Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?

2021-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om tilläggstiden som en köpare alternativt en säljare kan ge motparten är obligatoriskt enligt KöpL och KKL? Av ordalydelsen följer att "har köparen" eller "har säljaren" varför det låter som att råder en valfrihet. Vad gäller?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tilläggstid är den tid som en köpare eller säljare kan lägga till om någon utav parterna skulle vara försenad med betalning eller leverans av en vara. Precis som du skriver använder man orden har säljaren och har köparen. Detta betyder att det inte finns något krav på att säljare eller köpare måste använda sig av tilläggstid. Tilläggstid är alltså inte obligatoriskt utan helt frivilligt. Hoppas du fick svar på din fråga! Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar reklamationsfristen vid konsumentköp?

2021-03-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |En köpare ska alltid underrätta säljaren om fel i varan som köparen har upptäckt (reklamation). Enligt konsumentköplagen är reklamationsfristentvå (2) månader. Reklamationer som är gjorda senare än så är för sena och säljarens felansvar bortfaller. Stämmer detta påstående och vad grundar det sig på ?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler som berör din fråga hittar du precis som du skriver i konsumentköplagen (KköpL)ReklamationsrättReklamationsrätten i Sverige är tre år från det att du tagit emot varan (23 § KköpL). Detta innebär att fel som visar sig inom tre år från köptillfället kan reklameras. Däremot måste du reklamera varan till säljaren inom skälig tid från det att du märkte felet. Om du reklamerar inom 2 månader anses det alltid vara inom skälig tid (23 § KköpL). Detta innebär att det kan finnas situationer där det kan gå längre tid än två månader utan att du förlorar rätten att reklamera. Så länge tiden du väntat är skälig är det inga problem. Vad som är en skälig tid beror på situationen. Precis som du skriver finns det en särskild tidsfrist på två månader. Detta för att ge konsumenten ett extra skydd genom att fastslå att två månader alltid är en skälig tid. SammanfattningSammanfattningsvis stämmer det att en konsument alltid kan reklamera inom två månader. Samtidigt betyder inte detta att senare reklamationer alltid är ogiltiga utan kan vara tillåtna om de är skäliga. Dessa påståenden följer av konsumentköplagen. Tveka inte att höra av dig igen om du skulle ha fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid hävning och omleverans av felaktig vara?

2021-02-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, köpte en dator för 1,5 år sedan som senare visade sig ha massa fel som t.e.x fläkten som har gått sönder 2 gånger. Igår lämnade jag in datorn för 3e gången för att mikrofonen har gått sönder och fläkten fungerade inte som den gjorde förr. Nu har jag 2 frågor. Hur gäller det med återbetalning, ska jag få hela beloppet tillbaka eller delvis då den har brukats i 1.5 år, datorn är dock i nyskick. Vad gäller byte till likvärdig vara skall denna vara möta mina kriterier eller bestämmer bolaget vad som är likvärdigt? Tack på förhand
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar både hur mycket pengar du kan få tillbaka och vad som gäller om du vill ha en helt ny dator. Jag kommer börja med att utreda vilka rättigheter du har för att sedan besvara hur mycket pengar du kan få tillbaka och vad som gäller om du vill ha en helt ny dator. Såsom jag tolkar din fråga har du köpt datorn som privatperson därför har du som konsument flera olika rättigheter vilket följer av konsumentköplagen (KköpL). Dina rättigheterPrecis som du skriver har datorn gått sönder flera gånger och därför är den felaktig (16 § KköpL). När det är fel på något man köp har man flera rättigheter (22 § KköpL):- avhjälpande (reparation av datorn)- omleverans (ny dator)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till omleverans och så vidare. I ditt fall är det just avhjälpande (reparationer) som skett. Du kan inte kräva att både få pengar tillbaka och få en ny dator utan i första hand är det omleverans som gäller. Omleverans Omleverans innebär att du får en ny likadan dator som den som gått sönder (26 § KköpL). Det betyder inte att du har rätt till någon annan typ av dator utan du har rätt att få en ny dator av samma modell som den du redan har. Skulle det vara så att den datorn du köpte för 1,5 år sedan till exempel utgått ur sortimentet eller kan du inte kräva att säljaren ska erbjuda dig en nyare modell eller liknande. Prisavdrag och hävningOm det inte går att reparera datorn eller om omleverans inte är möjligt, har du rätt till prisavdrag som motsvarar felet eller rätt till att häva köpet, det vill säga få pengarna tillbaka (28-29 § KköpL). Utifrån det du skriver verkar datorn ha ett flertal olika fel, både mikrofonen och fläkten har gått sönder flera gånger. Detta är fel som måste anses ha väsentlig betydelse för dig vilket betyder att du har rätt att häva köpet (29 § KköpL). Därför har du rätt att få tillbaka hela det belopp du köpte datorn för. Sammanfattning och mina råd till digOm det är möjligt att få en ny likadan dator har du rätt till det. Finns inte denna möjlighet har du rätt att få tillbaka hela summan som datorn kostat dig. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och i första hand kräva att få en ny dator och i andra hand kräva att du får pengarna tillbaka. Glöm inte att kontakta säljaren så fort som möjligt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

​Hur lång är en skälig frist enligt paketreselagen?

2021-01-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur lång är en skälig frist som det står i §6 1. paketreselagen.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inte särskilt mycket vägledning att få gällande din fråga. Vilket framförallt kan bero på att det är en ganska nytillkommen lag. Jag hoppas dock att mitt svar kan hjälpa dig ändå.Den tid en resenär har på sig att frånträda avtalet ska precis som du skriver vara skälig (3 kap 6§ 1 punkten paketreselagen). Utifrån de motiv som finns till lagen går att utläsa följande: Fristen ska räknas från det att arrangören meddelar resenären att arrangören avser att bryta avtalet eller höja priset. Fristen ska vara så lång att resenären hinner överväga sitt beslut. Om det pågår diskussioner mellan resenären och arrangören om avtalsbrottet eller prisändringen, bör fristen börja löpa först då arrangörens ståndpunkt i frågan har kommit till klart uttryck (prop. 2017/18:225 s. 128). Det centrala är alltså att resenären måste hinna överväga sitt beslut. Tyvärr finns det inte mer vägledning än så och det är därför svårt att ge ett exakt svar som anger en exakt tidsfrist. Men en tidsfrist som till exempel är alldeles fört kort för att resenären ska kunna överväga beslutet är inte skälig.Hoppas du fått ett så bra svar som möjligt på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du skulle ha några fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad har varans avlämnande för betydelse vid köp?

2021-03-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vid köp av varor talas om avlämnandet av varan. Vad menas med detta och vilken betydelse kan det få i ett köpavtal? Stor Tack
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att förklara vad ett avlämnande innebär och varför det är viktigt. Sedan kommer jag reda ut när avlämnandet av en vara sker både vid köp mellan företag eller privatpersoner och vid köp mellan företag och konsumenter. Slutligen kommer jag sammanfatta det jag kommit fram till. Regler som berör din fråga hittar du i köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KköpL). Vad innebär ett avlämnande?Varans avlämnande har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan Den som bär risken för varan är den som är ansvarig för varan. Om varan blivit överlämnad till köparen bär hen risken och måste betala för varan till säljaren om varan blir försämrad eller kommer bort efter avlämnandet, om detta inte beror på säljaren. Om det fortfarande är säljaren som bär risken för varan och det uppkommer kostnader före varans avlämnande som inte beror på köparen ska säljaren ansvara för dessa kostnader. Eftersom risken övergår till köparen först när varan har avlämnats får tidpunkten för avlämnandet betydelse. När har avlämnandet skett?Köp mellan företag eller privatpersonerNär en vara är avlämnad vid köp mellan företag eller mellan privatpersoner beror på hur köparen ska få varan. Det finns tre olika situationer där varan är avlämnad:Om köparen hämtar varan hos säljaren tar köparen över ansvaret för varan när hen har hämtat den (6 § KöpL).Om säljaren transporterar varan till köparen tar köparen över varan när varan har överlämnats (7 § KöpL).Om säljaren skickar varan till köparen med hjälp av ett transportbolag tar köparen över ansvaret för varan när säljaren har lämnat varan till transportbolaget. Köparen är alltså ansvarig för varan under själva leveransen. Men det finns ett undantag från regeln. Om transporten sker inom samma ort så ansvarar säljaren för varan även under transporten till köparen (7 § KöpL).När varan är avlämnad övergår risken till köparen (13 § KöpL) Köp mellan företag och konsumentNär en vara är avlämnad vid köp mellan företag och konsument skiljer sig från ovanstående situation. När det gäller konsumentköp krävs det att köparen fått har fått varan i sin besittning (i sin ägo) för att varan ska anses vara avlämnad (6 § KköpL). Detta innebär att säljaren bär risken ända fram tills dess (8 § KköpL). Alltså bär säljaren risken längre vid konsumentköp än vid andra köp. SammanfattningAvlämnandet av en vara är viktigt eftersom det har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan och därmed är ansvarig för den. Det kan alltså får stor betydelse när man ska avgöra vem som är ansvarig för till exempel skador som uppkommer under transport av varan eller liknande. När en vara är avlämnad beror på vilket typ av köp det rör sig om vilket jag förklarat ovan. Om du gör ett köp som konsument har du ett större skydd och säljarens ansvar sträcker sig längre. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

​Kan jag kräva omleverans istället för avhjälpande?

2021-03-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag beställde i höstas en luft-luft värmepump, vi kom överens om ett fast totalpris för såväl värmepumpen som installation, i avtalet ingick även att huset skulle hålla minst 23 grader varmt oavsett kylan utomhus.Tyvärr sjunker tempen ner under 19 grader vid kallt väder, företaget som sålt och installerat pumpen har vid ett flertal tillfälle försökt åtgärda detta utan resultat.Jag hitills inte betalat något för pumpen pga av ovanstående problem.Vilka regler gäller, och hur går jag vidare?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom du köpt värmepumpen från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Vilka rättigheter har du?Om värmepumpen inte fungerar på det sätt som följer av avtalet är det fel på värmepumpen (16 § KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22 § KköpL):- avhjälpande (reparera värmepumpen)- omleverans (ny värmepump)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det ett avhjälpande som skett. Kan du kräva omleverans alternativt häva köpet?Företaget har varit hemma hos dig och försökt reparera värmepumpen men problemet har inte löst sig. Därför har du rätt att kräva omleverans, det vill säga få en ny värmepump (26 § KköpL). Om det är ett övergripande fel som gäller alla värmepumpar vilket skulle betyda att oavsett om du får en helt ny skulle den fortfarande vara felaktig har du rätt att häva köpet (29 § KköpL). Därmed behöver du inte fullfölja någon betalning Mina råd till digDu borde därmed ha rätt att i första hand få en ny värmepump om det skulle betyda att den håller minst 23 grader. I annat fall bör du kunna häva köpet. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och påpeka att värmepumpen varit felaktigt flera gånger och att det därför är rimligt att du ska få en helt ny värmepump istället. Glöm inte göra detta så fort som möjligt. Skulle inte säljaren gå med på detta kan du alltid göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) här. Skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få transportkostnader täckta som jag haft på grund av felaktig vara?

2021-02-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en häst från företag (försäljningsstall) som transporterades från Halland till Norrbotten 14/1 -21. Veterinärbesiktning 05/12-20 allt ua. Enligt avtal "I befintligt skick". I avtalet beskrivs hästen frisk och sund med hobbyridning som användningsområde, i full kondition "bara hoppa upp och rida". Efter en vecka hos mig misstänker jag att hästen är dräktig, jag kontaktar säljaren på en gång 21/1 och uttrycker mina misstankar och informerar om att det inte var det jag köpte enligt avtalet. Säljaren svarar att de inte visste något om det. 26/1 tar jag ut en veterinär som bekräftar dräktighet. Jag får häva köpet med full betalning av hästen i retur. Men jag blir ej ersatt för transport för hästen på 7500kr enkel väg. Kan jag kräva att säljaren även ska ersätta kostnaden för transporten? Det står inget i avtalet om det och säljaren vägrar betala transporten. Vad kan jag göra?
Ida Zackariasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såsom jag förstår din fråga har du fått tillbaka pengarna du betalat för hästen men inte fått ersättning för de transportkostnader du haft till följd av felet på hästen. Eftersom du köpt hästen från ett företag och jag tolkar det som att du köpt hästen som privatperson är konsumentköplagens (KköpL) regler tillämpliga. Dina rättigheterNär det är fel på något man köp har man som konsument flera rättigheter (22 § KköpL):- avhjälpande (reparation)- omleverans (ny vara)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd SkadeståndDu skriver att du redan hävt köpet och fått pengarna tillbaka. När man häver ett köp har man också rätt till skadestånd för de kostnader man haft på grund av felet (30 § KköpL). Jag tolkar det som att du varit tvungen att transportera tillbaka hästen till Halland från Norrbotten. Detta har kostat dig 7500 kr och är en kostnad som går att koppla direkt till felet på hästen. Du skriver att denna kostnad är enkel väg och jag antar därför att det kostat lika mycket att köra tillbaka till Norrbotten från Halland. Därmed borde du ha rätt till en ersättning som uppgår till 15000 kr. I vissa fall blir säljaren inte skyldig att utge något skadestånd men då krävs att hen visar att felet beror på ett hinder utanför hens kontroll som hen inte kunde skäligen räkna med, eller ha undvikit. Det räcker inte för att slippa ansvar som säljare, att hindret låg utanför säljarens kontroll. Utan det krävs också att det inte kunde förutses eller undvikas (30 § KköpL). Det är svårt att göra en vidare bedömning av detta utifrån de omständigheter som finns med i din fråga. Sammanfattning och mina råd till digDu har rätt till 15000 kr i ersättning eftersom det är en kostnad som helt beror på den felaktiga hästen och som inte uppstått om felet inte funnits. Jag skulle råda dig att först och främst ta kontakt med säljaren och påpeka detta ännu en gång. Skulle säljaren inte göra något åt saken kan du alltid göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är alltid en bra idé att meddela säljaren att man tänker göra en anmälan hos ARN. Detta kan ibland få säljaren att gå med på dina krav. En anmälan hos ARN kan du göra här. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?

2021-01-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett utespa i somras, men det har bara varit problem med spabadet. Dem bytte utebadet för ca 1 månad sedan till ett nytt, men nu börjar detta också krångla. Det blir kallt, pumparna lägger av, det läcker vatten. Jag vill inte ha deras bad mer, det är katastrof ! Jag vill ha tillbaka mina 52 000kr som jag betalt för badet. Hur gör jag då?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Vilka rättigheter har du?Om spabadet inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera spabadet)- omleverans (nytt spabad)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det en omleverans som skett. Kan du häva köpet?För att du ska kunna häva köpet och få pengarna tillbaka krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29§ KköpL). Du har redan fått spabadet bytt till ett nytt en gång och det fungerade fortfarande inte. Du kan inte heller använda spabadet överhuvudtaget på grund av de fel som finns. Säljaren har försökt att genomföra en omleverans vilket inte fungerat. Därför har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, då felet är av väsentlig betydelse. Mina råd till digDu borde därmed ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och påpeka att spabadet varit felaktigt redan två gånger och att det därför inte är rimligt att du ska behöva prova att få ännu ett nytt spabad. Meddela säljaren att du istället vill häva köpet. Glöm inte göra detta så fort som möjligt. Skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,