Servering av alkohol utan tillstånd

2009-03-16 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag och och min bror ska ordna en fest. Vi har bjudit in många vänner, och även våra vänner har bjudit in sina vänner, vi räknar med att bli ca 120 personer, namngivna i förväg på en lista. Vi har hyrt en lokal och tar inträde, 50 kr för att finansiera lokalen. Vi planerar att sälja starköl och vin för 20 kr glaset/burken. Alltså inte speciellt mycket dyrare än systemet, men lite mer än självkostnadspris Vi kommer även att tillhandahålla mat till självkostnadspris. Fråga 1. Är det lagligt att sälja starköl/vin i detta samanhanget? Fråga 2: Får vi servera personer mellan 18 och 20 år? (Under 18 är såklart uteslutet.) Fråga 3: Är det lagligt att ta inträde som finansering av lokalen?
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 6 kap. 1 § Alkohollagen är huvudregeln att det krävs serveringstillstånd vid servering av alkohol, se https://lagen.nu/1994:1738 Serveringstillstånd krävs dock inte för enstaka helt privata arrangemang där serveringen av alkohol bedrivs till självkostnadspris, priset får alltså inte ligga högre än inköpspriset. Vidare ska serveringen ske till i förväg bestämda deltagare och arrangemanget får inte anordnas i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker. Arrangemanget får inte heller innebära annan kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna. I ert fall betyder det att ni inte får sälja alkohol utan tillstånd, då ni tänkt ta ett högre pris för alkoholen än vad inköpspriset är, samt att ni planerat att ta betalt vid inträde till lokalen. Åldersgränsen för servering är 18 år enligt 3 kap 8 § Alkohollagen. Vid en privat fest föreligger inget hinder för att ta ut en avgift för finansiering av lokal, under förutsättning att ni inte går med vinst. Med vänliga hälsningar

publicering av frågor på lawline

2009-04-07 i ARKIV
FRÅGA |hej, publicera ej min fråga, ursäkta. vill inte att målsägande på något sätt skall misstänka att det är samma mål.
Charlene Holmström |Hej, Jag kan inte se vilka fråga det är som du ställt innan, då du inte angett vilken fråga det var. Men jag kan försäkra dig om följande. De frågor vi besvarar och publiceras kommer att vara anonyma såtillvida att vi raderar det namn ni signerat er fråga med. Dessutom kommer vi ta bort eventuella personuppgifter eller annan information som kan avslöja frågeställarens identitet. Jag hoppas att detta är okej. Hör gärna av dig igen med utförliga uppgifter om vilken fråga ärende rörde. Mvh

Ofullständig frågeställning

2008-11-23 i ARKIV
FRÅGA |TIPS: Gör så att alla länkar/svar öppnas i ny flik eller ett nytt fönster. När man surfat klart och stänger alla fönster hamnar man tillbaka hos Lawline. Den erfarne sufrane klarar själv att öppna länkar i ny flik eller nytt fönster, men för den oerfarne är detta en stor hjälp.
Ola Davidsson |Hej, din fråga går dessvärre inte att bevara eftersom frågeställningen är ofullständig. Mvh

Svensk motsvarighet till Magistrates Courts?

2008-11-17 i ARKIV
FRÅGA |undrar vad motsvarigheten till Magistrate's court på brittisk engelsk eller the civil court of peace på amerikansk engelska är på svenska?
sofie jeppsson |Hej! Magistrate´s Courts är de domstolar som i England behandlar 95 % av alla brottmål som första instans. Dessa domstolar har även hand om vissa speciella typer av tvistemål av familjerättslig beskaffenhet. I de större städerna består dessa domstolar av juristutbildade yrkesdomare men i övrigt rör det sig om obetalda fredsdomare utan juridisk utbildning. Proceduren i dessa två typer av domstolar är relativt enkel och informell. Bl.a. förekommer det inte någon jury. Dessa domstolars avgöranden saknar prejudikatverkan. Den engelska domstolsorganisationen har en väldigt speciell uppbyggnad och man kan inte direkt säga att det finns någon svensk motsvarighet. Men den närmaste motsvarigheten är våra tingsrätter som också dömer in första instans, dömer både i brottmål och tvistemål och deras avgöranden saknar också prejudikatverkan. Med vänlig hälsning

Vad är en skönsmässig bedömning?

2009-01-15 i ARKIV
FRÅGA |Hej kan någon förklara termen skönsmässig bedömning. tack
sofie jeppsson |Hej! Med termen skönsmässig bedömning menar man att bedömningen bygger på en uppskattning/fri bedömning. Det finns inga tydliga ramar för hur en bedömning i dessa fall ska göras utan det finns utrymme för en egen, uppskattande bedömning av situationen. Med vänlig hälsning

Lawline besvarar inte tentafrågor

2009-02-02 i ARKIV
FRÅGA |Slå upp 1 § i konsumentköplagen så finner Du följande text: Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Antag nu att en näringsidkare vill sälja en produkt till en konsument och undrar om produkten skall betraktas som lös sak. Eftersom det inte står i lagtexten vad som menas med lös sak måste Du söka svaret någon annanstans. Var då? Nämn åtminstone tre tänkbara typer av källor där svaret kan tänkas stå. Förklara också vilken typ av källa som har störst dignitet.
Amanda Wassén |Hej, Det här känns som en tentafråga eller liknande, som det nog är tänkt att Du skall besvara själv. Hälsningar

Beröm

2008-11-19 i ARKIV
FRÅGA |Jag har ingen fråga utan ville bara säga tack för att ni finns, det är en mycket bra hemsida som ger svar på sådant som man annars inte skulle våga fråga. Tack Lawline!!
Jimmy Schiöld |Ingen orsak!

Magistrates´ courts

2008-11-05 i ARKIV
FRÅGA |undrar vad motsvarigheten till Magistrate's court på brittisk engelsk eller the civil court of peace på amerikansk engelska är på svenska?
Therese Jansson |Hej! Magistrates` courts (Magistratdomstolar) är brottmålsdomstolar i England som dömer i första instans. De tar dock även hand om vissa speciella typer av tvistemål av familjerättslig beskaffenhet. England har således i stora drag ett domstolssystem vad gäller tvistemål (där dömer County courts i första instans) och ett vad gäller brottmål. I Sverige har vi ej denna uppdelning utan ser vi på de allmänna domstolarna så dömer de svenska tingsrätterna i första instans både i tviste- och brottmål. Tingsrätten är således den motsvarande svenska instansen. Vänligen