När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en ELCYCKELN från en annons på facebook efter några månader började krångla När jag mailade till företaget som är anträffbar bara via Mail, de svarade att bara det första ägaren som har rätt till att klagaVad ska jag vända mig till?Får jag lov och lämna cyckel tillbaka till föredra ägaren?Tack
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att du köpt cykeln begagnad av en privatperson och inte av ett företag. Eftersom köpet gäller mellan dig och en annan privatperson, samt att cykeln är lös egendom så är köplagen tillämplig (1 § köplagen).Mitt svar kommer delas in i olika delar. Jag kommer först förklara vem du ska vända dig till, samt vad som gäller vid fel i begagnade varor och vem som juridiskt sett kan vara ansvarig för felet. Till sist kommer jag ge dig avslutande råd.Säljaren är ansvarigDu säger att du vill lämna tillbaka cykeln, vilket jag tolkar som att du vill häva köpet. Eftersom du köpt cykeln av en privatperson så är det privatpersonen som sålt cykeln till dig som du kan vända dig till. Detta beror på att du ingått ett köpeavtal med personen som sålt cykeln till dig. Vid fel i vara så ska du vända dig till din avtalspart, vilket är personen som sålde cykeln till dig. Det stämmer som företaget säger, att företaget inte är ansvarigt att hjälpa dig. Köp och fel i begagnade varorNär begagnade varor säljs brukar utgångspunkten vara att varan säljs i befintligt skick. Att varan säljs i befintligt skick innebär att säljarens ansvar begränsas genom att varan säljs med brister, slitage och dylikt.Det finns dock tre situationer där varan kan anses som felaktig trots att den sålts i befintligt skick (se 19 § köplagen). De tre situationerna är:1. att varan inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats innan köpet och uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet,2. att säljaren inte har upplyst köparen om väsentligt förhållande angående varans egenskaper som säljaren måste antas ha känt till och som säljaren borde blivit upplyst om,3. att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till exempel varans pris.Undersökning av varan före köpetDet finns situationer då du inte kan åberopa fel i varan. Du som köpare kan inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet av cykeln (20 § 1 st köplagen). Vid köp av begagnade varor som sålts i befintligt skick har du som köpare ingen undersökningsplikt. Men om du har undersökt cykeln före köpet eller underlåtit att undersöka varan trots att säljaren uppmanat dig att undersöka varan, kan du inte åberopa fel som du borde märkt vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 st köplagen). FeltidpunktenÄr det inte ett fel som kunde ha märkts innan köpet genomfördes, så spelar tidpunkten då felet kan anses ha uppstått en roll. Fanns felet när cykeln fanns i säljarens besittning, det vill säga när säljaren hade cykeln under sin kontroll innan hen sålde den, så är det säljaren som är ansvarig för felet. Det gäller även om felet visar sig i efterhand (21 § köplagen). De fel som köparen kan åberopa är dock endast de tidigare nämndes och som räknas upp i 19 § köplagen.Risken för cykeln övergick dock till dig som köpare när du hämtade och betalade den (6, 13 §§ köplagen). Det innebär att alla fel som uppstått efter att du hämtade varan ansvarar du som köpare själv för.Avslutande rådFör att häva köpet av cykeln ska du vända dig till den person som sålt cykeln till dig. Av din beskrivning framgår inte vilket fel det är på cykeln, jag kan därför inte bedöma om felet på cykeln kan ligga till grund för hävning av köpet. Men jag kan berätta vilka faktorer som spelar in för att du ska ha möjlighet att häva köpet.Den första faktorn som spelar roll för om du ska kunna häva köpet är att felet på din cykel passar in på en av de tre "fel-situationer" som beskrivits ovan. Det vill säga att cykeln inte överensstämmer med uppgifterna som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att upplysa om ett väsentligt förhållande om cykeln eller om cykeln är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med hänsyn till priset. Det krävs också att du inte varit medveten om felet vid köpet. Om du gjort en undersökning av cykeln innan köpet och borde kunnat upptäcka felet då, kan du inte åberopa felet mot köparen. Dessutom krävs det att felet fanns på cykeln redan innan cykeln såldes till dig eller att felet varit dolt och visat sig först senare. Har felet orsakats efter att du köpte cykeln kan du inte häva köpet.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

2020-07-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om paragraf 17 § i Konsumenttjänstlagen gäller när det kommer till tjänster såsom städning. Specifikt säger lagen att skälig tid för konsumenten att underrätta felaktigheter i utförd tjänst är 2 månader.Detta blir problematiskt för bolag som utför städtjänster, om kund underrättar bolaget först 2 månader senare så blir det omöjligt för bolaget att bedöma om det finns felaktigheter i utförandet. Dvs att det under den tiden kan mycket ha hänt med uppdragsobjektet samt skicket på detta.Kan man alltså inte som ett bolag kräva att kunden underrättar bolaget inom 2 dagar från och med tjänsteutförandet för att få ekonomisk ersättning (dvs. avdrag på faktura)? Bolaget utför naturligtvis en omstädning på objektet även om kund underrättar senare än 2 dagar, dock utan avdrag på faktura.Om jag inte har missat någon annan paragraf eller undantag på nämnd paragraf, så ställer jag mig frågvis till detta. Tacksam för hjälp!
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 17§ konsumenttjänstlagen säger endast inom vilken tid konsumenten är skyldig att meddela fel. Har konsumenten inte meddelat felet inom dessa två månader (eller den längre tid som anses skälig i det fallet) så har denne förlorat sin rätt att få någon sorts kompensation/rättelse för felet. Bara för att konsumenten är inom tidsfristen betyder det dock inte att denne har rätt till någon rättelse, konsumenten måste trots allt kunna visa att det faktiskt finns något fel med utförandet. Ifall tjänsten är felaktigt utförd eller inte bedöms utifrån den tidpunkt då tjänsten avslutades, i ert fall förmodar jag att det är när städningen är klar (konsumenttjänstlagen 12§). Försämringar som sker efter denna tidpunkt anses endast som fel ifall det beror på att tjänsten var felaktigt utförd från början (konsumenttjänstlagen 13§). Det blir med andra ord väldigt svårt för en konsument att bevisa att tjänsten är felaktigt utförd ifall denne underrättar om felet efter nästan två månader. Svaret på din fråga blir därmed att 17§ inte utgör ett krav på dig att ge prisavdrag. Paragrafen stadgar endast inom vilken tid konsumenten måste meddela dig om fel för att över huvud taget kunna ha en rätt till avhjälpande, prisavdrag eller liknande. Oavsett när kunden kommer så måste det faktiskt finnas ett fel i tjänsten för att kunden ska ha några rättigheter. Du kan alltså vägra att ge prisavdrag eller städa om. Då får konsumenten ta det till domstol om denne vill få sin rätt och där blir det en bevisfråga. Jag rekommenderar inte detta eftersom det kommer skada kundrelationerna och ert rykte. Vad jag rekommenderar är att ni sätter upp en tydlig policy i era avtal, t.ex "fel som kunden meddelar inom två dagar kommer åtgärdas samt innebära prisavdrag". Jag tror att du själv vet vad för policy som är bäst. Var dock uppmärksam på att avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än konsumenttjänstlagen inte är giltiga, ni måste alltså vara givmildare än lagen (eller lika givmilda), vilket ni verkar vara i nuläget ifall ni åtgärdar fel utan att ifrågasätta konsumenten (konsumenttjänstlagen 3§). Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.

Kan de ångra köpet?

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag sålde en elscooter (elsparkcykel med sitts) för 4500 kr med många extra tillbehör. Jag köpte allt nytt för 9000kr.Jag visade och berättade för dem om extra batteriet som dem fick till. Att det kan vara gammalt och inte lika starkt. Hastighetsmätaren funkar men lampan som lyser upp displayen var sönder.Men Scooter funkar felfritt med det nya batteriet. Dem testade det och sen godkände köpet. Jag erbjöd att fixa ny sladd till det gamla batteriet om dem ville det. Jag har nu fixat den gamla batteriets kablar. Men nu börjar dem ångra sig efter 3 veckor att dem vill ha tillbaka pengarna och inte för att det är fel med scootern. Men bara för att han är rädd för att han dotter som är under 18 år ska köra för snabbt. Även efter att dem visste om att det finns en knapp som får den till att inte köra olagligt snabbt. Sen oroar han sig att regnet ska komma in i batteriet.Efter att jag har berättat att jag inte har haft något problem under ett år med den.Kan man ångra ett köp efter att man tycker att en vara kör för snabbt och att regn ska komma in i batteriet? Innan köpet så fick dem testköra och kolla på hela scootern efter något som dem tycker är fel. Utan att hitta något.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köpet av elscootern är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner och därmed blir Köplagen (KöpL) tillämpbara.Kan de ångra köpet?Inom avtalsrätt är huvudregeln pacta sunt servanda som betyder att avtall skall hållas. Sedan när det kommer till köp mellan privatpersoner så finns det ingen lagstadgad ångerrätt. Ångerätt finns bara om det är avtalat mellan säljare och köpare. Det betyder att de inte kan ångra köpet om det inte finns något avtal om ångerrätt.Kan de häva köpet?För att häva köpet krävs det att det är något fel på varan enligt 17-21 KöpL. Då som du skriver har de undersökt elscooter innan köpet. Det betyder att de inte kan åberopa fel som de borde ha märkt vid undersökningen och bara kunna åberopa dolda fel enligt 20 § KöpL.Min slutsatsDet finns ingen ångerrätt när det kommer till köp mellan två privatpersoner så länge det inte har avtalats om det i köpevillkoren. De argument som de ger som skäl för att ångra köpet är inget som kan anses som fel på elscootern enligt köplagen. Sedan att de har undersökt varan innan köp gör att de kan bara åberopa dolda fel och inte fel som borde ha upptäcks. Alltså kan de inte häva eller ångra köpet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Rättigheter vid fel kön på katt?

2020-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en katt och efter 10 dager ringde jag till säljare och sade att honan jag hade köpt var en hane. Nu kräver jag att jag att jag vill byta katten till hona eller lämna tillbaka varan. men säljare svarde att de inte har katter eller pengar just nu och hon har erbjudat att ska lägga annons på katten på blocket igen. det är 350 km mellan varandra. Vad har jag för rättigheter och de är som näringsidkare?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du verkar ha köpt katten från en näringsidkare medan du själv är konsument blir Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (KköpL 1§ 1st). Det föreligger fel i den vara du köpt eftersom katten inte stämmer överens med vad som avtalats eller vad säljaren har sagt (KköpL 16§ 1st och 2st 3p jämte 3st 1p). Vid fel i vara har du som köpare rätt att bl.a kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet (KköpL 22§). Vanligen har du även andra rättigheter men dessa är svåra att aktualisera när det gäller en katt. Omleverans skulle i detta fall vara att du får en ny katt men med korrekt kön. Omleverans är endast möjligt ifall det kan ske utan orimlig kostnad för säljaren (KköpL 26§ 1st). Det verkar som om säljaren inte har några katter tillgängliga varför detta skulle kunna bli ett problem men förmodligen är det inte en orimlig kostnad att säljaren köper en katt av samma ras men med korrekt kön - det är dock svårt för mig att spekulera i detta. Om inte avhjälpande är aktuellt så kan prisavdrag eller hävning komma i fråga (KköpL 28§). I detta fall blir det nog svårt med prisavdrag eftersom det ska motsvara skillnaden i värde och du vill inte ens ha en hankatt om jag förstår det rätt. Därför blir hävning det mest relevanta om säljaren inte lyckas ordna en ny katt. Hävning innebär att du lämnar tillbaka katten du fått och får tillbaka dina pengar. Detta är endast möjligt om felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare (KköpL 29§). Bedömningen av om det är av väsentlig betydelse är en helhetsbedömning där man beaktar andra möjligheter att fixa felet samt dina personliga förhållanden. Jag skulle gissa att en domstol skulle säga att du har rätt till hävning. Skulle du sedan köpa en ny katt har du rätt till ersättning för prisskillnaden ifall du tvingas köpa en dyrare katt. Du måste dock faktiskt ha försökt hitta en likvärdig katt men med korrekt kön (KköpL 33§). Utöver dessa rättigheter kan du har rätt till skadestånd om felet orsakar dig en skada (t.ex ifall hankatten skulle göra en annan katt gravid och därmed orsaka veterinärkostnader). Eftersom du inte nämnt något om skador går jag dock inte djupare in på detta. Att de inte har pengar just nu utgör såklart ett problem i stunden men det innebär helt enkelt att du får en fordran mot dem ifall du häver köpet. De blir alltså skyldiga dig pengar. För att sammanfatta så har du rätt att antingen få en ny katt som har korrekt kön eller så har du rätt att häva köpet. Häver du köpet kan du även ha rätt till ersättning för prisskillnaden ifall du köper en annan katt. Jag hoppas detta svarar på dina frågor. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline!

Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en begagnad bil i Staffanstorp för 16 000 kronor, besiktigade den och motorn havererade söder om Ringhals. Jag bor i Göteborg och lät bärga hem bilen. Tyvärr har jag inte råd att betala er den här gången.Frågor:1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet?3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen?4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar?5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 19 § Köplagen reglerar de felansvar som köparen kan åberopa mot säljaren när köpare och säljare har avtalat att varan säljs i "befintligt skick". I och med att en vara säljs i befintligt skick söker ofta säljaren begränsa sitt felansvar gentemot köparen. Tredje stycket av paragrafen reglerar situationen där varan är i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta." I sådana fall kan felansvar aktualiseras.Uttrycket "med fog" markerar att det är fråga om en objektiv bedömning. Vad köparen i regel förväntat sig av köpet spelar därav ingen roll. I och med att användandet av en "befintligt skick- klausul" i sig anses kraftigt reducera säljarens felansvar blir utrymmet att beakta köparens förväntningar alltså begränsat. Detta betyder dock inte att det inte kan finnas fall där varan är i så dåligt skick att även en erfaren köpares förväntningar starkt undergrävs av köpet. Vid köp av begagnade varor med enhetlig prissättning kan ett för både säljaren och köparen dolt fel motivera ett pris som är mycket lägre än vad de utgått från när priset fastställdes. Det kan då vara befogat att låta säljaren få ansvar för felet trots en "befintligt skick- klausul". I det här fallet tolkar jag det som att felet var dolt, dvs. att varken du eller säljaren vetat om detta. Utgångspunkten för bedömningen ska i första hand vara "varans pris". Om 16 000 är ett pris som i regel används för "fungerande" bilar av liknande slag kan man alltså tänka sig att priset pga felet ska vara ett annat, och felansvar därför enligt 31-40 §§ Köplagen kunna åberopas, förutsatt att varan är i "väsentligt sämre skick än vad priset på 16 000 indikerade." Sammanfattningsvis Även om ni använt er av en "befintligt skick- klausul" kan jag tänka mig att ett sådant pris motsvarar en bil som fungerar mer än 20-30 mil. Sannolikt kan paragrafen därför användas och därmed felansvar aktualiseras.2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet? Om varan anses felaktig enligt 19 § 3 stycket Köplagen kan du aktualisera påföljder enligt 31-40 §§ Köplagen. I regel har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § Köplagen). I och med att avhjälpandet ska ske utan kostnad för köparen inkluderar detta reparationskostnader och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen. Om säljaren inte åtgärdar felet trots att du krävt detta i samband med att du reklamerat varan (35 § Köplagen), har du rätt att kräva prisavdrag eller hävning (38- 39 §§ Köplagen). SammanfattningsvisAvhjälper inte säljaren felet till ingen kostnad för dig har du alltså rätt att häva köpet. Dock förutsätter hävning att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde inse detta. I ditt fall torde detta inte vara något problem, i och med det stora fel som visade sig så pass kort tid efter köpet. Hävning förutsätter att du lämnar säljaren en hävningsförklaring inom "skälig tid" efter att du märkt av felet (39 § 2 stycket. Köplagen). 3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen? Om du väljer att häva köpet ska alla prestationer gå åter (64 § 2 stycket Köplagen). Detta innebär att parterna ska lämna tillbaka var han har tagit emot. Detta utesluter inte ersättning du har haft för skador i form av skadestånd. Här inkluderas bärgningen, i och med att den var en direkt kostnad på grund av skadan (64 § 2 stycket Köplagen). Säljaren ska alltså stå för bärgningen. 4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar? 5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren? Juridiskt kan det vara så att du har rätt att häva köpet, vilket innebär att prestationerna ska återgå, förutsatt att säljaren inte avhjälper felet. Huruvida ett mål skulle vinna gehör i domstolen är svårt för mig att svara på, men det är mycket möjligt att en stämning skulle vinna gehör, beroende på om det är avhjälpande eller hävning du kräver. Vänligen,

Kan jag som säljare villkora försäljning?

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Kan jag som säljare villkora försäljning?
Minna Grahn |Hej!Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om det är fråga om försäljning av lös egendom gäller Köplagen. Lagen är inte tvingande utan det är helt fritt för köpare och säljare att komma överens om villkoren, (3 § Köplagen). Du kan alltså villkora försäljningen så länge villkoren inte är oskäliga.Om det är fråga om försäljning av en fastighet gäller iställer Jordabalken. Där finns en begränsning för hur långt säljaren kan villkora försäljningen. Enligt 4 kap. 4 § jordabalken får ett köp av fast egendom inte göras beroende av villkor under mer än två år från dagen då köpehandlingen upprättades. Om ett villkor ändå skrivs på längre tid än två år är köpet ogiltigt. Om ett villkor är angivet i köpehandlingen och ingen tidsgräns har satts ska den anses vara två år. Allt detta framgår av 4 kap. 4 § första stycket jordabalken.Det finns två undantag till detta förbud vilka framgår av 4 kap. 4 § andra stycket jordabalken. Om villkoret är att köpeskillingen måste betalas finns det ingen tidsgräns man måste förhålla sig till. Detsamma gäller ett villkor som innebär att köpet görs beroende av att avsedd fastighetsbildning sker.Hoppas detta gav svar på din fråga! Om inte får du gärna återkomma med vilket villkor du vill använda och vad det är som ska säljas så kan vi ge dig ett mer utförligt svar.Med vänlig hälsning,

Fel i båt som sålts i befintligt skick

2020-07-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline, Jag köpte en båt som annonserades med en central utrustningsdetalj som av praktiska skäl inte testades innan kontrakt. Säljaren (privatperson) uppgav att den utrustningen fungerade som den skulle och samtal av olika aspekter fördes utan att någon reservation framkom. Samma dag som köpet genomfördes upptäcktes att utrustningen inte fungerade. Säljaren var då med på plats. Vi har därefter upptäckt att försök till reparationer gjorts och spåren är färska men detta var inget som nämndes varken före eller efter upptäckten. I kontraktet står det standardmässigt "befintligt skick"Har vi enligt köplagen rätt att få tillbaka pengar? Det handlar om ett värde på ca 50 000kr på en båt som kostar 350 000kr.
Karl Montalvo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan hjälpa dig.Som du korrekt noterat så är de köplagen (KöpL) som gäller. Detta eftersom de är ett köp mellan två privatpersoner, 1 § KöpL. Din fråga verkar vara om ni har rätt att få tillbaka pengar. Att få tillbaka pengar eller som de kallas i Köplagen "prisavdrag" är en form av påföljd. För att få rätt till en påföljd som köpare så ska de förekomma ett fel i varan eller att säljaren har levererat varan försent, 22 och 30 §§ KöpL. I ditt fall blir de sålunda aktuellt att undersöka om de finns något fel i varan. Fel i varan regleras i 17§ KöpL men de finns en specialregel som gäller just friskrivningar likt "säljs i befintligt skick", 19 § KöpL. I ditt fall tolkar jag det som att utrustning inte fungerar alls och med tanke på att du värderar den till att vara värd omkring 15 % av köpeskillingen så får de anses vara en stor del av köpet som är defekt. Jag anser här att du har ett bra case att bygga att de är fel på båten trots felskrivningen. De verkar nämligen som att ni har diskuterat funktionen relativt utförligt. Vidare så framgår som nämnt att de rör en central del av båten samt är något som säljaren var medveten om. Säljaren måste vetat om att båten just hade försökt repareras och mycket tyder på att han då borde vetat om att utrustningen inte fungerade som de skulle. Var han medveten om det så borde upplyst om det vilket i sig gör att båten är felaktig, 19§ 1 p KöpL. Säljaren har ju i detta fallet lämnat uppgifter om att den fungerar som den ska när han vet om att så inte är fallet. Detta får antas ha inverkat på köpet. Men även om säljaren inte visste om att utrustningen nu var defekt så har han underlåtit att informera om att de varit problem. Om en reparation har utförts inom snar framtid och man är medveten som säljare att köparen inte har någon möjligt att kontrollera funktionen innan köpet så borde man informera köparen om problemen. Vidare kan hävdas att säljaren brist på information påverkade köpet. Hade köparen informerat om reparationen kan i min mening hävdas att du som köpare hade antingen krävt ett lägre pris eller utfört ytterligare kontroller och då upptäckt den defekta utrustningen, 19 § 2 p KöpL.Som sista argument kan lyftas att alldeles oavsett så var båten så mycket sämre än du kunde förvänta dig att den ändå var behäftad med fel, 19 § 3 p KöpL. När de finns en friskrivning så krävs att de är i väsentligt sämre skick, 19 § 3 p KöpL. I ditt fall är den värd 15 % mindre än köpvärdet. Detta är på gränsen av vad som kan anses vara väsentligt, men mycket talar för att värdet i sig gör att de är att betrakta som väsentliga, NJA 209 s. 808 p. 10 f. De övriga omständigheterna, t.ex säljarens bristande information och bristen på specifika felskrivningar om denna typ av problem kan inverka. I ditt fall pekar de omständigheter som du angivit på att de bör ses som väsentligt. Andra avgörande faktorer blir skicket i övrigt och hur köpesumman förhåller sig till köp av andra båtar i av liknande kvalitet. Jag ser att även här har du ett starkt case med tanke på värdet av felet.Så om vi förutsätter att båten har ett fel så kommer vi till frågan om påföljd. De första alternativen är alltid omleverans eller avhjälpande. Eftersom du köper av en privatperson så verkar kanske inte omleverans (d.v.s att man får en ny istället för den felaktiga) så relevant. Avhjälpande kan nog vara det. Säljaren kan nämligen kräva att få möjlighet att reparera utrustningen. Detta innan du har rätt till pengar, 34, 36 § § KöpL. Kan inte felet avhjälpas så kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt, 37 § KöpL. De är här du kan kräva att få den 50 000 som den är värd mindre tillbaka i form av ett prisavdrag, 38§ KöpL.Sammanfattning:Jag tror att du har bra möjlighet att hävda att varan vara felaktig och därmed att du har rätt till en påföljd. Främst på grund av att köparen måste vetat om eller borde vetat om felet och därför borde informerat dig som köpare. Men även p.g.a felets storlek. Detta trots att den såldes i befintligt skick.Jag hoppas de besvarade din fråga.Med vänliga hälsningar

Garantiutfästelse - fel i vara

2020-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Vi köpte tidigare i år en husqvarna automower 315 som den 24 Juni slutade fungera. Den 25 juni skickade jag in reklamationsärendet via mail efter samtal med återförsäljarens kundtjänst. Nu har det gått en månad utan att det har hänt något. Jag har mailat till deras kundtjänst utan att få svar utan det är först när jag ringt som jag har fått svar. Efter 10 dagar när jag ringde så sade de att de hade missat min reklamation som jag skickade in som ett svar i ett reklamation ärende tråd som jag fick utskickade av deras kundtjänst. När jag sedan ringde igår (23 juli) så säger de att de inte har påbörjat ärendet än, när jag ber om att få prata med en handläggare som jag blivit tilldelad så säger de att det inte är möjligt då de inte har något telefon...Min fråga är om jag kan häva köpet? På en månad har jag inte fått någon avhjälpning. Produkten är av väsentlig betydelse för att jag nu inte kan klippa gräset utan får låna grannens gräsklippare.Jag har försökt att påskynda processen utan att återförsäljaren gör något. Detta är ju under garanti perioden.Tack!
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga utgår jag från att du som privatperson köpt denna lösa sak av en näringsidkare. Därmed blir konsumentköplagen tillämplig. Eftersom produkten inte fungerar är det givetvis inte fråga om det är fel på varan, för det är för handen att varan är felaktig. Viktigt att nämna är att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet och säljaren ska då svara för detta (20 a § konsumentköplagen). Eftersom du har reklamerat dagen efter du upptäckte fel i varan så anses detta vara inom skälig tid från att du upptäckt felet (23 § konsumentköplagen). Reklamationen har därmed gått rätt till. Har säljaren genom en garanti åtagit sig att under en viss tid svara för varan ska fel anses föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar (21 § konsumentköplagen). Ingår det i deras garanti att varan inte ska gå sönder under denna tid, så ska säljaren svara för detta fel och du som köpare behöver inte bevisa på något sätt att felet funnits från början eller liknande.Du kan som du säger kräva avhjälpande eller omleverans om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § konsumentköplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 § konsumentköplagen). Är felet av väsentlig betydelse för dig får du häva köpet (29 § konsumentköplagen). Vad som anses som väsentlig betydelse får avgöras från fall till fall givetvis. Sammanfattningsvis ska säljaren svara för fel under garantitiden som denna utfästelse omfattar. Du som köpare har rätt till omleverans eller häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga.