Gräns för olaga hot

2020-09-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag läste ett av era gamla svar på någon tidigare fråga om det är brottsligt att önska livet ur någon, typ som: jag hoppas du kör av vägen, jag hoppas du drunknar, hoppas din skalle krossas i tusen bitar.Svaret frågeställaren fick var att det var brottsligt, nämligen olaga hot.Då undrar jag varför det utgör olaga hot? Olaga hot handlar väl om att någon hotar en annan med brottslig gärning på ett sätt som orsakar rädsla hos mottagaren, men jag har svårt att se hur så är fallet här. För personen som säger något som: jag hoppas du blir misshandlad till döds menar ju INTE att det är just han som ska utföra handlingarna. Och om jag minns rätt så är det inte olaga hot om man önskar någon annan ska utföra handlingarna eller att den utpekade själv ska råka ut för en olycka som leder till döden.Länk: https://lawline.se/answers/ofredande-eller-olaga-hot-att-onska-nagon-dod#:~:text=Att%20upprepande%20g%C3%A5nger%20trakassera%20en,brottsbalken%2C%20att%20fridskr%C3%A4nkningen%20varit%20k%C3%A4nnbar.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Brottet olaga hot kräver enigt 4 kap 5 § Brottsbalken, precis som du säger, att man uttalar hot om att begå en brottslig handling för att framkalla rädsla hos en annan människa. Att göra dessa typer av uttalanden kan få det att framstå som om att man själv hotar denna person genom att uttryckligen själv framföra dessa uttryck. Dock håller jag med dig om att det kan anses väldigt långsökt då dessa fraser "jag hoppas du drunknar" eller " jag hoppas du kör av vägen" är hotfulla eller kränkande uttalanden men precis som du säger vittnar de inte om någon brottslig handling. Kravet för att anses som olaga hot är just de att köra av vägen eller drunkna inte är brottsliga handlingar. Att därför hota med sådana uttalanden kan inte utgöra olaga hot. Därför är det mer troligt att sådana uttalanden kan falla under brottet ofredande, 4 kap 7 § Brottsbalken, om detta är återkommande uttalanden. Jag tror att den föregående frågan besvarades som sådant att min kollega återgav rekvisiten för olaga hot samt anger att det finns en möjlighet att detta skulle utgöra olaga hot, om än att sannolikheten är ytterst liten. Hoppas de var svar på din fråga!

Spärrtid för körkort vid prick i registret

2020-07-18 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag fick en femårig prick i registret för ett halvår sedan när jag var 15 år på grund av stöld. Kan jag fortfarande skaffa AM kort? Hade inget tidigare då jag inte blev av med något men är osäker på om jag kan få AM kort med en prick.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! När det gäller körkortstillstånd är det Länsstyrelsen som beslutar om detta och de har enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister rätt att utfå ett utdrag. Länsstyrelsen gör en bedömning om personen är lämplig för körkort, se 2 § Körkortslagen här . Enligt 3 kap 9 § Körkortslagen kan Länsstyrelsen bestämma en tid som måste förflyta innan personen kan få tillstånd, en så kallad spärrtid som kan vara från en månad till tre år. Det är alltså detta du kommer råka ut för om du blir fälld för brottet. Vid bedömningen av hur lång spärrtiden ska vara gör Länsstyrelsen en helhetsbedömning av ditt fall, där de framförallt läser domen. Tiden beror dels på vilken typ av brott det gäller.Vad gäller för dig - Utifrån denna information kan spärrtiden bli allt mellan en månad fram till 3 år, räknat från din 18 års dag. Med tanke på att du var ung när brottet begicks och troligen därför inte heller fick ett allt för högt straff. Detta talar för att spärrtiden kommer bli på den undre halvan av straffskalan, men exakt hur lång spärrtiden blir är svårt att säga nu.

Straffskala ringa stöld

2020-05-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som hon hade tyvärr tjuvat två par byxor från Stadium och blev fångat av polisen. Men byxorna tog tillbaka personalen i stadium. Därmed har hon fått ett brev som kallar henne till domstol. Jag vill veta att vad finns straff för henne eller vad kommer det hända med henne. Och det var hennes första gång.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån den information jag fått så förstår jag frågan som att du vill veta hur stort straff din vän kan komma att få för att ha stulit 2 par byxor. Eftersom jag inte vet värdet på byxorna kommer jag att utgå från att deras värde var lågt. I och med att det som tagits har ett ringa värde, bör din vän vara åtalad för brottet ringa stöld, 8 kap 2 § brottsbalken. Ringa stöld har en straffskala på böter upp till 6 månaders fängelse. I och med att din vän är förstagångs förbrytare och om din vän är under 21 år, så finns det mycket som talar för att brottet endast kommer att straffas med böter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Straff narkotikabrott

2019-12-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!För ett och ett halvt år sedan förlorade en kille, då 19 år, körkortet på grund av drogfylla. Han hade rökt på kvällen innan (jag vet inte vad men kanske hasch) och togs någon gång dagen efter detta. Han förlorade körkortet.Nu har han kört upp igen och fått tillbaka sitt körkort.Nu, två dagar innan julafton, kom polisen hit till mig eftersom att han har bott hos mig de senaste månaderna. De hade då tagit honom när han skulle sälja hasch. De hittade också hasch i en av hans väskor. Han hade sagt till polisen att haschet skulle finnas där. Jag blev naturligtvis upprörd!Hans pappa har varit i kontakt med polisen och fått veta att det killen hade på sig och det som hittades hos mig var värt cirka 20000-50000 kronor på marknaden.Han har nu fått en offentlig försvarare.Vad kan han få för straff?Han säger att han inte brukar något alls sedan han förlorade körkortet. Han sålde nu för att tjäna lite pengar eftersom han de tre senaste månaderna varit arbetslös.Kan han få någon strafflindring?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom vi behandlar narkotikabrott i denna fråga så kommer vi använda oss av narkotikastrafflagen (NSL) och Brottsbalken för att besvara frågan. Jag utgår helt i mitt svar från den information som jag har blivit tilldelad. NSL säger då att ringa narkotikabrott kan ge 6 månaders fängelse, ringa innebär alltså att man inte anser att brottet är så allvarligt, "vanligt" narkotikabrott kan ge mellan 6 månader till 3 år i fängelse, alltså narkotikabrott som varken är ringa eller grovt, och grovt narkotikabrott kan ge 2 år till 10 år i fängelse. Det är svårt att säga exakt vad som kommer ske i detta fall, dock brukar ringa narkotikabrott innebära att man haft på sig x antal gram, varav narkotika som värderas till 20 000–50 000 kr högst troligt är för stora mängder för att kunna bedömas som ringa. Fängelse från 6 månader och uppåt är troligen att förvänta sig. En del av straffet kan omvandlas till böter men det är ovist om så kommer ske. Eftersom han är 19 år så kommer han att få en så kallad straffrabatt. Detta innebär att om en person över 21 år skulle få 3 års fängelse, så kommer en person på 19 år att endast få 2/3 av det straffet för samma typ av brott (29 kap 7 § Brottsbalken).Sammanfattat kommer troligen fängelsestraff från 6 månader och uppåt att delas ut och så kallad straffrabatt på grund av hans ålder kommer att gälla. Hoppas detta var till hjälp!

Fängelse för stöld mycket osannolikt

2020-07-18 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag är en ensamstående mamma utan jobb i ålder 43 med fyra barn under 14 år där två av barnen ligger mellan 1-3 år och ett barn som är 21 år och dom andra två som är mellan 12-14 år. blev tagen för stöld i matbutik för 1700 kr och vill vet om jag kan få fängelse med tanke på hur små barnen är och att det är mitt första brott.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Stöld är ett brott som regleras i 8 kap 1 § i Brottsbalkan. Där anges att straffskalan är fängelse upp till 2 år. 26 kap 1 § anger att fängelse inte får understiga 14 dagar. Straffet för stöld hamnar alltså mellan 14 dagar till 2 års fängelse. Dock för att faktiskt kunna dömas för fängelse krävs följande:Det återfinns en presumtion mot fängelse i 30:4 BrB. Det finns endast 3 sätt att bryta denna presumtion. Risken för återfall, brottets art samt brottets straffvärdes. Straffvärdet för brottet måste motsvara 1 års fängelse för att presumtionen ska brytas. I och med att du begick stöld för ett lågt värde, talar mycket för att själva straffvärdet motsvarar några månaders fängelse. Detta innebär att presumtionen för fängelse inte bryts av straffvärdet. Du har tidigare inte heller begått några andra typer av brott, varav återfallsrisken i princip är icke existerande, presumtionen bryts inte av återfall heller. Stöld utgör inte ett artbrott generellt enligt NJA 2009 s 559. Presumtionen mot fängelse bryts inte. Detta innebär att fängelse kommer inte delas ut som straff utan villkorlig dom eller skyddstillsyn blir aktuellt, eventuellt i samband med samhällstjänst. Vad innebär detta för dig - Mycket talar för att du inte kommer få fängelsestraff utan antigen böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Förtal mot tidigare partner

2020-05-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag och mitt ex har tre barn ihop, 8år, 10år och 15år. Vi separerade 2013 och han den tiden ville inte ha kontakt alls med mig eller barnen, vid separationen gav han mig ensam vårdnad. Nyligen tog han kontakt med 15åringen där pappan i mejlet påstår att han har försökt flera gånger ha umgänge men det va jag som vägrat och stod i vägen och att pappan inte vill att barnet ska berätta för mig (mamman) att de har kontakt med varandra mm.- Pappan har inte hört av sig på flera år, han har aldrig försökt få umgänge med barnen, det är lögn.Kan jag då anmäla pappan för förtal eller annat? Vad vinner/förlorar jag på det?- Är det ens lämpligt att pappan uppmuntrar barnet att ha hemligheter från mig som är barnets enda förälder? barnet har haft endast mig under alla dessa år och har inte sett eller hört något från sin pappa. Kan jag anmäla det någonstans för att ha det som stöd för hur olämplig pappan är som förälder?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån den information jag har fått, förstår jag frågan som om att du vill veta om det är möjligt att genomföra några juridiska åtgärder gentemot barnets fars uttalanden om dig. Utgör detta förtal - Eftersom detta kommer beröra förtal, förolämpning m.m. kommer vi att röra oss i 5 kap i Brottsbalken (BrB). 5 kap 1 § BrB anger att om någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter för att uppbringa missaktning hos andra, ska dömas för förtal. Detta innebär då att man gör sig skyldig till förtal när man säger att någon annan är: 1)Brottslig, utför brottsliga handlingar 2)Klandervärd i sitt levnadssätt = att man har ett missbruk eller liknande vanor som är väldigt nedvärderande. 3)Eller lämnar uppgift för att väcka missaktning = man sprider rykten eller säger saker för att man vill få en annan person att framstå som en dålig människa. I och med att dina barns far inte verkar ha sagt att du har brottsliga vanor eller utför brott, kan det inte vara förtal på den punkten. Han verkar inte heller ha sagt sådant, så vitt framkommer i den information jag har blivit delgiven, ha yttrat sig om att du har ett klandervärt levnadssätt genom att du är missbrukare, inte kan ta hand om barnen etc. Om sådant skulle vara fallet kan detta utgöra förtal. Utav det jag har blivit delgiven tyder dock inte mycket på att sådant är fallet. Det som kan komma in under förtal är då att dina barns far har lämnat uppgifter om dig för att väcka missaktning hos dina barn. Han har lämnat uppgifter om att du har förhindrat honom från att träffa dem, i syfte att få barnen att tycka illa om dig och mer om honom. Detta skulle kunna utgöra förtal. Om ett förtal anmäls, återfinns det två potentiella register som personen i fråga kan hamna i, misstanke- och belastningsregistret. Du kan läsa om dessa två register här.Vad har du att vinna på detta – Det du har att vinna på en sådan här situation är att i en potentiell vårdnadstvist där fadern kräver eller vill tvista om vårdnaden om barnen, kan det vara bra att ha en dom om förtal för att kunna påvisa att han har samarbetssvårigheter etc. Problematiken är att förtal är brott som hanteras under enskilt åtal, 5 kap 5 § BrB, vilket innebär att det enbart är målsägaren som har rätt att väcka åtal mot den tilltalade. Det innebär alltså att det är endast du själv som kan väcka åtal hos domstol, varav du själv får stå för dina kostnader för att driva målet. Det största varningstecknet jag vill uppmärksamma dig på är det om rättegångskostnaderna. När en åklagare för ett "vanligt" åtal i rätten riskerar målsägande inte att bli betalningsskyldig även om den tilltalade frikänns och man kan säga att den målsägande "förlorade". Systemet när det kommer till enskilt åtal är dock annorlunda. Här gäller de civilrättsliga reglerna vilka bygger på principen om att "förlorande part betalar". Om du åtalar personen som trakasserar dig och inte lyckas bevisa dennes skuld kommer du att bli ersättningsskyldig för dennes rättegångskostnader. Detta kan innebära mycket höga summor, inte minst de som härför sig till personens advokatkostnader. Så kort och gott, ja om du anmäler honom för förtal och får honom fälld så har du något positivt att använda dig av vid en framtida tvist, medan nackdelen är att om du inte vinner tvisten kommer det troligen kosta dig väldigt mycket pengar.

preskriptionstid våldtäkt

2019-12-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, vad kan man göra i ett fall där våldtäkt förekommit upprepade gånger under en längre period i ett förhållande emellan en femtonårig tjej och tjugoårig man, konversationer Finns sparade som bekräftar att samtycke ej funnits, men det skedde för nästan 5 år sedan?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom vi behandlar sexualbrott så kommer vi vända oss till Brottsbalken (BrB) för att besvara denna fråga. Det vi vill undersöka är om det är möjligt att anmäla detta till polisen och väcka åtal mot den potentiella gärningsmannen, trots att det gått 5 år. Endast domstol kan bedöma om bevisningen genom konversationerna är tillräckliga, jag kan därför inte ge ett svar på om bevisningen i sig är tillräcklig. BrB 6 kap 1 § säger då att våldtäkt har en preskriptionstid på 10 år och grov våldtäkt har 15 års preskriptionstid, vilket innebär att graden av våldtäkt ger två olika preskriptionstider. I detta fall så går det där med att göra en polisanmälan som kan leda till åtal då man har 10 till 15 år på sig, varav det i detta fall endast gått 5 år. Om det inte skulle anses som våldtäkt kan man ändå anmäla den potentiella gärningsmannen för antigen sexuellt tvång eller sexuellt ofredande (BrB 6 kap 2 § respektive BrB 6 kap 10 § 2 stycket). Sexuellt tvång har en preskriptionstid på 5 år, grovt sexuellt tvång har en preskriptionstid på 10 år och sexuellt ofredande har en preskriptionstid på 5 år. I detta fall innebär det att preskriptionstiden för våldtäkt, grovt våldtäkt och grovt sexuellt ofredande på 10, 15 och 10 år är aktuella. För att göra en mer exakt bedömning rekommenderar jag att kontakta med våra egna jurister eller andra jurister som är experter inom området, om en anmälan blir aktuell. Hoppas svaret var till hjälp.