Vad har jag för rättigheter gällande tjänstledigt för studier?

2021-10-11 i Studieledighet
FRÅGA |Vad har jag som arbetstagare rätt till om jag vill börja studera?———————-Jag jobbar på ett mindre företag, gjort i snart 2 år. Företaget har inget kollektivavtal.Nu har tanken att börja studera slagit mig. När jag informerar min chef om detta så får jag som svar att jag måste säga upp mig och att dem inte kan ge mig studieledigt då det jag tänkt studera inte alls har med det jag jobbar med. Får dem göra så?Jag har 2 månaders uppsägning och kommer få svar om jag kommer in på mina studier knappt en månad innan programstart.Behöver också förtydliga att jag informerade om detta då det var mindre än 6månader till att programmet jag ville studera skulle börja. Har förstått att om gjort detta med mer än 6 månaders framförhållning så hade mina odds varit högre?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtbildningEnligt 1 § studieledighetslagen har du som anställd rätt att få tjänstledigt för studier. Vad som räknas som studier framgår av tidigare rättsfall och förarbetena till lagen. Typiskt sett är det utbildningar som arrangeras av folkhögskolor, universitet och högskolor. Även studiecirklar räknas. Det du tänker studera behöver inte ha någon anknytning till ditt nuvarande arbete.Du har rätt att ta ledigt så länge du vill och den omfattning som behövs.Vad krävs för att få ledigtFör att du ska kunna ansöka om ledighet krävs det att du har varit anställ i minst sex månader, eller i 12 månader under två års tid, se 3 § studieledighetslagen.Hur du ansökerPrecis som du skriver måste du ansöka i god tid, senast sex månader innan du planerat att vara ledig. Du måste även ange i vilken omfattning du önskar vara ledig, och om du önskar arbeta under den tid som studierna har uppehåll, exempelvis under sommaren. Ansök för hela den tid du önskar vara ledig annars kan du tvingas göra en ny ansökan, och du kan då få avslag om någon annan också ansöker eller om du ansöker för sent.Du skriver att din ansökan gjordes senare än sex månader innan. Din arbetsgivare har då rätt att skjuta upp ansökan, vilket innebär i praktiken att du missar din utbildning denna gång. Arbetsgivaren måste ange en anledning varför du nekas ledighet, se 4 § studieledighetslagen. Hade ni varit anslutna till kollektivavtal skulle din arbetsgivare vara tvungen att få samtycke från arbetstagarorganisationen som är aktuell. I ditt fall kan arbetsgivaren hävda att ansökan kom in för sent.UppsägningOm din arbetsgivare säger upp dig till följd av att du söker tjänstledigt, eller om du blir uppsagd av en exempelvis arbetsbrist, kan det tolkas som fingerad uppsägning, vilket är ogiltigt enlig 7 § lagen om anställningsskydd. Du kan då få rätt till skadestånd, se 13 § studieledighetslagen. Skadeståndet baserar sig på hur länge du varit anställd och vad du har för förmåner se, 39 § lagen om anställningsskydd.TvisterTvister i domstol angående studieledighet avgörs i många fall innan domstolsprövning, genom förlikning. Det är vanligt att arbetsgivaren köper ut arbetstagaren.SammanfattningDu har rätt att söka ledigt för studier i den omfattning du behöver, och under hur lång tid som du behöver. Du skriver att du lämnat in din ansökan senare än sex månader innan studierna startar, vilket gör att din arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten. Skulle du vid ett senare tillfälle nekas ledighet kan du vända dig till en domstol för en prövning om du inte beviljats ledighet inom två år. Din arbetsgivare får inte säga upp dig med anledning av du söker tjänstledigt, arbetsgivaren kan inte heller helt plötsligt hävda arbetsbrist som saklig grund. Det kallas fingerad arbetsbrist, vilket innebär att den bakomliggande orsaken är din ansökan om ledighet. Din arbetsgivare kan då bli skadeståndsskyldig. Eftersom din arbetsgivare inte är ansluten till kollektivavtal, kan det vara en god idé att kontakta en av våra jurister på Lawline om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Vänligen,

Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?

2021-09-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej(ställer en fråga åt närstående)Har en fråga gällande avtal.Hade en provanställning på en statlig myndighet 6mån. Provanställning varade till 1/9 & därefter övergår i tillsvidareanställning. Är gravid och ska börja planera framtiden gällande hemgång och återgång efter föräldraledighet. Gör detta med min chef.23/8 skrevs papper på där jag går hem på heltid 1/10 & att jag kommer vara föräldraledig minst 1 år. Detta blir påskrivet från bägge parter. 2 dagar senare får jag besked att min provanställning ej kommer fortsätta. Så, hur ska detta påskrivna papper tolkas i detta fall då planeringen för mig innebär att jag självklart trott att jag fått fortsätta och därmed övergått i tillsvidareanställning?Hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ProvanställningPrecis som du skriver övergår en provanställning till tillsvidareanställning efter sex månader, se 6 § lagen om anställningsskydd. Enligt lagen om anställningsskydd behöver inte arbetsgivaren ange varför anställningen inte ska fortsätta, däremot måste arbetsgivaren meddela din vän två veckor innan provanställningen övergår till tillsvidareanställning. Om din vän är fackligt ansluten ska även arbetstagarorganisationen som din vän är ansluten till meddelas, se 31 § lagen om anställningsskydd.DiskrimineringI din väns fall verkar det tydligt att anställningen avslutas i samband med avtalet om ledighet för graviditet. Att provanställningen pågått fram till samtalet och avtalet om graviditet indikerar starkt att det är diskriminering. Lagen om diskriminering är tvingande till den anställdes fördel, se 1 kap 3 § diskrimineringslagen. Gravida har ett särskilt stark skydd inom arbetsrätten. Detta faller in direkt under de diskrimeringsgrunder som anges i 1 kap 4 § diskrimineringslagen. En arbetsgivare behöver inte ange skäl varför en anställning inte ska fortlöpa, men om den avbryts till följd av diskriminering är den ogiltig. Detta gäller även när en person gör en förfrågan eller söker arbete se 2 kap 1 § diskrimineringslagen.Din vän bör anmäla händelsen till sin fackliga organisation. Det kan även bli ett ärende för Diskrimineringsombudsmannen. Bevisbördan i din väns fall är stark då hon har ett avtal om ledighet för graviditet som två dagar senare leder till att arbetsgivaren väljer att avsluta hennes anställning.SammanfattningDin väns arbetsgivare kan inte avsluta en provanställning till följd av att din vän är gravid. Det är direkt diskriminering, vilket gör att uppsägningen är ogiltig. Det kan även leda till skadestånd. Avtalet om ledighet och anställningens avslut två dagar senare talar tydligt för att det är ett uttryck för diskriminering. Gravida har ett starkt skydd inom arbetsrätten. Be din vän tala med sin fackliga organisation alternativt anmäl det till Diskrimineringsombudsmannen. Om ni behöver hjälp med ärendet eller vidare vägledning är ni välkomna att kontakta oss på Lawline. Vänligen

Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

2021-07-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag arbetar på en förskola som barnskötare och undrar om min chef har rätt att kräva av mig att jag jobbar i köket när kocken är t ex sjuk eller frånvarande och det finns tillräcklig med personal. Min fråga är om jag får arbeta i köket som kock även om det innebär lättare rätter fast jag inte är utbildad kock eller att hantera storkök. Jag vill inte göra det eftersom jag känner att jag inte klarar det här, känner mig obekväm och stressad av att bara tänka att det är en ansvar jag inte är utbildad för.Kan jag bli uppsagt för arbetsvägran då?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare kan både omplacera dig och kräva att du utför andra arbetsuppgifter än de du normalt gör, så länge de ligger inom ramen för dina anställningsförhållanden och kompetens.Att kräva att du hanterar storköksmaskiner som innebär stora risker för skada och som kräver viss utbildning och vana behöver du inte gå med på. Men om du arbetar på en mindre förskola och det handlar om att laga enklare rätter, som du skriver i ditt brev, måste du följa din arbetsgivares instruktioner.Uppsägning eller avskedUppsägning beror oftast på ekonomiska förhållanden, eller arbetsbrist, se 7 § lagen om anställningsskydd. Innan en arbetsgivare kan säga upp en anställd på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren försöka hitta en alternativ arbetsuppgift den anställda. I ditt fall handlar det om att tillfälligt ersätta en sjuk eller frånvarande kock. Det rör sig alltså inte om ett omplaceringsalternativ innan en uppsägning för arbetsbrist. Du kan därför inte bli uppsagd på den grunden. En uppsägning får inte heller grunda sig på allt för bagatellartade grunder.Avsked är en betydligare allvarligare situation, typisk sett när en anställd grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter, eller stöld från arbetsplatsen, se 18 § lagen om anställningsskydd. Att du inte vill arbeta i köket tillfälligt är inte en tillräckligt stark grund för avsked.LojalitetSom anställd ska du agera lojalt mot din arbetsgivare, och göra ditt bästa för att utföra dina arbetsuppgifter. En god idé att är att prata med din arbetsgivare om hur du känner inför att ansvara för köket. Om din arbetsgivare fortfarande anser att du ska laga och servera maten, kan du försöka göra så gott du kan. Om det är uppenbart att du inte klarar av det kommer din arbetsgivare märka det. Då har du visat god vilja men samtidigt visat att du inte är rätt person för köket.SammanfattningDin arbetsgivare har en arbetsledningsrätt som innebär att de kan be dig utföra andra uppgifter än du normalt har, så länge de ligger inom ramen för din kompetens. Om du förklarar för din chef hur du känner, och gör ett försök i köket. Då har du visat att du inte är rätt person i köket. Det är då ingen arbetsvägran. Du kan därför varken bli uppsagd eller avskedad. Din arbetsgivare har även ett ansvar att se till att du mår bra på din arbetsplats. Du är varmt välkommen att kontakta oss på Lawline om du behöver ytterligare hjälp.Vänligen,

Kan jag säga upp mig innan mitt vikariat har gått ut?

2021-05-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har ett sommarvikariet på 2 månader i sommar. Jag undrar om jag har möjlighet att säga upp mig under den perioden? Det står att det är en "Tidsbegränsad anställning", och att grunden för tidbegränsning är "Vikariat". Sen under står det "Semestervikariat, dock längst t.o.m. 2021-08-07". Jag undrar om jag har rätt att säga upp mig innan slutdatumet? Tack!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver har du en tidsbegränsad anställning, se 5 § lagen om anställningsskydd. Vad som gäller angående din uppsägningstid är att du har en månads uppsägningstid. Skulle det vara tvärt om att det är din arbetsgivare som säger upp dig, gäller fortfarande en månad, se 11 § lagen om anställningsskydd.I det fall du önskar sluta tidigare än inom en månad, kan du prata med din arbetsgivare om att få sluta tidigare. Beviljar din arbetsgivare dig det, kan arbetsgivaren innehålla de förmåner som du annars skulle ha haft rätt till. Exempelvis lön och andra anställningsförmåner, se 13 § lagen om anställningsskydd.SammanfattningDu kan säga upp dig med en månads uppsägningstid. Vill du sluta ännu tidigare kan du föra en diskussion med din arbetsgivare, men då har du inte rätt till någon lön för den tiden som understiger en månad.Vänligen,

Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

2021-10-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Få jag äga ett aktiebolag/vara verklig huvudman och samtidigt arbeta inom kommunen? Jag gör inget i företaget utan stå bara med som ägare. Kan detta ses som ett problem och kan man få sparken för detta? ses det även som en bisyssla även om jag inte gör något.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingenting som hindrar dig från att vara aktieägare i ett bolag och samtidigt ha en anställning inom kommunen.Uppsägning/avskedFör att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig måste det föreligga saklig grund. Arbetsgivaren måste först erbjuda en omplacering om det är möjligt, se 7 § lagen om anställningsskydd. Om det inte föreligger giltiga skäl eller om det är en ogrundad uppsägning, exempelvis att din arbetsgivare hittar på ett skäl, räknas det som en fingerad uppsägning, vilken är ogiltig.Din arbetsgivare kan inte heller avskeda dig, eftersom det kräver att du har åsidosatt dina förpliktelser ordentligt, exempelvis stöld från arbetsplatsen, se 18 § lagen om anställningsskydd.Du skriver i ditt brev att du inte är aktiv i bolaget, vilket innebär att det inte inkräktar på dina arbetsuppgifter. Alltså behöver inte din arbetsgivare vara orolig för att du inte sköter dina arbetsuppgifter.Styrelseledamot i bolagOm du skulle bli styrelsemedlem i bolaget, eller om du är ägare av bolaget kan det ha betydelse vid beslut som fattas i bolaget eller inom den avdelning på kommunen du arbetar. Du kan bli jävig vid beslut, se 8 kap 23 § aktiebolagslagen.SammanfattningDet finns ingenting som hindrar dig från att äga aktier eller hela aktiebolaget samtidigt som du har en anställning inom kommunen, så länge du klarar att sköta dina arbetsuppgifter. Du skriver att du inte är aktiv i bolaget, vilket talar för att det inte är något problem. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline. Vänligen

Kan min arbetsgivare strunta i att betala ut lön för den tid jag arbetat om jag väljer att inte fortsätta min anställning?

2021-07-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag har gått bredvid inom hemtjänsten och jag ville jobba sen har jag inte fått mycket erbjudanden sen när jag sa att jag inte vill mer så fick jag erbjudanden men känner att detta inte är ett jobb för mig nu kommer då frågan kan dom strunta i att betala ut timmarna jag har jobbat / gott bredvid ?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till ersättning för den tid du har arbetat.I ditt brev skriver du att du har gått bredvid i hemtjänsten. Jag tolkar det som att du har en provanställning. Det innebär att både din arbetsgivare och du kan avsluta anställningen utan anledning, detta senast vid provanställningens sista dag, se 6 § lagen om anställningsskydd. Det går även att avsluta anställningen innan provanställningen löpt ut om ingenting annat har avtalats.Oavsett vem som väljer att avsluta anställningen, har du rätt till den lön du arbetat för.Om din arbetsgivare motsätter sig att betala ut lönen, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Har jag rätt att ta ut semesterdagar under min provanställning?

2021-07-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om jag påbörjar en provanställning den 1 juni och företaget inte är bundet till kollektivavtal, men jag har fått 25 semesterdagar och vill ta ut obetald semester fr 1 juli, har jag då rätt till 4 veckors sammanhängande semester, trots provanställning? Eller kan företaget ex välja att bara godkänna t ex 2 veckors obetald semester?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!ProvanställningAtt du är provanställd innebär att du har samma rättigheter som om anställningen övergått till tillsvidare anställning (fast anställning). Skillnaden mellan att vara fast anställd och provanställd är att du kan bli uppsagd utan anledning, (gäller ej diskriminering), se 6 § lagen om anställningsskydd.SemesterDin anställning påbörjades 1 juni, vilket innebär att tiden fram till 31 mars 2022 kallas för intjänande år. Den semester som du tjänar in under den tiden ligger till grund för den betalda semester som du kan ta ut under semesteråret som löper från 1 april- 31 mars 2022, se 3 § semesterlagen.När det gäller obetald semester behöver du inte ha någon intjänande tid. Du skriver att du beviljats 25 dagar. Dessa kan du ta ut som obetald semester. Du kan prata med din arbetsgivare och framföra dina önskemål, se 8 § semesterlagen. Dock kan din arbetsgivare välja att förlägga semestern när det passar arbetsplatsen, se 11 § semesterlagen. Om ni inte kommer överens är huvudregeln att du ska ha rätt till fyra veckors semester under tiden juni-augusti, se 12 § semesterlagen. Det innebär att du har rätt till 25 dagars obetald semester, men din arbetsgivare kan välja att fördela dem efter egen vilja.SammanfattningDu har samma rättigheter gällande semester trots att du är provanställd. Du har dock ännu inte tjänat in någon betald semester mer än möjligtvis några dagar. Däremot har du rätt att ta ut de 25 obetalda dagar som du beviljats. Din arbetsgivare kan fördela din semester på ett sätt som passar arbetsplatsen, dock är huvudregeln att den ska förläggas under sommaren. I ditt brev skriver du att din arbetsgivare inte är ansluten till något kollektivavtal. Det kan vara en god idé att skriva ett väl utformat anställningsavtal i det fallet. Om du behöver hjälp med att tolka ditt anställningsavtal, eller om du har ytterligare frågor kring din anställning är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan jag söka ett annat jobb under tiden jag är tjänstledig för studier

2021-04-13 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har beviljas tjänstledighet från mitt arbete i dagligvarubutik sedan 2 år tillbaka på grund studier. Denna kommande sommaren har jag blivit erbjuden ett sommarvikariat på heltid och även tackat ja till denna tjänsten. Denna tjänsten är inom vård och omsorg. Är jag tvungen att säga upp mig från mitt arbete i dagligvaruhandeln eller kan jag vara anställd hos båda samtidigt?Tack för hjälpen!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har sökt och beviljats ledighet för studier under hela tiden du tänker studera.Om du sökt tjänstledigt utan att avtala om att du återgår i arbete mellan terminerna hos din arbetsgivare, kan du inte göra det utan att riskera att din tjänstledighet upphör. Du har rätt att avbryta din tjänstledighet för att återgå till ditt arbete, se 10 § studieledighetslagen.Om du avslutar din tjänstledighet för att återgå i arbete, måste du göra en ny ansökan om tjänstledighet i det fall du önskar studera vidare. Din arbetsgivare kan dock skjuta upp din ledighetsansökan enligt 4 § studieledighetslagen, det finns även risk att du inte beviljas ledighet om det finns en annan arbetstagare på din arbetsplats som också söker tjänstledigt för studier, som har större behov av utbildning, se 7 § studieledighetslagen.Om du vill ansöka om ett annat arbete under den tid du inte studerar måste du först fråga din arbetsgivare som gav dig tjänstledigt om lov. Du har blivit beviljad tjänstledighet för studier.SammanfattningHar du ansökt om att vara tjänstledig under hela tiden dina studier pågår, måste du fråga din arbetsgivare först om det är ok med att du söker ett annat arbete mellan studieperioderna. Var noga med att ni är överens om vad som gäller. Jag rekommenderar dig starkt att upprätta ett skriftligt avtal om vad ni kommer överens om utöver den redan beviljade studieledigheten. Vi på Lawline hjälper dig gärna med ett avtal.Vänligen,