Kan man kräva kompensation för trasig vara?

2021-03-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte jacka, fick hem. Var trasig. Det fanns inte fler på deras lager. Kan jag inte kräva kompensation om jag accepterar att behålla den trasiga varan? De säger bara att jag ska få pengarna tillbaka i reklamation. Men jag vill ju fortfarande ha varan. Erbjöd mig att laga den själv. Tusen tack.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår varken om du eller säljaren är näringsidkare eller konsument, vilket påverkar svaret på din fråga. Jag kommer dock utgå från att du köpt jackan som en konsument av en näringsidkare och därmed tillämpa konsumentköplagen (KKöpL) som är tvingande till konsumentens fördel (3 § KköpL).Det framgår inte heller om säljaren befinner sig i Sverige, vilken även det kan påverka lagens tillämplighet. Mer om detta kan du läsa på Konsumentverkets hemsida. Jag tolkar det dock som att du köpt din jacka via internet, varav lagen om distansavtal skulle kunna bli aktuell men jag kommer dock inte vidare beröra denna lag i mitt svar. Nedan kommer jag redogöra mer detaljerat vad som gäller men även en sammanfattning kommer finnas längre ner i svaret.Det måste vara fel på jackanFör att du ska kunna kräva prisavdrag krävs först och främst att det är fel på jackan. Fel föreligger bland annat om jackan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning avviker från vad som följer av avtalet. Jag kan inte helt säkert göra den bedömningen eftersom det inte finns tillräckligt information i din fråga, men eftersom du anger att jackan är trasig kommer jag utgå från att fel föreligger (16 § KköpL).Frågan om jackan är felaktig ska även bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Med andra ord ska felet ha funnits vid avlämnandet även om felet visar sig först senare. Om felet visar sig inom sex månader efter varans avlämnande, ska dock felet anses ha funnits vid avlämnandet om inte säljaren kan visa något annat (20 § och 20a § KköpL). Du måste ha reklamerat felet inom skälig tidFör att kunna åberopa att jackan är felaktig krävs att du lämnat meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter att du märkte alternativt borde ha märkt av felet. Om du lämnat detta meddelande inom två månader efter du märkte av felet, ska det dock anses ha lämnats i rätt tid (23 § KköpL). Det framkommer inte uttryckligen i din fråga att du har reklamerat varan, dock tolkar jag det som att du har varit i kontakt med säljaren av jackan och diskuterat möjlig påföljd. Jag kommer därför utgå från att reklamation skett i rätt tid.Om det föreligger fel på jackan och reklamation skett i rätt tid, har du rätt att kräva påföljdUnder förutsättning att det föreligger fel på varan och att du reklamerat i rätt tid, har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet. Dessutom kan du ha rätt att kräva skadestånd för den skada som uppkommit på grund av att varan är felaktig (22 § KköpL). I din fråga framkommer det att fler jackor inte finns på lager och omleverans blir därför inte aktuell. Det framkommer inte om säljaren erbjudit sig att avhjälpa felet men detta ska tillåtas före prisavdrag blir aktuellt, under förutsättning att det kan ske inom skälig tid, utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 § och 27 § KköpL). Enligt förarbeten till lagen anges att "rätten till prisavdrag är avsedd att vara ett alternativ till hävning och kan göras gällande när köparen väljer att behålla den felaktiga varan." (prop 1989/90:89 s. 125-126). Under förutsättning att erbjudande om avhjälpande inte skett, anger både lagen och förarbeten att du kan kräva prisavdrag som motsvarar felet, före hävning blir aktuellt. Du kan vidare ha rätt till ersättning för vad det kostar om du själv avhjälper felet, under förutsättning att kostnaden inte är oskäligt hög eller täcks genom prisavdraget (28 § KköpL). För att säljaren ska ha rätt att häva köpet krävs det att det blir en oskälig kostnad för säljaren att åtgärda felet. Det vill säga, kräver du ett oskäligt stort prisavdrag och säljaren inte kan leverera en likvärdig produkt, så kan ett så kallat hävningsläge uppstå varav hävning kan bli aktuellt. Ett oskäligt stort prisavdrag skulle exempelvis kunna vara ett så pass stort värde att avdraget motsvarar nästa hela jackans värde.Om köpet skulle hävas på grund av att säljaren inte kan åtgärda felet och prisavdrag inte är aktuellt, har du rätt att köpa varan någon annanstans och kräva mellanskillnaden av säljaren. Under förutsättning att mellanskillnaden inte är oskälig, köpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter att köpet hävdes (33 § KköpL).SammanfattningFör att du ska kunna kräva något gentemot säljaren krävs först och främst att det föreligger fel på jackan. Eftersom du anger att jackan är trasig utgår jag från att fel föreligger. Du måste även ha reklamerat felet inom skälig tid, vilket har gjorts OM du meddelat säljaren om felet inom två månader efter att du märkte eller borde märkt felet.Under förutsättning att det föreligger fel på jackan och reklamation har skett inom rätt tid, har du rätt att kräva ett skäligt prisavdrag som motsvarar felet. Säljaren måste dock först fått möjlighet att reparera varan.Min rekommendationMin rekommendation till dig är först och främst att försöka lösa tvisten med säljaren genom att begära prisavdrag. Kommer ni inte överens kan du kontakta Konsumentverket för mer konkret vägledning i ditt enskilda ärende. En månad efter att tvisten uppstod kan du även göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan lämna rekommendation om hur tvisten ska lösas. ARN förutsätter dock att du försökt lösa tvisten med säljaren först.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Vad gör man om man blivit lurad av ett utländsk e-handel företag?

2021-02-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!En fråga gällande e-handel. Vad gör man om man blivit lurad på en dyrare vara av ett utländskt företag? Kan man anmäla någonstans, och finns det någon möjlighet att få tillbaka pengarna? Tack på förhand.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt första råd till dig är att kontakta det utländska företaget för att försöka lösa problemet och kräva tillbaka dina pengar. Konsumentverkets hemsida Hallå Konsument har mallar på hur du kan formulera ett sådant krav.Om det utländska företaget är ett EU-land, Island, Norge eller Storbritannien kan du vända dig till Hallå Konsument. Om du redan försökt kontakta företaget alternativt inte fått något svar på ditt krav, erbjuder ECC Sverige via Hallå Konsument kostnadsfri rådgivning angående ditt ärende. De förutsätter dock att du först klagat skriftligen till företaget. Under förutsättning att det utländska företaget är ett EU-land kan du även anmäla tvisten till EU-kommissionens ODR-plattform.Om ovan alternativ inte hjälper dig kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. En sådan ansökan kostar 900 kr för en tvist som gäller krav under 23 250 kronor, varav krav över denna summa kostar 2 800 kronor. Vill du ha vidare hjälp om hur du gör en stämningsansökan rekommenderar jag dig att boka tid med en jurist.Om du funderar på att anlita juridisk hjälp och har en hemförsäkring kan det vara smart att kontakta ditt försäkringsbolag först. I många hemförsäkringar finns det nämligen rättsskydd, vilket innebär att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.Om du har några fler frågor kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen. Annars hoppas jag du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig.Vänligen,