Skuld- och straff fråga är två helt olika frågor

2018-11-23 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har blivit dömd för olaga hot samt ofredande, olaga hot gäller för tjejen mitt ex bedrog mig med,ofredande för exet då jag mått så pass dåligt en period så jag skicka massa sms samt ringde han många ggr, den perioden försökte jag även ta självmord för jag var i väldigt dåligt skick/mående, vilket jag har bevisat med läkarintyg, journaler m.m, gjorde en överklagan till hovrätten men dom är lika envisa som tingsrätten och vill inte befria mig, vart kan felet ligga? Kan dock lägga till att min advokat skrev inte mkt i överklagan utan jag gjorde min egna överklagan o lämna in bilagor som bevis, jag har aldrig heller blivit anmäld förr, borde dom liksom inte ta hänsyn till att jag under den tiden mådde dåligt? Nu är sista utvägen högsta domstolen? Hur ska jag göra för att bli förstådd att jag hade aldrig tanke skada utan detta hände under den tid jag var ej stabil psykisk, hur ska jag göra!? Snälla hjälp mig
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga rätt så är du fundersam över varför du blivit dömd till olaga hot och ofredande när du bevisat genom läkarintyg att du inte mått psykiskt bra under perioden gärningarna utspelar. Samt att du tvekar på om din advokat tillvaratagit ditt intresse under målets gång och vill därför ha tips för att kunna få din röst hörd i Högsta domstolen. Angående första frågan så är det väldigt viktigt att förstå skillnaden mellan skuld- och straff fråga. När domstolen ska överlägga en dom så kan de inte ta hänsyn till subjektiva faktorer hos den tilltalade när de berömmer skuldfrågan. Utan här görs en objektiv bedömning endast av om rekvisiten för brotten olaga hot och ofredande har uppfyllts. Huruvida du har mått under begångna gärningar har senare en betydelse för straff frågan. Domstolen ska när de beslutar om vilket straff som ska utges ta hänsyn till personliga omständigheter i det enskilda fallet. Att du mått psykiskt dåligt kan resultera i en förmildrande omständighet vilket innebär att straffet kan sänkas och du får en mildare påföljd. Nu har inte jag läst din dom och vet därför inte vad du fick för straff men jag kan anta det i domskälen framgår att du mått dåligt och att detta påverkat frågan om vilken påföljd du ska få. Vad gäller andra frågan så är det väldigt viktigt att poängtera att Högsta domstolen är en prejudikatinstans, det betyder att Högsta domstolen skapar rätt istället för att skipa rätt. Du behöver få prövningstillstånd och sanningen är att det är väldigt få ärenden som går enda vägen upp till Högsta domstolen. Dessvärre blir hovrätten för majoriteten av befolkningen slutmålet för de som misstänks och döms för brott. Jag förstår att detta inte är så glädjande att höra men du måste ha i åtanke det jag ovan angett om skillnaden mellan skuldfråga och straff fråga. Vidare vad avser ditt missnöje med din advokats prestation så är mitt råd att kontakta advokatsamfundet och berätta om hur läget stod till. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar!

Vad kan påföljden troligen bli

2018-07-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Om en polis stannar en person med 5 gramTHC (Hasch) och Dexamfetamin 2 tabletter 5mg vad skulle påföljden troligen bli?Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går inte att ge dig ett svar på vad som är troligt straff för din del endast utifrån hur din fråga är utformad. Däremot kan jag här nedan redogöra för hur rätten går tillväga för att avgöra frågor om påföljd. Rätten ska först bestämma ett straffvärde (helt utan subjektiva förutsättningar) inom ramen för den straffskala som återfinns i varje brottsparagraf utifrån dessa tre lagbestämmelser 29:1, 29:2 och 29:3 brottsbalken. Efter att fastställt exempelvis ett straffvärde på 1 år så ska rätten efter det beakta ett straffmätningsvärde där de beaktar personliga förutsättningar som får straffvärdet att minska som exempelvis din ålder som ger rabatt på straff. De lagrum som aktualiseras är 29:5 och 29:7 brottsbalken. Efter att beaktat detta så kanske rätten nu har ett straffmätningsvärde på 1 år istället och nu ska de bestämma påföljd utifrån straffmätningsvärdet. Du som är tilltalad för flera brott kommer få en gemensam påföljd för de olika brotten om rätten finner dig skyldig 30:3 brottsbalken. Vid val av påföljd så föreligger ett antagande om att påföljd inte bör vara fängelse 30:4 brottsbalken. För att detta antagande ska brytas och rätten ska få döma till fängelse så ska något av dessa omständigheter vara uppfyllda:- om vi har ett straffmätningsvärde på minst 12 månader- om det är ett artbrott (brott som anses särskilt samhällsfarliga)- om den tilltalade gjort sig skyldig till brott innanUtöver detta antagande om att påföljd inte bör vara fängelse så finns det ännu en bestämmelse rätten ska beakta för den som begått brått innan han/hon fyllt 21 år, 30:5 andra stycket brottsbalken. Enligt den lagen så får rätten bara döma till fängelse om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl så ser rätten bland annat till straffmätningsvärdet och risken för återfall. Sammanfattningsvis så går det att säga att det krävs mycket för att rätten ska kunna döma till fängelse, istället ska rätten först beakta påföljder som framstår som mer proportionerliga, som exempelvis samhällstjänst, villkorlig dom, skyddstillsyn eller ungdomsvård. Det är även värt att beakta om personen tidigare är straffad. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Urkundsförfalskning

2018-06-28 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar om du kan ge mig råd. Jag har hamnat i tvist med min förra hyresvärd som vägrar återbetala min deposition 2000kr. Han hotar stämma mig för att jag vägrat bindande medling men jag har aldrig skrivit på något kontrakt. Jag har bara fått ett utkast på ett kontrakt på mejl där det också står utflyttningsdag eventuellt till och med x maj 2018.Han påstår att jag skrivit på och fotat ett kontrakt i 3 delar med våra namnteckningar på men det skiljer sig från utkastet en hel del samt finns inget datum eller ingen vidimering av underskrift. Misstänker urkundsförfalskningBehöver hjälpMed vänlig hälsning,
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så har din hyresvärd skickat dig kopia på ett kontrakt du inte skrivit på. Det kontrakt du skrivit på och fått ett utkast av stämmer inte heller överens med det avtal hyresvärden påstår att du skrivit på. Mitt första tips till dig är att jämföra kontrakten åt och hitta olikheter. På så sätt kan du säkra bevis. Visar det sig att kontrakten inte är identiska så kan du göra en polisanmälan om urkundsförfalskning om du vet om att du inte skrivit på det kontraktet han skickat till dig. Alternativt skulle det även vara bra om du lyfte fram olikheterna i det kontrakt du har och det han har. Kanske kan ni hitta någon gemensam lösning. Skulle det vara så att din hyresvärd lagt till andra villkor avtalet i efterhand så är dessa villkor ej gällande.Brottet urkundsförfalskning kan du läsa om genom att trycka här.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, du är välkommen med att ställa fler frågor.Med vänliga hälsingar!

Val av straffpåföljd

2018-03-10 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag står åtalad just nu för ringa narkotikabrott, våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.Har även ett annat åtal på mig där det är våldsamt motstånd, grov vårdlöshet i trafik,drogfrattfylleri, olovlig körning & ringa narkotikabrott.Jag va 19 när brotten begicks men är 20 nu, vad är troligaste straffet för detta?Åtalen är uppdelat i 2 olika rättegångar och dom första punkterna jag nämnde kommer jag ha rättegång om först.Är sen tidigare dömd för stöld, försök till tillgrepp av forskattningsmedel & 3 narkotikabrott.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går inte att ge dig ett svar på vad som är troligt straff för din del endast utifrån hur din fråga är utformad. Däremot kan jag här nedan redogöra för hur rätten går tillväga för att avgöra fråga om straff. Rätten ska först bestämma ett straffvärde (helt utan subjektiva förutsättningar) inom ramen för den straffskala som återfinns i varje brottsparagraf utifrån dessa tre lagbestämmelser 29:1, 29:2 och 29:3 brottsbalken. Efter att fastställt exempelvis ett straffvärde på 1 år så ska rätten efter det beakta ett straffmätningsvärde där de beaktar personliga förutsättningar som får straffvärdet att minska som exempelvis din ålder som ger rabatt på straff. De lagrum som aktualiseras är 29:5 och 29:7 brottsbalken. Efter att beaktat detta så kanske rätten nu har ett straffmätningsvärde på 1 år istället och nu ska de bestämma påföljd utifrån straffmätningsvärdet. Du som är tilltalad för flera brott kommer få en gemensam påföljd för de olika brotten om rätten finner dig skyldig 30:3 brottsbalken. Vid val av påföljd så föreligger ett antagande om att påföljd inte bör vara fängelse 30:4 brottsbalken. För att detta antagande ska brytas och rätten ska få döma till fängelse så ska något av dessa omständigheter vara uppfyllda:- om vi har ett straffmätningsvärde på minst 12 månader- om det är ett artbrott (brott som anses särskilt samhällsfarliga)- om den tilltalade gjort sig skyldig till brott innan Utöver detta antagande om att påföljd inte bör vara fängelse så finns det ännu en bestämmelse rätten ska beakta för den som begått brått innan han/hon fyllt 21 år, 30:5 andra stycket brottsbalken. Enligt den lagen så får rätten bara döma till fängelse om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl så ser rätten bland annat till straffmätningsvärdet och risken för återfall. Sammanfattningsvis så går det att säga att det krävs mycket för att rätten ska kunna döma till fängelse istället ska rätten först beakta påföljder som framstår som mer proportionerliga, som exempelvis samhällstjänst, villkorlig dom, skyddstillsyn eller ungdomsvård. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Rektorn anklagar mig för mobbning är det förtal?

2018-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejsanJag och några av mina klasskompisar har blivit anklagade för mobbning och kränkning mot en annan elev i klassen som är en nära vän till oss. Eleven som lärarna samt rektor ansett varit mobbad har efter samtal med bitr. rektor själv sagt att det inte stämmer och att han inte på något sätt känner sig mobbad eller utstött. Vi elever som blivit anklagade har fått en muntlig varning av våran rektor och vid en skriftlig varning riskerar avstängning. Jag själv anser att detta är förtal men då jag inte riktigt är så insatt i lagar och framför allt lagen mot förtal så väljer jag att kontakta er för att få rådgivning. Detta har påverkat oss negativt och vi har samtliga fått negativa påföljder. Finns det ett fall mot våra lärare samt bitr. rektor? Tacksam för svar.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal är ett brott som återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken och innebär kortfattat att om en person utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna en uppgift (till tredje part), som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning så döms personen till förtal. Rekvisiten i lagen ska inte tolkas på så sätt att det går att döma din rektor för förtal när han utreder en situation om mobbning. Detta eftersom rektorn kommer till dig och talar om sina misstankar, han går inte till en tredje person (annan elev) och säger A mobbar B utan han går till A och frågar A jag misstänker att du mobbar C. Om det är så att du upplever att rektorn sprider rykten om att du vore en mobbare till eleverna på skolan så är mitt råd att ta upp detta med dina föräldrar. Förtal är ett brott en enskild person själv måste driva åtal om (huvudregel), det är sällan det leder till åtal genom en polisanmälan. Detta eftersom 5 kap. 5 § brottsbalken säger att förtal är ett brott som inte får åtalas av någon annan än målsägande om det inte är så att brottet är påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser grovt förtal. Jag bedömer att denna situation inte kommer uppfylla rekvisiten i 5 kap. 1 § brottsbalken eftersom rektorn vänt sig till dig och dina vänner som är inblandade i misstankarna. Med vänliga hälsningar!

Yttrandefrihet och olämplig låttext

2018-06-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om en låttext kan vara olaglig? Om den kan gå över gränsen till att bli ett brott? Syftar då på denna av. Förstår att det kan bli knepigt. Men i min värld förstår jag inte hur vissa låttexter kan vara okej. Men vänliga hälsningar.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket väl så är frågan knepig att besvara och jag kommer heller inte kunna ge ett exakt svar, dock kan jag förklara hur juridiken kring denna fråga ser ut.Att få uttrycka sina åsikter värderingar och tankar är något som Sverige med många andra EU-länder förespråkar i sina grundlagar genom rätten till yttrandefrihet. Samtidigt måste någon gräns sättas så att inte denna frihet eskalerar på så sätt att en kan försvara sitt oacceptabla beteende genom att försvara sig med att hävda yttrandefrihet. Dock är det omöjligt att säga var gränsen går, domstolen får gör en prövning i varje enskilt fall. När det gäller låttext så vågar jag mig påstår att yttrandefriheten är lite mer vidsträckt med hänsyn till upphovsrätten. Låttexten du hänvisat till är enligt mig också olämplig men jag tror dock att den ändå omfattas av yttrandefriheten med hänsyn till att den inte kan likställas med hets mot folkgrupp eller förtal. Om någon exempelvis skriver en låttext om att en tycker att mord ska vara lagligt så omfattas detta av yttrandefriheten även om mord är ett brott. Dock ska yttrandefriheten enligt min uppfattning inte omfatta åsikter som är förknippade med tragisk historia så som exempelvis att en viss folkgrupp är mindre värd. Hoppas detta svar var till någon hjälp,med vänliga hälsningar!

Blivit förbjuden att tillträda en affärslokal, kan jag ändå gå in?

2018-03-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Blev tagen i en affär i helgen för snatteri som hände en annan dag. Inte då i helgen. Kan man verkligen bli tagen så efteråt. Sen kom polisen så sa dom att jag ALDRIG får komma tillbaka dit igen. Vad händer om.jag går in i affären igen kan dom då dra ut mig eller ringa polisen
Julia Zarour |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som hindrar varken polisen eller butiken från att ta fast dig för att snattat i efterhand så länge det skett inom rimlig tid. Att detta gjorts inom exempelvis 1 vecka eller en månad får anses vara rimlig tid. Det finns heller inget som hindrar butiken från att vägra dig tillträde så länge de inte har kontraheringsplikt (innebär skyldighet att sluta avta). Privata affärer (som exempelvis mataffärer eller klädaffärer) har ingen skyldighet att sluta avtal med dig eftersom du kan införskaffa det dem erbjuder från annat håll. Affärer som har skyldighet att sluta avtal med dig är exempelvis systembolaget. Om du ändå väljer att gå in i butiken så har butikspersonalen själva inte rätt att dra ut dig, utan de måste ringa polisen som kommer och avlägsnar dig från platsen. Nästa fråga blir om ditt handlande med att välja att gå in i butiken trots förbud kan leda till juridiska konsekvenser. Högsta domstolen har avgjort en liknande fråga i ett rättsfall benämnt NJA 1995 s. 84. Rätten kom fram till att bestämmelsen om olaga intrång (4 kap. 6 § 2 stycket brottsbalken) har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal, trots förbudet gått in i lokalen. Detta med hänsyn att bestämmelsen är till för att skydda lokaler eller vissa andra utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten. En affärslokal som under öppettider är tillgänglig för allmänheten kan därför inte omfattas, varför du inte kan göra dig skyldig till brottet olaga intrång om du ändå väljer att gå in. Det enda butiken kan göra är att vägra att sälja dig varor och ringa polisen som får avlägsna dig därifrån. Även om vissa handlanden inte leder till juridiska konsekvenser så kan de föra med sig elände, huvudvärk och sluka negativ energi. Vad jag rekommenderar dig att göra är att prata med butiksansvarig och försök reda ut situationen och få de att inse att vägra dig tillträde inte leder någonstans eftersom du ändå kan gå in utan juridiska konsekvenser. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp!Med vänliga hälsningar!

Äktenskapstvång och rätten att anmäla brottet som utomstående

2018-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer om en person(er) från annat land kommer hit med avsikten att tvinga en annan person - son eller dotter - till ett arrangerat äktenskap. Son/dotter har uppehållstillstånd i Sverige och är bosatt här. Kan man som helt utomstående göra en anmälan om detta.
Julia Zarour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar frågan som att en person har åkt till Sverige för att tvinga sitt barn till äktenskap med annan person och utgår därför från detta i svaret. I 4:4c brottsbalken regleras brottet "äktenskapstvång". Den som tvingar någon till äktenskap eller utnyttjar dennes utsatta belägenhet förmår en person till att ingå äktenskap som är giltigt i den stat där äktenskapet ingås eller där minst en av makarna har medborgarskap döms till äktenskapstvång. Brottet är även kriminaliserat på försök och förberedelse nivå enligt 4:10, 23:1 eller 23:2 BrB. Om bestämmelsen om äktenskapstvång inte blir tillämplig kan åklagaren istället försöka gå vägen igenom olaga tvång i 4:4 BrB. Vad avser rätten som utomstående att anmäla dessa brott så gäller följande. Vem som helst kan anmäla brott. Däremot kan åklagaren inte alltid väcka åtal om inte denne har målsägandes godkännande. Just för brotten äktenskapstvång och olaga hot så går detta under allmänt åtal varför åklagaren inte behöver målsägandes samtycke för att väcka åtal. Det är viktigt att benämna att om målsägande förnekar att detta har hänt så påverkar detta däremot åklagarens beslut om han eller hon ska gå vidare med att väcka åtal.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!