När blir foton och bilder skyddade av upphovsrätt?

2022-01-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en hemsida där jag lägger upp foton och digitalt skapade bilder som jag har fotat och skapat. Behöver jag skriva på hemsidan att dessa inte får kopieras eller användas, eller är de skyddade enligt lag?Med vänliga hälsningar
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDen som skapar ett verk har upphovsrätt till verket och skyddet gäller så länge du lever och tills 70 år efter din död, 1 § och 43 § Upphovsrättslagen. Ett verk kan vara allt ifrån en tavla till ett foto. Skyddet du som upphovsrättshavare får till verket som du skapat tillkommer automatiskt, dina verk är alltså skyddade redan när du skapar dessa, och de är skyddade även om du inte skriver något på din hemsida. Dock kan det vara en god idé att skriva på något sätt att bilderna inte får kopieras eller användas, och att de är skyddade av upphovsrätt. Då detta innebär att ingen kan ursäkta sig att de inte visste att bilderna var upphovsrättsskyddade, vilket kan vara bra i en potentiell framtida tvist. Inskränkningar i upphovsrättenÄven fast dina verk är skyddade kan privatpersoner ha rätt att använda dina upphovsrättsskyddade verk i en begränsad omfattning, om de är offentliggjorda, och om det inte görs i ett kommersiellt syfte, 12 § Upphovsrättslagen.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man sälja dockor med SHL-loggor på?

2021-04-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej .Jag har virkat dockor med SHL-loggor på.Får jag sälja dem utan att jag bryter mot upphovsrätten?(Tänker ju då på loggorna som jag tryckt ut från nätet och sytt på dockorna?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarDu kommer med all trolighet bryta mot SHL:s upphovsskydd om du skulle sälja dockor med SHL-loggor på. UpphovsrättJag har inte kollat upp specifikt om alla eller bara några av SHL-loggorna är upphovsrättsskyddade. Men på grund av att SHL-loggorna är så välkända och det bedrivs en omfattande handel med produkter med dessa loggor, så utgår jag ifrån att loggorna är skyddade. Upphovsrätt regleras i stor del av upphovsrättslagen (URL). Lagen ger skydd för upphovsrättshavaren mot att andra använder sig av det upphovsrättsskyddade alstret (SHL-loggorna i det här fallet), 2 § URL. Detta borde särskilt bli aktuellt i ditt fall om du tänker sälja dockorna, dvs. använda SHL-loggorna inom ett kommersiellt bruk. Det finns dock vissa begränsningar av det upphovsrättsliga skyddet som innebär att det går att framställa ett fåtal exemplar för privat bruk, 12 § URL. SHL-loggorna kan även potentiellt vara skyddade genom varumärkesskydd, enligt varumärkesskyddslagen och potentiellt även mönsterskyddade, enligt mönsterskyddslagen. Men även dessa lagar borde inte inskränka din rätt att för privat bruk framställa ett fåtal exemplar, så länge du inte använder dessa för kommersiellt bruk.SlutsatsDu kommer med all trolighet inte kunna sälja dina dockor med SHL-loggor utan att bryta mot något upphovsskydd. Ett alternativ du har är att kontakta SHL och komma överens med dem om att du potentiellt kan använda deras SHL-loggor. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Får man göra vad man vill med gamla Louis Vuitton väskor?

2021-08-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, det är så att syrran vill börja köpa gammal louis vuitton väskor och göra om materialet till nyckelringar. Är detta lagligt? Får man göra om material till en egen produkt?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarOm din syster bara tillverkar en eller ett fåtal nyckelringarna och använder dem endast för privat bruk och inte för ett kommersiellt syfte, så borde det vara tillåtet (12 § Upphovsrättslagen och 7 § Mönsterskyddslagen). Om din syster vill sälja dem eller använda dem i ett annat kommersiellt syfte så är det troligen inte lagligt. Det finns flera skydd som borde omfatta Louis Vuitton logan i sig, och troligen även de övriga mönster som finns på väskorna. Till och med vissa specifika färgkombinationer eller enstaka färger kan vara skyddade. De mest aktuella lagarna som sannolikt skyddar Louis Vuitton väskorna från att man får göra vad man vill med dem är Upphovsrättslagen, Mönsterskyddslagen och Varumärkesskyddslagen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?

2021-02-15 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Jag säljer bl.a. foton i min firma. Jag tänker sälja till min kommuns informationsverksamhet. Jag har t.ex. en bild som är tagen på allmän plats och föreställer 5 personer som spelar minigolf. De kan identifieras men jag känner dem inte. Kan bilden användas i t.ex. tryckt material som en broschyr. Kan den användas på kommunens hemsida och annan plats på Internet?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (bildlagen)Det existerar inte något generellt förbud mot att utan samtycke använda personers namn eller bild. I lagen om namn och bild i reklam ges dock ett visst skydd mot användning i kommersiella sammanhang. Enligt 1 § bildlagen får en näringsidkare inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning där en bild utnyttjas utan denne avbildades samtycke. Att du driver enskild firma borde göra att du kan anses vara en näringsidkare. Bildlagen stadgar vidare att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § bildlagen ska enligt 2 § bildlagen dömas till böter. Enligt 3 § bildlagen kan den som bryter mot 1 § bildlagen också bli skadeståndsskyldig.SlutsatsFrågan i ditt fall blir då om kan anses använda bilden vid marknadsföring. Svaret om huruvida din användning av bilden kan anses utgöra marknadsföring för ett kommersiellt syfte beror då om ditt försäljning av bilden har ett marknadsföringssyfte. Bildlagen omfattar marknadsföring som syftar till att främja avsättning av varor, tjänster och andra nyttigheter. En åtgärd bör ses som avsättningsfrämjande om det finns ett krav på en motprestation för att ta del av varorna, tjänsterna eller nyttigheterna. När det gäller försäljning utan marknadsföringssyfte kan utgång bli lite oklar, och med utgång från din fråga finns det tyvärr inte tillräckligt med information för mig att ge ett definitivt svar. Ditt säkraste alternativ vore att inhämta samtycke från de individer som finns med på din bild.Även kommunen skulle möjligtvis kunna drabbas av konsekvenser enligt bildlagen, då en kommun kan jämställas med en näringsidkare, om de använder bilden vid marknadsföring med ett kommersiellt syfte utan de avbildades samtycke. För ett rättsfall som belyser bildlagen på ett bra sätt kan jag hänvisa till NJA 2017 s. 217.Hoppas du har fått svar på din fråga!Mvh