Påföljd för rattfylleri och mened.

2017-02-28 i Påföljder
FRÅGA |HejJag vittnade i tingsrätten idag i ett mål gällande grovt rattfylleri. Under tiden jag satt i båset förstod jag att mannen som stod åtalad nekar till brottet och menar att det var en passagerare som i själva verket körde bilen. Jag undrar vad påföljden kan bli för grovt rattfylleri och mened.Mvh
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Grov rattfyllaPåföljden för grov rattfylla är enligt 4a § trafikbrottslagen fängelse i upp till två år.MenedI 15:1 brottsbalken står det "Om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, dömes för mened till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader."Eftersom det krävs att en person är edsvuren för att kunna bli dömd för mened är det viktigt att ha koll på vem som är edsvuren och vem som inte är det. Den åtalade är part i rättegången och vittnar därmed inte och kan således inte heller dömas för mened även om den åtalade ljuger. Detta följer av 36:1 rättegångsbalken.

Kan man gå fri från ansvar om man kör på någon på trottoaren?

2017-02-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Efter en incident idag, där en civil polisman "tvingade" mig att köra upp på en trottoar p g a att en skåpbil var felparkerad och en lång kö hade bildats (jag hindrade trafiken enligt polismannen), undrar jag vem som blir dömd till ansvar, om det t ex springer ut ett barn från de butiker som ligger vid gatan och detta barn blir skadat eller dör när jag är upp på trottoaren? Man ska ju generellt sett följa polismans anvisning, men det ingår inte i normal körkortsutbildning att lära sig köra på trottoarer...Så här i efterhand så tänker jag mig att den bästa lösningen hade varit att hävda att "jag har inte den kompetens som krävs för denna manöver", stänga av motorn och lämna över nycklarna till polisen så att denne själv får flytta bilen genom att köra upp på trottoaren? Tänker mig att till syvende och sist så kan jag inte gå fri från ansvar vid en ev olycka vid trottoarkörning, även om jag uppmanas att följa polismans tecken?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det brott som normalt sett skulle bli aktuellt om man kör på trottoaren och en olycka sker är vårdslöshet i trafik, 1 § trafikbrottslagen. I ditt fall skulle inte det bli aktuellt eftersom, precis som du säger, du handlat på polismans uppmaning och därmed inte kan anses varit vårdslös.Om man omedvetet kör på någon så att personen dör eller skadas är det brotten vållande till annans död eller vållande till annans kroppsskada man kan dömas för, 3 kap 7-8 § brottsbalken. För att dömas för dessa brott krävs dock att man varit oaktsam. I en sådan oaktsamhetsbedömning tar man hänsyn till alla relevanta omständigheter. Att köra på trottoaren utan att uppmanas att göra så av polisen och utan att köra extremt försiktigt kan innebära att man är oaktsam. Om man däremot följer polisens anvisning och kör försiktigt ska det mycket till för att man ska betraktas som oaktsam. Hade ett barn sprungit ut i vägen och blivit påkört, trots att du kört väldigt försiktigt och efter polisens anvisning, är min bedömning att du inte skulle dömas för brott. Du kan med andra ord gå fri från ansvar i en sån situation du beskriver, om du kör försiktigt och efter polismannens inrådan. Det är dock ditt ansvar att köra så försiktigt som situationen kräver. Hoppas du fått svar på din fundering!Med vänliga hälsningar,

Kan skämtsamt sms utgöra sexuella trakasserier?

2017-02-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har jag begått sexuella trakasserier om jag skriver ett sms till min vän, då som ett skämt. Då vi har denna relation och är väldigt skojsam med varandra.Sms: hej! Du får se till att "tjejnamn" kliver av i tid så hon kommer i tid till jobbet.I detta skede hade jag hört rykten om att min kompis träffade denna tjej som då jobbar på samma jobb som jag och hon var denna dag sen till jobbet.Mitt ändamål med smset var att eftersom jag nu visste att hon var sen och att jag precis fick veta att min kompis och "tjejnamn" hade blivit bra vänner lite i hemlighet var att om han ska vara med henne så kunde det vara snällt av han att se till att hon kommer i tid. Med den komiska relation som jag har med min kompis så blev smset skrivet sådär och absolut inte menat något illa mot henne.Jag fick veta att dom var tillsammans samma dag på morgonen då han lämnade av henne med bil ca 20 min försent till jobbet.Så jag skrev mitt sms direkt han åkte eftersom han inte var in och hälsade.Har jag gjort något olagligt i detta?Hälsningar N
Moa Estberg |Hej! Inledningsvis kan nämnas att min bedömning är att inget olagligt skett. Det som närmast skulle komma ifråga enligt min bedömning är diskriminering genom sexuella trakasserier. Diskriminering genom sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan komma ifråga om du är arbetsgivare åt den kvinna som åsyftas. Detta gäller enligt diskrimineringslagen 2:1(DiskL) (här). Det låter snarare på din fråga som att du är kollega till kvinnan och inte arbetsgivare, och stämmer detta kommer diskrimineringslagen inte ifråga i det här fallet. Min bedömning är dessutom att sms:et inte är att beakta som sexuella trakasserier, eftersom det framgår så pass otydligt vad som menas. Sexuella trakasserier är enligt DiskL 1:4 (här) ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det bör dock hållas i åtanke att vad som anses vara trakasserier eller inte tar sin utgångspunkt i offrets uppfattning.Är du inte arbetsgivare utan endast kollega kan förolämpning enligt brottsbalken 5:3 (här) aktualiseras. Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom döms för förolämpning, men det krävs att meddelandet då är ämnat att såra personen. Enligt min uppfattning bör inte heller detta vara uppfyllt då uppsåt att såra saknas, dessutom är ditt sms tvetydigt och kan tolkas på sätt som inte innebär något kränkande, vilket kan leda till bevissvårigheter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra med min f.d. sambos möbler?

2017-02-28 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Min sambo (sedan 2007) och jag separerade i januari i år pg av att han misshandlade mig. Min mor har haft kontakt med honom ang att han ska hämta sina möbler som är hans (möbler som han hade innan vi flyttade ihop). Hon har sms:at och pratat med honom i flera veckor om att han ska hämta dessa, men han struntar i det. Hon har även talat om för honom att möblerna står nu ute under presenning och att det blir förstörda om han inte hämtar dessa, man han struntar i detta. Hon har lämnat telefonnummer till ett företag som hyr ut förråd samt vart han kan vända sig för att hyra en liten lastbil, men han struntar i detta. Hon har försökt med allt.Nu undrar jag hur jag ska gå till väga med detta?1. Om jag väljer att be att grovsoporna kommer och hämtar dessa eller annan firma t e x Myrorna, kommer han att kunna kräva ersättning/skadestånd för sina möbler?2. Vem får betala kostnaden om vi ber grovsoporna eller annan firma att hämta möblerna?3. Hur länge måste möblerna vara kvar hos mig innan jag åtgärdar detta?Tacksam för snabbt svar så att jag vet vad som gäller och hur jag ska göra?Tack på förhandMed vänlig hälsningAnette Mamrelund
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag har full förståelse för att du finner denna situation frustrerande och att du inte längre vill ha din f.d. sambos möbler kvar i din bostad. Dock är det viktigt att detta förfarande görs på rätt sätt eftersom det annars kan leda till oönskade konsekvenser för din räkning. Det är din sambos möbler och således hans egendom. Detta innebär att du genom att t.ex. genom att sälja dem eller kasta dem kan göra dig skyldig till brott. Att skänka möblerna till myrorna skulle innebära att din f.d. sambo fråntas rätten till sina möbler som du har i din besittning, detta är ett brott som kallas olovligt förfogande, 10 kap 4 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K10P4S1. Det kan även under vissa omständigheter bli fråga om ett egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § BrB https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1. Att ställa ut hans möbler under en presenning kan också vara förenat med en risk för din räkning då möblerna kan bli förstörda, det i sin tur kan leda till att du gör dig skyldig till ett skadegörelsebrott enligt 12 kap BrB https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1. Mitt råd till dig är därför att se till att hans möbler inte blir förstörda, även om detta skulle innebära att du måste bära tillbaka dem in i din bostad. Hur ska du gå tillväga för att bli av med hans möbler? Om hans möbler tar upp plats i din bostad och det hindrar dig från att utnyttja din lägenhet så som du vill kan han göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande, se länk ovan. Han har genom att lämna sina möbler hos dig rubbat din besittning till delar av din bostad. Ett sätt att få honom att agera är alltså att du tar kontakt med honom och förklarar att du anser att han begår ett brott om han inte kommer och hämtar sina möbler inom en snar framtid. Det förutsätter dock att hans möbler faktiskt tar upp utrymme hos dig (antingen i din bostad, på din tomt eller liknande). Om han fortfarande inte vill samarbeta så finns det en möjlighet att ta hjälp av myndigheter, det är då Kronofogden som du ska vända dig till. Det är genom en s.k. vanlig handräckning, https://lagen.nu/1990:746#P3S1, som Kronofogden kan se till att din f.d. sambos möbler flyttas från din bostad. Vanlig handräckning kan du ansöka om när du anser att en person ska överlämna en viss sak till dig eller, som i ditt fall, ta bort någon egendom. Förfarandet går till så att du gör en ansökan hos Kronofogden, det kostar 300 kronor men detta är en kostnad som du kan begära ersättning för i din ansökan. Myndigheten skickar då ett brev till din f.d. sambo med ditt krav att han ska avflytta sina möbler. Om han inte anpassar sig efter kravet och inte heller bestrider det så kommer Kronofogden att ta ett beslut att han ska flytta möblerna. Efter detta beslut kommer Kronofogden att kunna verkställa beslutet, dvs. komma hem till dig och ta bort hans möbler. Kostnaden för detta ska i första hand betalas av din f.d. sambo men om inte detta görs kan betalningsansvaret övergå till dig. För mer information om handräckning och hur du hittar ansökningsformuläret, läs här. Vad gäller misshandeln så vill jag bara uppmärksamma dig om att även detta är ett brott som du kan anmäla till polisen. Du kan få hjälp och stöd av ett målsägandebiträde om du väljer att anmäla brottet. Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till med allt, Med vänliga hälsningar

Straffbedömning för kokaininnehav

2017-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Vad är straffet för 20 gram kokain ungefär. Och hur stor är möjligheten att man blir släppt från arresten innan häktningsförhandling?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Efter att en person blivit gripen ska en åklagare besluta om personen vidare ska anhållas eller inte. Om personen anhålls ska åklagaren göra en häktningsframställning till tingsrätten senast klockan 12 den tredje dagen efter ett beslut om anhållande (se 24:12 rättegångsbalken). Det är svårt att säga hur stor möjligheten är att bli släppt innan en eventuell häktningsförhandling men vad åklagaren ser till vid bedömning av om en person ska begäras häktad är om personen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse och det finns risk att personen, om häktning inte sker, försvårar utredningen genom att avvika, undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen (se 24:1 rättegångsbalken). Straff för narkotikabrott Straff bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan placerat efter hur allvarligt domstolen finner att brottet är i det konkreta fallet. Vid narkotikabrott är art och mängd av narkotikan en omständighet av flera som domstolen beaktar vid straffbedömningen. Andra aspekter som beaktas är eventuell vidareförsäljning, eget missbruk, om försäljningen var begränsad till vänner och bekanta med mera. Främst vid mer allvarliga narkotikabrott ser domstolen till andra aspekter än mängd och art av narkotikan.På grund av att domstolen tar hänsyn till flera omständigheter är det svårt att säga ett konkret straff i ditt fall. Men med hänsyn till art och mängd personen ertappats med så finns risk att domstolen kommer dra slutsatsen att vederbörande inte kommer konsumera det själv utan överlåta till andra. Överlåtelse av narkotika anses som grövre brott än innehav. Om det till exempel kan bevisas att personen har överlåtit eller ska överlåta narkotika kan det klassas som grovt narkotikabrott men det är svårt att göra en bedömning endast utifrån mängden narkotika. I praxis har emellertid gränsen för grovt brott gått vid ca 100 gram kokain. I NJA 2008 s.653 ansågs innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk utgöra narkotikabrott av normalgraden. HD har uttalat att narkotikabrott är ett så kallat artbrott som utom i ringa fall ska leda till fängelse. För narkotikabrott av normalgraden är straffet högst 3 års fängelse (se narkotikastrafflagen 1§). För grovt narkotikabrott är straffskalan minst 2 år och högst 7 år (se narkotikastrafflagen 3§). Var på skalan straffet hamnar beror som sagt på flera omständigheter, dels personliga omständigheter så som ålder och om personen begått brott tidigare men även omständigheter knutna till det konkreta brottet.Skyddstillsyn och samhällstjänst kan komma i fråga om domstolen anser att det finns omständigheter som gör att fängelsestraff inte bör utdömas.Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,

Orsaker till att allmänhetens rättsuppfattning skiljer sig från rättsväsendets

2017-02-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag undrar över en sak som ofta diskuteras, nämligen"Varför är det så stor skillnad mellan det rätten dömer och allmänhetens rättsuppfattning?"Ofta i "tyngre" mål, som misshandel och mord.
Moa Estberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är intressant samt väldigt omfattande och svårbesvarad. Frågan skiljer sig åt från fall till fall. Lite allmänna förklaringar skulle kunna vara att mediernas sätt att rapportera ofta leder till att hänsyn inte tas till betydande distinktioner i beskrivningen av de aktuella händelserna och omständigheterna. Det kan t.ex. föreligga svårigheter vad gäller bevisning, t.ex. att den inte räcker till för att brottet ska anses styrkt (vilket är ett relativt högt beviskrav), som innebär att rätten inte kan döma en tilltalad. Denna problematik är nog särskilt utbredd i det du kallar tyngre mål, i och med att en fällande dom kräver övertygande bevisning och finns det då tveksamheter, om än i sammanhanget små sådana, så innebär det att rätten inte kan döma den tilltalade för just det brottet. Det kan även föreligga förmildrande omständigheter som inte framgår av medierna alla gånger. I vissa fall är det dessutom så att gärningar kan "falla mellan stolarna" och inte passar in under någon brottsrubricering. Det kan t.ex. gälla sådana brott som möjliggjorts av t.ex. internet och sociala medier, där lagstiftningen inte riktigt hunnit med. Hoppas du fick lite svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Brott innan eventuell handgemäng?

2017-02-28 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Har en kollega som gått och irriterat sig på mig för att jag enligt honom inte gör mitt arbete.Häromdagen så blev han så arg att han slet tag och drog iväg mig för att såsom jag uppfattar det "nu är måttet rågat".Blev indragen på ett separat rum.Två kollegor kom i mellan så det slutade utan att det blev något handgemäng.Han erkände senare att det "bara" brann till.Vad hans avsikt var vet jag inte men det kändes hotfullt.Är detta brottsligt och vad bör man göra?
Moa Estberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den brottsrubricering som jag bedömer kan komma i fråga i ditt fall är försök till misshandel. Misshandel regleras i brottsbalken (BrB) 3:5 (här) medan försök till bl.a. det brottet regleras i BrB 23:1 (här).Du kan välja att polisanmäla händelsen om du uppfattar att händelsen motsvarar det som står i bestämmelserna jag refererade till. De två kollegorna som kom emellan kan eventuellt utgöra vittnen. Du kan också anmäla händelsen till din arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga. Om något i svaret är oklart är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan. Med vänliga hälsningar,

Publicera telefonsamtal på nätet

2017-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är okej att busringa till folk, spela in det och sedan lägga upp det på Youtube? Jag vet redan att det är okej att spela in telefonsamtal där man själv deltar men känner mig osäker på om min son och hans kompisar gör rätt när de lägger upp dessa samtal på Youtube utan att den som de busringt till vet om det?Bra att veta kan också vara att det har varit snälla busringningar till pizzerior och dylikt.
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Publiceringar av telefonsamtal på internet är i sig inte olagliga. Inte heller är en busringning i sig olaglig. Däremot bör reglerna om exempelvis ofredande och förtal iakttas för att undvika att brott begås.Vänligen,