Får sambons pappa kräva oss på pengar genom inkasso?

2019-07-31 i Inkasso
FRÅGA |Hej jag och min sambo. Bor hos hennes föräldrar sen 3 månader tillbaka och vi har just nu ingen inkomst. Och från ingenstans, kräver. Hennes pappa oss på pengar 2500kr. Fast vi aldrig har fixat ett kontrakt. Varken muntligt eller skriftligt kontrakt. Han har även också börjat säga att han ska skicka det till inkasso när vi inte ens har fått en betaldag. Det han gör mot oss kan väll verkligen inte vara lagligt?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att det inte finns något kontrakt så kommer det bli svårt för din sambos pappa att driva in den påstådda skulden även om han har rätt att vända sig till inkasso. Är det så att han driver detta till inkasso/kronofogden så rekommenderar jag er att bestrida den påstådda "fakturan" och förklara att ni inte fått en betaldag och att ni inte har ett kontrakt samt att ni uppfattade att ni fick bo där tillfälligt utan kostnad. Han bestämmer dock om han vill att ni ska betala en summa varje månad samt om ni får bo kvar där. Dock är det någonting ni gemensamt ska komma överens om, det går således inte att kräva pengar utan att motparten vet att det kostar, så som jag har uppfattat har skett i er situation.Vänligen,

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta egendom/lön om jag bor i Schweiz?

2019-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Hejsan jag undrar om kronofogden kan göra utmätning på mig om jag bor i schweiz. Kan dom kräva något från mig och kan att jag har kronofogden i sverige påverka att jag inte kan få bostad i schweiz för att ja har kronofogden hemma i Sverige.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om Kronofogdemyndigheten kan utmäta egendom/lön som du har i Schweiz samt om det kan påverka dina chanser att få en bostad i Schweiz trots att du har skulder i Sverige.Kronofogdemyndigheten kan bara driva in pengar om tillgångarna finns i Sverige. Har du svensk lön eller andra tillgångar i Sverige är det möjligt för Kronofogdemyndigheten att utmäta dessa. Har du flyttat från Sverige helt och är bosatt i Schweiz samt om alla dina tillgångar finns där och du får en schweizisk lön så kan inte Kronofogdemyndigheten göra en utmätning. Vad gäller påverkan för att få en bostad i Schweiz bör det inte vara några problem så länge hyresvärd/bank etc. inte kräver en kreditupplysning från Sverige. Schweiziska myndigheter/banker kan inte se i deras register om du har en betalningsanmärkning i Sverige.Vänligen,

Var går gränsen för att kronofogden inte ska kunna utmäta min bostad?

2019-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Var går gränsen för kronofogden för att inte kunna utmäta min bostad ?Har skuld på 120 000 kr.Vad kan jag göra för att få att avbryta ärendet?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om skulden är förhållandevis liten så kan Kronofogdemyndigheten utmäta en bostad. Detta är dock någonting som Kronofogdemyndigheten försöker att undvika in i det längsta. Förutsättningen för detta är att en försäljning kommer att ge vinst efter att alla omkostnader är betalda. Det finns tyvärr inga regler för hur stor skulden måste vara för att en bostad ska kunna utmätas.Det du kan göra är att överklaga beslutet inom tre veckor från att du fick del av beslutet. I ditt överklagande ska du ange:Vilket beslut du överklagar.Varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha.De bevis du vill föra fram och vad de ska styrka.Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Har jag rätt att behålla felaktig utbetald lön?

2018-08-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej min arbetsgivare har betalt ut felaktig lön till mig . Vad är det som gäller rättsligt?Det är ju dom som begått fel från början betala ut fel lön hur går jag tillväga få rätt i min sak?Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka pengarnaDet finns inga lagregler som reglerar vad som gäller för utbetalning av felaktig lön. Det har dock utifrån praxis utarbetats en princip som kallas "condictio indebiti" som aktualiseras när någon av misstag betalar ut ett belopp till någon som inte har rätt till betalningen. Principen innebär att den som av misstag gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka pengarna.Du har rätt att behålla pengarna om du är i "god tro"Det finns dock ett undantag från huvudprincipen om att pengarna ska betalas tillbaka. Du har rätt att behålla pengarna om du är i god tro, vilket innebär att du verkligen trott att summan var korrekt och inte haft anledning att tro att summan var felaktig. Vidare ska du ha inrättat dig efter betalningen dvs. att du exempelvis förbrukat summan. Har du rätt att behålla den felaktiga löneutbetalningen?Vad gäller bedömningen av om du är i god tro eller inte så kan man exempelvis titta på vad du egentligen ska erhålla i lön. Är skillnaden stor så talar det för att du borde ha upptäckt att utbetalningen varit felaktig och att du därmed inte kan anses vara i god tro. Vid en plötslig löneökning anses det normalt att se över lönespecifikationen, vilket då leder till att man inte kan anses vara i god tro. Det som även spelar roll i bedömningen är hur lång tid det har tagit för att upptäcka den felaktiga löneutbetalningen. Ju kortare tid som gått från att utbetalningen skett till att misstaget upptäcks desto mer talar det för att pengarna ska betalas tillbaka.Sammanfattningsvis så har du inte rätt att behålla utbetalningen i och med att du nämner att du upptäckt felet och därför inte kan anses vara i god tro. Kräver arbetsgivaren tillbaka lönesumman/mellanskillnaden så är du dessvärre skyldig att betala tillbaka den. Rör det sig dock om en mindre summa pengar som du redan förbrukat och som du inte skulle kunnat upptäcka i och med att skillnaden från vad du egentligen ska få i lön är så pass liten kan det anses motiverat att du varit i god tro och därför inte behöver betala tillbaka summan.Vänligen,

Hur överklagar jag Kronofogdemyndighetens beslut?

2019-03-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej.jag har en skuld hos kronofogden på 298000 och igår fick jag ett brev ifrån kronofogden att dom skall utmäta huset som jag äger tillsammans med min mamma.Vilker jag tycker är jättekonstigt då vi har ett banklån på 1.1 miljon och huset är inte värt mer än 1 miljon.Kromofogsen va på besök i september och då bestämdes att dom inte kan mäta ut det pga det inte hade stigit i värde.Utan lömeutmätning är aktuellt.Hur överklagar jag detta och går det att överklaga.Jag har en sjuk man och en sjuk dotter och kan styrka det med läkarintyg.Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur överklagas beslutet?Om du anser att Kronofogdemyndigheten har tagit ett felaktigt beslut så är det möjligt att överklaga beslutet.I beslutet om utmätning av huset som du har fått så finns det information om hur och var du ska posta din överklagan. Du kan antingen skicka överklagan eller mejla den till Kronofogdemyndigheten som kommer att lämna den vidare till tingsrätten. Observera att överklagandet måste ha kommit in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet om utmätning.Vad ska ingå i överklagandet? I ditt överklagande ska du ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha, de bevis du vill föra fram och vad de ska styrka (läkarintyget som du vill styrka överklagandet med etc.), ditt namn, ditt personnummer, din adress och ditt telefonnummer. Överklagandet ska även vara undertecknad. Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Vad är en utmätning och vad är en skuldsanering?

2019-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Vad är en utmätning? Vad är en skuldsanering?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätning och skuldsanering regleras i utsökningsbalken respektive skuldsaneringslagen.Utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten har beslutat att något du äger, exempelvis del av din lön, en bil eller annat värdefullt ska användas för att betala din skuld (Se 4 kap. utsökningsbalken)Skuldsanering innebär att du betalar av en del av dina skulder under några år. Kvarstående skuld slipper du att betala, vilket innebär att du efter skuldsaneringens slut inte längre har några skulder kvar (1 § skuldsaneringslagen).Vänligen,

Är det möjligt att skicka vidare en felaktig faktura till Kronofogden?

2018-09-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag har fått en faktura helt plötsligt från radiotjänst, angående att dem tror jag har tv hemma. Fakturan är på 600 kr. Det står att jag måste betala först och sen överklaga detta annars så skickar dem vidare det till kronofogden.Jag har mejlat radiotjänst och skrivit:Hej!! Jag bestrider fakturan som ni har skickat till mig.Jag har inte har någon avgiftspliktig mottagare i hushållet.Har dem rätt att skicka ärendet vidare till kronofogden och har kronofogden rätt att kräva inbetalningen? Vänliga hälsningar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt att bestrida en fakturaI och med att du har fått en faktura som du inte tycker stämmer så har du rätt att bestrida den, vilket du också har gjort. Det är sedan upp till den som skickat fakturan till dig att avgöra om de vill gå vidare med ärendet eller avskriva fakturan. Anser de att du fortfarande är skyldig pengar så kan de vända sig till inkasso eller direkt till Kronofogden.Har de rätt att skicka ärendet vidare till Kronofogden och har Kronofogden rätt att kräva inbetalningen?De har rätt att skicka vidare fakturan till Kronofogden i de fall de anser att du fortfarande måste betala fakturan. När Kronofogden får in ärendet kommer du att delges. Du får då tillfälle att bestrida fakturan och kan då förklara för de hur det egentligen ligger till dvs. alla relevanta uppgifter och eventuell bevisning som du har.När Kronofogden väl fått in bestridandet från dig måste de vända sig till de som ställt ut fakturan. Den som kräver dig på fakturan får då välja om de vill att ärendet ska gå vidare (dvs. om de har bevisning för att du är skyldig pengar) eller om fakturan ska skrivas av. Den som ställt ut fakturan måste alltså ha bevis för att du är skyldig pengar innan du kan hamna hos Kronofogden med en skuld. Finns bevisning om att du trots allt är skyldig pengar så har Kronofogden rätt att kräva inbetalning av skulden.Vänligen,

Ska reglerna i utsökningsbalken eller reglerna i konkurslagen tillämpas vid en konkurs?

2018-05-31 i Konkurs
FRÅGA |Kan man tillämpa reglerna i 4:17-19 UB vid konkurs eller bör man lämpligen kolla på 3:3 KonkL istället? Är det så att reglerna i UB endast tillämpas vid vanlig utmätning och inte konkurs?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan konkurs och utmätningJag tänker inledningsvis förklara begreppen konkurs och utmätning för att tydliggöra att det finns en skillnad mellan dessa två begrepp. En konkurs innebär att tillgångar tas i anspråk och används för att betala av skulderna som en person eller ett bolag har. En utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten efter ansökan av en borgenär (den som har en fordran) beslutar att något du äger, exempelvis en bil, en TV eller en del av lönen ska användas för att betala av en skuld. En utmätning omfattar alltså endast viss individuellt bestämd egendom, medan konkurs är en sk. tvångslikvidation av den skuldsattas hela förmögenhet, där egendom och utestående fordringar tas i anspråk.Vad regleras i 3:3 KonkL respektive 4:17-19 UB?I 3:3 KonkL beskrivs att all egendom som tillhörde gäldenären när beslutet om konkurs meddelades eller tillfaller honom under konkursen och kan utmätas ska räknas till konkursboet. Regeln nämner alltså vad som ska ingå i ett konkursbo.4:17-19 UB reglerar förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom. Av reglerna framgår det att huvudregeln vid en utmätning är att gäldenären ska anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning.Vilka regler bör tillämpas vid konkurs?Vid konkurs bör man tillämpa reglerna i konkurslagen och vid utmätning reglerna i utsökningsbalken. Reglerna i 4:17-19 UB omfattar som tidigare nämnt utmätning och bör därför inte tillämpas vid konkurs. Du har alltså rätt i att regler om konkurs finns i konkurslagen medan regler om utmätning finns i utsökningsbalken i och med att en konkurs och en utmätning inte är samma sak. Vänligen,