Vad ärver sambors särkullbarn?

2021-03-22 i Särkullbarn
FRÅGA |Min sambo och jag äger tillsammans vårt hus. Vi har inte några enskilda tillgångar. Han har två barn och jag har ett. Alla är från tidigare förhållanden, inga gemensamma. Nu undrar jag hur arvsrätten ser ut om vi inte skriver testamente? Om en av oss går bort, hur blir det då? Hur blir det om båda går bort samtidigt? Min sambo hävdar bestämt att våra barn ärver en tredjedel var men jag känner inte att det borde vara så. Min tanke är att mitt barn ärver hälften av våra tillgångar och hans barn delar på hans halva. Om en av oss går bort så är alltså hans tanke att hans barn ärver två tredjedelar och jag står kvar med endast en. Vad är det som gäller?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har tänkt rätt: ditt barn ärver dig när du går bort, och din sambos barn ärver honom när han går bort (2 kap. 1 § ärvdabalken). Hans barn ärver alltså ingenting av din egendom eftersom du inte är deras förälder. Om ni båda skulle gå bort samtidigt och all er egendom skulle delas exakt lika mellan er skulle ditt barn ärva din halva, och hans barn skulle dela lika på hans halva och alltså få totalt en fjärdedel var. Värt att notera är dock att all er egendom inte nödvändigtvis skulle ingå i en bodelning mellan er, även om ni inte har uttryckligen enskild egendom. I en bodelning fördelas nämligen bara samboegendom (8 § sambolagen). Så om en av er går bort kan den andre begära bodelning, där hälften av er samboegendom tillkommer den efterlevande sambon, och den andra hälften ärvs av den avlidne sambons barn. Den egendom som utgör samboegendom är er bostad och ert bohag, förutsatt att egendomen införskaffades för gemensam användning (3 §). Med bohag avses möbler och lösa saker i hemmet, exklusive sånt som är ägnat uteslutande för den enes bruk eller huvudsakligen för fritidsändamål (6 och 7 §). Det som ägdes av den ene redan innan ni blev sambor omfattas alltså inte av bodelningen, eftersom det inte införskaffades för er gemensamma användning. Ditt barn skulle alltså ärva både den egendom som du äger som inte utgör samboegendom, och hälften av samboegendomen. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Hur stor andel ärver särkullbarn om det finns en efterlevande make?

2021-01-07 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej! Min pappa gick bort nyligen, han är gift med en kvinna som inte är min biologiska mamma vilketInnebär att jag som särkullsbarn har rätt till arv omgående om jag begär jämkning. Hur stor är min andel av arvet, är det min pappas 50% av hela totalen eller är det något annat? Hans fru säger att jag har rätt till 25% och hon 75% stämmer det och är det på precis allt?Mvh
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barns arvsrätt regleras i ärvdabalken (2 kap. 1 §). Som utgångspunkt är barns arvsrätt underordnad efterlevande makes arvsrätt (3 kap. 1 och 2 §), men precis som du är inne på har du som särkullbarn företräde om du så väljer (3 kap. 1 och 9 §). Om du är din pappas enda barn får du som huvudregel hela kvarlåtenskapen från honom, d.v.s. hela 50% av totalen som du säger (2 kap. 1 § andra stycket). Det är din s.k. arvslott. Om din pappa upprättat ett testamente kan det minska arvet som ska till dig, dock bara med hälften. Den andra hälften utgör din laglott, som skyddas av lagen (7 kap 1 §). Din laglott är alltså hälften av din arvslott. Hur stor andel har du rätt till? Det låter som att hans fru uppfattat det som att du endast har rätt till din laglott av någon anledning. Kanske din pappa faktiskt skrivit ett testamente och minskat din arvslott med hälften på detta sätt, i vilket fall de behöver delge dig och ge dig chansen att godta eller klandra testamentet (14 kap. 4 § ärvdabalken). Det är också möjligt att hon missuppfattat bestämmelsen om särkullbarns rätt, och fått intrycket att du endast kan få ut din laglott, den av lagen skyddade delen av din arvslott. Så är dock inte fallet, det står uttryckligen "arvslott" i lagtexten (3 kap. 1 §). Det enda som kan gå före är om din pappas fru annars skulle lämnas med alltför små egna tillgångar. Lagen ställer upp ett minimiskydd för den efterlevande maken som går ut på att denne om möjligt åtminstone ska äga egendom till ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Det är dock ett så lågt ställt skydd att det sällan blir aktuellt, oftast överskrider efterlevande makes totala egendom den gränsen ändå. Är det på precis allt?Uppdelningen på 50% av totalen förutsätter att din pappa och hans fru inte hade enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken), som inte ingår i bodelningen mellan makar (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Hade din pappa enskild egendom ska det läggas till ditt arv, utan att räknas med i din pappas 50% av "totalen". På samma sätt ska hans frus eventuella enskilda egendom inte räknas med i "totalen" utan går direkt till henne. SammanfattningsvisDin andel av arvet är alltså din pappas 50 % (plus eventuell enskild egendom), och inte endast 25% som hans fru menar, förutsatt att det inte exempelvis finns ett testamente eller din pappas fru annars skulle lämnas med alltför små tillgångar. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,