Behöver man skatta för gåvor?

2020-05-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Min mor, som bor i Nederländerna, vill ge mig en gåva, hellre än arv, på cirka 800.000:- kronor.Är detta något som jag måste skatta för i Sverige? Och om jag låter beloppet stå på ett sparkonto, måste jag få skatta för pengarna jag fått?
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Regler som rör beskattning i Sverige finner du i Inkomstskattelagen (IL). Huvudregeln är att alla gåvor numera är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § första stycket IL). För att transaktionen ska räknas som en gåva så måste vissa kriterier vara uppfyllda. Det krävs därmed att det rör sig om en förmögenhetsöverföring, att det finns gåvoavsikt samt att gåvan bygger på frivillighet. Enligt min bedömning är det en förmögenhetsöverföring, eftersom summan har ett ekonomiskt värde som överförs från din mor till dig. I och med att din mamma vill ge dig en gåva så förmodar jag att hon har en gåvoavsikt, och är medveten om att hon ger bort något. Eftersom ni är familjemedlemmar så antar man generellt att det finns en gåvoavsikt. Jag antar även att denna transaktion bygger på frivillighet från din mors sida. Du ska inte behöva beskattas för denna transaktion från din mor eftersom det uppfyller förutsättningarna för att vara en gåva, och gåvor är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). För att vara på den säkra sidan kan ni upprätta ett gåvobrev, som kan dokumentera gåvoavsikten från din mor och kan användas som bevis. Hoppas du fått svar på din fråga, Vänliga hälsningar,

Beskattas gåvor?

2020-04-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej , jag hade haft guld som fick som present när jag har gifte mig .sen.för några år sen jag har sålt allt när pris på guld gick upp.sen jag har skikat 400000kr till en vän som betyder mycket för mig som en gåva och jag har överförd pengarna genom mitt bank till undrar ska jag beskatta detta ???? tack MVH
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du har gett en vän en gåva på 400 000 kr och undrar om detta ska beskattas. Beskattningsrelaterade frågor regleras av inkomstskattelagen (IL). I lagen föreskrivs att att gåvor är skattefria (se 8 kap. 2 § IL). Följaktligen innebär detta att du inte ska betala någon skatt alls. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?

2020-04-20 i Gåvoskatt
FRÅGA |Har fått ett hus som taxvärdet är 600000tusen som gåva efter min avlidna son 2018 hur mycket skatt ska jag betala på det .
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka beskattningskonsekvenser som följer av gåvan efter din avlidna son. Jag tolkar din fråga som att husets taxeringsvärde är 600 000 kr, och att du fick huset i gåva utan att behöva ge någon ersättning. Regler som behandlar detta finns i inkomstskattelagen (IL).Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas över från gåvogivaren till gåvotagaren), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att givaren är medveten om att han ger bort någonting), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt. Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva skattefri.Vad blir beskattningskonsekvenserna om du skulle sälja huset till ett pris som överstiger taxeringsvärdet?Själva gåvoöverlåtelsen av huset aktualiserar inga beskattningskonsekvenser. Beskattning kommer istället ske när du avyttrar huset. Med avyttring avses försäljning eller byte av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Om en kapitalvinst uppstår vid försäljningen kommer vinsten kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst avses en vinst vid avyttring av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minus försäljningskostnader och omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL).Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter plus utgifter man haft för förbättring (44 kap. 14 § IL). Eftersom du fått huset i gåva av din son får du använda dig av hans omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen (44 kap. 21 § första stycket IL). Du inträder i hans skattemässiga situation enligt en allmän skatterättslig princip, kontinuitetsprincipen, som innebär att gåvotagaren inträder gåvogivarens skattemässiga situation.Kapitalvinsten beskattas med 30 % progressiv statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).SammanfattningUtifrån de uppgifter du lämnat i frågan kan jag dessvärre inte beräkna exakt hur stora beskattningskonsekvenserna hade blivit om du sålt huset, eftersom jag inte vet vilket omkostnadsbelopp din son hade för fastigheten, vilka förbättringsutgifter han haft, eller vad ersättningen vid försäljning hade blivit. Gåvoöverlåtelsen är som nämnt skattefri om gåvokriterierna är uppfylldaHoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Skatt på gåva

2020-04-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min mamma och två systrar ger pengar som gåva till mig.De bor utomlands. Som jag förstått det är skattefri?Vad de behöver skicka för papper?Räcker det om de skriver på varsin papper som brev och stämplar på notarius? Finns det begränsad summa?Det blir överföring från deras bank till mitt konto är det ok så?Tack på förhand.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom frågan rör eventuell skatt på gåvor, är det inkomstskattelagen (IL) som aktualiseras. Gåvor är uttryckligen undantagna inkomstbeskattning, i enlighet med IL 8:2. Detta innebär, som du skriver, att du inte behöver betala någon skatt på dessa. Vid bedömningen av huruvida det föreligger en gåva och inte t.ex. ersättning för utfört arbete (som beskattas), är det avgörande att det föreligger dels (1) en frivillig förmögenhetsöverföring, dels (2) en gåvoavsikt hos givaren (dvs hos din mamma och systrar).För att vara säker på att dessa förutsättningar för gåva är uppfyllda och kan styrkas, kan ni t.ex. upprätta ett gåvobrev eller på annat sätt dokumentera att det är just gåvor som det rör sig om. Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom annars med ytterligare funderingar.Med vänlig hälsning,

Hur stor får en skattefri gåva vara? Kan en gåva till familjemedlem ses som inkomst?

2020-05-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Finns det ett övre belopp som räknas som gåva när det kommer till swish? Om jag tex: stöttar en familjemedlem med varierande summa var månad. Kan det ses som inkomst? Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör eventuell inkomstskatt kikar vi närmare på inkomstskattelagen (IL).En gåva är som regel skattefriOm du lämnar en gåva till en familjemedlem är gåvan som regel skattefri, oavsett vilket belopp gåvan är på (8 kap. 2 § första stycket IL).Det som vanligtvis urskiljer en gåva från en inkomst är att gåvan baseras på en från din sida frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt och att du inte kräver någonting i utbyte mot att du ger familjemedlemmen gåvan.Kan utgöra en skattepliktig inkomst i vissa fallOm familjemedlemmen ifråga hjälper dig med något eller annars gör något som gynnar dig, särskilt om det är samma typ av uppgift som återkommer eller uppgifter som inte vanligtvis hör till en normal familjesituation, så kan det lätt anses vara så att tjänsterna sker i utbyte mot det belopp du swishar över varje månad, i vilket fall det kan komma att beskattas.Det kan även bli tal om att "gåvan" delvis beskattas, om beloppet skulle anses vara orimligt stort i förhållande till den utförda tjänsten, men det är givetvis ingenting jag kan ge ett generellt svar på, utan den bedömningen får ske från fall till fall.Däremot har domstol uttalat att alla tjänster inom en familj inte är skattepliktiga, men det beror som sagt på vilka tjänster det är tal om och i vilken utsträckning gåvomottagaren utför tjänsten. Ett eventuellt problem jag noterar i ditt exempel är att du avser swisha över varierande belopp varje månad, vilket kan framstå som att du varierar den ersättning din familjemedlem får utifrån vilka tjänster som utförts under månaden, även om det givetvis inte behöver vara så eller för den delen uppfattas så.Sammanfattning och ett kort svar på dina frågorNej, det finns inget övre belopp för att gåvan inte längre ska anses vara skattefri. Alla gåvor är som regel skattefria.Ja, att du månatligen swishar ett varierande belopp till din familjemedlem kan ses som förvärvsinkomst beroende på omständigheterna, men en gåva inom familjen, som i det här fallet, ska i normalfallet presumeras vara skattefri, oavsett belopp.Jag kan däremot inte ge dig ett mer precist svar utan mer information kring omständigheterna.Mina rådDet skadar aldrig att skriva ett gåvobrev i vilket du tydliggör att det swishade beloppet utgör en gåva, även om det rent formellt sätt inte krävs. Om det rör sig om en bröstarvinge till dig kan det däremot vara nödvändigt för att det inte ska ses som ett förskott på arv, åtminstone om det rör sig om gåvor på större belopp.Se till att du verkligen inte kräver eller låter familjemedlemmen utföra tjänster som gynnar dig, åtminstone inte mer än vad som får anses vanligt i en normal familjesituation.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar,

Behöver vi betala någon skatt på gåvosummorna från vår far?

2020-04-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och min syster delar pä nettolikviden efter en bostadsaffär. Vår far har sålt en bostad, och efter skatt och återbetalning av lån erhåller systern och jag 550 00 kr vardera, enligt ett gåvobrev som pappa undertecknat. Detta är inte förskott på arv. Ska vi betala någon skatt på gåvosummorna eller behåller vi hela gåvosummorna?Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att er far redan har betalat den skatt som är relaterad till hans bostadsförsäljning. Regler om hur olika former av inkomster ska beskattas finns i inkomstskattelagen (IL), som jag kommer att hänvisa till.Ni behöver inte betala någon skatt för gåvanSvaret på din fråga är nej – du och din syster behöver inte betala någon skatt på gåvosummorna.Det beror på att gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § första stycket IL).Det finns ett undantag från skattefriheten om en gåva snarare är att se som ersättning för ett utfört arbete, en så kallad remuneratorisk gåva. När det kommer till gåvor mellan familjemedlemmar så förutsätts det dock att gåvan är av det skattefria slaget. Med andra ord så är undantaget inte aktuellt i er situation.Eventuell avkastning kommer att beskattasTänk på att ni fortfarande kommer att behöva betala skatt på eventuell avkastning som ni får av gåvopengarna framöver, till exempel ränta (42 kap. 1 § första stycket IL). Gåvan i sig är dock skattefri.SammanfattningDu och din syster behöver inte betala någon skatt på gåvosummorna, eftersom gåvor är skattefria i Sverige. Ni kommer dock att behöva betala skatt för eventuell avkastning som pengarna ger upphov till i framtiden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Är det skatt på gåvor?

2020-04-20 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Hur funkar det om min sambo vill skriva halva huset på min som en gåva är det gåvoskatt på det?
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom frågan eventuellt rör skatt på gåvor är det inkomstskattelagen (IL) som blir tillämpligt. Gåvor är uttryckligen undantagna inkomstbeskattning vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt vid gåvor, 8 kapitel 2 § IL. Vid bedömning av. Huruvida det föreligger en gåva och inte exempelvis ersättning för utfört arbete (som beskattas), är det avgörande att det föreligger:1. En frivillig förmögenhetsöverföring,2. En gåvoavsikt hos gåvogivaren För att vara säker på att dessa. Förutsättningar för gåva är uppfylld och kan bevisas, kan ni exempelvis upprätta ett gåvobrev eller på annat sätt dokumentera att det är just gåvor som det rör sig om.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Skattefria vinster och gåvor?

2020-04-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej.Vi satt på jobbet och diskuterade gigantiska storvinster.Då kom frågan upp.Om man vinner tex 500 miljoner.Kan man då skattefritt ge bort 50 miljoner var till sina 2 barn?Gåvoskatt skall ju vara borttaget?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Spelvinster som man vinner i lotterier, kombinationsspel eller vadhållning är skattefria enligt 8 kap 3 § Inkomstskattelagen (IL) om: -Spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt Spellagen och spelet kräver licens enligt samma lag,-Spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen , eller att-Spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och spelet kräver inte licens i Sverige.Tävlingsvinster är skattefria enligt 8 kap. 4 § IL om de:-Inte hänför sig till anställning eller uppdrag,-Inte består av kontanter eller likande, och-Avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor.Och i det fall då ger bort en viss summa av din skattefria vinst, till dina barn exempelvis, är även detta skattefritt om det rör sig om en gåva. För precis som du nämner är förvärv genom arv, testamente, bodelning eller gåva skattefria enligt 8 kap. 2 § IL.Sammanfattningsvis kan du därmed ge bort en del av din skattefria vinst i gåva till dina barn, utan att dina barn behöver beskatta för denna gåva.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning