Gåva från förälder till barn

2018-09-23 i Förskott på arv
FRÅGA |hej jag är en mamma tre vuxna barn och har inte någon kontakt med två av dem, har jag att ge bort min insatslägenhet till den jag har kontakt med så länge jag lever? vet jag aldrig kan frångå arvrsrätten, men man måste väll kunna ge bort pengar o en insatslägenhet så länge jag lever,
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja det är fullt möjligt att som förälder ge gåvor till något eller några av sina barn under sin livstid. I 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) framgår dock att gåvor som en förälder ger till sina barn presumeras vara förskott på arv. För att bryta presumtionen krävs att det framgår att förälderns avsikt inte var att gåvan skulle ses som ett förskott på arvet utan enbart som en gåva. En sådan viljeförklaring kan till exempelvis framgå av ett gåvobrev som upprättas i och med överlämnandet av gåvan.I 7 kap. 4 § ÄB framgår vidare att vissa gåvor som en arvlåtare gett bort under sin livstid kan likställas med testamenten och därmed ska behandlas på liknande sätt. Detta gäller dels gåvor som arvlåtaren överlåtit i inom en kort tid innan sin väntade bortgång och dels gåvor som arvlåtaren räknar med att få utnyttja framtill sin död. Om en gåva anses likställt med ett testamente (vilket kan vara fallet trots att gåvobrev med en viljeförklaring om att gåvan inte ska ses som förskott på arv) har övriga barn till arvlåtaren rätt att påkalla jämkning av gåvan. Det barn som mottagit gåvan är skyldig att avräkna gåvan som förskott på arv och även att återbära gåvan alternativt gåvans värde om det krävs för att övriga barn ska kunna få ut sin laglott. Det är därmed fritt fram att som förälder ge gåvor till sina barn under sin livstid men gåvorna kommer dock presumeras vara ett förskott på arv om inte annat framgår samt att gåvan beroende på under vilka omständigheterna och med vilka villkor den överlämnas kan komma att likställas med ett testamente, vilket i sin tur kan jämkas och på så sätt förlora sin fulla verkan. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Förskott på arv vid penninggåva

2018-05-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Vid en försäljning av en lägenhet som mamman äger. Mamman ger bort vinsten till sina 3 st barn som en gåva. Barn nr 1: 100 000Barn nr 2: 150 000Barn nr 3: 150 000Kan man då göra en sån här uppdelning eller kan barn 1 kräva sina 50 000 kr vid en bouppteckning?Hoppas ni förstår vad jag menar.Med vänlig hälsning
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För gåvor som en förälder ger till sina barn finns en presumtion om att gåvan är ett förskott på arv (se 6 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att gåvans värde därmed ska avräknas från barnets arv efter föräldern. För att bryta presumtionen och på så sätt undvika avräkning krävs att det framgår att gåvan inte är avsedd som ett förskott på arv. Detta kan visas genom en viljeförklaring från föräldern i t.ex. ett gåvobrev. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Undvika att penninggåva ses som förskott på arv

2018-08-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Min man är avliden och hans föräldrar och bror är fortfarande i livet. Vår dotter och min mans bror är således bröstarvingar. Nu vill farföräldrarna ge en gåva till barnbarnen (brodern har två barn), totalt tre barnbarn med vår dotter som är bröstarvinge. Farföräldrarna väljer alltså att "hoppa över" ett led, alltså brodern till min man och ge barnbarnen varsin lika stor summa i kontanter. Min dotter är inte myndig så jag som mamma och förmyndare måste se till så det går rätt till. Ska det skrivas gåvobrev till vår dotter då och inte till de andra barnbarnen? Det känns inte rätt att summan ska dras av på hennes del sedan när bouppteckningen ska göras efter farföräldrarna och inte på broderns sida.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din avlidne mans föräldrar ska upprätta ett gåvobrev avseende gåvan till er dotter för att undvika att gåvan betraktas som förskott på arv. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Enligt 6 kap. 1 § ÄB presumeras gåvor till bröstarvingar vara förskott på arv, vilket medför att gåvans värde ska avräknas från bröstarvingens arv. För att bryta presumtionen ska det framgå att gåvan inte är avsedd att vara ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring kan t.ex. framgå genom att farföräldrarna upprättar ett gåvobrev där de anger att det inte rör sig om ett förskott. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar