Vad händer om min före detta sambo inte kan betala huslånet efter en försäljning av vårt samägda hus?

2021-04-17 i Skuld
FRÅGA |Hej jag har separerat från min sambo och han bor kvar i huset men vi står båda som ägare på huset. Han har inte betalt huslånet på ett tag och han funderar på att sälja huset. Om han inte kan betala skulderna som kvarstår efter försäljningen på huset måste jag betala då ? Har inte bott i huset på 3 år
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det samäger du och din före detta sambo ett hus och du undrar vad som händer om han inte kan betala lånet när huset säljs. Står endast din före detta sambo på lånet kan du inte bli betalningsskyldigVilka betalningsskyldigheter som kan drabba dig beror på vem som står på låneavtalet och inte vem som står som ägare av huset. Står endast din före detta sambo på lånet kan inte banken kräva några pengar av dig utan det är din före detta sambo som får lida konsekvenserna av att inte kunna betala. När ni båda två står på lånet gäller som huvudregel solidariskt betalningsansvarStår ni båda två på lånet, och inget annat har avtalats med banken, har ni ett s.k. solidariskt betalningsansvar (2 § första stycket skuldebrevslagen). Detta innebär att banken kan kräva betalt från vem som helst av er. I detta avseendet kan du alltså hamna i en situation där du måste betala skulderna. Gör du det så har du därefter regressrätt gentemot din före detta sambo, dvs. rätt att få betalt för hans del (2 § andra stycket skuldebrevslagen).Om det finns möjlighet att komma överens med din före detta sambo om han köper ut din del av huset och övertar lånet redan nu kan detta vara en lösning. Värt att nämna är också att eftersom du är delägare av huset krävs i stort sett ditt samtycke för alla åtgärder som rör självaste huset (2 § samägandelagen).Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Upprätta nytt skuldebrev

2021-03-31 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har ett befintligt skuldebrev som skrevs i samband med köp av bostadsrätt. Min sambo lånade då lite över 200.000:- för en insats till vår gemensamma bostaden av mig. Nu har vi sålt denna bostad och köpt en ny och skulden är densamma. Måste jag då gå till en advokat för att skriva ett nytt skuldebrev för den ny bostaden?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inga regler som säger att ni måste upprätta något nytt skuldebrev. Så länge skulden är densamma är det inga problem för er att behålla det först upprättade skuldebrevet. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får ni gärna höra av er till oss igen!

Hur kan man driva in en privat skuld?

2021-03-28 i Skuld
FRÅGA |Hej har en son som lånat ut en stor summa pengar, till en annan ,de har skrivit kontrakt.Han skulle betala 1 summa varje månad, men har nu inte gjort det på ett antal gånger. Skyller på det mesta varför det inte betalas tillbaka.Hur går vi till väga, för att han ska få sina pengar?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Betalningsföreläggande hos kronofogdenOm din son har uttömt alla möjliga sätt att lösa betalningen av skulden privat, så kan din son vända sig till kronofogden för ett betalningsföreläggande. För att få ett betalningsföreläggande kan din son behöva bevisa att det faktiskt finns en skuld och att betalning av skulden har förfallit. I ert fall, då din son har ett kontrakt gällande skulden och du uppger att betalningarna har förfallit flera gånger, borde det inte vara några problem med att ansöka om ett betalningsföreläggande. Ni kan ansöka genom att fylla i en blankett om Ansökan om betalningsföreläggande eller ansöka om betalningsföreläggande på kronofogdens hemsida.Efter en ansökan om betalningsföreläggande skickar kronofogden ett brev (ett föreläggande) till den din son vill få betalt av. I brevet finns ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka. Det fungerar som ett bevis på att brevet har kommit fram till den er son anser är skyldig honom pengar. Efter delgivningen av brevet kan flera saker hända beroende på hur personen som är skyldig din son pengar agerar:Situation 1. Personen betalar till din son. Blir hela skulden betald bör du ta tillbaka din ansökan. Det gör man via mejl eller per brev samma dag som betalningen sker. Även om bara en del av skulden betalas bör din son meddela kronofogden om detta.Situation 2. Personen invänder mot kravet från din son. Din son behöver då ta ställning till om att fortsätta driva ärendet vidare till domstol. Om svaret är nej, skriver kronofogden av ärendet. Om svaret är ja, tar domstolen över ärendet. Din son kan då behöva betalar en avgift till domstolen, 600 eller 2 500 kronor. Vilken avgift domstolen tar ut beror på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas.Situation 3. Personen säger inte att kravet är fel och betalar inte. Då fattar vi ett beslut: ett utslag som säger att personen ska betala vad du begärt. Följande alternativ kan därefter ske:Personen som ska betala kan invända och begära återvinning. Det innebär att ärendet tas över av domstol och att din son kan behöva betala en avgift. Om din son inte betalar avgiften kommer domstolen att besluta att utslaget inte längre gäller.Din son kan begära att utslaget ska verkställas. Det innebär att kronofogden först gör en utredning för att se om den som ska betala har tillgångar. Om personen saknar tillgångar riskerar din son att inte få betalt. Huvudregeln är dock att utslaget går vidare till utmätning och att din son därefter får betalt.Potentiella kostnader för betalningsföreläggandeKostnaden för att ansöka om ett betalningsföreläggande är 300 kr. Men den kostnaden kan ni begära ersättning för i ansökan. Om ni får ett beslut om betalningsföreläggande kan det även tillkomma kostnad på 600 kr från kronofogden gällande indrivning av skulden. I första hand kommer dock kronofogden försöka att ta ut avgiften på 600 kr från personen som har skulden. Preskriptionstid för privata skulderEtt potentiellt preskription av skulden är något som ni bör undvika. En privat skuld preskriberas som huvudregel efter tio år, 2 § Preskriptionslagen. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om personen din son lånat ut pengar till inte har erkänt skulden eller, din son ska inte har avbrutit preskriptionstiden. För vidare läsning om preskription rekommenderar jag er att besöka kronofogdens hemsida. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur driver CSN in studieskuld om man vistas utomlands?

2021-03-26 i Skuld
FRÅGA |Om en person har en skuld till CSN och befinner sig i utlandet brukar CSN begära regeringen i det andra landet att beslagta en persons tillgånger där för att betala en skuld till CSN?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska se till att studielån betalas tillbaka oavsett om personen bor i Sverige eller utomlands. Om ett studieskuld inte betalas av en person drivs denna in till CSN genom Kronofogden. Dock finns givetvis inte denna möjlighet om personen bor utomlands. På så vis måste CSN vidta andra åtgärder för att kunna kräva in skulden från den personen. Beroende på i vilket land personen är bosatt kan olika åtgärder vidtas. I normalfallet måste CSN driva en rättslig process i det landet för att kunna driva in den obetalda skulden. Alltså väcker CSN en domstolstalan i det landet där den skuldsatta personen befinner sig. Genom en dom kan CSN driva in skulden. Den här domen i utlandet kan påverka personens kreditvärdighet på samma sätt som en fordran hos Kronofogden i Sverige hade gjort. Preskriptionstiden är tio år från den dag då sista utbetalningen gjordes eller då sista kontakten togs mellan CSN och den skuldsatta personen (t.ex ett årsbesked eller ett krav på skulden). Slutligen kan sägas att CSN inte begär regeringen i det andra landet att beslagta en persons tillgångar i det landet utan en rättslig domstolsprocess brukar drivas i det landet för att driva in skulden till CSN. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varm välkommen att återigen kontakta oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Gemensamt lån som står på makan

2021-04-05 i Skuld
FRÅGA |Gemensamt lån som står på makan
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att kunna besvara din fråga behöver vi lite mer information än du har angett. Du är välkommen att skriva en till gratisfråga här på webben om det är något mer du undrar över. Du kan också boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Hoppas att du får svar på din fråga!Vänligen,

Kan man förvärva ett bolag genom att tillägna sig pantsatta aktier?

2021-03-31 i Skuld
FRÅGA |En privatperson har satts i konkurs pga en obetald skuld av ett lån (revers finns) som mitt aktiebolag gett. Gäldenären är alltså en privatperson och borgenären ett aktiebolag. Enligt ett separat avtal har han pantsatt aktier i tre olika bolag som han äger som säkerhet för lånet. Ett av bolagen driver han fortfarande genom bulvaner, han har hoppat av styrelsen men hans syster sitter där nu. Trots olika uppmaningar har han aldrig lämnat aktieboken till oss, varken han eller hans syster. Jag har även tredskodom på skulden i tingsrätten som är kopplad till panten/säkerheten.Frågan är om vi kan driva en process för att ta över bolaget?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du erhållit aktier i pant och undrar nu om du kan ta panten för att "ta över bolaget". För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur en giltig pantsättning av aktier sker och slutligen hur du kan gå tillväga för att lösa in panten. Vad krävs för giltig pantsättning av aktier? För att pant ska vara giltig krävs att panten har "traderats" dvs utväxlats mellan parterna eller att någon form av registrering gjorts. För att aktier ska anses såsom giltig pant krävs att man antingen erhåller aktiebreven, 2) har fört anteckning i aktieboken om att aktierna är pantsatta, alternativt 3) begär att det görs en sådan anteckning om man själv inte innehar aktieboken Förutsatt att dessa villkor är uppfyllda är panten giltig. Vad kan du göra för att lösa in panten? Om det är så att skulden är förfallen till betalning har du rätt att lösa in panten. Aktier behandlas såsom vilken lös egendom som helst. Huvudregeln är att patentinnehavaren ska sälja denna till tredje-man för att få betalt för sin fordran. Huruvida man får tillägna sig pant (det vill säga behålla panten för sig självt) är en omdiskuterad fråga. Särskilt vad gäller aktieposter som ger betydande inflytande. Slutsats Det finns alltså begränsningar i din möjlighet att "ta över bolaget" genom att tillägna dig aktierna. Huvudregeln är att pant ska realiseras, dvs säljas till tredje-man i syfte att få sin fordran betald. Det syftar till att pantsättaren är berättigad eventuellt överskott (jfr 37 § avtl). Jag kan tyvärr inte ge ett konkret svar på din fråga med anledning av att rättsläget är oklart vad gäller tillägnelse av aktier såsom pant. Om du önskar få en grundligare utredning eller har eventuella följdfrågor är du välkommen att kontakta mig här: andre.blomquist@lawline.se Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Företag vägrar betala lån och svarar ej

2021-03-27 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min mamma har lånat ut 160 tusen kr till ett företag som hennes då "vän" startade tillsammans med någon annan. Min mamma vet ingenting om företag och så men pengarna hon gav var lånat alltså skrev hon också en kontrakt som de skrev på där det står att det är ett lån som ska betalas ut till henne, då var det 16.666 kr i månaden sen december men mi mamma har inte fått en enda krona och det är mars. Vi ringer de för att se när vi kommer få tillbaka pengarna men nu svarar de inte telefonen eller sms, de alltså ignorerar oss och vill ej betala tillbaka. Vad kan jag göra snälla den här situationen gör mig ledsen för min mamma vet inte mycket.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i utsökningsbalken (UB) och lag om betalningsföreläggande. Eftersom din mamma lånat pengarna till företaget är det skyldigt att betala tillbaka dem, detta skulle gälla även om ett kontrakt inte skrivits. Nu har ni dock ett skriftligt kontrakt och det ska följas eftersom det vid lån råder avtalsfrihet, alltså är företaget skyldigt att betala. Jag rekommenderar att din mamma kontaktar Kronofogdemyndigheten eftersom hon har rätt att få betalt (lag om betalningsföreläggande 2§). Eftersom företaget är skyldiga att betala har Kronofogden kan kronofogden fastställa skulden. Ni kan läsa om hur man konkret går tillväga genom att klicka här. Ifall företaget fortfarande vägrar betala kan ni begära verkställighet av kronofogden, s.k utmätning (UB 3:1 8p). Det innebär att Kronofogden tar egendom från företaget för att betala av skulden (UB 4:2 1st). Ni kan läsa mer om utmätning här. Jag gissar att din mamma gärna vill ha tillbaka alla 160 tkr så snabbt som möjligt. Som jag förstår det är företaget försenade med åtminstone tre avbetalningar (december-februari) som tillsammans uppgår till ungefär 50 tkr. Detta bör betraktas som ett väsentligt avtalsbrott vilket ger din mamma rätt att kräva omedelbar betalning av hela beloppet (häva avtalet). Då måste hon dock meddela företaget att hon häver avtalet. Detta är kanske inte det smartaste att göra dock eftersom om företaget inte har kvar tillräckligt med tillgångar kan de försättas i konkurs och då kommer din mamma inte få ut alla pengar. Beroende på företagets finansiella ställning kan det därför vara smartare att följa avbetalningsplanen. Tyvärr kan jag inte vägleda er om vad som är bäst i just detta fall. Notera även att företaget kan bestrida skulden och då får din mamma välja om hon vill ta saken till domstol. Med tanke på att ni har skrivit ett avtal som reglerar lånet bör hon ha goda chanser att vinna i domstol men jag kan inte uttala mig säkert utan mer information om avtalets innehåll.Sammanfattning Din mamma har rätt att få betalt, förmodligen hela beloppet på en gång. Eftersom företaget vägrar betala bör hon ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Fortsätter de vägra betalning kan hon sedan begära verkställighet.

Hur långtgående är ett borgensåtagande?

2021-03-14 i Skuld
FRÅGA |Hej. Om man ställer upp som borgenär till en bostadsrätt, kan man även bli betalningsskyldig på andra skulder, så som inköp av varor på kredit eller om gäldenären har ett bolag som går dåligt/konkurs och får fler skulder än själva hyran? Eller är man endast borgenär till hyreskontraktet?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ett borgensåtagande?En fysisk eller juridisk person kan åta sig ett ekonomiskt ansvar för en gäldenärs fordran (borgensåtagande). Ett borgensåtagande är en säkerhet för en fordringsägare att få betalt för sin fordran. Det finns två olika typer av borgensåtaganden. Det finns enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen innebär att den som går i borgen (borgensmannen) ansvarar för gäldenärens skuld om denne inte kan betala. I första hand ska fordringsägaren vända sig till gäldenären och därefter, om gäldenären inte kan betala, till borgensmannen (10 kap. 8 § HB). Proprieborgen, som för övrigt är det vanligaste borgensåtagandet, innebär att borgensmannen åtar sig gäldenärens skuld som sin egen. Fordringsägaren kan därför kräva betalt från borgensmannen utan att först vända sig till gäldenären (10 kap. 9 § HB).Hur långtgående är ett borgensåtagande?Borgensåtagandet grunder sig normalt på ett avtal mellan borgensmannen och gäldenären samt ett avtal mellan borgensmannen och borgenären. Ett borgensåtagande avser vanligtvis en specifik fordran. Det är viktigt att det tydligt framgår av avtalet vad borgensmannen ansvarar för, till exempel att det endast är hyreskontraktet. Borgensmannen kan därför gå i borgen för en specifik fordran, vilket är vanligast. Om du ställer upp som borgensman till ett hyreskontrakt kan du inte bli betalningsskyldig för andra skulder, såsom inköp av varor på kredit eller övriga fordringar i en konkurs. För att bli betalningsskyldig för andra fordringar krävs det att du även för dessa ingår avtal om ett borgensåtagande.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,