Misshandel av sambo

2017-07-01 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter vars. Sambo har börjat misshandla henne o slår sönder i deras hem hon har slängt ut honom men får ej vara ifred då han nu bor i en husvagn på gården hon har vid upprepade tillfällen begärt handräckning av poli som tydligen inte kan göra något då han står skriven på adressen mannen ifråga slår sönder fönste för att komma in till henne och har nu druckit alkohol i en o en halv mån och är oxtokig vad kan hon göra huset står i hennes namn
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver låter mycket allvarligt och jag skulle rekommendera att din dotter anmäler honom för misshandel. Misshandel är ett brott som kan ge fängelse i upp till 2 år, och om det är grovt upp till 6 års fängelse, se 3 kap 5 och 6 §§ Brottsbalken (här). Genom att anmäla sambon för brott kan en förundersökning börja och åklagare kan besluta om häktning, vilket innebär att han tas in till polisen. I ert fall är det stor sanolikhet att dotterns sambo kommer att häktas då det finns risk för att han fortsätter sin brottsliga verksamhet (misshandeln) om han är på fri fot, se 24 kap 1 § Rättegångsbalken (här). Om åklagaren finner att sambon utgör ett hot mot din dotter kan åklagaren även besluta om kontaktförbud.Ring 114 14 och anmäl misshandeln till polisen så snart som möjligt.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Påföljd för rattfylleribrott?

2017-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Detta är hemskt att behöva ffråga men jag blev stoppad med 0,59 vid körning har aldrig hänt förr men bara haft mitt svenska körkort i 20 månader tidigare kört i usa. Vad har jag att vnta mig?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Vid rapport för rattfylleri igångsätts två olika processer - en straffrättslig, som genomförs i tingsrätten, och en administrativ som genomförs av Transportstyrelsen. Nedan beskrivs dessa två processer överskådligt.Den straffrättsliga processenBrottet rattfylleri återfinns i trafikbrottslagen (TBL) 4 §, se här. Där anges att den som framför en bil med minst 0,2 promille i blodet har gjort sig skyldig till sådant brott. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i upp till sex månader. Det vanligaste straffet för rattfylleri är dagsböter. Om du inte blivit dömd för rattfylleri tidigare och du ej orsakade någon olycka när du blev stoppad med alkohol i blodet, blir straffet troligen villkorlig dom eller skyddstillsyn förenat med samhällstjänst. Det är inte vanligt att det blir fråga om fängelse vid förstagångsbrott. Den administrativa processenVid rattfylleri återkallas körkortet i princip alltid. Den s.k. spärrtiden uppgår vid rattfylleri som ej är grov vanligtvis till 12 månader. När spärrtiden löper får inget nytt körkort utfärdas. Efter spärrtidens utgång måste den som dömts för rattfylleribrott ansöka om nytt körkortstillstånd för att få tillbaka sitt körkort. Jag vill påpeka att jag redogjort för vad som vanligtvis gäller. Straffrättsliga bedömningar är känsliga för detaljer i varje enskilt fall och det är möjligt att en myndighet efter en helhetsbedömning skulle göra en annan bedömning än den ovan. Förhoppningsvis fick du någon klarhet i din situation.Vänligen,

Skuldtäckningsprincipen

2017-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Vad innebär det när man säger att någon måste ha uppsåt att begå brott för att kunna straffas?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En gärning som enligt lagen är otillåten, är endast brottslig om gärningsmannen uppfyller det krav på uppsåt eller oaktsamhet som uppställs i lagen. Denna princip kallas för skuldtäckningsprincipen. Skuldtäckningsprincipen innebär att gärningsmannen i regel ska ha uppsåt till (dvs en uppfattning om) de omständigheter som gör dennes gärning otillåten. Domstolen ska alltså pröva vad gärningsmannen vid tidpunkten för gärningen har haft uppsåt till. För att ett brott ska ha begåtts behöver bedömningen för det första resultera i att gärningsmannen har företagit en otillåten gärning, och för det andra i att gärningsmannen har haft uppsåt till de omständigheter som gör gärningen otillåten.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Böter för att köra i bussfil

2017-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Ombyggnad på Arlanda och min son skulle lämna mig vid utrikes, 5.an. Såg inte skyltning om förbud för bilar att som vanligt köra fram till entre'n och hoppa av utan vi körde tydligen där bara bussar fför tillfället fick köra. Vi stannade och jag utan bagage hoppade ur. Till min förvåning kom en p-vakt springande och fotade nummerplåten och satte böteslapp på framrutan???!!!!Vi såg ut som fågelholkar i ansiktet. Men han stod på sig och vi fick böter 900 kr.Får p-vakter bötfälla för typ detta. Kört och stannat i tillfällig bussfil.VänligenJanne B.
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!3 kap 10 § Trafikförordningen säger att om ett körfält är anvisat för ett visst eller vissa slag av fordon får andra fordon föras i körfältet endast för att korsa det. Detta innebär alltså att man inte får köra i fältet och inte heller stanna till i fältet. Enligt 14 kap 3 § 1b) Trafikförordningen ska en förare som uppsåtligen eller pga oaktsamhet bryter mot denna regel dömas till böter. Detta innebär dessvärre alltså att parkeringsvakter har rätt att böta er för en sådan handling. Med vänliga hälsningar,

Villkor för att få avtjäna fängelsestraff med fotboja

2017-07-01 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om fotbojan. 1.När kan man få fotboja om man har dömt till två fängelse? 2. Hur kan få den? 3. Två år fängelse betyder det 16 månader eller 24 månader? *Hur kriminalvården beräknar domen? Tack!
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!1, Nej. Fotboja kan ersätta ett fängelsestraff när fängelsestraffet som utdömts är på max 6 månader, se 1 § lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.2, En person som dömts till max 6 månaders fängelse kommer få hem ett brev där frivården (inom kriminalvården) erbjuder den dömde att ansöka om fotboja istället för fängelsestraff. När ansökan är inskickad gör frivården en lämplighetsbedömning om det med hänsyn till det brott den dömde begått är lämpligt att straffet avtjänas genom fotboja. Fotboja anses lämpligt vid t.ex. trafikbrott. Vid brott mot familjemedlem är fotboja inte ett alternativ. För att beviljas fotboja krävs i vanliga fall att: a) den dömde har arbete, kan ordna arbete, är under utbildning eller har annan lämplig sysselsättning ochb) den dömde har en ordentlig bostad ochc) andra som bor i bostaden tycker att det är okej att den dömde avtjänar sitt straff i hemmet ochd) om den dömde haft fotboja tidigare, måste den dömde ha varit brottsfri i 3 års tid sedan senast avtjänat fotbojestraff. 3, Huvudregeln är att en person som avtjänar ett fängelsestraff som är längre än en månad blir villkorligt frigiven efter att ha avtjänat 2/3 av strafftiden. Det innebär att en person som dömts till 2 års fängelse kommer avtjäna 16 månader av sin strafftid på anstalt. Resterande 8 månader kommer personen få vistas i frihet, se 26 kap. 6 § brottsbalken. Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,

Skadad egendom efter trafikolycka

2017-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej fick min postlåda nerkörd i en singelolycka även mina grannars. Hur det gått för inblandade vet jag ej men ingen har hört av sig varken polis eller förare som körde över dem. Ska man polisanmäla för smitning ,vårdslöshet i trafiken med skadeanmälan att ersätta postlådans kostnad. Den går inte att använda ,ny kostar ca 800 kr. Hur gör jag?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vägtrafikant som har haft del i en trafikolycka är enligt 5 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) (här) skyldig att lämna uppgifter om namn, hemvist eller upplysningar om händelsen. Syftet med denna skyldighet är bland annat att personer som lidit skada av olyckan, lättare ska kunna kräva ersättning av den som vållat skadan. Man brukar säga att den som underlåter att fullgöra denna skyldighet gör sig skyldig till smitning. Även singelolyckor faller in under begreppet "trafikolycka". Jag tolkar din fråga som att inga upplysningar har lämnats av den person som haft del i trafikolyckan, vilket skulle innebära att vägtrafikanten har gjort sig skyldig till smitning. Därför råder jag dig att anmäla incidenten. Det kan dock vara värt att ha i åtanke att det kan vara svårt att uppdaga vem denna vägtrafikant är, om inte händelsen på något sätt har bevittnats av någon annan.Jag hoppas att detta svar var till hjälp! Lycka till!Vänligen,

Fiskeförbud gäller också hemlösa.

2017-06-30 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej min fråga lyder, får man fiska på ställen där det är fiskeförbud om man tex är hemlös och inte har några pengar och måste fiska för sin mat, Tex man håller på att svälta och ställer sig och fiskar i en älv där det är fiskeförbud kan man bli straffad för det om det är ens ända utväg till föda?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Reglerna om fiskeförbud har inga undantag som möjliggör att personer som har det sämre ställt ekonomiskt får rätt att fiska. Möjligtvis kan regeln om nöd (24:4 Brottsbalken) bli applicerbar, vilket ursäktar ett brott. Dock måste det vara riktigt illa ute med personen och några andra alternativ, likt härbärgen eller dylikt, kan inte finnas tillgängliga.

Disclaimers och ärekränkning

2017-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!På sociala medier ser man ofta "Disclaimer: These tweets are my own and my own opinions" hos folk som jobbar på företag. Har detta någon som helst juridisk effekt eller är det feel-good? Exempelvis mig själv. Jag jobbar som marketing manager (engelskt jobb, engelsk titel - men bosatt i Sverige) och de bad mig lägga till den s.k. disclaimern.Nu frågar jag er - har den disclaimern verkligen någon som helst effekt? Eller kommer det inte vara sunt förnuft att allt som skrivs via ens personliga sociala medier bör vara just det, personliga åsikter och inte företagets åsikter? För företagen har ju sina officiella sociala medie-konton.Mvh,Wictor
Björn Gunnarsson |Hej Wictor!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uppträder du i egenskap av dig själv på ditt twitter så finns det i sverige få anledningar att använda en sådan disclaimer, förutom de rent marknadsföringsmässiga, att ett företag inte vill förknippas med sina anställdas värderingar. Ditt företag riskerar egentligen inte något ansvar för förtal eller andra ärekränkningsbrott du skulle kunna göra dig skyldig för genom uttalande på sociala medier. Det skulle kräva att du då agerade i din kapacitet som anställd och framställde dig själv i egenskap av marketing manager och på uppdrag av ditt företag. Med vänlig hälsning