Preskription av fordran

2017-08-24 i Preskription
FRÅGA |Fick precis en faktura från Transportstyrelsen som är daterad hösten 2013, dvs snart fyra år sedan. Måste jag betala den eller är den preskriberad?
Björn Gunnarsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om preskription, det vill säga när man ej längre kan göra gällande en fordran, återfinns i Preskriptionslagen (1981:130). Enligt 2 § Preskriptionslagen så är den allmänna preskriptionen 10 år lång, och att trafikverket väntar 4 år med att sända sin faktura är således endast opraktiskt och jobbigt för dig, men alltså tyvärr fortfarande giltigt.Då trafikverket är en myndighet, är ej regeln om konsumentpreskription i 2 § 2 st. Preskriptionslagen tillämplig, denna hade gett en preskriptionstid på tre år och fakturan hade därför kunnat bestridas. Jag hoppas jag kunde vara till hjälp, har du fler frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen! Mvh

Hur preskriberas skulder?

2017-08-21 i Preskription
FRÅGA |HejJag flyttade utomlands i 2011, jag minns att jag hade skulder runt 400,000Kr till kredit företag och banken och några konsument.Jag undrar hur går det till med skuld preskribering, hur gör man för att skulderna ska preskriberas? kan man anlita er för sådana frågor? om ja, vad kostar tjänsten?Med Vänlig hälsning
Malin Gustavsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att en skuld preskriberas innebär att borgenären (exempelvis den som lånat ut pengar) inte längre har rätt att kräva in skulden från gäldenären (den som är skuldsatt). Hur skulder och fordringar preskriberas regleras till största del i preskriptionslagen.En skuld preskriberas som huvudregel 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker under denna tid (2 § första stycket preskriptionslagen). Innebörden av ett preskriptionsavbrott är att tiden börjar räknas från början igen (6 § preskriptionslagen). Avbrottet kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att den skuldsatte gör en avbetalning, erkänner skulden muntligt eller skriftligt, mottar en skriftlig påminnelse om skulden, eller på något annat sätt som räknas upp i 5 § preskriptionslagen.Den tioåriga preskriptionstiden gäller exempelvis för banklån och skulder till andra privatpersoner. Kreditskulder, fakturor och andra liknande skulder som uppstått till följd av att en näringsidkare, i sin yrkesmässiga verksamhet, tillhandahållit en konsument exempelvis en vara eller tjänst kallas för konsumentfordringar. För konsumentfordringar gäller som huvudregel en preskriptionstid på 3 år efter skuldens tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker under denna tid. (2 § preskriptionslagen)Sammanfattningsvis finns det alltså inte något du själv kan göra för att skulderna ska preskriberas utan det sker automatiskt efter 3 eller 10 år om inte preskriptionsavbrott sker. Lawline kan således inte hjälpa dig med att preskribera skulder. Jag skulle istället råda dig att sätta upp en avbetalningsplan för att på så sätt bli skuldfri – att hoppas på preskription är ofta ett ineffektivt sätt att bli skuldfri och inget jag skulle rekommendera då risken är att skulderna bara växer. Om någon av dina skulder är preskriberad enligt ovan är du dock inte längre skyldig att betala den. I det fall du skulle få ett återbetalningskrav på en skuld som du anser är preskriberad kan du bestrida detta. Behöver du hjälp med detta råder jag dig att boka tid hos en av våra jurister.Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte eller om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma. Genom vår expresstjänst är du dessutom alltid garanterad snabbt och korrekt svar.Vänlig hälsning

Påminnelse till fängslad gäldenär = preskriptionsavbrott?

2017-08-20 i Preskription
FRÅGA |Jag har en mycket brokig bakgrund och har suttit i fängelse i 12år effektiv tid. Jag har numera arbete och sköter mig. När jag kom ut så började inkassobolag att höra av sig med skulder som är jättegamla. Jag kollade då upp lite vad som gäller kring preskription av skulder och såg att det var mellan 3 och 10år. Jag har under hela den tid jag varit i fängelse inte fått några kravbrev sända till mig. Jag fick lära mig när jag kollade upp saker att det räknas som preskiptionbrott om inkassobolaget skickat ett visst antal påminnelser till den adress man är skriven på om man inte kan ge en vettig förklaring till att man ej kunnat bli nådd av denna post, vilket jag kunnat ge. När jag skickat in svar till inkassobolag och påpekat detta så har man i allmänhet inte svarat och om man svarat så har man trots mitt påpekande hänvisat till att man skickat ut påminnelser utan att ta hänsyn till det fakta som jag upplyser dom om. Så nu undrar jag vad som gäller. Dom ska tydligen vara tvungna att bevisa att jag trots allt mottagit deras påminnelser, stämmer det? Vad kan jag i så fall hänvisa till för något när de försöker driva in skulder som är jättegamla?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Kul att höra att det ordnat upp sig för dig, självklart ska inga gamla skulder få förstöra det. Preskriptionstiden är 10 år, 3 år om det rör "en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk." (2 § preskriptionslagen). I NJA 2016 s. 332 har Högsta domstolen uttalat att om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskriptionen har avbrutits. När man sitter i fängelse så har man inte möjlighet att överse sin post och därmed räknas inte deras påminnelseavgifter som preskriptionsavbrott. Detta bör du förklara i ett email till inkassobolaget och kräva att de annullerar dina skulder.Det kan uppstå problem om de inte fått möjlighet att få reda på att du varit fängslad. Då kan du behöva betala. Om de däremot har fått ett brev om att du varit fängslad eller på annat sätt kan förväntas ha tagit del av denna information, så tycker jag att du har ett mycket starkt argument för att inte behöva betala skulderna och då bör du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten om det inte lönar sig att skriva till inkassobolaget direkt. Om det kommer till detta steg rekommenderar jag att du tar hjälp av vår juristbyrå. Alla dessa kostnader täcks av motparten om de förlorar och av din försäkring om den innehåller rättsskydd, vilket du kan kolla med ditt försäkringsbolag.Tveka inte att höra av dig till oss igen! För de allra viktigaste frågorna kan jag rekommendera vår expresstjänst, så får du garanterat snabbt svar. Hoppas svaret är till hjälp och stort lycka till.Vänliga hälsningar,

Skyldighet att kontakta rättshjälpsmyndighet vid utebliven faktura på rättegångskostnader?

2017-08-13 i Preskription
FRÅGA |Hej jawline. Det är såhär att jag har blivit dömd i ett brottsmål och blivit dömd att betala rättegångskostnader.Min fråga är när jag kan förvänta mig att kravet från rättshjälpmyndigheten dyker upp? Jag väntar och väntar men fortfarande inget krav från dem. Är det min skyldighet att kontakta dem och fråga vart kravet blir av?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, du har ingen skyldighet att kontakta dem. Om de inte skickar fakturan inom 10 år så preskriberas den och du är inte längre skyldig att betala (2 § första stycket preskriptionslagen). Det kan vara så att det bara krävs 3 år om deras krav mot dig bedöms enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen. Det finns ingen praxis att gå efter så det är bara att se vad som händer. Om de skickar dig en faktura och det har gått mer än 3 år sedan rättegången men mindre än 10, så kan det vara värt att söka rådgivning igen och se om du kan slippa betala.Du behöver alltså aldrig kontakta dem och aldrig betala om de inte ställer något krav självmant.Hoppas det besvarar din fråga och tveka inte att vända dig till Lawline igen i framtiden!Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för restskuld efter utmätning

2017-08-23 i Preskription
FRÅGA |Hej LawLine,Jag har bott utomlands i nästan tio år. Innan jag flyttade skilde jag mig från min dåvarande make. Han ville behålla huset vi ägt tillsammans men kunde inte köpa ut mig, så vi skrev ett avtal om att han skulle ta över det och huslånen. Sedan förlorade han jobbet och slutade betala på lånet, så för drygt tre år sedan mätte Kronofogden ut fastigheten och sålde den. (Jag hade inte möjlighet att hjälpa honom då min nye make kämpade mot cancer i USA.)Nu har jag flyttat hem igen och banken har efter mer än tre års tystnad bestämt sig för att förfölja mig då de tydligen förstått att de inte kan få mer än det redan utmätta huset från min första make. Min fråga är, finns det preskriptionstid på skulder som blivit utmätta en gång? Om inte, så kan ju det här pågå i all evighet!
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden för skulder som finns kvar efter utmätning är inte specialreglerad, utan är densamma som för skulder i allmänhet. En skuld i form av banklån preskriberas 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker innan dess (2 § första stycket preskriptionslagen). Innebörden av ett preskriptionsavbrott är att tiden börjar räknas från början igen (6 § preskriptionslagen). Avbrottet kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att den skuldsatte gör en avbetalning, erkänner skulden muntligt eller skriftligt, mottar en skriftlig påminnelse om skulden, eller på något annat sätt som räknas upp i 5 § preskriptionslagen. Om det finns flera återbetalningsskyldiga till samma skuld måste preskriptionsavbrott ske mot var och en.Under förutsättning att du fortfarande står som låntagare hos banken är du alltså återbetalningsskyldig fram tills skulden är betald, alternativt tills skulden preskriberats efter 10 års tid utan preskriptionsavbrott.Hoppas det var svar på din fråga! Om inte, eller om du har fler frågor, är du varmt välkommen att återkomma.Vänlig hälsning,

18 år gamla skulder drivs av kronofogden, fråga om preskription

2017-08-21 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har skulder hos trafikförsäkringsföreningen som är från 1999. Ca 18 år gamla. Dom har gått till kronofogden nu. Kan dom driva så gamla skulder?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Skulder preskriberas efter 10 år om du inte får någon påminnelse eller nytt krav dessförinnan. 3 år för konsumentskulder, alltså t.ex. fakturor från produkter du köpt (2 § preskriptionslagen). Mer detaljerat om vad som utgör en påminnelse, ett s.k. preskriptionsavbrott, finns i 5 §.Om preskriptionsavbrott skett så kan skulderna gå till kronofogden. Om du misstänker att det inte skett, skriv detta till kronofogden och kräv att de avslutar processen.Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Preskription av skuld från Norge

2017-08-14 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en skuld i från Norge 2001 är preskriberad, fick veta om skulden 2013?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt norsk rätt råder en allmän preskriptionstid på 3 år (foreldelseloven 2 §). Det innebär att om du inte fått påminnelse eller underrättelse om lånet inom de närmsta 3 åren, så behöver du inte betala. Det finns dock vissa undantag för detta, t.ex. att en skuld hos en bank eller myndighet gäller i 20 år (foreldelseloven 4 §) under vissa förutsättningar. Jag är inte helt hundra på hur detta exakt fungerar men om din skuld är hos en bank eller myndighet, dubbelkolla paragrafen jag länkade till.I vissa fall tillämpar de nordiska länderna varandras lagar och enligt den svenska preskriptionslagen behöver du inte betala eftersom det gått över 10 år (preskriptionslagen 2 §). Detta kan vara värt att framhålla om det blir en tvist av saken.Hoppas svaret är till hjälp. Tveka inte att kontakta Lawline igen nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Presentkort – giltighetstid

2017-08-04 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag fick två presentkort á 329 kr från ett företag för ca. tre år sedan. Det står ingenting om giltighet på presentkorten men det finns ett fält med texten "Värdekupongen gäller i ett år från och med:". Där är dock inget ifyllt och det framgår inte av presentkortet när det utfärdats. Butiken (en kedja som finns kvar i samma form) vill inte lösa in det och hävdar att det gått ut. Borde det gälla ändå?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Kortfattat svarNej. Dina presentkort är tyvärr preskriberade och har därmed förlorat sin giltighet. Nedan följer en analys av vad ett presentkort är rättsligt och varför presentkortet i det här fallet har förlorat sin giltighet:Vad är ett presentkort?Ett presentkort är rättsligt sett en bärare av en fordran. Innehavaren av presentkortet har rätt att till det värde som anges på kortet ta del av utfärdarens utbud i enlighet med de för presentkortet gällande villkoren. Eller med andra ord; mot ditt krav på prestation korresponderar en skuld, som butiken har åtagit sig att leverera när du vill under presentkortets giltighetstid. Butiken hade alltså här en skuld på 329 x 2 till dig. Om annat inte avtalats gäller presentkort i 10 årUtgångspunkten är att en fordran preskriberas efter 10 år. 2 § preskriptionslagen. Ett presentkort (som alltså är en fordran) preskriberas efter 10 år som utgångspunkt. Lagen är dock dispositiv. Dvs. om du/köparen av presentkortet och butiken har kommit överens om annat så gäller detta istället för lagens regler. 1 § preskriptionslagen. Butiken har valt att begränsa preskriptionslagen. De har valt 1 år. Detta är fullt tillåtet och vanligt. Ditt krav är inte längre gällandeDitt krav på att butiken ska prestera varor till ett värde av 329 x 2 är alltså preskriberat. Dvs. du kan inte längre göra gällande din fordran mot butiken. Datumfältet är en service till digAtt det finns datumfält skulle jag vilja påstå egentligen bara är en service till dig, för att du enklare ska kunna hålla reda på när din fordran preskriberas. Detta är något som du egentligen måste hålla reda på själv. Dessutom borde köparen av presentkortet fått ett kvitto, där det framgått när köpet genomfördes och därmed också när presentkortet förlorat sin giltighet. Att det inte fylldes i här påverkar tyvärr inte din situation. Vad kan du göra nu?Ett möjligt alternativ kan vara att kontakta företagets kundservice och förklara din situation. Kanske kan de hjälpa dig genom att vara vänliga och låta dig utnyttja presentkorten, trots att de inte längre är giltiga. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning