reavinst kommer att bli minst 500 000. Kan jag begära uppskov på det? Jag har köpt ett ett radhus som jag ska bo i.
Peter Holmer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor beträffande uppskov kan med fördel ställas till Skatteverket. Upplysningen är kostnadsfri och de lagtekniska frågor som aktualiseras vid uppskov av reavinst är handläggarna på Skatteverket vana att svara på. Du hittar kontaktuppgifter på www.skatteverket.se. Som utgångspunkt måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda för att du ska kunna få uppskov. Dessa är följande:- Uppskovsbeloppet ska vara minst 50 000 kronor. - Bostaden du säljer ska vara en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt som har varit din permanentbostad. Med permanentbostad menar man en bostad som man bott i minst ett år före försäljningen, eller minst tre av de fem senaste åren.- Du måste ha köpt en ny bostad av ett visst slag och bosatt dig i din nya bostad inom en viss tid. Bostäder som kvalificerar är t.ex. småhus, bostadsrätt etc.- Den gamla och/eller den nya bostaden ska ligga i Sverige eller i ett annat EES-land.Du måste också räkna ut ditt takbelopp. Takbeloppet motsvarar den summa som du maximalt kan begära uppskov på. Just nu är takbeloppet 1 450 000 kr, vilket innebär att ditt takbelopp är 725 000kr (eftersom du ägde halva bostaden). Du kan alltså inte begära uppskov på mer än detta belopp. Jag rekommenderar att du kontaktar Skatteverket för att få klarhet i vad som gäller i just ditt fall. Men som det ser ut rent spontant verkar det inte vara några problem.Vänliga hälsningar,