Hur gör jag för att få tillbaka min bil jag lånat ut till min granne, när grannen hamnat i fängelse?

2021-01-08 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag lånade ut min bil till en granne i augusti 2020. Samma dag blev han häktad, sedemera dömd till fängelsestraff.Mina bilnycklar är kvar i hans jackficka i hallen i hans lägenhet.Grannen har sänt mig en "enkel fullmakt", som det står på den förtryckta blanketten. Där står det att han vill att jag ska få en nyckel av fastighetsägaren.Hans namn, adress, personnr, underteckning finns med. Även mina sådana uppgifter.Det står ikryssat i en ruta "tillsvidare" .Fullmakt är vidimerad av 2 petsoner, med namn och kontaktuppgifter.Men fastighetsägaren vägrar ge mig nyckel. De vill inte ens se fullmakt. Min bil är handikappanpassad och jag har fått bidrag från Försäkringskassan för inköp.Vad ska jag ta mig till ? Är helt isolerad sedan augusti.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga lånade du i augusti ut din bil till din granne. Samma dag greps din granne och häktades, för att därefter dömas till fängelse. Dina bilnycklar är kvar i din grannes lägenhet och av förklarliga skäl vill du ha tillbaka dessa. Din granne har sänt dig en fullmakt där han skrivit att han vill att fastighetsägaren ska lämna ut nyckeln till dig. Fastighetsägaren vägrar däremot att lämna ut nycklarna och vill inte ens se fullmakten. I ditt fall är det din granne som fortfarande har nycklarna (och för den delen även bilen). Fastighetsägaren får i princip inte gå in i hans lägenhet och hämta något och lämna ut till dig, utan din grannes tillstånd. Nu förstår jag det som att grannen givit sitt tillstånd genom att han skrivit på en fullmakt. Däremot har fastighetsägaren ingen skyldighet att gå in i lägenheten, hämta nycklarna och lämna över dem till dig. Fullmakten skapar eventuellt en möjlighet att göra det, men igen plikt därom.Om du inte kan få tillbaka nycklarna och bilen är ett alternativ att du vänder dig till Kronofogden och ansöker om vanlig handräckning. Vanlig handräckning används bland annat när man vill få tillbaka något, t.ex. en bil. En ansökan om vanlig handräckning kostar 300 kronor. Du kan ansöka om vanlig handräckning direkt via Kronofogdens hemsida och det är viktigt att du är så noggrann som möjligt i beskrivningen av vad du vill ha tillbaka. När du lämnat in ansökan kommer Kronofogden att skicka ett brev till din granne. Grannen kan göra det du begär (vilket förefaller svårt), han kan skriva till Kronofogden och bestrida det (varvid du informeras och får avgöra om du vill gå till domstol) eller så kan din granne låta bli att höra av sig till Kronofogden. Hör han inte av sig meddelar Kronofogden ett beslut om att din bil ska lämnas ut. När du fått ett beslut om handräckning kan du begära att det verkställs. Verkställelse av beslutet kostar 600 kronor. Verkställelse innebär att Kronofogden kan gå in och hämta nycklar och bil och lämna över till dig.Sammanfattningsvis finns det ingen skyldighet för fastighetsägaren att lämna över dina nycklar, trots fullmakten. Ett alternativ kan vara att du tar hjälp av en jurist som företräder dig och kontaktar fastighetsägaren. Eftersom det saknas skyldighet att lämna över nycklarna är det däremot inte alls säkert att du når framgång den vägen.I praktiken är det fortfarande din granne som har dina nycklar och din bil. En väg för att få tillbaka den är därför att du vänder dig till Kronofogden och ansöker om vanlig handräckning. Du kan läsa mer på Kronofogdens hemsida om hur du ansöker om handräckning.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?

2021-01-06 i Fordringar
FRÅGA |Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt finns det ingen gräns för att kunna bestrida en faktura. Det är fullt tillåtet att bestrida fakturan även efter den förfallit till betalning.Med vänlig hälsning

Finns det en giltighetstid för ett skuldebrev?

2021-01-01 i Fordringar
FRÅGA |Giltighetstid för ett skuldebrev? Har ett gammalt där jag har en stor fordran.Med bästa hälsningar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller skuldebrev finns det ofta ett avtalat datum för när en skuld ska betalas. Om ett sådant inte finns har borgenären (långivaren) rätt att kräva betalning när den önskar och gäldenären (låntagaren) på samma sätt har rätt att betala fordran när den vill. Under förutsättning att giltighetstid inte har avtalats utgår inte heller sådan i skuldebrevet i sig (5 § skuldebrevslagen). Fordringar har dock en viss preskriptionstid som anges i preskriptionslagen. I normalfallet preskriberas en fordran tio år efter dess uppkomst, om inte preskriptionsavbrott sker. Om fordran däremot är gentemot en konsument gäller tre år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran. Borgenären har dock fortfarande möjlighet att kvitta en preskriberad fordran och om gäldenären frivilligt betalar en sådan fordran betraktas den inte som en gåva (8 och 10 § preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att borgenären skriftligen påminner gäldenären om fordran. Om ett preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid efter avbrottet (5 och 6 § preskriptionslagen). Jag hoppas du fått svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning på det nya året!Vänligen,

Återbetalningsskyldighet

2020-12-31 i Fordringar
FRÅGA |Om vi i ett kompisgäng ska åka på en resa tillsammans, vi går ihop och betalar 1/5 var, en person genomför bokning och betalar summan för bokningen med gängets ihopsamlade pengar. Resan blir inställd och vi får tillbaka pengarna genom försäkring, men personen som står på bokningen vägrar att betala ut gängets andelar från försäkringspengen.Hur går vi övriga i gänget tillväga för att få tillbaka pengarna om personen vägrar betala tillbaka vår andel?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt gäller avtalsfrihet, vilket innebär att man får avtala om i princip vad som helst. Detta gäller både skriftliga och muntliga avtal. I vissa fall kan ett avtal föreligga utan att det finns varken ett skriftligt eller muntligt avtal: avtal kan föreligga genom konkludent handlande. Det innebär att parterna (du och dina vänner i det här fallet) har agerat/betett er på ett sätt som tyder på att ni har ett avtal. Med andra ord kan det vara underförstått att var och en av er skulle få tillbaka pengarna vid inställd resa. Av den information du ger framstår det som självklart att ni ska få tillbaka pengarna. Det är snarare personen som behållit försäkringspengarna som ska bevisa att ni inte skulle få tillbaka pengarna vid inställd resa. Detta innebär att ni har goda möjligheter att få tillbaka pengarna om ni tillsammans lämnar in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten. Om domstolen bifaller käromålet kommer ni att erhålla en så kallad exekutionstitel (Utsökningsbalken 3 kap 1 §), vilket innebär att ni kan vända er till Kronofogdemyndigheten för att begära verkställighet (det vill säga: med tvång få personen att betala tillbaka era pengar). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsräntefaktura?

2021-01-07 i Fordringar
FRÅGA |Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsränte faktura ?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formella hinder mot att bestrida fakturor, vare sig det handlar om regelrätta eller regelvidriga fakturor.Med vänlig hälsning!

Kan man köpa en bostadsrätt under en pågående skuldsanering?

2021-01-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.jag undrar om jag kan köpa en bostadsrätt när jag är i en pågående skuldsanering?
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag använda mig av skuldsaneringslagen och utsökningsbalken.Verkan av en skuldsaneringEn person kan beviljas skuldsanering om denne har blivit så svårt skuldsatt att denne inte på egen hand kan betala av skulderna inom en överskådlig framtid (7 § skuldsaneringslagen).När en skuldsanering genomförs bestäms och fastställs en betalningsplan för gäldenären. Betalningsplanens längd ska vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid (34 § skuldsaneringslagen). Genom skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned (47 § skuldsaneringslagen).Skulle du som är i en pågående skuldsanering, köpa en bostadsrätt och således beviljas bolån och därefter inte kunna betala av lånet, kommer skulden alltså inte omfattas av skuldsaneringen. Det innebär alltså att den nyuppkomna skulden för bostadsrätten behöver betalas fullt ut och skulle du vara oförmögen att göra detta kan Kronofogden exempelvis besluta om löneutmätning för den skulden (se 7 kap. 4 § utsökningsbalken). Detta kan i sin tur försvåra dina möjligheter att följa skuldsaneringens betalningsplan. Risken med detta är att fordringsägarna kan kräva att skuldsaneringen avbryts vilket i så fall gör att du är tillbaka med din "grundskuld".Att beviljas bolån under en pågående skuldsanering är dessutom relativt svårt hos de mer "traditionella" bankerna. Bankerna har med en rad olika faktorer som spelar in i deras beslut om att bevilja ett bolån eller inte, däribland din inkomst och ditt skuldläge. Det innebär alltså att bankerna gör en bedömning av din kreditvärdighet. De tittar på huruvida du kommer klara av att betala kostnaderna som lånet medför, dvs ränta och amorteringar. Många långivare ser negativt på faktorer så som kreditupplysningar och skuldsaneringar eftersom detta oftast är indikationer på att du som låntagare inte kommer kunna betala av ditt lån.SammanfattningFör att besvara din fråga så kan kan det högst troligt bli svårt för dig att köpa en bostadsrätt under din pågående skuldsanering. När skuldsaneringen däremot är avklarad och du är skuldfri kan du ta ett lån, så länge du vet med dig att du kan betala tillbaka det. Däremot kan du även då fortsatt stöta på svårigheter med att beviljas ett lån, om du t.ex. ansöker för tidigt efter att skuldsaneringen avslutats. De flesta banker tar som sagt med i bedömningen hur bra du är på att betala tillbaka eller inte baserat på din kreditvärdighet.Jag hoppas du fick svar på din fråga.God fortsättning!Vänligen,

Att skriva på ett enkelt skuldebrev

2020-12-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående skuldebrev. Det är nämligen så att en nära familjemedlem till mig är skyldig mig pengar, men av olika skäl har hen inte kunnat betala tillbaka pengarna. Dock har hen nu förklarat att vi båda ska skriva på ett enkelt skuldebrev som sedan ska kunna visas upp för banken som ett bevis på att pengarna ska betalas ut till mig.Jag förstår inte riktigt själv om personen ifråga menar att hen ska låna pengar av en bank för att betala tillbaka till mig och att skuldebrevet är ett bevis till banken hen lånar av, att lånet är för att tillbaka ett annat lån, och att det då kanske är möjligt att låna den summan pengar (Då jag vet att hen har problem med att ta lån). Eller om hen menar att det är ett bevis på att hen är skyldig mig pengar som jag personligen kan visa upp för banken och då få pengarna utbetalda.Jag har då några frågor kring detta då jag tycker det låter lite "sketchy" och jag vet av erfarenhet att det inte alltid blir som bestämt. Först och främst, är detta möjligt om det är ett enkelt skuldebrev? Vad ska jag tänka på om jag skulle skriva på skuldebrevet? Finns det några risker jag tar?Förstår om det är en rörig fråga men har försökt vara så tydlig som möjligt. Tack så mycket på förhand!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skuldebrev finns i lag om skuldebrev (SkbrL).Ett skuldebrev är en skriftlig handling som innehåller en utfästelse om att betala ett visst penningbelopp. Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man (26 § första stycket SkbrL). Om det framgår av skuldebrevet att betalning ska ske till en specifik namngiven person är det fråga om ett enkelt skuldebrev. Det är därför viktigt att det tydligt framgår av skuldebrevet vem som är låntagare och vem som är långivare. Om ett skuldebrev utfärdas är den betalningsskyldige bunden till utfästelsen (1 § SkbrL). Att avtal ska hållas är också en grundläggande princip inom civilrätten.Att utfärda ett skuldebrev kan vara fördelaktigt eftersom det är ett bevis på att en skuld existerar. Du som fordringsägare kan därför använda skuldebrevet för att driva in pengar från den betalningsskyldige hos Kronofogdemyndigheten. Att utfärda ett skuldebrev kan därför vara till fördel för dig. Det kan annars vara svårt att bevisa att en skuld finns.Att den betalningsskyldige visar upp ett enkelt skuldebrev till en tredje part (till exempel en bank) kommer inte att påverka den betalningsskyldiges förmåga att ta ett lån. Det skulle möjligen endast vara ett bevis på varför en part skulle behöva ta ett lån.Det är viktigt att du som fordringsägare har skuldebrevet i din besittning så att det inte förstörs eller kommer bort. Innan du skriver på ett skuldebrev är det viktigt att läsa igenom villkoren. Om skuldebrevet avser en större summa pengar kan det vara bra att få hjälp av en skicklig jurist så att allt går rätt till. Du kan boka tid med vår juristbyrå här. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag drabbas av att min make hamnar hos kronofogden?

2020-12-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej.Min maka har dragit på sig skulder som ligger hos inkasso och kan hamna hos kronofogen.Bostadsrätten och bostadslånet står i mitt namn och vi köpte den några år efter att vi gifte ossÄven vår bil står skriven på mig från att vi köpte denVad händer om kronofogden kommer och hur blir jag drabbad.Tack för svar
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB), som innehåller regler om äktenskap.Varje make råder över sina skulderHuvudregeln är att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Detta innebär att du inte kan krävas på pengar som din make är skyldig. Kronofogden får endast utmäta egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta)Eftersom du skriver att din make eventuellt kan hamna hos kronofogden kan han riskera att drabbas av en utmätning. Utgångspunkten är att Kronofogden endast får utmäta egendom som tillhör den som har skulden. Detta innebär att dina tillgångar inte får användas till utmätningen. Dock finns det en lagregel i utsökningsbalken som säger att all egendom i makars gemensamma besittning ska antas tillhöra den skuldsatte maken som blir utmätt (UB 4 kap. 19 §). Detta innebär att om din make skulle drabbas av en utmätning så kan även bostadsrätten och bilen ni äger utmätas om inte du kan bevisa att du äger antingen hälften av egendomen eller hela egendomen. Du skriver att du står som registrerad ägare på bostadsrätten och bilen vilket betyder att det inte borde vara några problem att bevisa att de tillhör dig.Skydd vid utmätning av gäldenärens bostadViktigt att notera är att en bostadsrätt som används av er som stadigvarande bostad kan undantas från utmätning enligt UB 5 kap. 1 § p. 6. Likaså ska inte Kronofogden utmäta egendom som utgör en olägenhet för din make (UB 4 kap. 3 § andra stycket.) Detta innebär att det finns viss skydd i lagen vid utmätning av gäldenärens bostad. SammanfattningSvaret på din fråga är att så länge du kan göra gällande att bostaden och bilen tillhör dig och inte din make så kan de inte utmätas. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,