Tvingad att jobba övertid?

2019-09-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej min sambo är fastanställd och jobbar från 06:00 till 16:00 varje dag (mån- fre)Hans Chef tvingar honom till övertid, får faktiskt chefen göra så? att tvinga någon till övertid?Fast I hans avtal säger hans arbetstider är från 06:00 - 16:00.Mvh Rebecca
Victor Strömwall |När det gäller övertid finns vissa regler att återfinna i arbetstidslagen, dock är det mesta oftast reglerat i arbetsplatsens kollektivavtal. I arbetstidslagen finns en gräns på hur mycket man får jobba övertid och detta framgår i 8 §. Där står att "När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår", även kallat "allmän övertid". I 9 § framgår även att det i vissa fall går att arbeta "extra övertid", detta innebär att man i särskilda fall får jobba mer övertid. Detta är dock sällsynt och används exempelvis bara när oförutsedda sjukdomsfall uppkommer eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta direkt drabbar företaget.Detta är dock det enda som finns i lagtext att utläsa om övertid eftersom att resten är meningen att regleras i kollektivavtal. Även skyldigheten att jobba övertid är reglerat där. Ni får helt enkelt titta på sambons kollektivavtal för att komma fram till när han egentligen kan tvingas jobba extra. Finns det inget kollektivavtal på arbetsplatsen är det tidigare redovisade paragrafer som är tillämpliga. Behöver ni hjälp med tolkning av kollektivavtalet eller att föra talan mot arbetsgivaren är det enklaste sättet att kontakta facket på arbetsplatsen. Hoppas detta gav svar på er fråga!

Semesterersättning och bonus

2019-05-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Är det laglig att inkluderar semesterersättning i provisioner och bonus? T.ex. om en anställd får en bonus/provision på 10 000kr, har arbetsgivaren rätt att inkludera semesterersättningen i den bonusen/provisionen eller måste semester ersättning alltid tillkomma utöver ens provisioner och bonusar? Mvh Johan Claesson
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående semesterersättning och lön så regleras detta i Semesterlagen och enligt lagens 29 § skall denna ersättning beräknas på samma sätt som en semesterlön. Detta betyder att man även har rätt till semesterersättning på så kallade "rörliga" delar, t.ex. bonusar eller provision. Det bör framgå tydligt på din lönespecifikation huruvida semesterersättning ingår i den bonus på 10.000 som du fått eller inte. Det är svårt att säga om du i ditt specifika fall har rätt till ersättning, men generellt kan jag säga att om du blivit lovad en bonus på 10.000 utan att det gjorts tydligt för dig att den summan inkluderade semesterersättningen, borde det vara rimligt att du även har rätt till semesterersättning på dessa 10.000. Detta helt enkelt eftersom att semesterersättning skall utgå på bonusar. Jag skulle rekommendera dig att vidare läsa i ditt kollektivavtal (om det finns något) eftersom det kan vara vidare reglerat där samt att ta kontakt med en facklig organisation som kan hjälpa dig vidare. Detta eftersom din fråga är väldigt specifik och det är svårt att dra slutsatser via detta frågeformulär.Hoppas detta gav iallafall lite hjälp på traven och lycka till!

Turordningsregler

2019-03-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan! Min sons skola varslar personal på grund av arbetsbrist. Min sons lärare är varslad eftersom hon var sist in, men hon har inte en tillsvidareanställning eller vikariat, hon har ett kontrakt på 2 år. Gäller verkligen sist in då ? Om nej, finns det någon paragraf vi kan hänvisa till? Tack på förhand, Hälsning BEA
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Arbetsrättsliga situationer likt dessa regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS). Turordningsreglerna i sig regleras i 22 § och reglerar det som brukar kallas för "först in, sist ut". Om man läser paragrafen ordagrant så specificerar den aldrig om vilka anställningsformer som inräknas, därför kan det tolkas som att alla anställningsformer räknas. I frågan säger du att läraren har ett "kontrakt", jag förstår inte helt vad det skulle innebära och du får gärna förtydliga i en kommentar. Men oavsett så går anställningsformen förmodligen att härleda till en anställningsform och omfattas av lagen. Sammanfattningsvis så omfattas alla anställningsformer av turordningsreglerna i 22 § LAS och om läraren har kort anställningstid hos arbetsgivaren är den tyvärr också först att bli uppsagd.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Sjuklön vid timanställning

2019-02-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag är timanställd och jobbar varje dag, har gjort det i 1,5 år på min firma. Jag blev sjuk i 6 dagar och första dagen så blir det självklart karnens. Följande 5 dagarna var jag sjuk men min arbetsgivare vill inte betala ut någon sjuklön. Har jag rätt till sjuklön eller inte?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Låt oss först klargöra att en timanställning innebär en anställningsform där varje arbetspass utgör en anställning. Timanställning defineras i lagen om anställnigsskydd (LAS) som en "allmän visstidsanställning".Detta är viktigt eftersom att du jämfört med t.ex en heltidsanställning löpande får betalt för dina missade arbetspass, endast kommer få ersättning för de pass som är bokade och som du har "rätt till". Sjuklön regleras i Lagen (1991:1047) om sjuklön. Förutsättningar för att man skall vara berättigad till sjuklön stadgas i lagens 3 §. Om du läser denna framgår det rätt tydligt att du skulle vara berättigad till detta, eftersom du jobbat längre än 14 kalenderdagar. För att summera har du rätt till sjuklön enligt relevant lagstiftning OM du har inbokade pass, och inte t.ex om du "rings in vid behov". Vill din arbetsgivare fortfarande inte betala ut någon sjuklön bör du vända dig till ett fackförbund som kan assistera dig i tvisten, alternativt till en verksam jurist. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Provanställning övergående i tillsvidareanställning

2019-09-23 i Anställningsformer
FRÅGA |HejJag vår på prövanställning från 2019-04-01 till 2019-09-30,jag är skjukskriven från 12 avgusti til 01 oktober. Kan arbetsgivare säga upp mig eller jag ska gå till tillsvidareanställning automatisk.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Provanställningar regleras i Lag om Anställningsskydd genom lagens 6 §. Den säger att tidsbegränsade provanställningar får avtalas, om prövotiden är max sex månader. I ditt fall är det paragrafens andra stycke som blir mest intressant. I den står:"Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning."Detta betyder att om du inte fått besked om att din provanställning har upphört när du kommer tillbaka från din sjukskrivning så skall din tjänst automatiskt övergå i en tillsvidareanställning. Det går dock att avtala annat än det som föreskrivs i 6 § i ett kollektivavtal, detta framgår i 2 §. Därför bör du även kolla upp ditt kollektivavtal för att vara säker på att inga andra villkor förekommer. Uppstår några problem är det enklast att vända sig till facket på arbetsplatsen som skulle kunna hjälpa dig att föra talan om någonting går fel. Du kan också enkelt hänvisa till denna paragraf själv om du behöver! Hoppas detta var svar på din fråga!

Semesterersättning i månadslön

2019-05-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Jag undrar om en arbetsgivare kan/eller har rätt att lägga in semesterlönen/semesterersättningen på min månadslön? Han säger att han gjort det med står inget om detta på alla mina lönespecifikationer från 20160401-20171231.Enligt mitt fack får man under inga omständigheter betala ut detta på en månadslön och OM det trots allt är gjort, skall det framgå på lönespecifikationen. Tacksam för svarMvh Magnus
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående semesterersättning och lön så regleras detta i Semesterlagen. I förarbeten till denna lag, närmare bestämt i prop. 2009/10:4 s. 37 står det sagt att semesterersättning inte får presumeras ingå i månadslönen. Detta betyder att om det inte står någonting specificerat i din lönespecifikation får det inte heller antas att semesterersättningen ingår i utbetalningen. Arbetsgivaren får dock betala semesterersättningen samtidigt som en månadslön, men det måste då öppet och tydligt framgå vad som är semesterersättning och vad som är månadslön, detta enligt EU-domstolen i målen C-131/04 och C-257/04. Sammanfattat, om det inte framgår på dina lönespecifikationer att semesterersättning är inräknat i summan går det inte heller att göra gällande att så är fallet. Hoppas detta var svar på din fråga!

Semesterdagar med provanställning

2019-03-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Har en provanställning, 25 februari till 25 augusti. Därefter möjlighet till tillsvidareanställning. I november i år har jag en resa bokad i 3 veckor och undrar då hur semestern påverkas vid ett nytt anställningsavtal. Är jag tvungen att använda min sommarsemester, 25 dagar, till resan i november eller tjänar jag in semssterdagar under året även om det bara är en provanställning? Jag vet att arbetsplatsen inte har förskottssemester.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer semesterlagen att användas, den går att läsa i sin helhet via denna länk.En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar per semesterår (4 §). Semesteråret består av perioden 1 april ett år fram tills 31 mars nästkommande år (3 §). Påbörjas anställningen senare än 31 Augusti har arbetstagaren endast rätt till 5 semesterdagar. Vilken anställningstyp eller var du är anställd spelar ingen roll, allt arbete omfattas av lagen och därmed räknas alltså din provanställningstid med.Vad detta betyder i ditt fall är att du endast har rätt till 5 semesterdagar under sommaren 2019. Om inget annat har avtalats skall semesterdagarna tas ut under perioden juni-augusti (12 §). Vad den precis nämnda paragrafen betyder i ditt fall är att du inte kan bruka de semesterdagar som är intjänade efter 1 april i år och framåt. I fallet att det ändå skulle vara så att du kunde använda dina dagar har du inte tjänat in 25 semesterdagar och i texten framgår också att arbetsplatsen inte tillåter förskottsemester.Sammanfattningsvis anser jag det svårt för dig att få använda dina semesterdagar för resan utan får ansöka om ledighet utan betalt. Självklart kan du komma överens om annat med din arbetsgivare eller att ett kollektivavtal har föreskrivet andra regler, eftersom vissa bestämmelser i lagen är dispositiva i arbetstagarens fördel (2 § & 2a §).Jag hoppas att jag förstod din fråga rätt och gav dig svar, annars kan du gärna lämna en kommentar nedan!