Avdragsrätt vid företrädaransvar

2018-04-25 i Avdrag
FRÅGA |Hej Min fråga gäller om man har rätt att dra av skatteskuld från Aktiebolag som efter konkursen blev ett företrädaransvar i sin självdeklaration.Alltså... Har man rätt att i sin självdeklaration dra av skatteskuld som förlustavdrag som gått till kronofogde efter ett företrädaransvar. I så fall vart står att läsa om det och skall man i så fall använda K 10. När personen det gäller ringde och frågade Skatteverket svävade dem på svaret men sa att det trodde det men kunde inte hänvisa till vilken lag det står.
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att någon blivit ålagd ett företrädaransvar enligt 59 kap. 12-20 §§ Skatteförfarandelag (2011:1244) och undrar om den har rätt att göra avdrag för summan. Företrädaransvaret gör att hon/han, istället för bolaget, blivit skyldig att betala skatteavdraget som skulle gjorts när bolaget betalade kontant ersättning till en betalningsmottagare med A-skatt. Skatteavdraget utgör en form av preliminär inkomstskatt. Enligt 9 kap. 4 § Inkomstskattelag (1999:1229) är skatter inte avdragsgilla och därför är inte skatteavdraget hon/han ålagts avdragsgillt. Det kommer alltså inte att gå att göra avdrag för den kostnaden. Anledningen till detta är att en sådan regel skulle motverka syftet med beskattningen och agera kontraproduktivt. Med andra ord, summan du ska betala i skatt ska inte minskas (med avdrag) på grund av att du betalar skatt. Jag hittar inget stöd för att det skulle göra någon skillnad att skulden gått till Kronofogden. Med vänliga hälsningar,

Kan man få rotavdrag om man inte äger fastigheten på vilken huset som ska renoveras ligger?

2018-04-10 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag köpte en stuga förra året och tänker att jag ska renovera den nu. Jag äger inte tomten utan det är en arrendetomt. Får jag göra rotavdrag på renoveringen av stugan då jag inte äger marken?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att du inte äger fastigheten är inget hinder för att få rotavdrag. Det viktiga är att du äger stugan och att det är din bostad; även fritidshus räknas in i bostadsbegreppet i det här fallet, det framgår av 67 kapitlet 14§ Inkomstskattelagen. Om du har fler funderingar kring rotavdraget så rekommenderar jag skatteverkets hemsida där det står väldigt tydligt och enkelt vad som ingår och under vilka förutsättningar man kan få avdrag. Självklart kan du även vända dig till Lawline igen om du har fler funderingar!Hoppas du fick svar på din fråga!

Avdragsrätt för ökade levnadskostnader utomlands

2018-03-24 i Avdrag
FRÅGA |HejMin dotter arbetade tillfälligt utomlands förra sommaren. Hon arbetade åt ett svenskt bolag. De har hotell på Korsika. Hon skulle arbetat 4 månader med deras barnklubb på hotellet. Tyvärr blev det bara 6 veckor pga att hon bröt armen. Hon fick lön och skattade i Sverige. Hon fick själv betala mat (frukost, lunch, middag) och bostad (rum på hotellet). Detta drogs på hennes lön. Min fråga: Får hon göra några avdrag för detta? Hon är skriven här i Sverige (hon bor hemma) och skattar i Sverige. Tacksam för hjälp.Vänliga hälsningar,
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din dotter kommer inte kunna göra avdrag för sina kostnader för logi och mat eftersom det inte ses som levnadskostnader på annan verksamhetsort. Det här kan framstå som konstigt, eftersom att hon faktiskt åkt väldigt långt för att jobba och haft extra utgifter (i jämförelse med när hon är hemma). Den skatterättsliga regleringen utgår dock från var hon brukar arbeta och inte var hon brukar bo. Nedan förklarar jag två begrepp som används i lagtexten för att tydliggöra varför hon saknar avdragsrätt. Enligt 12 kap. 6 § Inkomstskattelag (1999:1229) har den skattskyldige (din dotter) rätt att göra avdrag för ökade levnadskostnader, så som logi och mat. Det krävs att de ökade utgifterna beror på att "han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort". Med verksamhetsort menas enligt 12. kap 7 § Inkomstskattelag (1999:1229) "ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe." Tjänstestället i sin tur är den plats där din dotter utför huvuddelen av sitt arbete enligt 12 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229). För att applicera detta på din fråga betyder det att din dotters tjänsteställe varit Korsika, det var där hon utförde (allt) arbete. Det här gör att hennes (ökade) levnadskostnader uppstått på hennes vanliga verksamhetsort. Som lagtexten i stycket ovanför säger, krävs att din dotter skulle vistas utanför sin vanliga verksamhetsort för att ha avdragsrätt. 12 kap. 6 § Inkomstskattelag (1999:1229) utgår alltså inte från var hon brukar bo, utan var hon brukar arbeta. Med vänliga hälsningar,

Möjligheten att få RUT-avdrag vid städning/röjning av dödsbo

2018-03-11 i Avdrag
FRÅGA |Hej, är det möjligt att få rot/rutavdrag för röjning/städning av ett dödsbo? Tack på förhand.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de flesta fall är det inte möjligt att få RUT-avdrag för röjning eller städning av ett dödsbo, det beror dock lite på omständigheterna i fallet. Ett dödsbo har endast möjlighet att få RUT-avdrag för de tjänster som utförts FÖRE dödsfallet, t ex om det städats eller liknande innan personen gick bort. Alla tjänster som utförts EFTER dödsfallet kan dödsboet däremot inte få avdrag för. Det är inte heller möjligt för exempelvis efterlevande barn att få RUT-avdrag för olika arbeten som har utförts i en förälders bostad efter dödsfallet. I din fråga låter det som att det rör sig om en röjning/städning av bostaden EFTER att en person gått bort. I dessa fall är det alltså aldrig möjligt med RUT-avdrag, oavsett om det är dödsboet eller en nära anhörig som betalar för tjänsten.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan jag få avdrag då jag använder privat mobil och dator i tjänsten?

2018-04-23 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Använder privat mobiltelefon och dator i tjänsten, något uppdragsgivaren ej tillhandahåller. Arbetar dessutom i hemmet med egen bekostad bredbandsuppkoppling, något som krävs för att kunna utföra uppgiften. Finns det möjjligheter att få ersättning för detta av uppdragsgivaren eller kan man begära skatteavdrag för detta.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det kommer troligtvis att bli svårt för dig att få skatteavdrag pga kostnaderna du får genom att använda din privata mobil och dator samt internetuppkoppling i tjänsten, detta eftersom det idag anses så pass vanligt att man har dessa tillgångar själv att det troligtvis skulle klassificeras som en privat levnadskostnad som inte är avdragsgill, inkomstskattelagen 9:2. Får du extra kostnader pga att du behöver mobil, dator samt internetuppkoppling i tjänsten har du rätt till avdrag för detta om beloppet överstiger 5 000kr, men vanligtvis har man tex ett abonnemang på mobilen vilket gör att du får ringa hur många samtal du vill varje månad. Detta gör att dina kostnader inte ökar trots att du använder mobilen i tjänsten. Samma sak gäller för datorn och internetuppkopplingen, detta hade du troligtvis haft även om du inte behövt det i jobbet och därför räknas det som privata levnadskostnader. Är det däremot så att du får kostnader du inte skulle haft om du inte använt mobil/dator i tjänsten kan de bli avdragsgilla, tex om du behöver ringa många samtal utomlands som inte ingår i ditt abonnemang. Problemet med detta är dock att du för att kunna få avdrag för denna kostnad måste komma upp till ett belopp om minst 5 000kr, inkomstskattelagen 12:2 9st.Det du kan göra är att förhandla med uppdragsgivaren och försöka få ersättning denna väg. Skulle uppdragsgivaren inte gå med på det blir det tyvärr svårt för dig att få ersättning/göra skatteavdrag.Hoppas du fått svar på din fråga!

Det är utgifter för att förvärva och bibehålla skattepliktiga inkomster som ska dras av som kostnad.

2018-03-31 i Avdrag
FRÅGA |Jag betalade begravningskostnader för att begrava min mor i Tyskland när hon bodde. Dödsboet har inte täckt kostnader. Kan jag få en skatteavdrag för denna begravningskostnader?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeln för skatteavdrag är att det är utgifter för att förvärva och bibehålla skattepliktiga inkomster som ska dras av som kostnad, dvs inkomster i inkomstslag tjänst, näringsverksamhet eller kapital. När det gäller begravningskostnaderna är det osannolikt att man lyckas få avdrag för dem, på grund av att de inte är hänförliga till någon skattepliktig inkomst.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Är försäkringspremie en avdragsgill kostnad

2018-03-14 i Avdrag
FRÅGA |Om man driver en enskild firma men inte haft några inkomster under året, kan man dra av kostnaden för en försäkring i företaget man haft under året ändå? Helt enkelt, hur gör man när man ska deklarera?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringspremier, alltså avgiften som försäkringsbolaget tar för att för att du tecknat en försäkring, får du normalt göra avdrag för i en enskild näringsverksamhet då eventuell ersättning från försäkringen ska tas upp som inkomst. Det kan t.ex. gälla sakförsäkring för en bil som tillhör näringsverksamheten. För gruppslivsförsäkringar gäller särskilda begränsningar. Enligt 16 kap 25 § första stycket inkomstskattelagen(IL), ska premier för grupplivförsäkring dras av. Däremot finns en begränsning i paragrafens andra stycke. Den säger att om eventuell ersättning är väsentligt mer förmånlig än vad som gäller för grupplivförsäkring för statligt anställda, så får du inte göra avdrag för mer än motsvarande premiekostnaden för den statliga grupplivsförsäkringen. Exakt hur och var avdraget ska göras i deklarationen kan jag tyvärr inte svara på mer än att det dras av som kostnad.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Måste man ansöka om grundavdrag?

2018-02-12 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Hur fungerar med grundavdraget när man har en årslön som passerar den högre skiktgränsen för inkomstskatten?Får man göra grundavdraget och är det något som man måste ansöka till, eller får man grundavdraget per automatik?Tack på förhand.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du är obegränsat skatteskyldig i sverige, det är du om du är medborgare, bor här, eller har väsentlig anknytning som till exempel arbete (3:3 Inkomstskattelag). Alla obegränsat skatteskyldiga personer har rätt till grundavdraget, men hur stort det blir beror på din inkomst. Det fastställs enligt en tabell som finns i 63:3 Inkomstskattelag. Grundavdraget är knutet till prisbasbeloppet, som 2017 var 44.800. Hade du en årsinkomst på 355.024 kronor eller mer år 2017 har du rätt till det minsta grundavdraget på 13.126 kronor, avdraget avrundas uppåt till helt 100-tal kronor (63:2 2 st Inkomstskattelag). Du måste inte ansöka om grundavdraget utan skatteverket gör ditt avdrag självmant. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00