Får man ersättning från försäkringsbolag vid kroppsskada utomlands?

2019-09-22 i EKONOMI
FRÅGA |Bröt handleden utomlands, kan man få ngn ersättning för detta? Har försäkringar hos Trygg-Hansa ( olycksfallsförsäkring) samt Folksams hemförsäkring + extra reseförsäkring.
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras inte i lag. De lagar som finns, exempelvis Försäkringsavtalslagen, reglerar ofta mer generella och övergripande frågor. Med det sagt är mitt råd till dig att du ser igenom dina försäkringsvillkor och försöker utläsa vad som gäller. Om du råkat slänga dokumenten eller har tappat bort dem bör du vända dig till försäkringsbolaget och begära ut dem, alternativt passa på och fråga vad som gäller för din situation. I försäkringsvillkoren kan du utläsa vad för typ av skydd du har och hur försäkringsbolaget kan ersätta dig. Vanligtvis kan man få ersättning för inkomstförlust som orsakas av sjukskrivning. Jag vet emellertid inte exakt hur din situation ser ut i detalj.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar eller frågor är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet så återkommer jag.Vänligen,

Om någon anställd krockar med sin privata bil, är det då ok att företaget står för självrisken?

2019-08-31 i EKONOMI
FRÅGA |Om någon anställd krockar med sin privata bil, är det då ok att företaget står för självrisken?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Skador på den anställdes privata bil täcks vanligtvis av företagsförsäkringen, förutsatt att personen i fråga är påväg till jobbet eller använder den i tjänsten. Teoretiskt sett får företag även stå för självrisken vid skador som uppkommer utanför tjänsten. Dock kommer den anställde att förmånsbeskattas för detta och i slutändan blir det inte värt det.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan banken vägra öppna konto?

2019-08-29 i EKONOMI
FRÅGA |Jag undrar om man kan neka någon att öppna ett bankkonto i Sverige? Om personen i fråga är gift med en svensk medborgare, har ett europeiskt pass samt samordningsnummer. Har banken lagen på sin sida? Kan de kräva att man uppvisar ett anställningskontrakt eller liknande, när man frilansar och samtidigt söker ett heltidsjobb? Detta gäller alltså min man. Han stressar inte över att hitta ett fast jobb då han har tillräckligt mycket sparkapital för att ta tid på sig att lära sig mer svenska innan han hittar ett arbete. Som sagt så frilansar han lite och de skattade inkomsterna måste han nu be arbetsgivare skicka till mitt bankkonto då bankerna vägrar öppna ett konto till honom utan anställningskontrakt, bevis på pågående universitetsstudier eller underhållsstöd från staten. Tacksam för svar!
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Om rätten till betalkontoDenna fråga rör det så kallade betalkontodirektivet. Det enkla och väldigt korta svaret är NEJ de får inte neka dig att öppna ett betalkonto. I och med detta direktiv från EU har alla rätten som bor inom EU, i sitt hemland eller något annat EU-land, rätten att öppna ett bankkonto. Om man är lagligt bosatt i ett EU land har man rätt att få kunna öppna ett betalkonto hos en bank. Ett betalkonto är ett vanligt konto där man kan sätta in pengar, föra över pengar, ta ut pengar osv. Det är helt enkelt ett vanligt konto som du kan få in din lön på exempelvis. Därmed ingår det även att du ska få ett betalkort så att du kan använda ditt konto. Du kan nekas att öppna ett bankkonto om du bryter mot EU:s regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism. SammanfattningNej, de får inte neka din man att öppna ett bankkonto. Här kommer en länk som även tydligt förklarar detta, jag tycker det är under all kritik att banken har sagt detta åt er, för det stämmer inte alls! Jag har själv arbetat i en bank och vi nekade aldrig någon att öppna bankkonto! Så gå tillbaka och kräv att få öppna ett bankkonto. Det kan dock underlätta att han har svenskt personnummer, vilket han borde ha om han är bosatt i Sverige.Länk:Hemsida EU - om rätten till att öppna bankkontoVänligen,

ställt en gratisfråga, men inget svar. och nu tycker ni att jag skall betala, vilka jurister!!

2019-08-27 i EKONOMI
FRÅGA |ställt en gratisfråga, men inget svar. och nu tycker ni att jag skall betala, vilka jurister!!
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar att du inte fick svar på din gratisfråga, men tyvärr kommer det ibland in fler gratisfrågor än vad rådgivarna hinner besvara. Jag tolkar din fråga som att du inte vill betala för en expressfråga. Om du vill ha juridisk rådgivning är det kostnadsfritt att ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du vill kontakta någon i Lawlines ledning kan du skicka ett mail till info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04. Vänligen,

Finns det någon lag om att använda law of attraction?

2019-09-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Finns det någon lag om att använda law of attraction. Jag har hört att jag inte får visualisera att jag tjänar pengar och andra saker. Kan någon stämma mig för det? Vad säger lagen om det?Tack så mycket för ert fantastiska arbete!
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, det finns ingen lag som reglerar hur du visualiserar din framtid, t.ex. genom "law of attraction". Detta följer av att vi har tankefrihet i Sverige. Hoppas du fått svar på din fråga!

Banklån - upplysning

2019-08-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo vill köpa lägenhet och har fått ett lånelöfte från banken. Det hela är tänkt att gå väldigt fort men jag känner mig osäker på en del saker. I lånelöftet står bla "Lånelöftet är beviljat under förutsättning att du kan styrka att din uppgivna inkomst är stadigvarande." Vad innebär det? Anställningsbevis? Jag ska börja studera den här kommande terminen och mitt anställningsavtal går ut om mindre än 2 veckor. I lånelöftet står ju så klart att CSN inte räknas som stadigvarande inkomst. Men det står även "Detta löfte baseras på att samtliga uppgifter du har lämnat till oss samt de vi inhämtat är korrekta och inte förändratsvid tidpunkten för utbetalning av lånet eller att kompletterande information som kommer ligga till grund för vår definitiva kreditprövning inte ändrar vår bedömning." Min fråga är, är jag skyldig att berätta för banken att min anställning tar slut och att min inkomst kommer att förändras inom 1 månad? Tack på förhand!
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Du måste självklart berätta om detta för banken. Att inte berätta hela sanningen för banken kan bli en knivig situation. Det är bättre att du är tydlig med banken med att du ska studera, det kan ju vara så att de ser att du kommer få arbete efter din utbildning och kanske godkänner att betala ut lån åt er i alla fall. Men det är självklart så att jag inte kan svara på om det är viktigt om du ska ha en anställning eller inte. Men av erfarenhet, arbetat i bank själv, så är det bra att förklara allt för banken. För det mesta kräver banker att man har en inkomst, det vill säga tillsvidareanställning, så att man kan betala sina lån. Det är vad stadigvarande betyder i detta tillfälle, att du har en inkomst som kommer in varje månad. Banken kräver ofta ett anställningsbevis som bevisar att anställningen är stadigvarande. Det enda viktiga för banken är att ni kan betala era lån. Om jag vore dig skulle jag kontakta banken och diskutera med dem, ni kan säkert lösa detta även fast du ska studera. SammanfattningKontakta banken och var ärlig med er situation. Det kan bara uppstå problem om du inte är ärlig med banken tyvärr. Vänligen,

Varför ifrågasätter banken var mitt sparande kommer från?

2019-08-29 i EKONOMI
FRÅGA |Vilken laglig rätt har en bank att neka amortering av lån med hänvisning till Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt utan att ange relevanta paragrafer eller motivera sin tolkning av reglerna? Har en bank laglig rätt att ifrågasätta en annan banks accepterande av medel (tex lön från arbetsgivare) baserat på samma lag som ovan, och tvinga en kund till samtycke att ge fullständig kontohistorik långt tillbaka i tiden för att bevisa att det går att spara en del av lönen, en historik som kan innehålla känsliga personuppgifter som skyddas av GDPR och banksekretessen? Finansinspektionen vill att vi ska amortera men banken hindrar oss utan att ange relevanta och rimliga skäl, förutom att det framgår av bankens agerande att lönearbete numera anses som skälig grund för misstanke om penningtvätt, du ska inte kunna spara något av din lön tydligen, och dessutom tvinga oss till samtycke att lämna ut känsliga personuppgifter i kontohistorik som är skyddade genom lagar som GDPR och banksekretessen. Handlar detta förfarande från banken egentligen om att komma över data, "den nya oljan", som ska göda Artificiell Intelligens, data som banken annars inte kan komma åt?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Kan banken neka amortering? Jag tolkar frågan som huruvida banken kan neka en kund att göra extra amorteringar av lån utöver det som redan fastställts i avtal. När en extraamortering ska göras handlar det oftast om större summor som ska användas för att lösa ett lån till viss del eller i sin helhet. Banken får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 1 § penningtvättslagen). Detta innebär att banken har en juridisk skyldighet att ta reda på var pengarna som du avser att amortera med kommer ifrån. Lämnar du inte tillfredställande svar har banken rätt att avvisa din förfrågan om amortering. Hur behandlas dina personuppgifter? Banken får behandla personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (5 kap. 2 § penningtvättslagen). Detta innebär dock inte att banksekretessen bryts. Banken får fortfarande inte lämna ut uppgifter om dig eller om ditt engagemang i banken till obehöriga parter. Vad innebär detta? Banken har all rätt att neka dig att ingå affärsförbindelser men även att utföra enstaka transaktioner om du inte kan framställa tillräckliga bevis som styrker pengarnas ursprung. Detta eftersom bankerna enligt lag har väldigt högt ställda krav på sig i kampen att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Är pengarna enbart sparade medel från överskott av lön kommer du inte ha några problem att bevisa varifrån de kommit. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Måste banker basera beslut på kreditupplysningar vid ansökan om lån?

2019-08-09 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Min skuldsanering avslutades i juni förra året. Under det gångna året har jag varit tvungen att söka lån. Jag har försökt stärka mitt förhållande till min bank (där jag varit kund i >10 år) och frågat om lån där, men fått avslag utan motivering och utan att kreditupplysning tagits. Min bank förvaltar också mitt pensionskapital. Är det så att många kreditgivare för egna register om personhistorik och förlitar sig på dessa i första hand och är det lagligt?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är en fråga av mer ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Det är mycket möjligt att banker för egna register om sina kunder, vilket inte heller är olagligt. Banken har ingen skyldighet att bevilja dig lån. Banken är inte heller skyldig att basera ett beslut om avslag av låneansökan på en kreditupplysning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Varma lyckönskningar,