Provanställning och uppsägningstid

2021-06-01 i Anställningsformer
FRÅGA | Provanställningen sas upp och jag fick då en uppsägningstid på 2 veckor från företaget. Har jobbat där sedan 7 april 2021. Företaget har inget kollektiv avtal. Gäller bara 14 dagars uppsägningstid? Inte en månad?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring anställningsskydd och uppsägningstid finner du i lagen om anställningsskydd.Din arbetsgivare har dessvärre rätt att avsluta arbetsförhållandet på det sätt du beskriver. Provanställningar har ingen uppsägningstid utan avslutas vid prövotidens utgång om arbetsgivaren ger besked om det innan prövotidens utgång (6 § andra stycket, lagen om anställningsskydd). En provanställning får även avslutas innan prövotidens utgång (6 § tredje stycket, lagen om anställningsskydd). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Saklig grund vid uppsägning: brott utanför arbetsplatsen

2021-04-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag och en kompis åkte ditt för ringa narkotikabrott häromdagen. Dom hitta bara rester av cannabis i min snusdosa. Både jag och min vän erkände vårat brott och ska få dagsböter. Jag oroar mig mest över mitt jobb då ja jobbar inom hemtjänsten. Har verkligen inte råd att förlora detta jobb. Är det något jag kan göra som kan minska risken att få sparken.
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är ovanligt att en arbetstagare blir uppsagd p.g.a. brott utanför tjänsten (när det gäller brott i tjänst görs däremot i regel en hårdare bedömning). För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs nämligen saklig grund (7 § lagen om anställningsskydd). Bedömning av saklig grund vid brott utanför arbetsplatsenNär det gäller brott som en arbetstagare har begått utanför arbetsplatsen krävs det enligt praxis en bedömning i det enskilda fallet. En avvägning görs där ditt intresse av att behålla anställningen och arbetsgivarens intresse av att upplösa arbetsförhållandet vägs mot varandra. Vilka omständigheter som ingår i en sådan avvägning varierar beroende på hur situationen ser ut i det enskilda fallet. I bedömningen görs en sammanvägning av personliga omständigheter, så som längden på ditt anställningsförhållande, din sociala situation osv. Sedan vägs detta mot arbetsgivarens intresse av att upplösa arbetsförhållandet. Ditt handlande måste innebära ett tungt vägande skäl för arbetsgivaren ska ha saklig grund att säga upp dig (se vidare AD 2008 nr 2). Vissa tjänster innebär större krav på arbetstagarens integritetVid vissa typer av anställningsförhållanden där arbetstagarens tjänst innebär stora krav på integritet och laglydnad kan brottsligheten väga tyngre. Brott som vid en annan typ av tjänst inte skulle utgöra saklig grund för uppsägning kan då utgöra saklig grund för uppsägning. Det har förelegat saklig grund för uppsägning då en yrkesofficer gjort sig skyldig till misshandel och ofredande av sina barn (AD 2014 nr 85). Det har inte förelegat saklig grund för uppsägning då en banarbetare gjort sig skyldig till misshandel, grovt rattfylleri, smitning och stöld (AD 2002 nr 26). SammanfattningsvisSammanfattningsvis måste det vid brott som sker utanför arbetet föreligga tungt vägande skäl för att arbetsgivaren ska säga upp dig. Vidare måste arbetsgivaren innan uppsägning pröva om situationen går att lösa genom en omplacering på arbetsplatsen (7 § andra stycket lag om anställningsskydd).Förtydligande: avsked/uppsägningOm du med "sparken" menar avsked ska det också tilläggas att ett avsked är en annan sak juridiskt än en uppsägning. Ett avsked innebär att arbetsgivaren avslutar arbetsförhållandet utan någon uppsägningstid. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare ställs än högre krav på att arbetstagaren ska ha betett sig vårdslöst eller ohederligt. Arbetstagaren ska ha grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § lag om anställningsskydd). Arbetsgivaren måste visserligen meddela arbetstagaren en vecka innan avsked (30 § lag om anställningsskydd). Hoppas att det blev lite klarare för dig!