Lån på sin fastighet med hjälp av inteckning

2018-06-30 i EKONOMI
FRÅGA |sonen äger en fastighet utan skuld men får inget lån han har för låg inkomst svarar banken kan han ta inteckning i fastigheten att montera solenergi värdet på fastigheten höjs väl i värde då Nu värmer han upp med ved
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga.Som jag har tolkat din fråga undrar du om det finns någon möjlighet för din son att låna på sin fastighet trots att han har en låg inkomst.Inteckning och pantbrevAtt låna pengar av en bank är vanligtvis inkomstbaserat. Att göra en inteckning och upprätta ett pantbrev kan i vissa fall underlätta processen med att få ett lån från banken. Pantbrevet ger banken rätt att begära att fastigheten säljs under förutsättning att din son inte skulle kunna betala kostnaderna som lånet innebär.Mitt råd till digI slutändan är det banken som gör bedömningen om din son är kreditvärdig för att låna en viss summa eller inte, vilket innebär att jag inte säkert kan säga om din son kommer att få ta lånet eller inte. Men att upprätta ett pantbrev ska underlätta eftersom det då finns en säkerhet för banken. Om din son inte skulle få ett lån från er nuvarande bank kan ni alltid prova att gå till en annan, bankerna gör nämligen olika bedömningar från fall till fall.Hoppas att du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Pris för att upprätta avtal

2018-05-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej.Vad kostar ett avtal som innehåller detta ?Avtal mellan grannar om att båda parter för bygga en Attefallare 3 meter från tomtgräns, som närmst 3 meter.
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Vi på Lawline hjälper dig gärna med att upprätta avtal som fungerar för er specifika situation och detta kan vi göra till fastpris om så önskas. I annat fall tillämpar vi den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 699 kr per timme. För att komma i kontakt med våra jurister och få mer information om vilket pris vi kan erbjuda i just ditt fall rekommenderar jag att du bokar en tid. Skriv gärna direkt i formuläret att du önskar information om vilket fastpris som kan erbjudas.Vänliga hälsningar,

Hur länge får en bank spara uppgifter om gamla lån?

2018-05-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hur länge får en bank spara uppgifter om mina gamla lån? Jag avslutade alla lån för 16 år sen, men de har fortfarande kvar noteringar om att de gick till inkasso då. Alla sådana skulder är betalda sen 15 år tillbaks. Får de spara uppgifter så länge och i så fall i vilket syfte.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en bank sparar uppgifter om skulder är det till för att se din kredibilitet och möjlighet till återbetalning om du skulle få för dig att låna igen. De vill kontrollera om du tidigare lånat och betalat tillbaka. Vanligtvis gör bankerna en helhetsbedömning av din ekonomiska situation idag och sedan hur din ekonomi potentiellt kommer utvecklas. Bedömningen görs utefter dina tillgångar, skulder, borgensåtagande och betalningsanmärkningar på Kronofogdemyndigheten.Ett inkassokrav är inte något som sparas utan är mer ett påtryckningsmedel som borgenären har på att du ska betala. Det är när du inte betalar inkassokravet inom den tid som anges i inkassobrevet som anmärkningen blir en betalningsanmärkning som registreras hos banken. En betalningsanmärkning ska dock tas bort efter tre års tid. Jag tycker verkligen att du borde kontakta din bank då det inte är rimligt att de har uppgifter om betalda skulder som sträcker sig 15 år tillbaka. Det säger inget om din kreditvärdighet idag. Ledsen att jag inte kunde hjälpa dig mer men hoppas mitt svar var tillräckligt för dig att ta saken vidare!Med vänlig hälsning,

Vad händer med våra konton om någon av oss avlider?

2018-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Min man och jag har gemensamma konton i Handelsbanken. Jag har dessutom ett konto i Forexbank där jag är ensam kontohavare. När han avlider kan jag då förfoga över mitt konto i Forex- jag vet att gemensamma konton fryses tills bouppteckningen skett.Jag vet att banken hjälper till med räkningar men jag måste ju kunna handla mat och det dagliga.
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Generellt gäller att om makarna har öppnat ett gemensamt konto som de kan använda var för sig utan några begränsningar, kan den efterlevande fortsätta använda kontot efter den andre har avlidit även innan bouppteckningen är klar. Ni kan kontakta er bank för att höra efter vad som gäller för er och er banks villkor.Det är endast de konton som den avlidne äger som berörs av denna låsning. De konton som du äger kommer inte beröras vid din makes bortgång.Hoppas du fått svar på din fråga

Vilka formella krav finns det för att bli styrelseledamot i en ekonomisk förening?

2018-06-28 i EKONOMI
FRÅGA |HejOm man ska ha sitt barn på en kooperativ förskola blir man vad jag förstått ledamot av en ekonomisk förening. Vilka formella krav finns det på att vara ledamot i en sådan förening?Kan man ex ha betalningsanmärkningar?
Beatrice Krig |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Det stämmer att kooperativa förskolor kan vara ekonomiska föreningar (men de kan också vara aktiebolag som drivs som kooperativ). Regler om ekonomiska föreningar återfinns i lagen om ekonomiska föreningar (FörL). Öppenhetsprincipen i ekonomiska föreningar Det finns en kooperativ princip om att öppenhet ska råda och att de som kvalificerar till att bli medlemmar ska släppas in. För att vägra medlemskap måste särskilda skäl föreligga och dessa skäl ska vara baserade på vilken slags verksamhet det handlar om samt dess omfattning och syfte, FörL 3 kap. 1 §. Det finns dock vissa möjligheter för ekonomiska föreningar att begränsa öppenhetsprincipens omfattning genom att ha vissa regler om detta i stadgarna. Exempel på sådana kan vara att begränsa verksamheten till ett visst geografiskt område. Det kan också handla om att begränsa medlemskapet till en viss yrkesgrupp eller en viss grupp konsumenter. I ditt fall gällande förskolor kan en sådan här begränsning vara att endast konsumenter av barnomsorg tillåts vara medlemmar. Personer som förmodas motarbeta verksamheten eller dess syfte kan vägras inträde. Ekonomiska föreningar har som syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i på ett eller annat sätt. Några exempel på deltagande är genom att vara deltagare, leverantörer, delta med egen arbetsinsats, genom att använda föreningens tjänster, eller andra liknande sätt, FörL 1 kap. 1 §. Ekonomisk skötsamhet och betalningsförmåga Generellt råder alltså en stor öppenhet och om du har ett barn som du vill placera i den kooperativa förskolan bör du som utgångspunkt vara behörig. Det som brukar vara viktigt för ekonomiska föreningar vid inträdet av en ny medlem är att kontrollera personens ekonomiska skötsamhet, har den en bristande betalningsförmåga eller ser det ut som att den kommer att betala i tid? Sannolikt görs därför en kreditupplysning. Kanske spelar inte en eller några betalningsanmärkningar någon större roll, men om det kan utläsas ett mönster i dålig ekonomisk skötsamhet och en bristande betalningsförmåga kan det bli svårt för den ekonomiska föreningen att motivera ett insläppande av personen i fråga. Formella krav på styrelseledamöter i en ekonomisk förening Om det är just de formella kraven på styrelseledamöterna du undrar över handlar kap 6 i FörL om detta. En styrelseledamot får inte vara underårig, befinna sig i konkurs eller vara ställd under förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap. 7 §. Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ledamöterna ska som utgångspunkt vara medlemmar i den ekonomiska föreningen, även om stadgarna i vissa fall kan medge undantag, FörL 6 kap. 4 §. Sammanfattningsvis råder alltså en öppenhetsprincip i ekonomiska föreningar som gör att nya medlemmar som utgångspunkt ska släppas in. Det finns viss möjlighet till begränsning av öppenheten genom att skapa regler i stadgarna om att verksamheten ska begränsas till visst geografiskt område, eller att bara en viss yrkesgrupp eller konsumentgrupp (exempelvis konsumenter av barnomsorg) får släppas in. Personer som förmodas motverka verksamheten eller dess syfte får vägras inträde. Generellt har ekonomiska föreningar ett intresse av att medlemmarna ska ha god betalningsförmåga och ekonomisk skötsamhet vilket kan göra att de vill göra en kreditupplysning. Kanske spelar inte en eller några betalningsanmärkningar någon större roll, men om det går att utläsa ett mönster av bristande betalningsförmåga kan det ses som allvarligt och det blir kanske svårt att släppas in som medlem. Angående att vara styrelseledamot i en ekonomisk förening krävs oftast att en blivit medlem redan. En styrelseledamot får inte vara underårig, i konkurs eller stå under förvaltarskap.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny. Med vänlig hälsning,

Fastigheter och samboförhållanden

2018-05-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej.Jag har ett fritidshus inköpt 2014 för 1,7 miljoner och som idag är värderat till 2,8 miljoner. Jag planerar att bygga ut huset och min sambo (vi bor i hans hus) kan tänka sig att göra detta med mig. Hans förslag är att vi går in med 500.000 var till renovering och vid en framtida försäljning delar lika på vinsten men att jag får behålla 2.8 miljoner mer för vad fastigheten var värd innan. Då det inte är helt klart att vi kommer att sälja bostaden efter renoveringen (kanske ska hyra ut den) så tänker jag på värdeökningen av husets nuvarande värde (2,8) och att jag då förlorar den tidsmässiga ökade vinsten på den summan. Jag tänker att enda lösningen är att han måste köpa halva bostaden av mig, att vi delar lika på ränta och fasta utgifter samt renoveringskostnader för att i framtiden dela lika på vinsten. Tacksam för kloka råd.
|Hej!Tack för att du vände dig till lawline med din fråga. Jag tycker att det är väldigt klokt av dig att tänka igenom det här ordentligt. Lite saker jag tycker att ni ska prata igenom ordentligt 1.Vad händer om bostadsmarknaden går ner och huset därför kommer att vara värt mindre än 2.8 miljoner + era nya tillskott? 2.Om ni planerar att ha huset ett tag så kan det vara så att inflationen "äter" upp pengarna, har ni pratat om det? 3.Kanske ska man reglera äganderätten mellan er i procent? Tex så att du äger 75 % och han 25 % och så får ni båda den andelen oavsett utvecklingen? 4.Förtjänar han en lite större del än den procentuella andelen för att det endast kan ske med hans hjälp? Det är också ett alternativ att han köper en del av dig för att ni ska ha samma inflytande över fastigheten. Det viktiga är att ni är överens. Det kan även enligt mig vara en bra idé att fundera på konsekvenserna av ert val om ni skulle göra slut. Ska ni sälja det då? eller skulle du tex vilja köpa tillbaka det ifrån honom? Jag tycker ni ska ta er en ordentlig pratstund och sedan reglera det ni kommer överens om i ett avtal.

Ena låntagaren vägrar betala sin del av skulden

2018-05-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag, min son och min son far tog ett gemensamt lån för en utbildning som sonen gått. Nu vill sonens far inte betala sin del av lånet. Hur kan jag göra för att han ska fortsätta betala sin del? Vi har inget skrivet dokument kring överenskommelsen men sonen och jag, dvs 2 av 3 personer anser att han ska fortsätta betala.HälsningarI
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni har tagit ett gemensamt lån är det vanligaste att ni har ett solidariskt betalningsansvar. Det innebär att även om din sons pappa vägrar att betala är du och din son fortsatt betalningsskyldiga gentemot banken. Om ingen av er betalar lånet har banken alltså rätt att vända sig till någon av er, eller till alla tre, och kräva betalning. Om du betalar sonens pappas del av lånet har du och din son däremot rätt att kräva den summan av honom. Även om ni inte har skrivit ett avtal sinsemellan kan du förmodligen styrka att du har betalat en större del av lånet, med hjälp av kontoutdrag eller liknande. Jag föreslår att du kontaktar sonens pappa och förklarar att om han inte börjar betala kommer du vara tvungen att vidta åtgärder. Om han vägrar att betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få skulden fastställd. När skulden är fastställd kan Kronofogden driva in skulden genom till exempel utmätning på lön.Ett tips om du vill ha ytterligare hjälp att du vänder dig till någon typ av rådgivning som din kommun erbjuder. Här hittar du kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivning i alla Sveriges kommuner. Du kan även kontakta Kronofogden om du har frågor om hur ett betalningsföreläggande kan gå till. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Sälja villan till ett av barnen

2018-04-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Vi tänker sälja vår villa till en dotter med sambo. Vi har tre barn, vara ett alltså är köpare. Finns det några standardutformade dokument för att göra detta fördelaktigt och rättvist?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns hemsidor på nätet med olika avtalsmallar, men tyvärr ingen jag känner till och kan gå i god för. Jag föreslår att ni i första hand vänder er till banken, och frågar hur ni löser detta på bästa sätt med eventuella lån, reavinstskatt och avtal. Banken kan förmodligen även bistå med viss juridisk rådgivning, alternativt hänvisa er till någon som kan hjälpa er. Innan ni kontaktar banken kan det vara en god idé att fundera över hur ni vill lägga upp det hela. Jag förstår dig som att du vill att det i slutändan ska bli rättvist för dina barn. Därför är det viktigt att ni funderar över vilket pris din dotter och hennes sambo ska få köpa villan för. Ni kan exempelvis låta dem köpa villan till ett underpris, då är utgångspunkten att den delen som er dotter fick i "rabatt" ska dras av från hennes del av arvet. Detta kan vara en fördelaktig lösning om man har möjlighet att hjälpa ett av barnen med en fastighetsaffär, men samtidigt vill att alla barnen ska få lika mycket i slutändan.Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.