Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

2021-01-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera. Jag står som ensam ägare på bostadsrätten. Men den är anskaffa för gemensamt boende. Inköp 525.000. Värdering 1.400 000. Lån 1.100.000. Om jag ska lösa ut sambon, hur ska jag då räkna ut det?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska beräkna bostadsrättens värde, om du vill lösa ut sambon/din exsambo vid en bodelning. Det framgår inte av frågan vilka övriga tillgångar och skulder som finns. Därför vet jag inte exakt hur bodelningen blir. I nedanstående svar förklarar jag hur bodelningen ska ske och hur egendomen ska värderas och fördelas.Frågan regleras i sambolagen. Samboegendom Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk. Det framgår av frågan att din bostadsrätt har anskaffats för gemensamt bruk. Om den ska ingå i bodelningen ska den även vara avsedd som er gemensamma hem och användas huvudsakligen för detta ändamål (3 §, 5 §, & 7 §, sambolagen). Ni kan avtala att bodelning inte ska äga rum, eller att viss egendom inte ska ingå (9 §, sambolagen).Bodelning: Skuldavräkning och likadelning Samboegendom ska ingå i bodelningen, om inget annat avtalas. Vid bodelningen ska andelarna beräknas. Innan likadelningen har ni rätt att få skuldtäckning. Skulderna som täckas måste vara hänförliga till samboegendomen (12 § & 13 §, sambolagen). Värderingen ska ske så nära till bodelningen som möjligt. Efter skuldavräkningen ska egendomen fördelas enligt likadelningsprincipen (14 §, samboegendomen). Din bostadsrätt ska alltså värderas till 1.400.000 kr (exklusiv latent skatteskuld), men innan likadelningen får du skuldtäckning. Den kvarstående summa är därmed ca. 300.000 kr. Det är summan efter skuldavräkningen som ska delas lika. Därmed ska din exsambo få 150.000 kr. Dock kommer det även finnas andra tillgångar i boet som påverkar den slutgiltiga beräkningen. Men här ser du hur principerna fungerar. Jag vill förtydliga att skuldtäckning inte innebär att du måste betala av skulden direkt, utan det innebär enbart att du får dra av pengarna som behövs för skuldtäckningen, innan likadelningen. Jämkning av bodelningenBodelningen kan jämkas om det anses vara oskäligt att likadela. I bedömningen av en eventuell jämkning ska man ta hänsyn till samboförhållandets längd, parternas ekonomiska förutsättningar och övriga omständigheter (15 §, sambolagen). Det framgår inte av frågan hur länge ni har bott ihop. Vidare framgår det inte hur din exsambos ekonomi ser ut eller hur din ekonomi ser ut i övriga delar. Därför går det inte att säga om jämkning kan bli aktuellt.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

2021-01-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande sambolagen.Jag och min sambo är på väg att separera. I vår gemensamma bostad så har vi gått in med olika summor i insättning. Min sambo hon har satt in 600K medans jag har satt in 1,1 milj. Resterande del är lån.Vid en framtida försäljning så delar vi på vinsten då vi äger bostaden 50/50 och står gemensamt på lånen.Min fråga är: Kommer vi att få tillbaka samma summa som vi gjort i insättning, alltså 600K till henne och 1,1 milj till mig?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att ni har köpt bostaden gemensamt men att du har gått in med mer pengar vid köpet. Du undrar om ni kommer att få tillbaka lika stor andel som ni gick in med eller om sambolagens regler säger någonting annat. Regler om sambor finns reglerat i Sambolag (2003:376) (SL). Allmänt om bodelning vid seperationNär två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betraktas som sambor och sambolagens bestämmelser blir tillämpliga (1 § SL). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det (8 § SL). Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan. All egendom räknas dock inte som samboegendom utan det finns vissa undantag. Hur ägodelar ska fördelas beror på när de köptes och vad de planerades att användas till.Är bostaden samboegendom?Med samboegendom menas sambors gemensamma egendom som förvärvats för gemensam användning, (3 § SL). Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande om egendom ska räknas som samboegendom är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. För att avgöra om den införskaffade egendomen har förvärvats gemensamt vid en tvist är det av vikt vem som har betalat för egendomen. Om båda har betalat för egendomen presumeras egendomen att vara samboegendom. Du och din sambo har köpt bostaden ihop för gemensamt bruk vilket gör att den räknas som samboegendom En sambo som har lagt in mer pengar än den andre i ett bostadsköp kan riskera att förlora pengar eftersom sambolagen inte tar hänsyn till hur samborna sköter fördelningen av inköpen. För att slippa svåra bedömningsfrågor vid en eventuell separation kan man upprätta ett samboavtal som talar om hur bostad och saker ska fördelas vid separation (9 § SL). I ert fall: Du och din sambo har köpt bostaden ihop för gemensamt bruk vilket gör att den räknas som samboegendom. Vid en separation är alltså huvudregeln enligt sambolagen att ni ska dela lika på dess värde, oberoende av om ni gick in med olika summor vid köpet. Om ni inte är oense vid en separation och om båda är överens om att ni ska få tillbaka en lika stor andel av bostaden som ni gick in med så är det inget problem. Då kan ni strunta i sambolagens regler om bodelning. Men vid en separation är man inte alltid ense vilket gör att det är klokt att avtala om ekonomiska frågor i förebyggande syfte, speciellt när man äger en gemensam bostad. För att undvika oenighet vid en bodelning och för att undvika att du som la in mer pengar vid köpet förlorar pengar vid en bodelning kan det därför vara bra att skriva ett samboavtal eller ett skuldebrev. Om ni behöver hjälp med att utforma ett sådant avtal kan ni kontakta lawline för juridisk hjälp, info@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur kan jag bli samägare till sambos hus?

2021-01-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Har varit särbo med anledning av att jag har skuldsanering och nu är den klar.Jag blir nu sambo och flyttar in i ett hus som hon köpte för 5 månader sedan och som jag skall äga till hälften är vår tanke.Tror inte bank godkänner mig som låntagare trots bra lön nu (ingen aning) efter en skuldsanering finns det något annat vi kan göra då vi båda vill bo i orubbat bo om något skulle hända vi har barn båda sen tidigare äktenskap.
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Gåva av fast egendomOm du inte har möjlighet att köpa en del av fastigheten av din sambo är det ändå möjligt att bli delägare genom gåva. För gåva av fast egendom finns det särskilda regler i jordabalken (JB). Vid gåva av del av fastighet gäller samma regler som för köp av del av fastighet (4 kap. 29 § JB). Det är alltså möjligt att bli samägare till en fastighet (4 kap. 8 § JB).För att gåvan ska vara giltig krävs dessutom att vissa formkrav är uppfyllda. Det krävs att gåvoavtalet upprättas skriftligt, och skrivs under av dig och din sambo (4 kap. 1 § JB).Andra sätt att överföra äganderättTill skillnad från gifta kan sambos inte genomföra en bodelning under bestående samboförhållande. Om du och din sambo skulle gifta er hade det dock varit möjligt att genom bodelning överföra en del av fastigheten till dig (9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken (ÄktB)).Sammanfattningsvis är det enda sättet för dig att bli samägare till fastigheten utan att kunna låna (eller skaffa pengar till ett köp på något annat sätt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Samboegendom och renovering

2021-01-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo sen fyra år tillbaka bor i ett hus som han äger sen innan. Vi har renoverat huset tillsammans där han har köpt allt material och jag har gjort allt jobbet att renovera. Vi kommer gå isär och jag undrar huruvida jag har rätt till delar av huset. Vi har tyvärr inget juridisk samboavtal. Ingen av oss är folkbokförd på adressen, utan hos hans föräldrar. Det är svårt att lämna bakom sig ett hem som jag lagt så mycket tid och kärlek i.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du och din sambo går isär ska en bodelning göras. I bodelningen ska samboegendomen fördelas (8 § SamboL). Samboegendom utgörs av bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Du nämner att din sambo äger huset sen innan. Jag tolkar det som att din sambo köpte huset innan du flyttade dit, vilket i så fall innebär att huset inte är förvärvat för gemensamt bruk, vilket gör att huset inte är samboegendom (3 §). Frågan är då om din värdetillförsel till huset har någon relevans vid en bodelning? Detta är ett så kallat oklart rättsläge, vilket innebär att det råder osäkerhet kring huruvida pengar kan begäras tillbaka för renoveringskostnader. Det finns inget i sambolagen som tyder på att du kan få tillbaka det du har lagt ut. Det finns även ett rättsfall (NJA 1986 s.513 och NJA 2003 s. 650) där den ekonomiska vinningen i renoveringen har likställts med en gåva till husägaren. Slutsatsen jag drar av de omständigheter du nämnt samt rättsfallet är att du inte har rätt att ta del av husets värde vid en eventuell bodelning. Mitt råd är att du och din sambo skriver ett avtal där ni kommer överens om att du har rätt till ett visst värde av huset.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänliga hälsningar,

Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

2021-01-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo har varit sambos i 4 år och ska nu köpa gemensam bostad. Den rikare parten kommer att betala 90% av bostaden kontant och den andre resterande 10%. Under hela samboskapet så har den rikare parten försörjt den andre då hen saknat egen inkomst. Vi är oense om vi ska skriva ett samboavtal gällande den gemsamma bostaden och hur det i så fall ska formuleras. Vad kan man anse är mest rättvisa för båda parter?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köpa gemensam bostadDå ni ska flytta ihop och bli sambos är det sambolagen som är tillämplig (1§). När ni köper en bostad för att flytta ihop blir den samboegendom (3 §) och kan bli föremål för bodelning om ni separerar. Allt som är samboegendom läggs sedan samman och delas lika mellan er (14 §). Det innebär att även om en person betalade 90% för bostaden och den andra personen 10% så kommer ni få 50% var av bostadens värde. SamboavtalFör att undvika detta kan ni skriva samboavtal (9 §). Där kan ni själva välja hur samboegendomen ska uppdelas. Detta behöver ni göra skriftligen och avtalet ska undertecknas. Några alternativ på hur ni kan välja att dela upp egendomenVad som är rättvist kan inte jag svara på, utan ni måste välja själva hur ni vill dela upp er egendom. Jag kommer däremot ge några alternativ ni kan välja mellan är attvardera part först får ut sin andel av kostnaden för bostaden och sedan delar lika på eventuell vinst,vardera part först får ut sin andel av kostnaden för bostaden och sedan delar annan andel på eventuell vinst, ellervardera part får ut sin andel av bostaden. I det första alternativet skulle ni således få ut 90% respektive 10% av det ni betalar för bostaden. Sedan delar ni lika på eventuell vinst alternativt om ni bestämmer att en part ska få högre andel av vinsten. I det andra alternativet utgår ni från att ni äger 90% respektive 10% av bostaden och får ut den procentandelen vid försäljning av bostaden oavsett eventuell vinst. För att uppnå en så rättvis fördelning som möjligt behöver ni självklart inte använda samma de andelar jag gjorde. När ni bestämmer hur ni vill dela upp egendomen kan ni även se till andra faktorer. Exempelvist arbete som inte är rent ekonomiskt såsom hur mycket hushållsarbete som görs hemma och av vem det utförs. Sen kan ni även utöver insatsen i bostaden se till bidragandet till den vardagliga ekonomin, genom inköp m.m. Ni är välkomna att boka tid hos en av Lawlines duktiga jurister för att få hjälp att skriva samboavtal. Med vänliga hälsningar,

Vem av samborna har rätt till att behålla hyresrätten vid en separation om de har gemensamma barn?

2021-01-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Två personer som är sambos i en hyresrätt, de har en gemensam dotter tillsammans. De har bestämt att separera. Efter separationen skall den gemensamma dottern bo mesta tiden med sin far. Enligt vilka regler samt vilken lag kan det avgöras om vem av föräldrarna får behålla lägenheten?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om sambos finns i sambolagen (SamboL). Av din fråga så framgår det inte om de två personerna införskaffade sig hyresrätten i syfte att de skulle bo där tillsammans, eller om en av de två personerna hade hyresrätten innan den andra personen flyttade in. Det får en viss betydelse i svaret på din fråga och därmed kommer jag redogöra för båda alternativen i mitt svar. SamboegendomIfall de två personerna skaffade hyresrätten i syfte att de skulle bo där tillsammans, så utgör hyresrätten samboegendom (SamboL 3 §). Detta eftersom hyresrätten då utgör parets gemensamma bostad (SamboL 5 § första stycket 3 p.). Om en av de två personerna hade hyresrätten sedan innan, och att den andra personen flyttade in vid ett senare tillfälle så tyder detta på att hyresrätten inte förvärvades för gemensam användning och då utgör inte heller hyresrätten samboegendom. Det ska dock poängteras att även om bara den ena personen står på hyreskontraktet så bör hyresrätten ändå anses vara samboegendom om personen skaffade hyresrätten i syfte att de två personerna skulle bo där tillsammans. Bodelning (om hyresrätten inte är samboegendom)Om någon av samborna begär det så ska en bodelning genomföras vid separationen (SamboL 8 §). En bodelning är alltså inte obligatoriskt när ett samboförhållande upphör. Ett samboförhållande upphör bland annat om samborna separerar med varandra (SamboL 2 § första stycket 2 p.). Ifall någon av personerna begär en bodelning, så är det samboegendomen som ska ingå i bodelningen. Samboegendomen ska fördelas mellan samborna vid en bodelning (SamboL 16 § första stycket). Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott (SamboL 16 § andra stycket). Det anges även att en förutsättning för att en sambo ska få ta över en bostad eller bohag som tillhör den andra sambon (dvs. att hyresrätten står på den andra sambon men att hyresrätten ändå är införskaffad för ett gemensamt syfte), är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.Den sambo som anses ha störst behov av bostaden har alltså rätt till den mot avräkning. Eftersom det däremot rör sig om en hyresrätt som normalt inte anses ha ett värde så bör det dock inte ske någon avräkning och den andra sambon som inte får hyresrätten får då ingen ersättning. Detta hänger ihop med att det är straffbart att villkora om en ersättning vid övertagande av en hyresrätt (jordabalken 12 kap. 65 §). En faktor som beaktas vid bedömningen av vem som har störst behov av bostaden är om samborna har gemensamma barn som ska bo hos ena föräldern. Det ska dock göras en helhetsbedömning och ekonomi samt möjligheten att få en annan bostad spelar också in. Eftersom du skriver att den gemensamma dottern främst ska bo med sin far, så bör dock fadern anses vara den som har det största behovet av hyresrätten. Om modern inte har någon annan egendom än den som ingår i bodelningen, så kan det dock anses vara oskäligt om fadern tar över hyresrätten om det är modern som står på hyresrätten. Det ska dock göras en helhetsbedömning, men fadern bör anses ha rätt till hyresrätten.Övertagande av hyresrätten (om hyresrätten inte är samboegendom)Ifall hyresrätten inte är samboegendom så ska den inte ingå i bodelningen. Även om det är modern som står på hyresrätten och att hyresrätten inte skaffades i ett gemensamt syfte, så bör ändå fadern ha rätt att överta hyresrätten (SamboL 22 §). Eftersom du skriver att det gemensamma barnet för det mesta ska bo hos sin far, så gäller samma som ovan att det är fadern som bäst behöver bostaden. Det behövs dock också göras en skälighetsbedömning som ovan. Egentligen bör fadern betala ersättning till modern om han tar över hyresrätten, men detsamma gäller som ovan att en hyresrätt normalt inte anses ha ett värde i sig.SammanfattningOavsett om hyresrätten anses vara samboegendom eller inte, så gäller samma utgångspunkt att den som anses ha det största behovet av bostaden ska få behålla hyresrätten. I detta fall bör det anses att fadern har bäst behov av hyresrätten då dottern för det mesta ska bo hos honom. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Vill att barnen ska ärva huset - inte sambon

2021-01-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag är sambo och äger huset vi bor i själv. Jag ägde det innan vi blev sambos. Då min sambo är välbeställd så vill jag att i händelse att jag avlider ska mina barn ärva huset. Vi har inga gemensamma barn och hans barn är vuxna och bor ej med oss. Jag vet att barnen ärver huset men samtidigt kan sambon begära bodelning och kräva att få bo kvar mot att lösa ut barnen. Jag vill inte att det ska ske. Mina barn älskar huset de bor i och jag vill att de ska ha möjlighet att besluta själva (tillsammans med deras far, min exman) om de vill bo kvar i händelse av min död. Två av barnen är fortfarande omyndiga men den tredje är myndig. Hur ska jag gå tillväga för att säkerställa att inte sambon ska kunna välja att ta över huset om jag dör? Sambon har annat boende också (stor bostadsrätt som jag inte har del i), så han kan bo där om något händer.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Får sambon ta del av huset om du avlider?Till att börja med vill jag adressa vad som kommer hända med huset i om du skulle avlida i nuläget, utan att ha fixat till något. Du skriver att att sambon kan begära bodelning och kräva att få lösa ut barnen; detta stämmer inte. Det är korrekt att sambon måste begära en bodelningen vid din död för att få tillgång till hälften av era gemensamma ägodelar (8 § sambolagen). Vid bodelningen görs då en uppdelning av er samboegendom. Bohag och bostad räknas som samboegendom förutsatt att de förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det är med andra ord ett lagstadgat krav att du och din sambo tillsammans ska ha köpt saken/bostaden med syfte att använda den tillsammans för att den ska vara s.k samboegendom. Eftersom du berättar att du ägde huset innan ni blev sambor innebär detta att huset inte införskaffades med syfte att du och din sambo skulle bo där. Det innebär kort och gott att huset inte uppfyller kraven för att vara samboegendom och kommer därför inte ingå i en framtida bodelning.Omyndiga barn?Jag vill också adressera situationen med att några av dina barn är omyndiga. Eftersom sambon inte har någon rätt till bostaden kommer huset automatiskt bli arvegods till dina barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om vissa av barnen fortfarande skulle vara omyndiga får de inte förvalta sitt arv själv (9 kap. 1 § föräldrabalken). Barnens förmyndare kommer få ta hand om arvet istället. Förutsatt att du har gemensam vårdnad med din ex-man skulle hn automatiskt få förvalta arvet till dess att att barnet blir myndigt (6 kap. 9 § och 10 kap. 2 § föräldrabalken). Finns det något mer du kan göra för att säkerställa att barnen får huset?Som nämnt ovan finns det egentligen inget behov att vidta ytterligare handling; din sambo har ingen rätt till bostaden. Om du ändå känner att den abstrakta vetskapen inte räcker till har du möjlighet att skriva ett testamente (9 kap. 1 § ärvdabalken). I detta kan du förordna din kvarlåtenskap precis som du vill och du kan tydligt skriva att du önskar att huset ska ärvas av dina tre barn. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan barn till avliden sambo begära bodelning och ha rätt samboegendom?

2021-01-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag behöver råd i frågan om sambolagen och vad för rättigheter som innefattas av den. Min förälder äger sedan tidigare en bostad som hens sambo senare flyttat in i. Sambon har diagnostiserats med en obotlig sjukdom och det är en tidsfråga innan sambon kommer att gå bort. Efter att sambon har flyttat in har det gjorts gemensamma inköp till lägenheten men köket har också blivit totalrenoverat på min förälders bekostnad. Sambon har sedan tidigare egna barn och min fundering är om de exempelvis sambons barn har rätt att åberopa hälften av renoveringskostnaderna i enlighet med sambolagen vid bortgång och ifall min förälder då behöver skriva ett samboavtal? Hur kan detta behöva formuleras i ett samboavtal för att min förälder inte ska behöva kompensera barnen för halva investeringskostnaden för köket den dag hennes sambo går bort samt har ni någon ytterligare rådgivning i detta ärende? Tack på förhand för hjälp med detta.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka lagbestämmelser gäller?Utifrån din fråga verkar det som om dina föräldrar inte har ett samboavtal vilket gör att sambolagen (SamboL) blir tillämplig vid en eventuell bodelning. Om din förälder och dennes sambo skulle upprätta ett samboavtal kan detta reglera vem som får vad vid en eventuell separation eller dödsfall. Ska en bodelning ske om en sambo avlider?I en bodelning mellan sambos ingår samboegendom, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Dock har endast den efterlevande sambon rätt att välja om denne vill begära bodelningen eller inte om en sambo avlider. Dödsboet kan alltså inte begära bodelning (8 och 18 § SamboL). Om din förälder väljer att begära bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan din förälder och den avlidne sambons dödsbo. Om din förälder inte begär bodelning kommer samboegendomen tillfalla sin förälder. Eftersom bostaden ägs av din förälder och dessutom införskaffats innan samboskapet inleddes kommer bostaden inte utgöra samboegendom oavsett om din förälder väljer att begära bodelning eller inte. Renoveringskostnaderna ingår i bostaden och ingår därför inte heller i samboegendomen. Detta har klarlagts i praxis att om renoveringen avser själva huset eller fast inredning i huset så ingår dessa investeringar i bostaden och kommer inte att ingå i bodelningen. På så vis kommer din förälder inte att behöva kompensera sambons barn för halva investeringskostnaderna. Ytterligare rådgivningJag hoppas att du fick din fråga besvarad och om du önskar vidare hjälp i ditt ärende eller med att upprätta ett samboavtal råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för ytterligare juridisk vägledning. Med vänliga hälsningar,