Kan man vara studieledig på halvtid?

2018-03-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Lawline!Jag arbetar idag 100% och har inför hösten 2018 ansökt om tjänstledighet för studier. Jag kommer att studera 100% på distans men vill fortsatt arbeta 50% och har i min studieledighetsansökan skrivit "jag önskar vara tjänstledig på deltid, 50%". Har min arbetsgivare rätt att neka mig tjänstledighet på 50% och istället tvinga mig att vara tjänstledig 100% alternativt att bara arbeta på timme? Om min arbetsgivare godkänner tjänstledighet på 50% har jag då som arbetstagare själv rätten att avgöra när jag vill arbeta och fördela mina 20h per vecka efter vad som passar mig bäst? Stort tack!
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Om den anställde ska studera på halvtid har han rätt att vara ledig på halvtid och arbeta resten.Eftersom lagen säger att du som anställd har rätt till den ledighet som du "behöver" för att fullfölja dina studier så har du rätt att arbeta 50% och vara tjänstledig 50%.Du är arbetsskyldig under den tid du inte studerar vid deltidsstudier. Studieledighetslagen ger dock ingen rätt för arbetstagaren att fördela timmarna särskilt, utan det är något du får komma överens om med din arbetsgivare. Sammanfattning: Då lagen säger att du får vara studieledig i den mån du "behöver", har du rätt att vara studieledig på halvtid (50%) och arbeta resterande 50%. Vid fördelning av dina timmar får du prata med din chef och försöka komma överens om fördelningen.

Frågor angående studieledighet

2018-03-21 i Studieledighet
FRÅGA |Hej det är så att jag ska söka tjänstledigt för att studera, min chef säger att vi inte måste fylla i papper utan att jag bara ska lägga in det i vårt personal och lönesystem är det rätt?sen undrar jag har man rätt att ta tjänstledigt terminsvis hur skriver man det i såfall? Måste man söka nytt då varje termin? Är det ett program med 8 terminer jag vill plugga. Brukar det vara okej med cheferna? Sista frågan kan man jobba sina helger jag jobbar natt inom vården tänker att det är bra att dryga ut ekonomin om man kan jobba sina helger?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Tjänstledigheten får fortgå tills studierna är avslutade, oavsett hur lång tid det tar att avsluta dem. Du söker tjänsteledigheten för hela perioden samtidigt.Det finns alltså ingen gräns för hur lång eller kort tid ledigheten får vara, utan det styrs av utbildningens längd. För att få tjänstledighet kan din arbetsgivare däremot kräva att du kan visa upp en studieplan, ett antagningsbevis eller dylikt.Studieledighetslagen ger dock ingen rätt för arbetstagaren att arbeta extra kvällar eller helger vid tjänsteledighet för studier. Däremot kan du göra en särskild överenskommelse med din arbetsgivare om att du ska få arbeta under kvällar eller helger.Jag rekommenderar att du använder en skriftlig blankett vid ansökan om studieledighet, dels i bevishänseende i framtiden, dels för tydlighetens skull. En sådan blankett kan du hitta härSammanfattning: Jag rekommenderar en skriftlig blankett när du söker om studieledighet, du söker hela perioden samtidigt och om din chef tvekar kan han begära ett studieintyg. Du har ingen rätt enligt lag att fortsätta arbeta kvällar, men du kan träffa en överenskommelse med din chef om detta vid sidan av.

Att arbeta extra under sommaren vid tjänstledighet för studier

2018-03-13 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig ifrån en liten firma. När jag sökte tjänstledighet så skrev jag och min chef inget skriftligt avtal, men han godkände tjänstledigheter för studier. Min chef har berättat för alla på jobbet att jag inte har slutat men är tjänstledig. Dock verkar han inte förstå innebörden av tjänstledighet - i sommar hade jag gärna velat återgå till mitt arbete då jag inte har någon skola eller inkomst. Men han säger bara "vi får se hur det ser ut...". Vilka rättigheter har jag? Eftersom jag inte har något skriftligt avtal vet jag inte om han anser att jag ska vara tjänstledig tills jag går ut skolan eller om det är per termin. Jag har aldrig tidigare skrivit avtal och kan tycka att det borde ligga i hans händer. Det har börjat en ersättare till mig, men tror inte hon går som vikarie utan är fastanställd.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett avtal kan vara muntligt eller skriftligt, men av naturliga skäl kan ett skriftligt avtal vara att föredra då det är enklare att ta fram vad som parter har kommit överens om. Det är lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning som reglerar tjänstledighet för studier. Det saknas formkrav och därmed kan en ansökan om tjänstledighet för studier vara muntlig. Beroende på hur din muntliga ansökan om tjänstledighet för studier såg ut så kan det finnas möjlighet att arbeta under sommaren hos din nuvarande arbetsgivare. Om du inte har formulerat dig på så sätt att den omfattar flera efter varandra följande perioder med mellanrum för t ex lov så har du inte någon rättighet att komma tillbaka under sommaren. Om du har formulerat att du önskar söka tjänstledigt för studier för hela studieperioden så måste du istället avbryta din tjänstledighet för att återgå i arbete. Håll en dialog med din arbetsgivare angående bådas avsikter vid din ansökan om tjänstledighet för studier. Se också över möjligheterna att få det skriftligt så att det inte uppstår frågetecken i framtiden.Med vänlig hälsning,

Finns det någon tidsbegränsning för hur länge en arbetstagare får vara ledig för studier?

2018-02-22 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns någon tidsbegränsning gällande studieledighet från sitt arbete?jag har varit studieledig i fyra år men vill fortsätta studera några år till?kan man vara studieledig i princip i 10 år från sitt arbete?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge du får vara studieledig regleras antingen i ett individuellt avtal, kollektivavtal eller genom lag. Den lag som reglerar arbetstagares rätt till studieledighet kallas i vanliga ordalag "studieledighetslagen" men heter egentligen "Lag [1974:981]om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning". Oavsett vad ditt avtal eller kollektivavtal säger så får det inte inskränka din rätt till ledighet i alla fall [2 § studieledighetslagen]. Kollektivavtal och individuella avtal kan dock inskränka ens rätt till när en kan bli ledig men inte faktiskt rätten att vara ledig.Hur länge får en arbetstagare vara studieledig från sitt arbete?Som huvudregel får du som arbetstagare vara ledig för studier så länge som du behöver [1 § studieledighetslagen]. Det finns dock vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda för att din ledighet ska godkännas. Exempelvis ska du skriva en studieplan som b.la. förklarar hur länge din utbildning ska pågå, att utbildningen har ett kunskapsförmedlande syfte samt att du förklarar ditt syfte med att genomgå utbildningen. Som sagt finns det inga direkta krav på hur länge en arbetstagare får vara ledig för studier, men i förarbeten till lagen står det att ledigheten inte får vara längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det studiemål som arbetstagaren satt upp i sin studieplan. Detta innefattar även att du inte får vara ledig från ditt arbete för studier längre tid än vad din utbildning omfattar.Om det är på det viset att den utbildning du sökte ledighet för avslutas eller att du helt enkelt blir klar med den, är det bra om du kontaktar din arbetsgivare igen och ställer en förfrågan om ledighet för utbildning eftersom den ledigheten du fick först bara omfattar den utbildning du sökte för. Din arbetsgivare kan inte neka dig rätten till ledighet, men kan se till att få den uppskjuten om hen behöver dig på arbetet. Det får dock inte gå längre än 2 år innan du kan få fortsätta studera. Om det går 2 år och du fortfarande inte har fått bli ledig har du möjlighet att gå till domstol för att få hjälp [6 § studieledighetslagen].Vilken utbildning räknas som utbildning?Slutligen ville jag bara förklara för dig lite om vad studieledighetslagen faktiskt menar med ordet "utbildning" och vad det ordet omfattar så att du vet vilken utbildning du kan söka ledighet för nu framöver. Det finns inga direkta formkrav för vad det behöver vara för typ av utbildning men generellt sätt brukar en säga att det inte ska röra sig om självstudier vilket innebär att du läser på egen hand utan någon undervisning alls. Självstudier kan alltså omfattas om du får någon form av undervisning, exempelvis sådan undervisning en kan få vid distanskurser omfattas.Min slutgiltiga bedömningSammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen jag fått av dig och utefter den information jag presenterat för dig, gör jag en bedömning att det inte finns någon tidsbegränsning angående hur länge en arbetstagare får vara studieledig från sitt arbete. Däremot måste det finnas en studieplan som förklarar vilken utbildning du ska läsa och varför du vill läsa det. Det är också på det viset att en ansökan om ledighet för utbildning bara gäller just den utbildning som du sökt för. Om du nu vill fortsätta utbilda dig inom något annat som inte står med i din första ansökan, måste du göra en ny ansökan till din arbetsgivare om att få bli studieledig från arbetet igen. Då finns risken att din arbetsgivare håller dig kvar på arbetet ett tag om hen behöver dig, men du har alltid rätt att vara ledig för studier så om hen skulle hålla dig kvar i mer än två år utan att ge dig ledigt för studier, kan du gå till domstol och kräva din rätt.Hoppas detta var svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Får arbetsgivaren neka mig studieledighet?

2018-03-27 i Studieledighet
FRÅGA |HejSökte studieledighet juni-aug för högskolestudier och lade in om studieledigt i febr. Fick nej av min arb giv i mars månad med motivationen att det var sommar och en dålig tid att vara ledig på. Är detta skäl nog för att neka mig studieledighet?Med vänlig hälsningL
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att ha rätt till studieledighet krävs att du som arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste 2 åren (3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.).Studieledighet får arbetsgivaren skjuta upp (4 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.). Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal som gäller din typ av tjänst får arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i 6 månader från det datum du sökte. Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten längre än så måste den lokala arbetstagarorganisationen ge sitt samtycke (5 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.).Om du inte fått påbörja din studieledighet inom två år från det att du sökte har du rätt att få saken prövad i domstol (6 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.). Detta gäller både för arbetsgivare med kollektivavtal och arbetsgivare utan kollektivavtal. Detta betyder att din arbetsgivare har rätt att neka dig studieledighet i 6 månader från ditt ansökningsdatum om arbetsgivaren har kollektivavtal och som mest i 2 år. Vill du veta mer om ledighet för studier kan du läsa det i lagen här.Har du någon mer fråga är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Arbetstagares rätt till studieledighet

2018-03-20 i Studieledighet
FRÅGA |Hejsan! jag har arbetat åt samma företag i 6 år. Jag har ansökt om tjänstledighet för studier och fått den beviljad till hösten 2018. Jag har ett schema för kommande studier som påvisar att jag bara behöver vara tjänstledig 50% då alla kurser börjar 12.00 på dagen och håller i sig till 16-17 på kvällen.Nu har min arbetsgivare sagt att han bara kommer bevilja 100% tjänstledighet och inte 50% får han göra så?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Eftersom du arbetat i samma företag i 6 år har du rätt att få studieledighet enligt studieledighetslagen.Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Om den anställde ska studera på halvtid har han rätt att vara ledig på halvtid och arbeta resten.Eftersom lagen säger att du som anställd har rätt till den ledighet som du "behöver" för att fullfölja dina studier så har du rätt att arbeta 50% och vara tjänstledig 50%.Sammanfattning: Du har som arbetstagare rätt till att ta studieledigt i den mån du behöver för att studera.Med vänliga hälsningar,

Rätt till tjänstledighet pga. studier

2018-03-11 i Studieledighet
FRÅGA |HejArbetar sedan 1991 hos en och samma arbetsgivare (McDonalds) som restaurangbiträde.Tänkte nu i höst 2018 börja studera i 1,5 år.Har läst mig till att man måste söka tjänstledighet för studier minst 6 mån. innan för att vara säker på att få den beviljad. Stämmer detta ?Om jag nu söker ledigheten 6 mån. innan och får den beviljad men sedan INTE kommer in på utbildningen i augusti (intagningsbesked juni-juli 2018) måste jag då ändå vara tjänstledig från mitt arbete eller kan jag fortsätta arbeta utan avbrott då min beviljade tjänsteledighet ännu inte hunnit träda i kraft ?Om JA på den andra frågan så undrar jag hur länge kan min arbetsgivare tvinga mig vara ledig då innan jag kan återgå.Vi har mest timanställda på mitt jobb.Mvh: Minna
Linnéa Carnrot |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätt till tjänstledighet för studier regleras i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I 1 § framgår att arbetstagare har rätt till behövs ledighet för studier. Vidare i 3 § 1 st kan man läsa att en arbetstagare som varit anställd hos en arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till denna ledighet. Eftersom du har varit anställd hos din arbetsgivare sedan 1991, har du rätt till tjänstledighet för studier. Det förutsätter dock att studierna inte är s.k. självstudier, utan att du blivit antagen till någon slags utbildning. Du har rätt att återgå till ditt arbete om du avbryter eller inte påbörjar din utbildning. Enligt 10 § måste du då meddela din arbetsgivare om detta. Här bör dock noteras att arbetsgivaren inte har någon skyldighet till att låta dig återvända till arbete tidigare än två veckor från det att din arbetsgivare mottog meddelandet om återgång till arbetet. Du kan alltså återgå till arbetet ifall det skulle vara som så att du inte kommer in på utbildningen eller om du ändrar dig. Du kan också föra in detta som ett villkor i din tjänstledighetsansökan. Det bör också tilläggas att vissa bestämmelser i denna lag kan avtalas bort genom kollektivavtal. Beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut kan det alltså vara så att du har skyldighet att meddela din arbetsgivare om tjänstledighet senast sex månader innan tjänstledighetens början. Sammanfattningsvis skulle jag vilja råda dig till att alltså se över ditt kollektivavtal och föra en dialog med din arbetsgivare om hur ni på bästa sätt ska gå tillväga med din tjänstledighet. Din arbetsgivare kan aldrig neka dig till tjänstledighet pga. studier men tillvägagångssättet och i vilken tid som ansökan senast måste kommit arbetsgivaren tillhanda kan alltså variera beroende på hur kollektivavtalet ser ut. Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Krav på återgång till arbete efter tjänstledighet för studier

2018-02-21 i Studieledighet
FRÅGA |Jag har arbetat 12 år på samma arbetsplats. Nu ska jag studera ett år, efter min nya utbildning kommer jag inte att gå tillbaka till mitt gamla arbete. Men jag skulle vilja vara tjänstledig under mina studier pga om något oväntat skulle uppstå under utbildningen. Har jag rätt att få tjänstledigt under denna tiden? Även om min utbildning leder till ett annat arbete.
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om tjänstledighet med anledning av studier finner vi i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Lagen ställer inga krav på att arbetstagaren efter uppsägning måste återvända till sin gamla arbetsplats efter tjänstledigheten. Observera att svaret förutsätter att du säger upp dig i rätt tid så att uppsägningstiden hinner löpa ut till det datum din tjänstledighet upphör.Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,