Olaga hot, Olaga tvång eller olaga frihetsberövande?

2018-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Flera personer brukar dagligen tala till mig via väggar och via fönster på ett sätt som gör att de tvingar mig höra det. Min fråga: När ett sådant ofredande med röst innehåller olaga hot eller innebär för mig att jag inte vågar resa upp mig och flytta till något annat ställe på grund av rädslan att de som talar till mig ska krossa sönder fönster eller gå in via dörren och slå sönder mitt huvud i bitar eller att de ska slå mig på andra delar av kroppen är detta brott i form av det att de tvingar mig lyssna på det som de säger ofredande eller olaga hot eller olaga frihetsberövande eller olaga tvång eller grovt olaga tvång eller något annat brott. Om jag inte vågar förflytta mig på grund av att jag är rädd att de ska verkställa hotet att de ska slå sönder fönstret och / eller slå sönder mitt huvud så är det kanske olaga frihetsberövande. Hotet om att de ska slå sönder fönster uttalar de på jugoslaviskt språk genom att säga "Razbicu ti staklo" som betyder "Jag ska slå sönder dina fönster". Hotet om att de ska slå sönder mitt huvud i bitar uttalar de på jugoslaviskt språk genom att säga "Razbicu ti glavu" som betyder "Jag ska slå sönder ditt huvud". Hotet att de ska slå sönder mina tänder uttalar de också på jugoslaviskt språk genom att säga "Razbicu ti zube" som betyder "Jag ska slå sönder dina tänder". Hotet att de ska slå mig både på huvudet och andra delar av kroppen uttalar de genom att säga "Jel ti hoces sad da dobijes batine?" som betyder "Vill du nu få stryk?".
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Olaga hotAv vad jag kan bedöma så har du blivit utsatt för ett "olaga hot" enligt 4 kap 5 § brottsbalken. Olaga hot innebär att någon hotar dig med en brottslig gärning, exempelvis som du skrev ovan "Slå sönder ditt huvud i bitar" eller "Jag ska slå sönder dina tänder", eftersom dessa gärningar är brottsliga. Hotet kan vara riktat direkt mot dig men även mot någon i din närhet eller din egendom, såsom "jag ska slå sönder dina fönster". Hotet ska även vara "ägnat att framkalla allvarlig fruktan", vilket innebär att hotet ska vara allvarligt menat och inget man säger "på skämt".Dessutom krävs att gärningsmannen har ett uppsåt till att vilja framkalla en fruktan hos dig. Jag uppfattar som att dessa personer riktar hoten mot dig i syfte av att skrämma dig vilket de också lyckas med av vad jag förstår. Olaga tvång och olaga frihetsberövande Av min bedömning så tror jag inte gärningen kan komma upp i ett olaga tvång. Ett olaga tvång är om de hade sagt exempelvis "Om du går ut från din lägenhet så kommer vi slå sönder ditt huvud i bitar" eller "Om du inte följer med oss så kommer jag slå sönder dina tänder", (4 kap 4 § brottsbalken). De har visserligen gjort att du inte vågar lämna din lägenhet men detta är på grund av att du är rädd för dem efter hotet och inte att de själva uttalat att du inte får lämna din lägenhet. Olaga frihetsberövande behöver inte vara att de låser in dig eller binder fast dig utan det kan även vara att gärningspersonen gör att du inte vågar lämna en plats. Det krävs dock att det skett under inte allt för kortvarig tid. (4 kap 2 § brottsbalken) SammanfattningsvisJag anser att gärningen består i ett olaga hot men jag är osäker på om det når upp till ett olaga frihetsberövande. Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan genom att besöka polisstation eller ringa 11414. Ett tips är att du försöker spela in när personerna uttalar hoten till dig för att hjälpa dig i din utredning. Hoppas allt löser sig!Vänligen,

Mitt ex har flyttat ut, får hen gå in och hämta saker?

2018-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hon har flyttat för tre veckor sedan, vad säger lagen? Har denna person rätt att gå in och plocka?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Folkbokföring, hemfridsbrott och egenmäktigt förfarandeSå länge din före detta fortfarande är skriven på adressen (det vill säga folkbokförd) och är bosatt/uppehåller sig där, så har hon rätt att ha kvar nycklarna till bostaden, (7 § folkbokföringslag).När din före detta flyttat ut och inte längre ses som bosatt i bostaden så får hon dock inte gå in i ditt hem utan att be om lov först, även om hon har nyckel. Om hon skulle gå in i bostaden utan tillåtelse kan hon göra sig skyldig för hemfridsbrott, (4 kap 6 § brottsbalken). Det kräver dock att bostaden inte längre är er gemensamma utan att hon faktiskt flyttat ut. Man kan inte göra sig skyldig för hemfridsbrott om man befinner sig i sin egna bostad.Om din före detta vägrar lämna tillbaka nycklarna till din bostad så kan hon göra sig skyldig för egenmäktigt förfarande, (8 kap 8 § brottsbalken).Olovligt förfogandeViktigt dock att du inte vägrar din före detta tillgång till hennes saker, annars kan du själv göra dig skyldig för olovlig förfogande, (10 kap 4 § brottsbalken). Olovligt förfogande innebär exempelvis att du vägrar lämna ut saker som tillhör din före detta som du har hemma hos dig. BodelningOm ni varit gifta eller sambos så kan ni välja att göra en bodelning om ni inte själva kan komma överens om vad som tillhör vem. Det innebär att ni delar på bostad och bohag ni har. Det gäller olika regler beroende på om ni var gifta eller sambos. Vid bodelningen fördelas bohaget lika mellan er, (9 kap 1 § äktenskapsbalken, 8 § sambolagen).SammanfattningsvisDet allra bästa och smidigaste är att ni kan komma överens om hur bohaget ska fördelas och att ni bestämmer en tidpunkt då din före detta hämtar sina saker. Om din före detta går in utan till tillåtelse eller vägrar lämna tillbaka nycklarna så kan du kontakta polisen och göra en polisanmälan. Viktigt att du inte vägrar din före detta att hämta hennes saker då du riskerar att själv begå ett brott då. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förutsättningarna för att dömas för förtal + förolämpning


2018-03-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. jag blir utsatt för kränkning och förtal och massa lögner just nu. Person som skickar massa meddelande till mina vänner. säger jag är psykopat och lurar på personen med pengar osv. vilket inte alls stämmer. Ren lögn. Känner mig så kränkt osv. mår riktigt dåligt utav detta. vänner har skickat till mig vad denna personen skriver om mig till mina vänner så jag har bevis på Allt skitsnack. vad kan jag göra ? detta är inte okey alls. mår så dåligt utav detta. Detta sprids väldigt fort på FB. Får dåligt rykte nu. folk pratar skit nu osv. men det är jag som får all skit för denna person sprider elaka saker om mig till alla vänner på FB.
Isac Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fundering som att du undrar om dessa händelser kan vara brottsliga och i så fall vilka brott som skulle kunna vara aktuella i det här fallet. Förtal Förtalsbrottet finns i 5:1 brottsbalken (BrB). Där framgår det att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning döms för förtal. Ett första krav för att kunna dömas för förtal är att en enskild identifierbar person utpekas. Det krävs däremot inte att alla som tar del av uttalandet förstår vem som avses. Avseende själva förtalsuppgiften krävs det för straffbarhet att det rör sig om tydliga påståenden, både sanna och felaktiga uppgifter kan emellertid utgöra förtal. Vidare krävs det att uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Lagtexten ger två egna exempel på vad som är att anse som missaktning: att utpekas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. För straffbarhet räcker att det finns risk för att missaktning uppkommer och det räcker att uppgiften som lämnats typiskt sett är av nedsättande slag. Detta krav förutsätter dock även att uppgiften sprids i en vidare krets, annars kan man svårligen utsättas för andras missaktning. Förtal kan vara att skriva något på Facebook om en annan person som får denne att framstå som en sämre människa i omgivningens ögon. Det handlar alltså inte om hur den utsatte själv uppfattar det som skrivits, utan om hur omgivningen uppfattar det. Förolämpning Om händelserna du beskriver inte skulle bedömas som förtal skulle det möjligen kunna vara att anse som förolämpning (BrB 5:3). En sådan gärning kan till skillnad från förtal begås "mellan fyra ögon". För förolämpning döms den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende. Om någon skriver något elakt i ett meddelande till någon och bara mottagaren ser det, kan det inte vara förtal, eftersom det inte sprids till flera personer. För att det ska vara en förolämpning i lagens mening krävs det att avsändaren förstod att meddelandet skulle såra mottagaren, men valde att skicka det ändå. Det avgörande är alltså att avsändaren har uppsåt och att förolämpningen riktas direkt till personen som det handlar om. Utan att ha mer information om exakt vad som har hänt menar jag att det skulle kunna röra sig om förtal enligt BrB 5:1. Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.Med vänlig hälsning,

Förtal, olaga tvång och försök till utpressning

2018-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag köpte 2 katter av en uppfödare för ca 2 år sen. Det visade sig att katterna var sjuka och jag ville ha ersättning för mina utlägg under tiden katterna behandlades. Uppfödaren ville inte köpa tillbaka dom eller betala vad jag ansåg att jag skulle ha. Jag hänvisade till konsumentköplagen och tog ärendet vidare till ARN. Dom "dömde" till min fördel och ansåg att uppfödaren skulle ersätta mig med 6000 kr. Jag ville ha för sanering av bostaden också men det godkändes inte eftersom det inte var gjort av firma. Nu, 1 år senare, när jag själv har skaffat stamnamn och funderar på att bli uppfödare skriver hon till mig att hon vill ha tillbaka de 6000 som hon betalade efter tvisten som gick vidare till ARN. Hon skriver varningar till folk om att jag är oseriös och att dom ska akta sig för mig. Om hon inte får tillbaka pengarna kommer hon fortsätta med detta men om jag betalar henne 6000 kommer hon aldrig mer säga något om mig. Hon försöker skada min uppfödning och smutskasta mig för att jag inte ska kunna föda upp katter. Hon har även skickat mail till min man och ifrågasatt hur det står till med min hälsa... Jag har fått ta del av mailet hon skickar runt och mailen där hon skriver att hon ska ha tillbaka pengarna för att sluta prata illa om mig, allt finns sparat.
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.De handlingar du beskriver att personen utsätter dig för kan stämma överens med brottsbeskrivningen av dels förtal, dels olaga tvång, och dels utpressning. Dessa brott regleras i Brottsbalken (BrB).Den som pekar ut en annan person som brottslig, klandervärd i sitt sätt att leva, eller lämnar andra uppgifter som kan orsaka andras missaktning kan göra sig skyldig till brottet förtal enligt 5 kap. 1§ BrB. Personen som pekats ut måste tagit del av uppgifterna och syftet ska varit att andra ska missakta den utpekade personen, vilket stämmer överens med vad du beskriver att hon gjort.För att brottet olaga tvång (4 kap. 4§ BrB) ska vara aktuellt krävs det vanligtvis att man ska ha utfört den handling personen försökt tvinga en till, dock kan hot i vissa fall vara tillräckligt för att olaga tvång ska vara anfört. Har man inte gjort det personen velat tvinga en till kan det ses som ett försöksbrott, men normalgraden av olaga tvång är inte straffbart på försöksstadiet. För att försök till olaga tvång ska vara straffbart krävs det att det är försök till grovt olaga tvång (4 kap. 10§ BrB). För att brottet utpressning ska vara aktuellt krävs det att personen genom olaga tvång fått dig att betala pengarna (9 kap. 4§ BrB). Från dina uppgifter tolkar jag det som att du inte betalat de 6000 kr som personen begär från dig. Därmed har inte kraven för utpressning uppfyllts.Istället kan försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB bli aktuellt. Personen ska då ha krävt dig på pengar och samtidigt uttalat någon form av hot. Hotet ska avse en brottslig gärning och syftet med brottet ska vara att framkalla allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet till person eller egendom.Försökspunkten borde anses uppnådd i och med att personen uttalat hotet om att fortsätta förtala dig, med syfte att du ska ge henne pengar för att hon ska sluta. Om du hade betalat personen så hade det inneburit en vinning för henne och en skada för dig. Hamnar man i en situation där kraven för både olaga tvång och försök till utpressning är uppfyllda är huvudregeln att man dömer för ett av brotten, i normalfallet är det då försök till utpressning personen döms för. Det du kan göra är att kontakta Polisen och utifrån ovan göra en anmälan mot personen ifråga.Har du någon mer fråga kring detta är du välkommen att höra av dig igen! Vänliga hälsningar,

Anmälan vid förtal

2018-03-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En tjej vän till mig slog en kille och sedan slog han tillbaka för försvara sig själv, sedan blev det rättegång och då var jag tvungen och vittna men då jag ej minns något då det var ca 6 månader sedan det hände så sa jag på rättegången att jag ej mindes nått. Men min tjej vän blev så arg för jag ej vittna då hon behövde mig för att jag skulle vittna. Och då slutade vi ha kontakt. Och sedan sä började hon träffa några personer och bland dom var min bästa vän där och började prata med henne för att få Information om vad hon säger om mig. Men sen nu 1-3 månader senare efter detta , skrev jag till henne idag och frågade om hon är arg på mig fortfrande och då sa hon ja och att jag ej ska höra av mig. Min bästa vän skrev till henne med ett annat konto och frågade angångne allting, och hon kallade min pappa för en " stor knarkare" hon sa att jag hade tjuvat " dyra smycken och parfymer" vilket ablsout inte stämmer, hon smutskastar mig och säger att jag har tjuvat saker ifrån henne. Ingen av det stämmer, och jag undrar om man kan man polisanmäla det? Och vad kommer hända då?
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår utifrån din text så undrar du om det finns möjlighet för dig att polisanmäla den person som sprider osann information om dig. När någon lämnar uppgifter om en annan person och uppgiften samtidigt är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning kallas det för förtal, och är ett ärekränkningsbrott, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Det handlar då om att en person lämnar uppgifter som kan vara nedsättande för den personen som informationen handlar om.Bedömningen av vad som anses vara nedsättande görs ur den kränkte personens synvinkel, samt även av den personens omgivning. Det är också irrelevant om informationen som sprids är sann eller inte. Exempel på uppgifter som innebär förtal är om dessa pekar ut att en person är brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, t. ex. att man pekar ut en person på ett klandervärt sätt om denne skulle vara exempelvis alkoholist eller narkoman.För att det ska handla om förtal krävs också att uppgifterna lämnats till någon annan än den som informationen handlar om, alltså att någon utomstående fått ta del av uppgifterna om den kränkte.Alltså, brottet förtal ska röra sig om uppgifter av allvarlig art, och uppgifter om att någon är klandervärd i sitt levnadssätt kan anses vara tillräckligt allvarlig för att göra en polisanmälan, samt även för att väcka åtal.Lämnar en person uppgifter om dig som riskerar att andra människor tappar aktningen för dig så kan du anmäla personen för förtal.Vad du kan göra är att göra en polisanmälan, och på så sätt då väcka åtal. I och med att förtal är ett ärekränkningsbrott så får inte åtal väckas av någon annan än målsäganden, enligt 5 kap. 5 § BrB. Hoppas att detta var till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Åtalsunderlåtelse

2018-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad som menas med åtalsunderlåtelse?
Isac Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en förundersökning avslutas är det, enligt rättegångsbalken (RB) 23:20, åklagarens uppgift att avgöra om åtal ska väckas eller om bevisningen inte är tillräcklig för en fällande dom. Om bevisningen är tillräcklig är åklagaren skyldig att väcka åtal. Åtalsunderlåtelse, som regleras i RB 20:7 eller för ungdomar i 16 och 17 §§ LUL, är dock ett undantag från denna skyldighet. Enligt RB 20:7 kan åklagaren besluta om åtalsunderlåtelse om det kan antas att påföljden för gärningen i fråga högst skulle bli böter eller villkorlig dom och särskilda skäl föreligger. En ytterligare förutsättning för åtalsunderlåtelse enligt RB 20:7 är att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom att åklagaren underlåter att väcka åtal. För att åklagaren ska kunna besluta om åtalsunderlåtelse krävs det att brottet har utretts och det innebär i regel att den misstänkte har erkänt gärningen, men skuldfrågan kan också vara klar på annan grund. Åklagaren konstaterar alltså att den misstänkte har gjort sig skyldig till brottet ifråga, men väcker ändå inte något åtal.Precis som vid en dom efter rättegång ska emellertid beslut om åtalsunderlåtelse antecknas i belastningsregistret (jfr 3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Ett vanligt skäl för åtalsunderlåtelse är att personen nyligen har dömts för annan brottslighet och att det nya brottet inte skulle innebära att personens straff skärptes. Åtalsunderlåtelse är också vanligt för ungdomar under 18 år och det kan även motiveras av ekonomiska skäl.Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.Med vänlig hälsning,

Olaga hot/övergrepp i rättssak

2018-03-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Mitt ex ringde mig och sa ordagrant "Lyssna på mig nu din jävel. När ska jag ha slagit dig? (han har slagit mig förut) för nu kommer jag komma och slå dig, jag kommer mangla dig, jag kommer skada dig alltså. Jag svär jag kommer skada dig, vänta du bara". Är detta olaga hot och vad skulle ett eventuellt straff kunna bli? Han är dömd sen innan för misshandel, övergrepp i rättssak mm. Hälsningar från ledsen och rädd kvinna
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver skulle mycket väl kunna kvala in som ett olaga hot. Brottet olaga hot återfinns i 4 kap. 5 § brottsbalken och lagtexten lyder:Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.I det här fallet har ditt ex i telefon uttryckt att han "kommer komma och slå dig", att han ska "mangla dig" och att han ska "skada dig". Det ditt ex uttrycker är utan tvekan sådana hot om brottsliga gärningar som brottet olaga hot tar sikte på. För att brottet olaga hot ska aktualiseras krävs vidare att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annan säkerhet till person. Detta "ägnat att-krav" innebär att det hot som gärningsmannen uttalar generellt sätt ska framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person, det krävs alltså inte att offret rent faktiskt har känt sig hotat. Med tanke på den karaktär de hot som ditt ex yttrade torde det kunna hållas för visst att sådana hot är ägnade att framkalla allvarlig fruktan till egen säkerhet till person. Det är svårt att tänka sig att det skulle kunna föreligga några rättfärdigande omständigheter. Vad gäller uppsåt så torde inte det inte vålla några större problem att fastställa att uppsåt föreligger. Vidare är det svårt att tänka sig att det föreligger några ursäktande omständigheter. Ditt ex kan således ha gjort sig skyldig till ett olaga hot. Här vill jag också lyfta fram ett annat, eventuellt brott. Du nämner i frågan att ditt ex i samband med hotet yttrade "när ska jag ha slagit dig?". Detta uttalande gör att brottet övergrepp i rättssak måste utredas. Övergrepp i rättssak är ett särskilt allvarligt brott i den svenska rättsordningen. Lagtexten för övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § brottsbalken lyder enligt följande: Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år. [...].Den typ av övergrepp i rättssak som kan bli aktuell i ditt fall är om ditt ex har yttrat dessa hot antingen för att förhindra att du gör en anmälan eller för att hämnas för att du redan har gjort en anmälan. Detta innebär att om du t.ex. har anmält ditt ex till polisen och han ringer dig och yttrar dessa hotelser som hämnd för att du har anmält honom så räknas brottet inte längre som ett olaga hot utan som ett övergrepp i rättssak, som har en betydligt strängare straffskala. Vad gäller eventuellt straff så är detta svårt att sia om då jag inte har alla relevanta omständigheter till hands. Det som kan sägas är att det skulle röra sig om ett övergrepp i rättssak så är detta ett betydligt allvarligare brott än olaga hot och ett sådant brott som kan tala för att ett fängelsestraff ska dömas ut. Möjligheten att döma till fängelse är således större vid ett övergrepp i rättssak än vid ett olaga hot. Att personen har begått brott tidigare kan ligga honom i fatet på så sätt att sådana omständigheter kan resultera i strängare straff. Är de tidigare brotten också riktade mot dig så är detta också en sådan omständighet som kan tala för ett strängare straff och inte helt otänkbart även ett fängelsestraff. Har du inte redan anmält personen för detta så är mitt råd att du anmäler honom till polisen. Jag vill här också tipsa om Brottsofferjouren som har telefonnummer 0200-21 20 19. Till Brottsofferjouren kan du ringa (anonymt om du vill) och berätta om vad du har varit med om. Den som tar emot ditt samtal kan vara behjälplig med vissa råd, men personen kan även finnas där som stöd om du känner att du bara vill prata om det som har hänt. Det är svårt att ge ett fullständigt svar då jag inte har alla relevanta omständigheter. Jag hoppas dock att du känner dig hjälpt av det ovan presenterade svaret. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Med vänliga hälsningar

Kan ringa stöld ge fängelsestraff, och kan det i sin tur leda till förlust av vårdnad om mina barn?

2018-03-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej.För 3 veckor sedan blev jag tagen av en kontrollant för snatteri i en matbutik.Det handlade mestadels om smink och värdet av allt blev totalt 1027kr. Tanken var inte att ta det från början. Jag lade ner det i kundvagnen för att senare räkna på det och märkte att jag inte hade råd. Jag blev påkommen utanför kassorna och blev förd in i ett rum där jag fick lägga upp alla saker som jag tog på ett bord. Jag erkände direkt utan tvekan då jag ångrar det och mår dåligt för min handling.Idag fick jag hem ett brev från tingsrätten om att jag stäms. Och ska befinna mig på tingsrätten om några veckor för rätten.Min fundering är nu vad som kommer att hända med mig.Jag jobbar som timvikarie inom barnomsorgen och har ett ordnat liv. Dock är inte min ekonomi den bäste så de flesta månader får jag vända på varje krona. Får jag fängelse eller böter/villkorligt? Mår verkligen dåligt över detta då jag också är ensamstående med barn. Och är så rädd att förlora mina barn trots att socialen har varit inkopplad och lagt ner utredningen då de anser att jag tar väl hand om barnen och anses inte som en fara för dom.Vad kommer att hända mig och hur lång tid tar det att få en dom?
Adam Ask |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken möjligt påföljd som kan följa av att bli tilldöms ansvar för ringa stöld?Straffskalan för ringa stöld ligger på bötesnivå och upp till 6 månaders fängelse. Det är svårt att säga utifrån förutsättningarna exakt vilket straff som kommer att tilldömas dig i det fall du finnes skyldig. Fängelse ses dock som en sanktion som ska användas i sista hand. Man säger att det finns en presumtion mot att döma ut fängelse som kan brytas i det fall brottet är av sådan karaktär straffet som ska utdömas är längre än ett år (straffmätningsvärdet), eller i det fall det rör sig om ett så kallat artbrott. Ringa stöld är varken ett artbrott, eller så pass allvarligt med hänsyn till straffmätningsvärdet att fängelsepresumtionen kan anses bruten. Alltså borde det möjligheten till att utdöma ett fängelsestraff utifrån givna omständigheter vara liten. Troligtvis kommer du bli dömd till villkorlig dom, och/eller penningböter (se BrB 30 kap 4 §, och 8 kap 2 §).Hur lång tid tar det tills rättegången?Det första som sker vid utredningen av ett brott är att en förundersökning påbörjas. Denna inleds av åklagaren som beslutar i fall det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal eller inte. Jag utgår från att du har fått hem papper på att förundersökningen har inletts eller inte inletts. Detta är nämligen ett krav som gäller oavsett ifall förundersökningen läggs ned eller leder till åtal. Hur lång tid det tar tills rättegången hålls är tyvärr svårt att svara på. Ofta prioriteras mer allvarliga mål vilka handläggs mer skyndsamt. Regeln om inledande av förundersökning hittar du i 23 kap. 1 § rättegångsbalken.Kan man bli av med vårdnaden för sina barn om man begår brott?Att mot en förälders vilja omhänderta ett barn är ett tvångsmedel, som regleras i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Enligt 1 §, och 2 § kan barnet omhändertas i det fall det föreligger en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas i det fall barnet bor kvar hos sin vårdnadshavare. Vidare ska detta bero på fysisk eller psykisk misshandel av barnet, ett otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen, eller något annat förhållande i hemmet. Detta är ett högt ställt krav. Ett fall av ringa stöld är inte tillräckligt generellt sätt för att säga att det föreligger påtaglig risk för barnens hälsa eller utveckling. Alltså tror jag inte att du ska oroa dig utifrån det brott som du har begått över att bli av med vårdnaden om dina barn.För ytterligare rådgivning råder jag dig att ta kontakt med vår betaltjänst på info@lawline.se