Skattekonsekvenser vid överlåtelse av halva huset

2018-04-11 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Om jag har gett min före detta sambo min 1/2 del av huset som gåva med ett vederlag på 200 000 kr! räknas det som blandat fång principen då!? så jag inte behöver skatta för det eller?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När en fastighetsöverlåtelse har inslag av både köp och gåva tilllämpas huvudsaklighetsprincipen, detta skiljer sig från blandad överlåtelse av lösa saker som till exempel en bostadsrätt, då tilllämpas delningsprincipen. Huvvudsaklighetsprincipen innebär att hela överlåtelsen anses vara köp eller gåva beroende på vilken del överlåtelsen har mest karaktär av. Fastigheten anses som gåva om den överlåts för mindre än fastighetens taxeringsvärde, och om den överlåts till mer än taxeringsvärdet anses det som köp. Om marknadsvärdet understiger taxeringsvärdet anses det ändå vara köp om överlåtelsen sker till marknadsvärdet. Eftersom det rör sig om halva fastigheten är det halva taxeringsvärdet som blir avgörande för om det är gåva eller köp. För att överlåtelsen ska bli en gåva krävs också gåvosyfte, men mellan närstående så presumeras gåvosyfte. Gåvor är skattefria (Inkomstskattelag 8 kap 2 §). Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Vad är anskaffningsvärdet på en fastighet som ärvts?

2018-02-02 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hur räknar man ut anskaffningsvärdet vid försäljning av jordbruksfastigheten vi ärt av våran far, han har i sin tur ärvt den av sin far?Jag och min syster sålde den i somras våran far har haft fastigheten i sina ägor i ca: 6år. Är det så att man måste gå tillbaka till den tidpunkt när min farfar köpte fastigheten för att få reda på ett "påhittat" försäljningspris och sedan skatta från den summan?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller beskattning vid försäljning av en fastighet, mer specifikt hur man räknar ut anskaffningsvärdet, detta regleras i 44-45 kapitlen inkomstskattelagen (IL).Jag antar att ni har gjort vinst vid försäljningen av fastigheten som kommer att beskattas. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen (det ni säljer fastigheten för) minskad med försäljningsomkostnaden (t.ex. mäklarkostnad) och omkostnadsbeloppet (44 kap 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är det du undrar om, det är nämligen anskaffningsvärde adderat med eventuella förbättringsutgifter och förbättrande reparationer och underhåll (44 kap 14 § IL).Anskaffningsvärdet kommer att beräknas som det er farfar köpte fastigheten för, detta följer av den s.k. kontinuitetsprincipen och innebär att ni träder in i arvlåtarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL).Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Stämpelskatt vid gåva av villa

2017-12-16 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Finns det ingen stämpelskatt som ska betalas vid gåva av villa?
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stämpelskatt är en lagfartskostnad, d.v.s. den avgift man betalar vid förvärv av fast egendom och regleras i Stämpelskattelagen (här).Stämpelskatt ska endast betalas om förvärvet av fastigheten sker genom främst köp eller byte. Gåva av fastighet ger alltså inte upphov till skyldighet att betala stämpelskatt. Vid gåva av fastighet gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen, vilken innebär att om ett visst vederlag lämnas mot gåvan kommer hela transaktionen att räknas som en gåva, under förutsättning att vederlaget är lägre än taxeringsvärdet. Vederlaget måste vara mindre än 85 procent av taxeringsvärdet för att du ska slippa stämpelskatten, 5 § Stämpelskattelagen. Om förvärvet är att räknas som en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen så behöver du alltså inte betala för lagfarten 4 § Stämpelskattelagen.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Hur ska min mamma och sambo göra för att minimera skatten när hon ska köpa in sig i hans fastighet?

2017-11-03 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Min mamma vill köpa in sig i sin sambos hus. Han har lån på 600 000 kr och fastigheten är värderad av mäklare till 1 200 000 kr. De är båda pensionärer med låg inkomst. Här handlar det om att de i största möjliga utsträckning vill undvika vinstskatt. Min mamma har kapital och kommer inte behöva låna för att betala halva värdet på huset. Hur går man bäst tillväga för att betala så lite skatt som möjligt nu och i framtiden? Om det spelar någon roll köpte sambon ut sin exfru för fem år sedan.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga någonting i mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Lyckligtvis är denna situation inte särskilt komplicerad. Din mamma kommer betala sambon 600 000 kr, vilket således blir hennes s.k. "anskaffningskostnad" för 50 % av fastigheten. Om hon, själv eller tillsammans med sambon, i framtiden säljer fastigheten kommer det, under förutsättning att försäljningen sker med vinst, uppstå en skattskyldighet. Skattesatsen uppgår till 22 % av vinsten (65 kap. 7 § i kombination med 45 kap. 33 § inkomstskattelagen).Under förutsättning att fastigheten haft en positiv värdeutveckling sedan din mammas sambo köpte den måste han betala skatt på de 600 000 kr han får i ersättning. Hur stor skatten blir kan bara beräknas med vetskap om vad han dels betalade från början, dels betalade till sin exfru. Skattesatsen är som sagt 22 %.Sammanfattningsvis finns det som jag ser det ingen särskild möjlighet att minimera skatten, under förutsättning att din mamma betalar marknadspris för fastigheten. Sambon kan naturligtvis helt undvika skatt genom att sälja fastighetsandelen för samma pris som han själv köpt den, vilket i praktiken blir en gåva till din mor. Gåvor beskattas numera inte och skulle således, i dagsläget, inte få några konsekvenser för din mor.Med vänlig hälsning,

Uppskjuten vinstskatt på fastigheter.

2018-02-28 i Fastighetsskatt
FRÅGA |När vår villa såldes stod jag som lagfarenägare vi köpte en bostadsrätt för Samna summa som vi erhöll från villan. Vi har uppskjuten vinstskatt. Jag står för 90% av bostadsrätten. Om jag skriver ett govobrev till frun på 40% så vi har ett 50/50 ägande. måste vi då betala en del av den uppskjutna reavinsten frpn villan Lars
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att förklara hur uppskjuten skatt fungerar. Ett kort svar finns längst ned.Uppskjuten skatt.Idén med att man ska kunna få uppskjuten skatt vid försäljning av bostad är för att ta bort låsningseffekten på bostadsmarknaden. När man säljer en bostad privat ska denna beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1§ &42 kap. 2§ inkomstskattelagen) med en skattesats om 30% av 22/33-delar (45 kap. 33§ inkomstskattelagen). Denna beskattning blir väldigt stor eftersom det rör sig om stora summor när man säljer och köper bostäder. Därför finns det chans att få uppskjuten skatt så att man har råd att byta bostad. Med uppskjuten skatt får man en schablonintäkt som ska beskattas och som belöper årligen och baseras på 1.67% av uppskovsbeloppet (47 kap. 11b§ inkomstskattelagen).För att få uppskuren skatt krävs det därför att man säljer sin ordinarie bostad/ursprungsbostad och att man köper och flyttar in i en ny bostad/ersättningsbostad (47 kap. 2§ inkomstskattelagen). Avdraget sker därmed på skattesubjektet som ägde ursprungsbostaden vid försäljningen och skulle ha beskattats i inkomstslaget kapital för vinsten från bostadsförsäljningen. Om ägandeförhållandet sedan regleras annorlunda på ersättningsbostaden påverkar därmed inte beskattningen för ursprungsbostaden.Om man inte anskaffar en ersättningsbostad senast i maj året efter försäljningen ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Detta gäller även om ersättningen för ursprungsbostaden överstiger ersättningen för ersättningsbostaden. Om vinsten är högre än det man betalade för ersättningsbostaden gäller vissa specialregler. Om ersättningen för ersättningsbostaden och vinsten för ursprungsbostaden är densamma behövs inget uppskovsbelopp återföras till beskattning (47 kap. 9§ inkomstskattelagen).Ditt fall:Om du stod som ägare på din första bostad (ursprungsbostaden) och fick ta del av vinsten från bostadsförsäljningen måste du betala skatten för schablonintäkten som kommer med uppskovsbeloppet. Eftersom ersättningarna var lika stora så kommer ingen del av uppskovsbeloppet återföras till beskattning (47 kap. 19§ inkomstskattelagen). Att du sedan ger din fru en gåva om 40%-enheter av fastigheten bör inte vara skattepliktigt eftersom gåvoskatten är borttagen ur svensk rätt (8 kap. 2§ inkomstskattelagen). Så sammanfattat sker hela transaktionen i 3 steg.1. Du säljer ordinarie bostad för att köpa ny bostad och beviljas uppskov på beskattningen av vinsten från bostadsförsäljningen så att du kan köpa en ny bostad "billigare".2. Du köper en ny bostad för samma pris som vinsten för ordinarie bostad och kommer därför inte behöva beskattas på uppskovsbeloppet enligt 47 kap. 9§ 2 stycket 1 punkten inkomstskattelagen. Uppskovsbeloppet kommer alltså inte att återföras till din kapitalbeskattning eftersom intet vinst föreligger.3. Du ger en gåva till din fru. Gåvor är icke-skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Eftersom du anskaffat ersättningsbostaden enligt punkt 2 har du därmed uppfyllt kraven enligt uppskovsreglerna i 47 kap. inkomstskattelagen. Vad du sedan gör med bostaden är upp till dig. Svar:Om alla transaktioner är klara med bostäderna och alla köpeskillingar är erlagda men du inte har någon nettovinst från din bostadsförsäljning kommer du inte beskattas på något (47 kap. 9§ 2 stycket 1 punkten inkomstskattelagen). Att du efteråt skänker din fru 40%-enheter av bostaden bör inte ändra något skattemässigt. För att eliminera minsta tvivel kan du alltid kontakta skatteverket och be om bekräftelse om detta. Hoppas att du fått ett svar på din fråga. Om du behöver vidare juridisk rådgivning eller har en annan fråga är du varmt välkommen att kontakta Lawlined betaltjänster för snabb och bra service.Mvh/Henrik Berg.

Uppskov vid beskattning av fastighet då man flyttar utomlands?

2018-02-01 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min bostadsrätt i Sverige och har köpt en fastighet i Italien. Vilka skattemässiga konsekvenser kommer att medfölja min flytt och fastighetsköp i Italien. Jag vet att skattetrycket är lägre i Italien och önskar så långt det är möjligt att slippa vara skattskyldig i Sverige.Visst är det så att jag inte får skjuta fram beskattningen eftersom jag inte flyttar inom Sverige?Tack på förhand!
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Fastighetsskatter är en sådan typisk skatt som ska beskattas i det land där fastigheten befinner sig. Den eventuella vinst fått vid din bostadsrättsförsäljning måste alltså beskattas i Sverige. Du kan dock ansöka om uppskov på beskattningen. För att du ska kunna göra det krävs att du förvärvat en annan stadigvarande bostad inom Sverige eller EES-området. Italien är som bekant medlemmar i EES och du kan därför ansöka om uppskov även fast du flyttar utanför Sverige. Du bör dock vara medveten om att det finns en takbelopp om 1 450 000 SEK. Dessutom utgår ränta på uppskovsbeloppet om 0,5 % av uppskovsbeloppet. Denna ränta är inte avdragsgill.Här finns många användbara tips om hur beskattningen vid försäljning av fastighet går till.Väl mött!

Vad händer skattemässigt om vi säljer utarrenderad tomt?

2017-11-04 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejVi har en sedan 50-talet utarrenderad tomt på vår mark. Nu har nuvarande arrendatorn aviserat att man gärna skulle vilja köpa ut tomten. Vad händer då skattemässigt för vår del? Tomten har alltid funnits upptagen i fastighetstaxeringen med avgift som följd.Tacksam för svar
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni säljer arrendetomten till den nuvarande arrendatorn ska arrendatorn söka lagfart hos Lantmäteriet för att registrera att denne är ny ägare av fastigheten. När arrendatorn står som ägare i fastighetstaxeringsregistret tar denne över skyldigheten att betala fastighetsavgiften. För er del innebär det skattemässigt att ni inte längre är ansvariga för betala fastighetsavgiften för tomten som arrendatorn köper.Det är den som är ägare till fastigheten vid början av året som är skyldig att betala fastighetsavgift eller -skatt (fastighetsskattelagen 2 §). Även om ni säljer tomten under året är ni alltså skyldiga att betala avgiften för hela året. Vill ni och arrendatorn dela upp betalningen för året kan ni avtala om detta i samband med köpet. Hoppas ni fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning

Ska sommarstuga som är på ofri grund lagföras?

2017-10-28 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Ska sommarstuga som är på ofri grund lagföras? Jag säljer min stuga nu som jag inte har betalat någon lagfart för vid köpet för 4 år sen. Var det fel att inte ha gjort det då? Min köpare vill veta vad lagfartskostnaden kommer att bli. Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagfart kan inte sökas för byggnad på ofri grundEn sommarstuga på ofri grund är med andra ord en byggnad på annans mark och därför lös egendom. Sådan lös egendom går det inte att få lagfart till på samma sätt som när en blivit ägare till en fastighet (fast egendom).Ägaren av byggnaden ska registreras för beskattningVem som är ägare av en byggnad på ofri grund kan ändå anmälas till Skatteverket och registreras i fastighetstaxeringsregistret. Det har att göra med att byggnaden om den har ett taxeringsvärde ska skattas som en fastighet och den som står som registrerad ägare är betalningsskyldig till Skatteverket. Anmälan till Skatteverket behöver alltså endast göras om byggnaden har ett taxeringsvärde och ska beskattas.Gentemot Skatteverket är det den som är ägare av fastigheten den 1 januari som ska betala för hela året. Säljare och köpare av byggnaden kan däremot själva avtala om de vill fördela kostnaderna mellan sig. Kontakta Skatteverket!Sommarstugan ska alltså inte lagföras. Jag rekommenderar dig dock att vända dig till Skatteverket för att ta reda på om sommarstugan har något taxeringsvärde, om du inte redan har koll på det. Har byggnaden ett taxeringsvärde innebär det att den du själv köpte stugan från har beskattats under de senaste fyra åren. I så fall kan också din köpare registrera ett ägarbyte för byggnaden genom att skicka in en kopia av köpehandlingarna från både ditt och din köpares köp.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning