Uppsägning på felaktig grund

2018-11-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |hej hej ! jag har blivit uppsagd på ett felaktig grund hos Gävle kommun ! så jag undrar hur går jag till väga , vad ska jag gör hur ska jag göra ,,,,, behöver hjälp .
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du upplever att du blivit uppsagd på felaktig grund så ska du i första hand kontakta ditt fackförbund och din arbetsgivare och berätta att du blivit uppsagd på felaktig grund. Om du inte har ett fackförbund eller att din arbetsgivare inte tar tillbaka dig till tjänst efter ert samtal så är ditt enda alternativ att väcka talan hos arbetsdomstolen för att komma till stånd med problemet. Om det är så att rätten finner din uppsägning ogrundad så blir din arbetsgivare skadeståndsskyldige gentemot dig för ekonomiska förluster och kränkning genom att rätten förklara uppsägningen ogiltig enligt 34 och 38 §§ lag om anställningsskydd.Hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen med mer frågor till oss.Med vänliga hälsningar!

Inte betald sjuklön

2018-07-29 i Sjuk
FRÅGA |Hej var provanställd 6 månader Blev sjuk och medelade varje dag 4 dagar i radsen ringde dem upp o sa att jag är uppsagd Jag fick lämna in bil o verktyg Företaget var jättenöjda med min jobb 100% inga påbackningar alla besiktningar ok Men sjukdag 4 vände allt Nu när det är slut så på slutlönen så saknas sjuklön då för 3 dagar eftersom en dag är karens Dom har skrivit ogiltig frånvaro på lönespec I min tidrapport så har jag skrivit i sjuk .Skrev till arbetsledaren om detta och ville ha en förklaring inget svar Ska jag anlita en advokat
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte har fått betalt för 3 dagar som du har rätt till enligt lag så ska du mycket väl ta hjälp med att göra anspråk på din sjuklön. Du kan genom Kronofogden begära ut dessa pengar som första steg om företaget fortfarande inte vill betala så kan det vara bra att anlita en advokat/jurist. Vill du kontakta en jurist från Lawline så kan du klicka här.Med vänliga hälsningar!

Kortare uppsägningstid

2018-08-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan arbetsgivare och anställd överenskomma om att bortse från uppsägningstiden, om den anställde på grund av sjukdom, alt. medicinska besvär inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivarens räkning. Omplaceringsmöjligheterna är undersökta och rehabutredning är gjord.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!uppsägningstid regleras i 11 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln är uppsägningstid på minst en månad. sedan finns det även angivet längre uppsägningstid. Lagen är semidispositiv vilket innebär att uppsägningstiden kan se ut på ett annat sätt genom ett kollektivavtal. Först bör du kolla på om din arbetsplats regleras av ett kollektivavtal. Om inte så finns det möjlighet för arbetsgivare och arbetstagare att ingå ett personligt avtal om uppsägningstid men detta måste vara till förmån för arbetstagaren. Så svaret på din fråga är ja det är möjligt så länge det är till förmån för arbetstagaren. Hoppas detta svar var till någon hjälp, med vänliga hälsningar!

Kan en rast på en arbetsplats vara för lång

2018-04-15 i Rast
FRÅGA |Min sambo jobbar som hästskötare/tränare och vi har ständiga diskussioner kring hennes arbetstider som jag finner mer än underliga.En av sakerna jag retar mig på är att hennes arbetsdag börjar klockan sju då hästarna skall få mat och tas ut. Därefter mockas och fixas det fram till ca kl 13:30 då min sambo "tvingas" ta obetald rast fram till ungefär klockan fyra för att då komma tillbaka till jobbet och se till att hästarna kommer in igen för kvällen - detta tar ca 1 1/2 timme.Får en löntagare ha 2.5 timmars obetald håltimme mitt i sitt arbetspass för att det passar arbetsgivaren?Vänligen.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som huvudregel i arbetsrätten att arbetsgivaren bestämmer. Arbetsrätten är ett av få områden som är väldigt lite lagreglerat eftersom det mesta styrs av kollektivavtal med arbetstagarorganisationer. Vad gäller svaret på din fråga om det är möjligt att ha 2.5 timmars obetald håltimme på sitt arbetspass för att det passar arbetsgivaren så är svaret, ja det är möjligt. Frågor om rast regleras i 15 § arbetstidslagen därav framgår det att arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Detta innebär att lagstiftaren bara reglerat rastens minimum men inte rastens maximum. Arbetsgivaren är då fri att reglera i anställningsavtalet rasten på så sätt att den passar hans eller hennes verksamhet så länge inte arbetstagaren får för lite rast. När Undantaget är om det finns ett kollektivavtal arbetsgivaren är bunden av och som reglerar hur rasterna ska se ut 3 § arbetstidslagen. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,med vänliga hälsningar!