Är det brottsligt att ljuga på FB i syfte att avslöja brottslingar?

2015-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Om jag har blivit bestulen på mina tillhörigheter får jag gå ut på FB med en film med ett meddelande till tjuvarna om att dom tappat en tillhörighet som är så stark att den kan avgöra vem en person är.Om inte du/tjuven ger till baka mina tillhörigheter inom denna tid så kommer din tillhörighet att ges till polisen för närmare granskning.Om ni ger tillbaka mina tillhörigheter I tid så kommer eran tillhörighet ej att ges till polisen och ni får fortsätta att gå som ni redan gör idag.Får jag göra detta eller är det ett brott? Jag har tyvärr ingen tillhörighet som dom tappat utan det är en riktig bluff som jag hittar på för att provocera fram att dom bli så rädda att dom ger tillbaka mina grejer.
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Det korta svaret på den är nej. Det är inte brottsligt att ljuga om att potentiella tjuvar glömt tillhörigheter hos dig (vilket de inte har) i syfte att få de att träda fram. Vad som däremot är brottsligt är att hänga ut någon som brottsling (förtal) enligt 5 kap 1§ Brottsbalken.Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Uppsåtsbedömning vid berusning!

2015-10-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |När berusning kan vara en förklaring.Min son är dömd för att gemensamt och i samförstånd ha utfört skadegörelse. Min sons kompis lånade min sons nyckelknippa som för övrigt innehåller en flasköppnare.Min sons kompis har erkänt att det var han som repade men skyller delvis på att han kände sig pressad från dom andra.I domen mot min son står att han borde förstått att hans nyckelknippa skulle användas till att repa bilar med.Min son har inte sett händelsen då han gick lite framför de andra ca:20 meter.I tingsrätten trodde man inte på min son utan trodde att han hittade på att han inget sett eller förstått.Vi överklagar nu domen och ska upp i Hovrätten.vår advokat vill ha en bra förklaring till varför han inte förstod uppsåtet med nyckeln.Han själv kan förklara det med berusning och ouppmärksamhet då han gick lite framför de andra.Advokaten säger att berusning inte är en förklaring som förmildrar brottslig handling. Detta förstår jag om nu min son själv skulle gjort handlingen men nu är ju berusning en förklaring till att han inte tänkt på vad nycklarna skulle användas till, det är ju en helt annan sak. Det är också tillsammans med att han gick lite före de andra en förklaring till att han inget sett.Min sons berusning är ju inte en bortförklaring av en brottslig handling. Det är ju en förklaring till att han inte förstått uppsåtet kompisen hade då han frågade efter nyckelknippan.Har jag fel i mitt resonemang eller vad gäller i lagen?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. I 1 kap 2§ Brottsbalken står följande: 2 § En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses sombrott endast då den begås uppsåtligen.Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller vargärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt frånsina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte ansessom brott.Det betyder att det skall ske en normal uppsåtsprövning även i de fall att personen ifråga varit berusad. I det här fallet kan berusningen således vara en faktor som gör att han förstått mindre vad som pågick - men den kan inte ensamt befria från ansvar - i de fall den varit självförvållad. I det fall du beskriver finner jag det troligt att åklagaren yrkar på ansvar för din son för medhjälp till skadegörelse. Enligt 12 kap 1§ BrB och 23 kap 4§ BrB p.g.a att han lånat ut nyckeln vilken användes för att repa en annan bil. För att din son ska kunna krävas till ansvar krävs att han haft uppsåt d.v.s insikt om att skadegörelsen skulle ske och varit likgiltig inför detta. Den argumentation du använder är således fullt rimlig - dock värderar rätten fritt bevisningen och det förefaller därmed som att de ansett att din son insett och varit likgiltig inför skadan den andra personen orsakat. Han har därför medverkat till denna gärning. Utgången kan såklart bli en annan om hovrätten skulle finna att bevisningen i denna del inte styrker det tingsrätten ansåg.Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Belastningsregister vid narkotikabrott

2015-10-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan Jag undrar over en sak jag domdes 2013-08-13 Till Narkotikastrafflagen (1968;64 )Och fick dagsboter betala dom sa var det klart..Hur lange kommer det i framtiden forstora for mig'.. jag behover ett visum till usa B1-B2 for att kunna ha mitt jobb kvarHur lange har man en anmarking i registet for det detta va min forsta dom forsta gangenTack Hoppas jag kan fa ett bra svar pa detta
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga. Bestämmelser om hur länge en belastning finns kvar i belastningsregistret finns i 16-18 §§ Lag om belastningsregister (1998:620), där det framgår att:Uppgifter tas bort 3 år efter beslutNär inget åtal har väcks och personen är under 18 årUppgifter tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännandePenningböterDagsböterTillträdesförbudMed andra ord är det påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning ligger kvar i belastningsregistret. I ditt fall har du blivit dömd och som påföljd fått betala dagsböter. Detta innebär att du kommer ha en "prick" i ditt belastningsregister i 5 år efter domen. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att kontakta oss på LawLine igen. Vänliga hälsningar,

Rättsliga konsekvenser av äppelkastning mot hus.

2015-10-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!Vi har blivit utsatta för hemfridsbrott under en veckas tid. Ungdomarna går förbi vårt hus och kastar äpplen på våra fönster och ytterdörr. Igår var trappan framför ytterdörren fullt med äpplen så att det var omöjligt att komma in i huset med barnvagn. Jag fick börja städa först för att komma in. Jag tog två av pojkarna på bar gärning och pratade med dem. De lovade att prata med sina klasskompisar för att detta ska ta slut. Det hände dagen efter igen. Nu har jag kontaktat skolan och pratat med en av pojkarnas föräldrar. Föräldrarna vill inte lämna andra föräldrars uppgifter för oss. Jag har inte kontaktat polisen än. Vår dotter känner sig orolig både hemma och i skolan för att killarna bor nära och går i samma skolan som hon. Jag är även rädd för att vem betalar då om våra fönster går sönder eller killarna kanske får för sig att börja kasta saker på våra bilar... Vad kan jag göra för att detta ska ta slut? MVH Mamman till en orolig 6-åring
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Inledningsvis förhåller jag mig tveksam till om ovanstående verkligen är att betrakta som ett hemfridsbrott. Hemfridsbrott följer av 4 kap 6 § brottsbalken och lyder enligt följande: Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.Vid grovt brott dömes till fängelse i högst 2 år. Det framgår inte av din fråga om ungdomarna går in på tomten och kastar äpplena eller om detta sker från gatan. Oavsett inträder den skadliga effekten inom tomtgränsen eftersom äppelkastning medför skador på huset. Att kasta saker på någons hem kan möjligtvis utgöra ett olovligt inträngande. Närmre till hands vore dock att bedöma agerandet som skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken. Brottet skadegörelse utgörs av följande: Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.Egendomsskada har tveklöst skett i det aktuella fallet eftersom ert hus blir skadedrabbat av äppelkastningen. Detta gäller i synnerhet eftersom du berättat att ni fått städa upp efter äppelkastningen. Äppelkastningen är även till men för er äganderätt till huset som kränks av äppelkastningen. Rekvisiten för att handlingen skall utgöra en skadegörelse är härmed uppfyllda. Hemfridsbrott tar i regel sikte på andra handlingar än de som nu har aktualiserats. En annan möjlighet är att brottet är att betrakta som ett ofredande enligt 4 kap 7 § brottsbalken. Denna paragraf stadgar följande: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.Att kasta äpplen på ett hus torde utgöra ett hänsynslöst beteende. Dock skall ett ofredande rikta sig mot någon, inte något, som det gör i det här fallet då ert hus blir drabbat. Eftersom huset är ert torde man dock kunna dra den slutsatsen att ofredantdet i varje fall riktar sig mot er på en indirekt nivå eftersom huset är ert. Oavsett vilken brottsrubricering som blir aktuell är möjligheten att straffa ungdomarna beroende av om de är över eller under 15 år enligt 1 kap 6 § brottsbalken. För de ovan nämnda brotten kan straffet bestå i böter eller fängelse i högst ett år, eller vid hemfridsbrottet, högst två år. Beträffande betalningsfrågan om något skulle gå sönder till följd av ungdomarnas agerande aktualiseras regleringen om skadestånd. I det här fallet rör det sig i första hand om sakskador enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen eftersom skadorna drabbar huset. Om ungdomarna är under 18 år skall de enligt 2 kap 4 § ersätta skadan i den mån det är skäligt. Här tas hänsyn till ungdomarnas ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Eftersom denna sakskada vållas genom brott är även föräldrarna ersättningsskyldiga enligt 3 kap 5 § p. 1 skadeståndslagen. Detta innebär dock inte att ungdomarna själva befrias från ersättningsskyldighet utan de kan tillsammans med sina föräldrar bli solidariskt ansvariga för skadan. Sammanfattningsvis förefaller det oklart vilken rubricering som aktualiseras i det här fallet, och om någon kan åtalas är beroende av åldern på ungdomarna.Det du bör göra är att polisanmäla händelsen. För eventuella sakskador på huset ansvarar såväl ungdomarna som föräldrarna tillsammans om skada skulle uppstå. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Medverkar FB till förtal?

2015-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om jag utsätts för förtal via Facebook, anmäler det till Facebook, och de vägrar att ta bort det förtal/inlägg som publicerats, skulle det då kunna anses som medhjälp, eller annan brottslighet?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Facebook skriver i sina användaravtal att medlemmarna själva ansvarar för vad de publicerar- detta hindrar dock inte Facebook från att själva fritt moderera sidan så att innehållet följer deras regler. Att du kan anmäla inlägg vilka du anser är förtal gör inte att Facebook är tvingade att ta bort materialet. Om du samtidigt åtalar någon för förtal och domen blir fällande kan dock domen användas för att tvinga Facebook att ta ner inlägget. Att de inte gjort det tidigare gör dock inte de till medverkande till brottet - sedan ansvaret ligger på den som publicerat innehållet. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Alkohollagens bestämmelser rörande minderåriga

2015-10-26 i Påföljder
FRÅGA |Hej, har googlat runt lite om lagar och regler som har med minderåriga och alkohol att göra. En fråga som jag har och inte hittat svar på är dock det jag nu tänkte fråga.Säg att jag som minderårig är på en stor släktträff/fest. Och att jag blir erbjuden en starköl.Vad jag förstår borde det tekniskt sätt olagligt? Då det är olagligt att förse/sälja sprit etc till någon under 20 år gammal.Frågan är dock om en polis var på plats, skulle de göra någonting? En starköl,omringad av sin släkt sätter knappast en person i fara. Så är det då ett slags "kryphål"? Har svårt att tro att en polis skulle ha orken att reda ut "brottet" med tanke på att ingen som helst kommer till skada osv.Har lite svårt att formulera mig men hoppas ni förstår min fråga!
Ellinor Book |Hej!Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att det är olagligt att sälja/förse alkoholhaltiga drycker till en person som är under 20 år - se 3kap 9§ 1st Alkohollagen. (För folköl gäller samma sak, åldersgränsen är dock 18 år i det fallet.) Det finns dock ett undantag, dvs det du benämner som "kryphål", i 3kap 9§ 3st Alkohollagen som säger att "det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt". Om vi kopplar lagtexten till ditt exempel, är det alltså ok att ge en person under 20 år (alt. 18 år) enstaka starköl om personen dricker ölen på platsen, det rör sig om en lugn fest samt att personen kan anses tillräckligt mogen. Om samtliga av dessa nämnda kriterier är uppfyllda kan en anmälan till Polisen alltså inte leda till en straffpåföljd.Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

Förargelseväckande beteende

2015-10-25 i Övriga brott
FRÅGA |är det olagligt att bajsa på någons tomt?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Den som offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att (det vill säga ha en möjlighet) väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter enligt 16:16 Brottsbalken. Att bajsa på någons tomt är helt klart ett beteende som väcker irritation hos allmänheten. I din fråga gäller dock inte beteendet en offentlig plats, utan någons tomt som därmed blir att betrakta som en enskild plats. Det spelar i det här sammanhanget inte någon roll eftersom allmänheten har en möjlighet att se beteendet och därmed faller det in under begreppet offentligen. Således blir paragrafen tillämplig även fast beteendet utförs på en annan persons tomt. Sammanfattningsvis är beteendet olagligt och den person som utför handlingen kan bli straffrättsligt dömd. Hoppas jag kunde bringa klarhet i din fråga! Vänliga Hälsningar,

Påföljd vid grovt häleri

2015-10-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag är 30 år och misstänkt för grov häleri. Värdet på godset uppskattades till ca 300 000:-SEK. Jag finns ej med i belastning register sen tidigare. Ärendet är under utredning och om dom skulle väcka åtal mot mig och mina vänner och vi/jag blir dömd. Vad kan jag förvänta mig för straff??
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Grovt häleri hittar du i Brottsbalken 9:6 4 st. Där kan du läsa att straffskalan ligger mellan 6 månader och 6 års fängelse. Varje fall bedöms individuellt och rätten tar hänsyn till flera olika faktorer, därför är det helt omöjligt att svara på vad du kan tänkas få för påföljd. Faktorer som rätten tar hänsyn till är bland annat ålder, tidigare brottslighet, hur allvarligt brottet är och så vidare. I kapitel 29-31 i Brottsbalken hittar du vad lagen säger om hur brottspåföljden ska utdömas och vilka faktorer som spelar in. Där kan du också se vilka omständigheter som räknas som förmildrande respektive försvårande omständigheter. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!Vänligen,