Tas en makes inkomst beaktande vid löneutmätning?

2021-03-14 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag är gift och har skuldsanering. Maken är nu föremål för löneutmätning för egna skulder.Kan KFM räkna med min inkomst när de ska räkna ut vad han ska betala?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om utmätning hittar du i utsökningsbalken (UB) FörbehållsbeloppFörbehållsbeloppet är det som en person får behålla av sina inkomster efter löneutmätning. Det är en summa som behövs för den skuldsattas och familjens underhåll. Det är dels ett normalbelopp som beräknas schablonmässigt och anses inkludera alla vanliga levnadskostnader. Dels är det kostnader för boende. Normalbeloppet för en sammanlevande make är 8 287 kr (7 kap. 4-5 § UB). Förbehållsbeloppet kan också påverkas av att man har en make som har en större förmåga att bidra till familjens försörjning. Har man en partner med höga inkomster kan ens förbehållsbelopp alltså bli mindre. Tas din ekonomiska situation i beaktande?Din ekonomiska situation kan därför indirekt påverka er ekonomi, eftersom din inkomst beaktas när Kronofogdemyndigheten beräknar det förbehållsbelopp som din man kan behålla om han får sin lön utmätt. Det vill säga din ekonomisk förmåga och inkomst kan påverka hur mycket din man får behålla av sin lön.Du är mer än välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,