Preskriptionstid mellan privatpersoner

2017-07-31 i Preskription
FRÅGA |Efter hur många år upphör en skuld att gälla mellan privata personer om man har inte fått nån påminnelse eller krav av långivaren under 13 år.
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Preskriptionstiden för fordringar mellan två privatpersoner är 10 år enligt preskriptionslagens 2 §. Det förutsätter dock att ett sk. preskriptionsavbrott inte har skett under perioden, d.v.s. ett agerande från borgenären (långivaren) som bryter preskriptionen och påbörjar en ny 10-årig preskriptionsperiod. Preskriptionsavbrott regleras i lagens 5 § och 6 § och kan ske genom att gäldenären (låntagaren) på något sätt erkänner sin skuld, t.ex. genom att betala ränta, eller genom att borgenären skriftligen kräver in eller påminner om skulden. Har ett preskriptionsavbrott inte skett inom 10 år från fordrans uppkomst är den preskriberad. Enligt informationen i frågan verkar skulden således vara preskriberad, då 13 år verkar har passerat utan ett preskriptionsavbrott. Med vänlig hälsning,

Hur lång är preskriptionstiden för skuld i anledning av dom?

2017-07-23 i Preskription
FRÅGA |Hej.Blev fälld för medhjälp till grovt bedrägeri 2002.har haft kronofogden efter mej sen dess,är pensionär sedan 3år,har ändå fogden efter mej tar min tjänstepension nu.Min fråga är om prespition för detta hur lång tid är det. Tacka för svar.U(lf
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag gissar att det är ”preskription” du menar när du skriver ”prespition”. Beroende på skuldens karaktär kan den ha olika preskriptionstider. Det är lite oklart vad det är för typ av skuld du har, men jag gissar att det rör sig om en skuld som härrör från ett skadeståndsanspråk från den/de som blev utsatta för bedrägeri. I sådana fall gäller Preskriptionslagen (1981:130) och din skuld preskriberas efter 10 år om inget preskriptionsavbrott har gjorts (2 § genom 3 § PreskL). Preskriptionsavbrott innebär att den som äger fordran kan göra så att preskriptionstiden för fordran börjar om. Om ett preskriptionsavbrott har gjorts är skulden giltig i tio år till (för denna typ av skuld) om inte preskriptionsavbrott görs på nytt. En preskription kan avbrytas på tre olika sätt, vilka finns angivna i 5 § PreskL:1. Om du betalar del eller ränta av skulden 2. Du får en skriftlig påminnelse från den du är skyldig 3. Den du är skyldig väcker talan i domstol om skuldenEftersom du skriver att du haft kronofogden efter dig sedan 2002 som nu tar din tjänstepension är det första punkten som blir aktuell för ditt fall. Genom att du betalar del av din skuld börjar nedräkningen för preskriptionstiden om på nytt för varje betalning du gör (6 § PreskL). Din skuld preskriberas alltså tio år efter att senaste betalning gjorts.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för anmälan av skada till försäkringsbolag

2017-07-20 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag heter X och är snart 37 år gammal. 1993 brände jag mig väldigt allvarligt och har fruktansvärda ärr på båda mina ben och det är klåda året om på båda benen och jag får ej sola. Jag var ju så ung när detta hände och min Pappa var försäkrad via sitt jobb på Trygg Hansa om jag inte minns fel. Jag undrar om det finns nån chans att få ersättning eller liknande trots att det gått så många år? Har genomgått ca 100 operationer där de transplanterat hud på benen. har det väldigt jobbig med dessa besvär som aldrig kommer försvinna och att aldrig kunna gå i shorts osv. Mvh
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Det framgår inte vad det var som orsakade dina brännskador, men jag ska försöka att svara på din fråga så gott det går. De flesta försäkringsbolag ger ersättning för vanprydnader såsom ärr. För att kunna få ersättning för vanprydnader som har skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. I vissa fall kan man även få ersättning för ärr som orsakats av en sjukdom, men då krävs det att man har en försäkring som täcker sjukdomen som man lider av. En skada bör alltid anmälas så snart som möjligt. Ersättning för personskada omfattas av en tioårig preskriptionstid, vilket dessvärre innebär att rätten till ersättning efter tio år går förlorad. Eftersom att det är över tjugo år sedan du fick brännskadorna är det förmodligen för sent att anmäla dem. Jag rekommenderar dock att du ändå tar kontakt med ditt försäkringsbolag och hör vad de har för villkor, bara för att vara på den säkra sidan. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fråga om preskription av gamla fordringar.

2017-07-10 i Preskription
FRÅGA |Hej jag har skulder som är över 20år gamla som ligger hos inkassoföretag. Har aldrig skrivit på skuldebrev eller skuldkrav. Det har dykt upp en del fodringar som jag inte ens visste att jag hade kvar. Tycker att dessa gamla skulder borde han preskiberas under alla dessa år som har gått. Kan det vara så att dessa skulder har snurrat runt i systemet? Kan man få hjälp av någon att titta på detta eller om det går att ta reda på det själv? Jag fick dessa skulder igenom den stora ekonomiska krisen som slog till runt 1993 och framåt, har aldrig kommit på fötter igen efter detta. Det känns inte bra att man vart ett offer i detta ekonomiska krisen. Det var inte så att jag missköte mig med mina lån, man fick sparken från jobbet på grund av den ekonomiska krisen. Hälsningar Jari
Elin Gustavsson |Hej Jari! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! När preskriberas en fordran?När och hur en fordran preskriberas regleras i Preskriptionslagen, läs den här. Vilken preskriptionstid en fordran har är beroende på vilken typ av fordran det gäller. Huvudregeln är att fordran har en preskriptionstid på 10 år, se 2 §. Men om det istället är en fordran som är ställd till dig från en konsument och fordran gäller en vara eller en tjänst som du nyttjat som privatperson så är preskriptionstiden endast tre år, se 2 §. PreskriptionsavbrottÄven om det har gått 10 eller tre år, beroende på fordran, så kan den som ägaren fordran göra ett preskriptionsavbrott som gör att "tiden börjar om". Ett preskriptionsavbrott kan göras på tre olika sätt, alla står föreskrivna i 5 §. 1. Avbrott sker om/ när du betalat en del av din fordran.2. Om du fått en skriftlig påminnelse om din fordran.3. Om den du ska betala till väcker talan hos domstol angående din faktura. Om din preskriptionstid avbryts på något av ovanstående sätt så betyder det att fordran fortfarande kvarstår. Avbrott kan göras hur många gånger som helst utan att en fordran dör. Det låter som en mycket tråkig situation du hamnat i, jag får önska dig ett stort lycka till! Vänligen,

Har betalat en preskriberad skuld - vad gäller?

2017-07-26 i Preskription
FRÅGA |HejJag hjälper en vän med en med en gammal skuld från 1988. Jag hittar inget om att de nått hen med brev osv. i PuL utdraget står det att skulden är preskriberad 2010 men ändå har de hört av sig efter det. Hen vet inte vad det är för skuld de menar men av rädsla har hen betalat in kraven som kommit för att inte hamna hos kronofogden sedan 2014. Min undran är hur man ska gå till väga nu? Jag har skrivit till dom om de uppgifter jag funnit och begärt att de ska utreda det. Kan de hävda att man erkänt en skuld man inte visste om och som borde vara preskriberad bara för man är rädd för fogden eller är det så att en preskriberad skuld är borta och att de inte har haft någon rätt att kräva in dessa pengar? Tacksam för svar. Trevlig sommar!
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga använder jag preskriptionslagen, du hittar den här. En skuld preskriberas efter tio år om det inte har skett ett s.k. preskriptionsavbrott. Handlar det om en skuld i ett konsument-näringsidkare - förhållande gäller istället tre år om inget avbrott sker. Ett preskriptionsavbrott kan ske genom att den som ska betala erkänner skulden, får en skriftlig påminnelse eller blir stämd i domstol av den som har lånat ut pengarna. Sker ett avbrott startar preskriptionstiden om på nytt, dvs tio eller tre nya år beroende på vilken slags skuld det handlar om. I din väns fall har förmodligen preskriptionsavbrott skett eftersom skulden var "vid liv" i 22 år. Nu verkar den dock vara preskriberad enligt PuL-utdraget du nämner. (2 och 5 §§ preskriptionslagen)Att en skuld är preskriberad innebär att den som vill kräva tillbaka pengar inte längre har rätt att göra det. Din vän skulle alltså inte behövt betala skulden trots de krav som har kommit. Dessa pengar har hen inte rätt att få återbetalade, även om betalningen skedde på grund av rädsla för att hamna hos Kronofogden. Din vän kan såklart be om att få pengarna tillbaka men mottagaren har alltså ingen skyldighet att ge tillbaka dem. (8 § preskriptionslagen, prop 1979/80:119 s. 72)Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kommentera här nedan eller kontakta Lawline Juristbyrå. Ha en fortsatt trevlig sommar!Med vänliga hälsningar,

Bemötande av betalningskrav av gammal skuld

2017-07-21 i Preskription
FRÅGA |Hej jag fick en delgivning från kronofogden där ett företag kallat Alektum finans försökte driva in en 15 år gammal skuld, jag antog att preskribitionstiden hade gått ut och därför bestred jag ärendet, Alektum svarade med att gå direkt till tingsrätten.De har papper på att de har skickat brev men mig veterligen har jag inte fått några brev och en snabb googling på Alektum visar att många haft problem med företaget och de bedriver en oetisk och hänsynslös verksamhet.Jag har varit sjukskriven större delen av mitt vuxna liv och jag har/hade social fobi mina journaler intygar på att jag får ångest och djup oro av brev och telefonsamtal samt att jag har stora problem att ta kontakt med offentliga myndigheter, detta är något jag säkerligen kan få bekräftat av psykiatrin via telefon vid den förenklade rättsproccesen jag har i Örebro tingsrätt den 4de september. Är detta något jag kan yrka på i rätten? jag förnekar inte de flesta skulderna bara min vetskap om dem och jag betalar gärna grundskulderna men inte räntan och de överdrivna "kostnader" de påstås ha.Genom att kalla psykolog/läkare som vittne så erkänner jag möjligheten att de faktiskt har skickat brev och brutit preskribitionstiden.Har jag större chanser om jag bara nekar all kännedom om brev och skulder och tar upp Alektums dåliga rykte och oproffessionella beteende, bla när de skickade 100.000 minderåriga barn till kronofogden för skolfoton de inte beställt.Tack på förhand /// Kent H
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden för fordringar kan max vara tio år, men denna tid förlängs varje gång man gör något med fordran, t ex borgenären skickar ett betalningskrav till dig eller vänder sig till kronofogden eller gäldenären betalar av ränta eller amorterar. Om din skuld till företaget fanns på riktigt, men du inte har hört något från dem förrän över tio år senare är det utanför preskriptionstiden och du är inte betalningsskyldig.Angående hur du ska bestrida deras krav i domstolen förstår jag det som att du slits mellan två olika tillvägagångssätt. Antingen har du inte fått några brev alls från dem eller så har du det men du har inte öppnat pga psykisk ohälsa. Var ärlig och håll fast vid dina ord. Om du inte har fått några brev så håll fast vid det. Du kan ändå berätta för domstolen att du mår väldigt dåligt av det här… Det är trots allt ett företag mot en enskild människa. Men nämn inte att du inte öppnar brev eftersom det gör det osäkert huruvida du faktiskt mottagit brev eller inte. Om du har fått breven, eller är osäker för att du slänger alla brev utan att titta på dem t ex, är det smart om du tar kontakt med läkare och psykolog samt trycker på att de inte försökt ta kontakt med dig på något annat sätt. Det är dock inte säkert att det kommer räcka om du faktiskt vet om att du har fått brev och inte öppnat dem om det var inom preskriptionstiden. Ta hjälp av ett juridiskt ombud för att föra din talan i domstolen!Vänligen,

Preskription och preskriptionsavbrott

2017-07-14 i Preskription
FRÅGA |Jag har vid några tillfällen sedan jag flyttade tillbaka till Sverige fått kravbrev från Consolidator för en påstådd skuld till dem. DE hänvisar till en tredskodom från 1997, men skulden är egentligen krav mot mig från SEB och härrör sig för borgensåtaganden för mina bolag och privat checkräkningskredit 1990 - 1992. Kravet från SEB var då på några miljoner och de försatte mig i personlig konkurs 19xx. Jag flyttade till England 19xx och bodde där i 10 år, 19xx flyttade jag till Sydafrika och flyttade hem till Sverige januari 20xx. Ganska omgående efter att jag blev folkbokförd fick jag ett krav från Consolidator på över 5 miljoner. Jag bestred och hävdade att jag har aldrig hört talas om dem och har inte ådragit mig några lån eller skulder sedan min personliga konkurs. De påstår att de har skickat mig brev och email, men har inga som helst bevis. Det var bara under de första åren som jag meddelade Skattemyndigheten min adress i England och någon gång efter det att jag gifte mig 1998 i Sydafrika registrerades äktenskapet med Skattemyndigheten. De adresser jag hade i England registrerades aldrig i Sverige. En adress i Sydafrika. Men jag har aldrig förrän 2013 fått något brev från dem, i och med att jag besvarade och bestred har de ju nu bevis på att jag i början av 2013 är medveten om att de kräver mig. Men de har inte kunnat ge mig annan bevisning är att de har skickat brev till olika adresser och mejl som jag inte bodde på eller inte hade kvar.
Jessica Konduk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om preskriptionstidPreskriptionstiden som en skuld har beror på skuldens karaktär, olika skulder kan omfattas av olika preskriptionsregler. Preskriptionslagen gäller i det fall det inte finns speciella regler för skuldens preskriptionstid. En huvudregel är att en skuld preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott har skett enligt 2 §. Detta gäller t.ex. skulder till privatpersoner och skulder som grundar sig på löpande skuldebrev. För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år enligt samma paragraf. De flesta skulder till staten preskriberas efter 5 år men gällande skatter kan Skatteverket ansöka om längre preskriptionstid.Ett preskriptionsavbrott medför att en ny preskriptionstid börjar löpa enligt 6 §. Ett preskriptionsavbrott sker enligt 5 § om du erkänner fordringen exempelvis genom betalning eller om borgenären framställer ett krav om betalning antingen till dig eller till Kronofogdemyndigheten.Vad som utgör preskriptionsbrytande åtgärderÄven om det har gått tio eller tre år, beroende på fordran, så kan den som ägaren fordran göra ett preskriptionsavbrott som gör att tiden börjar om. Ett preskriptionsavbrott kan göras på tre olika sätt, alla står föreskrivna i 5 §. 1. Avbrott sker om/ när du betalat en del av din fordran. 2. Om du fått en skriftlig påminnelse om din fordran. 3. Om den du ska betala till väcker talan hos domstol angående din faktura. Om din preskriptionstid avbryts på något av ovanstående sätt så betyder det att fordran fortfarande kvarstår. Avbrott kan göras hur många gånger som helst utan att en fordran dör.Preskriptionsavbrott i ditt fallEnligt praxis, NJA 2016 s 332 gäller att om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits.Enligt 5 § 2 preskriptionslagen avbryts preskription genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Högsta domstolen har fastslagit att när borgenären visar att ett flertal försändelser skickats till gäldenären får möjligheten att inte åtminstone någon försändelse nått gäldenären anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger (NJA 2007 s. 157). Det är borgenären (Consolidator) som ska bevisa att preskriptionsavbrott har skett.För att en åtgärd ska anses ha preskriptionsbrytande verkan måste åtgärden kunna karakteriseras som ett krav eller erinran om fordringen. Ett visst krav på innehållet i meddelandet som skickats till gäldenären måste därför uppställas innebärande att gäldenären förstår vilken fordran som avses (jfr NJA 2005 s. 843 och Stefan Lindskog, Preskription, tredje upplagan, 2011 s. 291 ff.).Innebörden av preskription Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen enligt 8 § PreskL. SvarDet är oklart vad din fråga egentligen är men av din beskrivning tolkar jag att den första frågan i ditt fall är huruvida fordringsägaren kan bevisa att preskriptionsavbrott har skett i rätt tid. En fordran som grundas på ett löpande skuldebrev preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskriptionen av huvudfordran avbröts år 1997 när domen meddelades. Alltså bör preskription har skett 10 år efter domen (d.v.s. år 2007) om inte preskriptionsavbrott har skett innan dess. Consolidator måste visa att preskriptionsavbrott har skett med någon form av bevisning för att kunna vinna vid en eventuell tvist.Den andra frågan blir om borgenären har sänt kravbrev till en adress där du har haft anledning att bevaka din post. Har de gjort detta och kan bevisa det, i sådana fall har preskriptionsavbrott skett. Det framstår som att de kan ha skickat kravbreven till fel adress och i detta fall har preskriptionsavbrott inte skett. För att banken/consolidator ska kunna göra fordran gällande mot dig krävs att borgensförbindelsen inte har preskriberats självständigt. Du kan fortsättningsvis bestrida betalningskravet p.g.a. preskription och då kan frågan slutligen komma att avgöras i tingsrätt.Du nämner inte vilken bolagsform du har bedrivit men i vissa fall kan även accessorisk preskription inträffa, vid konkurs av aktiebolag. Detta kan du läsa mer om här, https://lagen.nu/dom/rh/2015:42Jag rekommenderar att du anlitar en jurist om du fortfarande känner dig osäker angående preskription eller om du hamnar i tvist. Ifall du vill anlita oss är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se då vidarebefordrar jag dig Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan reklamation avbryta preskription?

2017-07-08 i Preskription
FRÅGA |Hej,Pga av att fel har upptäcts i ett hus har en reklamation gjorts till säljaren. Reklamationen gjordes inom tio år och ett ersättningsanspråk har framförts till säljaren, som är ett byggbolag, baserat på vad det kostar att åtgärda felen. Fastigheten förvärvades 7 juli 2007. Det jag undrar är om en ev.stämning av företaget måste göras inom tio år eller räcker det att felen har reklamerats inom tio år?Tack på förhand!Vänligen
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du när du senast måste stämma in företaget i domstol för att inte förlora ersättningsanspråket.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningStämningen måste göras inom tio år från reklamationen, om reklamationen avbröt preskriptionen. Annars måste stämningen göras inom tio år från tillträdesdagen.Reklamationen kan ha brutit preskriptionen. Jag förutsätter dock då att det framgår ur den att det finns ett anspråk och vart anspråket kommer från.Fordringar preskriberas inom tio årFelet kan leda till ett ersättningsanspråk mot säljaren. Sådana preskriberas inom tio år (2 § första stycket preskriptionslagen (PreskL)). För fastigheter räknas preskriptionen från tillträdesdagen (4 kap. 19 b § jordabalken)Preskription innebär att den som har ersättningsanspråket inte kan kräva ersättning längre (8 § första stycket PreskL).Precis som du noterar innebär det att företaget måste stämmas inom tio år.Preskriptionstiden kan avbrytasFöretaget måste inte stämmas inom tio år om preskriptionen avbryts på något sätt. Tioårsfristen börjar om ifall preskriptionen avbryts (6 § PreskL).I ditt fall kan preskriptionen avbrytas på bl.a. något av följande sätt (5 § PreskL):1. Säljaren betalar eller erkänner fordringen på något annat sätt gentemot husköparen, eller2. Säljaren får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om anspråket från husköparenDitt fallDet jag nu sagt innebär att reklamationen kan ha brutit preskriptionen. Jag förutsätter dock då att det framgår ur den att det finns ett anspråk och vart anspråket kommer från.Observera dock att man inte kan kringgå preskription genom att skicka upprepade påminnelser om ett krav. Det skulle inte vara förenligt med ändamålet bakom preskriptionslagen.Har preskriptionen brutits behöver du inte stämma företaget inom tio år från köpekontraktets tillträdesdag, utan inom tio år efter det. har preskriptionen inte brutits måste du stämma företaget inom tio år från tillträdesdagen.Något närmare svar kan jag inte ge dig, eftersom jag inte har sett reklamationen.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med preskription är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,