Fick lämna polisstationen utan att lämna urinprov- kan de höra av sig flera månader senare?

2019-07-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Blev stannad av lokala civilpoliserna i mars, och eftersom jag hade OCB (rullpapper) valde dom att ta in mig på piss. Jag orkade inte och erkände att det kommer vara positivt för thc, samt att jag godtog strafföreläggande.Men då fick dom ett annat ärende, och behövde lämna mig på västberga arresten, där jag senare fick gå hem utan att ha lämnat urinprov. Nu har de gått 4 månader och dom har fortfarande inte hört av sig?Finns det chans att dom gav upp och struntade i det? Han ville inte nöja sig med bara erkännande eftersom "det räcker inte som bevis, du kan säga det fast tro fel och därför behövs urinprov för att fastställa bla bla"
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att dom helt enkelt struntade i det i och med att det har gått fyra månader och ingen har hört av sig ännu. Eftersom att du inte lämnade något urinprov, finns det inga som helst bevis på att du vid det tillfället skulle ha olagliga substanser i urinet. Det låter väldigt osannolikt att de skulle ringa upp dig nu flera månader senare och vilja återuppta ärendet i och med att det inte finns något urinprov att utgå från.Vänligen,

Vad ska jag göra om jag blir utsatt för mordhot?

2019-04-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har stött på ett problem ett ganska stort problem. Jag har nämligen råkat ut för mordhot, och vet inte hur jag ska gå tillväga. Kan ni hjälpa mig just nu har jag rymt ifrån Sverige då jag inte känner mig trygg, brist på sömn, gråter och mår inte bra allmänt. Har ungefär en 20mordhot på mig från 20olika personer både inom Sverige och utanför. Ber verkligen om hjälp. problemet är att hoten inom Sverige är lite svårare att säkerställa bevis men utanför finns det lite grand. Det handlar om förstås mycket pengar, skulle gärna vilja åka tillbaka till mitt hemland utan att vara rädd. Det är inte kul det är allvarligt. Behöver er hjälp, tack.mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mordhot (olaga hot) är ett väldigt allvarligt brott och jag förstår att du sitter i en väldigt pressad och utsatt situation just nu. Även om du känner att du inte har konkreta bevis så bör du kontakta polisen och berätta att du är utsatt för mordhot så att polisen kan säkerställa din säkerhet. För att anmäla olaga hot ringer du polisens kontakcenter på 114 14, dock ska du alltid ringa 112 om situationen är akut. När du har kontaktat Polisen så kan de hjälpa dig och förklara hur ni ska gå vidare. Polisen avgör vilket sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet. Bedömningen utgår från hur allvarligt brottet är och hur stor risken är att hotet genomförs. I och med att du befinner dig utomlands och är rädd för att komma tillbaka till Sverige är du förmodligen i stort behov av skydd från Polisen.Om du behöver prata med någon kan du få stöd av hjälp av olika organisationer som kan erbjuda kostnadsfri stöd och rådgivning. Du kan även kontakta brottsofferjouren om du känner att du behöver prata med någon.Vänligen,

Hur länge finns uppgifter om penningböter i belastningsregistret?

2018-12-31 i Påföljder
FRÅGA |Blev tagen av tullen när jag kom från en annat euland. Jag var 18år och hade på mig 1 liter sprit 1l vin och under 4 liter öl. Fick böter på 1000kr och undrar hur länge jag kommer vara på belastningregistret och om min bötesumma är korrekt?Jag hade ingen aning om att man måste vara 20år för att ta in alkohol i sverige.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för olovlig införsel av alkohol hittar du i lagen om straff för smuggling. Olagligt att föra med sig alkohol till Sverige om man är under 20 årOm man är under 20 år och tar in alkohol till Sverige så betraktas det som smugglingsbrott (3 § lagen om straff för smuggling). I ditt fall rör det sig förmodligen om ringa brott då påföljden blev penningböter (4 § lagen om straff för smuggling). Penningböter utdöms till högst 4000 kr (25 kap 3 § brottsbalken).I och med att det är olagligt att föra in alkohol till Sverige om man är under 20 år så är bötesstraffet med hänsyn till brottets grad korrekt. Det kommer att finnas i ditt belastningsregister i 5 årHur längden en uppgift finns kvar i belastningsregistret styrs av vilken på följd man blir dömd till. Gallringstiden för böter är 5 år, vilket innebär att informationen kommer att finnas i ditt belastningsregister i 5 år (17 § p. 9 lagen om belastningsregister).Vänligen,

Vilka grundförutsättningar ska gälla för att en domstol vill undersöka om någon ska dömas enligt LRV?

2018-09-28 i Påföljder
FRÅGA |Vilka grundförutsättningar ska gälla för att en domstol vill undersöka om någon ska dömas enligt LRV?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om överlämnande till särskild vård i vissa fall hittar du i 31 kap. brottsbalken.Det finns två huvudsakliga grundförutsättningar för att en domstol ska vilja undersöka möjligheten till rättspsykiatrisk vård. Den första grundförutsättningen är att det måste vara fråga om ett brott där fängelse förekommer i straffskalan. (31 kap. 3 § brottsbalken) Lindrigare brott som i vanliga fall resulterar i böter föranleder inte till en undersökning om rättspsykiatrisk vård. Den andra grundförutsättningen är att det kan anses vara nödvändigt med hänsyn till personens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt att personen är intagen för psykiatrisk vård (31 kap. 3 § brottsbalken). Dessa två är själva grundförutsättningarna för att en domstol ska vilja undersöka om någon ska dömas för rättspsykiatrisk vård eller inte. Finns det misstanke om att en gärningsman led av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkt för brottet (för ett brott där fängelse förekommer i straffskalan) eller lider av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för rättegången så bör gärningsmannens psykiska tillstånd utredas.Vänligen,

Vad innebär 24 kap. 2 § brottsbalken?

2019-05-25 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |I BrB 24:2 finns att läsa "Detsamma ska gälla om någon annan än de som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall."Vem är det man avser då?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I själva bestämmelsen 24 kap 2 § brottsbalken beskrivs vilka våldshandlingar som anses tillåtna, vilket skapar förutsättningar för utövandet av det offentliga våldsmonopolet. I bestämmelsens regleras tillåten våldsanvändning vid rymning av person som är lagligen frihetsberövad eller om den frihetsberövade genom våld eller hot om våld sätter sig till motvärn eller på annat sätt gör motstånd mot personen/ personerna som ansvarar för uppsikten. De som i dessa situationer är berättigade till att använda våld är i främst personalen på häkten och kriminalvårdsanstalter.Vad som menas med "Detsamma ska gälla om någon annan än de som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall" enligt lagkommentaren till bestämmelsen är att befogenheten att utöva våld vid sådana situationer även tillkommer för viss militär personal, kustbevakningen, vissa ordningsvakter, fartygsbefälhavare och den som har uppsikt över någon som är berövad friheten etc..Själva meningen ger alltså även den som gripit annan enligt 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken (envars gripande) samma rätt till utövande av nödvändig våld. Vänligen,

Vad har en myndighetsförklarad person för rättigheter i relation till "vårdnadshavare"?

2019-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, kan en myndighetsförklarad person flytta hemifrån, även om vårdnadshavarna förbjuder det, och är det även lagligt för vårdnadshavarna att bestämma över den myndighetsförklarade rättigheter som valet av studier, umgänge, berövande av telefon, internet, samt rättigheten att vistas utomhus eller umgås med person utomstående från familjen.t.ex den myndigförklarade bor under väldigt psykiskt samt fysiskt påfrestande förhållandena i hemmet oftast utövat från vårdnadshavarna, i rädsla att bli bestraffad på olika sätt som att bli inlåst och liknande väljer hon att söka jobb i en annan stad samt andra studier, finner boende samt jobb. men blir påkommen eller kanske även den myndigförklarade berättar för vårdnadshavarna att personen kommer flytta och att det är bestämt, och vårdnadshavarna bestämmer sig att låsa in personen i hemmet och beröva henne sin frihet som myndighetsförklarad, eller att hon flyttar utan att säga till dom, vårdnadshavarna spårar upp henne och drar med sig henne till vårdnadshavarnas hem. vad är den myndighetsförklarade rättigheter i hela denna situationen. och hur kan personen gå tillväga
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En myndighetsförklarad person har rätt att bestämma över sitt livEn myndighetsförklarad person har rätt att bestämma över sig själv och kan flytta hemifrån utan att någon förbjuder det. Vårdnadshavare är de personer som har den rättsliga vårdnaden över ett barn och består tills dess att ett barn fyller arton år. I detta fall är personen myndighetsförklarad och har i juridisk mening därför inga vårdnadshavare. Personen bör vara fri att få bestämma över sitt egna liv på sina egna villkor. Omständigheterna som du beskriver i din fråga är inte under några omständigheter acceptabla och kan utgöra flera brott i lagens mening.Du beskriver bland annat psykisk och fysisk påfrestande förhållanden i hemmet, frihetsberövande och tvång till att komma tillbaka till hemmet. Alla dessa omständigheter kan utgöra brott i lagens mening vilket kan vara bra för den utsatte personen att veta. Jag tolkar "fysiska och psykiskt påfrestande förhållanden i hemmet" som att det kan röra sig om brottet misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken). Att låsa in en person i hemmet och på så sätt beröva personen sin frihet kan anses utgöra brottet olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § brottsbalken) och att spåra en person och genom våld eller hot om våld tvinga tillbaka den till hemmet kan utgöra brottet olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalken). Hur kan personen gå till väga?Det du beskriver i din fråga är frågor om våld och förtryck och min rekommendation är att personen så fort som möjligt kontakta polisen och socialtjänsten för att göra en anmälan eller få stöd och hjälp. Det är under inga omständigheter acceptabelt att vara inlåst och berövad friheten att få komma ut, eller att leva under sådana omständigheter som beskrivits i frågan. Vet man som utomstående att en person är olaga frihetsberövad eller blir utsatt för andra allvarliga brott i hemmet bör man alltid kontakta polisen. Om personen upplever hedersrelaterat förtryck eller annan typ av förtryck från familjen så kan det vara bra om den som är utsatt får komma i kontakt med stödorganisationer som är experter på sådana typer av situationer. De flesta stödorganisationer ger gratis stöd och rådgivning, och kan i många fall hjälpa till. Man kan även kontakta brottsofferjouren som ger stöd och vägledning till personer utsatta för brott HÄR.Vänligen,

Hur kan tidigare brottslighet påverka inresa till exempelvis USA?

2018-10-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har avtjänat ett fängelsestraff på 4år för narkotika... greps ~ 2010 mars.Jag undrar huruvida preskriptionstiden är för detta brott? Har fått ett jobb som kan innebära att jag kommer resa till Ottawa, Kina och Japan genom jobbet. Vet att USA är lite petiga när det gäller inresa när man blivit dömd. Vet dock inte hur petiga? Hur ser det ut för mig gällande de andra olika länderna? Nått man kan göra så man kan lösa detta på bästa sätt?Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från mitt svar att du undrar hur lång tid det avtjänade straffet finns kvar i ditt belastningsregister samt hur detta kan komma att påverka din inresa till de olika länderna.Gallringstiden för fängelsestraff är 10 årHur lång tid ett brott finns kvar i ditt belastningsregister hittar du i lagen om belastningsregister. Där framgår att ett fängelsestraff gallras 10 år efter frigivningen (17 § första punkten lagen om belastningsregister). Detta betyder att brottet finns i ditt belastningsregister 10 år efter att du avtjänat ditt fängelsestraff på 4 år. Kan det påverka inresa till USA?Du har rätt i att USA är väldigt noggranna med tidigare brottslighet vid inresa. Det finns två sätt för en svensk medborgare att få resa in i USA.InresetillståndUSA har ett system som tillåter medborgare från vissa utvalda länder (däribland Sverige) att resa in i USA i upp till 90 dagar. Detta inresetillstånd (ESTA) som är en särskild blankett kräver att du uppfyller vissa personliga krav. Att du blivit dömd kan därmed vara ett hinder för att få ett sådant inresetillstånd. Du kommer troligtvis därför inte kunna få ett ESTA för att åka in till USA. VisumDet finns dock ytterligare sätt att få komma in i USA som svensk medborgare, vilket är att du ansöker om ett vanligt visum. Huruvida du ska beviljas detta visum eller inte är upp till USA. När du har ansökt om visum måste du ta dig till den amerikanska ambassaden för en visumintervju där de gör en individuell granskning av dig och din ansökan. Även här spelar tidigare begångna brott en roll och kan påverka bedömningen. Om det exempelvis har gått gång tid sedan du dömdes skulle det kunna vara till din fördel. Det är dock svårt att säga om du skulle beviljas ett vanligt visum då bedömningen görs från fall till fall. Kan det påverka inresa till Japan och Kina?Vad gäller inresa till Japan och Kina krävs visum där du eventuellt måste fylla i frågor om tidigare brottslighet. Jag hittar dock ingen information om att brottslighet skulle kunna utgöra ett hinder för dig att resa in i landet i lika stor utsräckning som USA. Jag rekommenderar dig dock, vad gäller inresa till Japan och Kina, att ta kontakt med respektive ambassad för att klargöra närmare vad som gäller för dessa länder.Vänligen,

Får man spela in ett samtal utan medgivande?

2018-09-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit orättvist behandlad på min högskola. Då jag skulle ha ett samtal med en lektor och en kursansvarig ville jag ha bevis på allt de säger. Jag valde då att spela in hela samtalet, utan deras vetskap. Är detta okej? De sa saker under mötet som nu finns på film, som är till min fördel om jag skulle gå vidare med deras bemötande mot mig. Får inspelningen användas?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör inspelning av samtal utan medgivande hittar du i 4 kap. brottsbalken om brott mot frihet och frid. Det framgår av 4 kap. 9 a § brottsbalken att den som med tekniskt hjälpmedel olovligen spelar in eller avlyssnar samtal i enrum, utan att själv vara med begår olovlig avlyssning. För att inte begå något brottsligt så krävs det alltså antingen samtycke eller att du själv medverkar i samtalet (vilket jag förutsätter att du har gjort).Det finns ingen bestämmelse som säger att du begår något brottsligt när du spelar in ett samtal som du själv deltar i. Inspelningen kan därför användas som bevismaterial i en fortsatt utredning utan att du kan dömas för olovlig avlyssning.Vänligen,