Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?

2016-01-13 i Påföljder
FRÅGA |Jag har dömts till skyddstillsyn för grovt rattfylleri 2012. Hur länge kommer det att synas i belastningsregistret när jag begär ut utdrag som många arbetsgivare vill se när man söker jobb?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man har dömts till en påföljd för ett brott förs uppgiften in i belastningsregistret. Förfarandet regleras genom lag om belastningsregister. Enligt 17§ p.4 i denna lag framgår det att uppgifter om skyddstillsyn skall gallras från registret 10 år efter domen alternativt 5 år efter domen om personen var under 18 år när brottet begicks.Idag är det allt vanligare att arbetsgivare begär utdrag från belastningsregistret inför nyanställningar. Det är dock endast för vissa specifika arbeten b.la. för arbete med barn och ungdomar som man är skyldig att uppvisa uppgifter från belastningsregistret. Annan arbetsgivare kan du alltså neka att se ditt belastningsregister om du inte vill visa uppgifterna.Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Tolkning av uppsåt vid rattfylleri

2016-01-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polisen med en promillehalt på 0,25. I förhöret som hölls på plats redogjorde jag för hur mycket jag druckit och när. Jag vidhöll vidare att jag var skeptiskt till resultatet och att jag inte kunnat tro att jag skulle kunnat ha testats positivt när jag beslutade mig för att köra.Nu har jag blivit dömd till dagsböter och åklagaren skriver att jag begått brottet med uppsåt. Och då är min fråga: vad menas egentligen med uppsåt i detta fall? Som lekman tänker jag: - Köra bil med vetskap/misstanke om att man kommer att testas positivt = uppsåt.- Köra bil UTAN samma vetskap = inget uppsåt.Är detta korrekt eller finns det andra meningar med ordet uppsåt än den självklara? Och vad har jag att vinna på om beskrivningen skulle ändras till "utan uppsåt"?Vänligen.
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Rattfylleri regleras i 4 § trafikbrottslagen. För att kunna dömas för rattfylleri krävs uppsåt att köra fordonet och uppsåt beträffande fordonets egenskap av motordrivet fordon. Det krävs även uppsåt beträffande omständigheten att man druckit en viss mängd alkohol. Det krävs dock inte uppsåt i fråga om graden av påverkan eller promillehalten.Lite förenklat kan man förklara det så här: Om du hade uppsåt att köra fordonet, visste att fordonet var ett motordrivet fordon samt visste att du hade druckit en viss mängd alkohol anses du ha haft uppsåt till brottet rattfylleri. Att du inte visste att promillehalten var så hög att du skulle testas positivt spelar ingen roll eftersom denna omständighet inte kräver uppsåt.Om beskrivningen skulle ändras till "utan uppsåt" skulle det innebära att man inte ansåg att du hade begått något brott, eftersom de omständigheter som jag räknade upp i första stycket kräver uppsåt.Vänliga hälsningar,

Påföjd vid stöld

2016-01-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag blev anmäld för stöld på en klänning värd 3200kr.Jag har haft förhör med polis och erkänt stölden. Polisen har varit hemma hos mig och tagit med stöldgodset till polisstationen. De ställde mig en fråga där jag fick välja att ta strafföreläggande, vilket jag gjorde.Idag fick jag hem ett brev där det stod att "jag är stämd till tingsrätten för att svara på åtalet i bifogade ansökan och de yrkande som framställs i sambandet med åtalet. Ni kallas till huvudförhandling" det står: lagrum: 8 kap 1 paragraf brottsbalken. enskilda anspråk: målsägande yrkar ersättning med 3000kr jämte ränta enligt paragraf 6 från den 5 maj 2015 tills dess betalning sker. Hur kommer detta gå tillväga? Och vad betyder egentligen allting? Kan jag hamna i fängelse???Poliserna jag hade förhör med sa att de trodde jag skulle få böter trodde dom, men nu blev jag riktigt orolig
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du fick hem var en stämning. Detta innebär att åklagaren valde att väcka åtal istället för att utfärda ett strafföreläggande. Strafföreläggande är en s.k. fakultativ regel, åklagaren kan välja denna lösning om alla förutsättningar är uppfyllda. Detta betyder dock inte att åklagaren måste utfärda strafföreläggandet. I regel kan det sägas att ett strafföreläggande förutsätter att gärningspersonen har erkänt brottet och att inga frågetecken finns. Detta eftersom ett strafföreläggande kräver att gärningspersonen godkänner påföljden i strafföreläggandet. Se vidare 48:1 & 4 Rättegångsbalken. Vad beträffar straffet så ingår förvisso fängelse i straffskalan för stöld, se 8:1 Brottsbalken, men förkommer ytterst sällan vad beträffar traditionella stölder. Den sannolika påföljden i fallet är dagsböter. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Återtagande av stulen cykel

2016-01-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om jag i teorin får min cykel stulen och sedan ser att den används av en annan person, får jag frånta cykeln från personen även om han/hon hävdar att det är deras. Ingen polis anmälan har gjorts. Vilka regler gäller kring detta?
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du har utsatts för en cykelstöld bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. För att anmäla cykelstölden kan du ringa till polisen på telefonnumret 114 14, men det går även anmäla via polisens hemsida, som du hittar här. Du kan dessutom alltid besöka närmaste polisstation för att upprätta en anmälan. Vilken som är din närmaste polisstation och öppettider till densamma hittar du här.Skulle du själv påträffa din stulna cykel får du inte frånta den från personen som använder den. Du har alltså inte rätt att ta tillbaka din stulna cykeln i de fall du skulle se den användas av en annan person. Om du gör detta riskerar du att göra dig skyldig till självtäkt och böter eller fängelse i högst sex månader. Detta framgår av brottsbalken 8:9, se här. Istället bör du kontakta polisen och informera de om var du har sett cykeln, och det är sedan deras uppgift att beslagta den. Mer information om cykelstöld kan du läsa på polisens hemsida, se här.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Gallring av uppgift i misstankeregistret

2016-01-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har för en tid sedan blivit anklagad av min förra sambo att jag skulle ha misshandlat våran gemensamma son. I ena fallet så blev det nedlagt innan rättegång, i det andra fallet som ledde till rättegång så blev jag friad i brist på bevis. Min fråga är. Är jag med i misstankeregistret?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Utifrån vad du berättar så uppfattar jag det som att det rör sig om anklagelse för två olika misshandelsgärningar och att du var skäligen misstänkt för brott i båda fallen. Utifrån din beskrivning av saken så framgår det inte på exakt vilket sätt det ena fallet lades ner ”innan rättegång”, men oavsett om polisens förundersökning avslutades utan att åtal väcktes eller om åtalet med anledning av misstanken mot dig lades ner så ska uppgifterna om dig i misstankeregistret ha gallrats ut genom radering. Detta framgår av Lag (1998:621) om misstankeregister 13 § första stycket, punkt 1-2.I det andra fallet så förutsätter jag att den friande domen har vunnit laga kraft, det vill säga att tiden för talan mot domen har löpt ut. Eftersom den friande domen har vunnit laga kraft, och domen har meddelats med anledning av misstanken mot dig, så ska uppgifterna om dig i misstankeregistret angående detta fall ha gallrats ut genom radering (Lag om misstankeregister 13 § första stycket, punkt 3).Med andra ord så ska det inte längre finnas några uppgifter om dig i misstankeregistret angående de två fallen. Med vänlig hälsning

Lagligt att spela in samtal?

2016-01-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om det är lagligt att spela in samtal som sker i någon annans bostad, utan att den som bor där vet något?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Huvudregeln gällande inspelning av samtal är att det är olagligt, såvida samtliga parter som spelas in är omedvetna om handlingen. Det framgår av 4 kap 9a § i Brottsbalken (BrB) och är ett brott som kallas för olovlig avlyssning. Om du själv deltar i det samtal som du spelar in kan brottet ej aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det finns inga krav på att man måste upplysa den andra samtalsparten om att samtalet spelas in. Du kan också spela in samtal i andras lägenheter utan att den som äger lägenheten eller bor där vet om handlingen, såvida du själv deltar i det inspelade samtalet. Sammanfattningsvis kan du spela in samtal varstans så länge du själv deltar i det samtal du spelar in. Om du däremot spelar in andras samtal som är omedvetna om inspelningen och där du själv inte deltar är det ett brott enligt 4 kap 9a § i BrB. Då kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Hoppas jag kunde bringa klarhet i din fråga och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Med Vänliga Hälsningar,

Tvegifte och osann försäkran

2016-01-05 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min make sedan mars 2014 har precis gift sig igen, dock utan att skilja sig från mig.Han är inte svensk medborgare utan från Georgien, men det borde väl iaf vara olagligt.Vad kan jag göra?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att din make har ingått det nya äktenskapet här i Sverige. Eftersom han redan är gift och har ingått nytt äktenskap så kan han dömas för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 7:1 första stycket. Eftersom äktenskaps ingående ska föregås av hindersprövning så har din make haft skyldighet att styrka att ert äktenskap har upplösts, med hänseende till att den som redan är gift inte får ingå äktenskap enligt Äktenskapsbalk 1987:230 2:4. Eftersom ert äktenskap inte har upplösts och han sannolikt har utelämnat denna detalj i sin skriftliga försäkran som han har fått lämna på heder och samvete så har han uppgivit osann uppgift och kan dömas för osann försäkran, utöver tvegifte, till böter eller fängelse i högst sex månader (Brottsbalk 15:10 första stycket). Även om din make inte är svensk medborgare så ska han dömas efter svensk lag och vid svensk domstol för brott som han har begått inom Sveriges gränser (Brottsbalk 2:1). Om din make ingick tvegiftet i utlandet så kan han dömas efter svensk lag och vid svensk domstol, med hänseende till att tvegifte har fängelsestraff som överstiger sex månader i sin svenska straffskala, om han i egenskap av utländsk medborgare uppehåller sig inom Sveriges gränser (Brottsbalk 2:2 första stycket, punkt 3). Om tvegiftet däremot var fritt från ansvar enligt lagen i landet där han ingick äktenskapet så kan han dock inte dömas efter svensk lag och vid svensk domstol (Brottsbalk 2:2 andra stycket). Det framgår inte av din redogörelse om din make ingick det nya äktenskapet i Georgien, eller om han överhuvudtaget gjorde det i utlandet, men månggifte är mig veterligen kriminaliserat i georgisk lag.Det du kan göra är en polisanmälan i saken. Dessvärre saknar svensk rätt regler om ogiltigförklaring av äktenskap på grund av tvegifte. Om du vill avsluta äktenskapet med din make för att distansera dig från honom och hans nya liv så kan detta göras genom äktenskapsskillnad. Med vänlig hälsning

Prick i registret när omyndig innehaft alkohol?

2016-01-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Blev tagen av polisen då jag (16år) höll i min kompis spritflaska. Själv var jag nykter, men fick följa med i polisbilen ändå. Riskerar jag nu att få en prick, och kommer jag då inte få någon bostad eller något jobb och kommer jag tappa så jag inte kan ta körkort vid 18 års ålder?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Belastningsregistret är ett register där man kan se vilka brott som en dömd person begått. Det är inte ett brott att som minderårig inneha alkohol, även fast det inte är tillåtet. Därför kommer det inte synas i något register. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.