Pantsättning av aktier och teckningsoptioner

2009-12-16 i ARKIV
FRÅGA |Jag har pantsatt några aktier samt teckningsoptioner. Kan jag nu sälja dessa värdepapper trots att de finns hos panthavaren (banken)?
Natalie Lindgren |Hej, Generellt sett kan man säga att möjligheten att sälja aktierna beror helt på banken. Du måste åtminstone meddela banken dina planer och det kommer att kräva bankens samtycke att sälja aktierna och optionerna. Jag vet inte vilken policy banken har för sin långivning och ställandet av säkerhet, det är möjligt att du kan behöva lösa in hela lånet vid en försäljning av aktierna men det kanske finns lösningar där det finns en möjlighet att realisera en del av en depå utan att hela panten förverkas. Detta vågar jag inte gissa kring. Du kan börja med att gå igenom ditt avtal med banken för att få mer vägledning. Lycka till! Med vänlig hälsning

Rekommendera advokat

2009-10-30 i ARKIV
FRÅGA |Hej, vet någon om en bra advokat som kan hjälpa mig i ett ärende om förtal/förolämpning och skadestånd? tacksam för hjälp om detta.
Sven Lindblom |Hej, Lawline hjälper privatpersoner och företag med juridisk rådgivning. Att rekommendera någon specifik advokat kan vi dessvärre inte göra såhär på rak arm. MVH

Ta betalt för att bjuda på alkohol på fest

2009-09-06 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan Vi är en förening som anordnar en såkallad nollning, två veckor där vi tar hand om nya studenter och hittar på olika aktiviteter. Vi tänkte ta betalt en summa på ca 150kr första träffen och för dessa pengar tänkte vi köpa snacks, mat och öl/cider/vin samt även alkoholfria alternativ, som vi delar ut till de nya studenterna under dessa aktiviteter. Vi undrar ifall detta är lagligt eller om det är något vi måste tänka på för att inte bryta mot lagen?
John Engholm |Så länge alla är över 18 och ni har ett slutet sällskap är det inga problem att bjuda på alkohol. Att däremot ta betalt för alkohol är inte tillåtet eftersom man då behöver utskänkningstillstånd. Sedan kan det ju vara så att ni faktiskt inte tar betalt för alkoholen utan för ert eget arbete, snacks etc och att ni helt enkelt bjuder på alkoholen... Sedan ska ni även tänka på de skattemässiga aspekterna. Om ni gör någon vinst på det här ska den ju faktiskt beskattas. Om ni är en studentkår är ni förmodligen registrerad som en ideell föreningen och är då skattepliktig såsom sådan. Detta borde det finnas en kassör eller liknande som känner till. Hör av er om ni har ytterligare frågor Mvh

Lawline hjälper inte till med skoluppgifter

2009-08-04 i ARKIV
FRÅGA |Hej, förstår inte hur jag ska räkna ut nedan? MVH/ \"Att det kan ha sina risker med att vara jakträttsinnehavare och ha inbitna jägare som närmaste vänner blev Gustav E. varse under sitt femtioförsta levnadsår. Under en initialt synnerligen lovande älgjakt blev Gustav E. själv träffad och avled omedelbart av skottskadorna. Gustav E. var under sin livstid gift med Jeanette E. De båda hade de gemensamma barnen Karolina, Linda, Måns och Nils, och Gustav hade en son i ett tidigare äktenskap, Otto. Ingen av de nämnda stod dock Gustav så nära som släktingen Nimrod, hans mosters son. Nimrod var nämligen mycket jaktintresserad och inte, såsom barnen och Jeanette, vegetarian. När Gustav avled hade han 478 000 kr. i giftorättsgods och skulder uppgående till 60 000 kr. Jeanette hade giftorättsgods motsvarande 423 000 kr. Att Nimrod intog en särställning i Gustavs liv visade sig inte minst genom att Gustav hade upprättat ett testamente i laga ordning, enligt vilket \"Nimrod, min käraste släkting, skall få allt.\" Förrätta bodelning och arvskifte efter Gustav under förutsättning att alla parter yrkar sin fulla rätt enligt lag.\"
Kristina Ljungström |Hej, Lawlines policy är att inte hjälpa till med skoluppgifter. Med vänliga hälsningar

Barn och närståendes undantag från vittnesplikt

2009-11-13 i ARKIV
FRÅGA |kan en minderårig (16år) vittna vid en bodelningsrättengång utan målsmans samtycke
Daniel Jessen-Winbo |Hej! För att vittna i en rättegång krävs inte målsmans samtycke vilket följer av att det anses som en allmän skyldighet för oss medborgare att vittne om domstolen begär det. Med andra ord kan alla vittna så länge de inte är parter i en rättegång vilket följer av 36 kap 1§ Rättegångsbalken (RB), se https://lagen.nu/1942:740#A3. Däremot är inte alla skyldiga att vittna. Vittnesplikt gäller bland annat inte för barn under 15 år och närstående personer till parterna i rättegången. Det framgår inte av förutsättningarna ifall 16 åringen är barn (i rätt nedstigande led) till de varom bodelningsrättegången gäller. Skulle minderåringen vara barn till någon av eller båda av parterna i rättegången behöver minderåringen inte vittna enligt 36 kap 3§ RB. Skulle nu minderåringen inte vara barn till någon av parterna är han/hon troligtvis skyldig att vittna om han/hon kallas. Skulle personen i fråga varit under 15 år skulle han/hon inte behöva vittna enligt 36 kap 4§ RB men då personen fyllt 16 år kan denna bestämmelse inte tillämpas. Värt att nämna är att om nu minderåringen hörs i rätten ska han/hon höras under ed enligt 36 kap 11§. 36 kap 13§ 3st om undantag för från att höras under ed för de som uppräknas i 36 kap 3§ gäller nämligen endast i brottmål. Med vänlig hälsning

Bodelning

2009-10-28 i ARKIV
FRÅGA |Ett sambopar äger en bostadsrättslägenhet gemensamt. Förhållandet upphör och man kommer överens om att den ena parten skall bo kvar. Den andra överför sin del av lägenheten och som kompensation friskrivs dennes betalningsansvar på befintliga lån. Lägenheten köptes för 1.750 kkr med lån på 1.500 kkr. Den som skall bo kvar betalade 250 kkr av egna medel vid köpet. Frågan är - måste bodelningshandling skickas till tingsrätten och finns bodelningshandling att ladda ner?
Andreas Vinqvist |Hej, Över bodelningen ska det upprättas en skriftlig handling som skrivs under av er båda. Lagtexten stadgar inga minimikrav på innehållet i detta dokument. I praktiken är det vanligt att parterna i den skriftliga bodelningshandlingen, mer eller mindre precist, dokumenterar hur tillgångar har delats. Efter NJA 1994 s 265 följer dock att det utöver underteckningarna inte krävs mer än att dokumentet intygar att bodelning skett. Bodelningshandlingen fungerar sedan som bevis för att bodelning skett och den behöver inte registreras eller skickas in någonstans. Exempel på bodelningshandling finns att ladda ner på internet, men ni kan lika gärna göra en egen. Skriv bara ner så precis ni kan hur samboegendomen delats och skriv under dokumentet. Vänligen,

Krav på svenskt medborgarskap för att vara suppleant?

2009-08-23 i ARKIV
FRÅGA |Måste man vara svensk medborgare som suppleant?
Emma Nordin |Hej, Aktiebolagslagen har inget krav på att en suppleant måste vara svenska medborgare. Lycka till!

Servering av alkohol

2009-07-23 i ARKIV
FRÅGA |Hej, Vi är en ideell förening som har planerat en sluten tillställning för våra medlemmar samt stödmedlemmar. Vi undrar nu vad som gäller angående servering av alkohol. Kan det vara så att vi inte kommer att behöva serveringstillstånd (alkohollagen kap.6)? Vi kommer att ta inträde för att täcka utgifter för lokal o.s.v, samt ha försäljning av alkohol och mat. Vi kommer även att låta utvalda medlemmar ansvara för ordning, försäljning, garderob m.m. Har vi rätt att ersätta dem? All vinst utöver dessa ersättningar skulle isf tillfalla föreningen för framtida verksamhet. Tacksamma för alla råd och svar.
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 6 kap. 1 § Alkohollagen är huvudregeln att det krävs serveringstillstånd vid servering av alkohol, se https://lagen.nu/1994:1738 Serveringstillstånd krävs dock inte för enstaka helt privata arrangemang där serveringen av alkohol bedrivs till självkostnadspris, priset får alltså inte ligga högre än inköpspriset. Vidare ska serveringen ske till i förväg bestämda deltagare och arrangemanget får inte anordnas i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker. Arrangemanget får inte heller innebära annan kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna. Då ni tänkt ta inträde och andra avgifter betyder det att ni inte får sälja alkohol utan tillstånd. Med vänliga hälsningar