Häva faderskap

2018-11-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Om det framkommit att ens pappa inte är ens pappa biologiskt och man inte har någon kontakt kan man häva faderskapet juridiskt?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap och upphävande av detsamma hittar vi i Föräldrabalken (FB).Enligt 3 kap. 2 § FB finns en möjlighet för barn att väcka talan mot fadern om att upphäva dennes faderskap. För att nå framgång med en sådan talan ska rätten övertygas om att mannen inte är den biologiske fadern (se 1 kap. 2 § första stycket FB). Detta kan göras genom t.ex. DNA-analys som visar på att släktskap inte föreligger eller genom att lyfta fram andra särskilda omständigheter som visar på det. Om det går att visa på att din pappa inte är din biologiska pappa torde du därmed kunna upphäva faderskapet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar