Kan man ha tre juridiska föräldrar?

2020-09-29 i Barnrätt
FRÅGA |Kan man på något sätt ha tre juridiska föräldrar? Jag är 23 år gammal och har bott tillsammans med min mamma och hennes man sedan jag var 3 år gammal och ser hennes man som min "riktiga pappa" och skulle vilja att han var min juridiska förälder, då han tagit hand om mig under de senaste 20 åren. Jag vill dock inte ta ifrån min biologiska pappa detta då vi ändå har en bra kontakt. Finns det något avtal eller liknande man skulle kunna använda sig av för att fullborda detta?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB).Kan man ha tre föräldrar?Enligt föräldrabalken där vårdnad regler finns det ingen möjlighet för ett barn att ha fler än två vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § FB). Eftersom du är över 18 år är du inte längre ett barn i lagens mening och har inga vårdnadshavare.Möjlighet till adoptionDet finns en möjligt att adoptera även en vuxen (4 kap. 4 § FB). Dock får detta ske endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Efter en adoption anses den som adopterats som adoptivförälderns barn och inte som barn till sin tidigare förälder (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att alla rättsliga band till den tidigare föräldern kapas, vilket till exempel fråntar barnet arvsrätten efter sin biologiska förälder. Eftersom du skriver att du inte vill ta ifrån din biologiska pappa detta antar jag att detta inte vore aktuellt för er.Svar på din frågaDet är alltså inte möjligt att ha tre juridiska föräldrar. Eftersom du är över 18 år har du inte heller några vårdnadshavare. Genom en adoption skulle alla rättsliga band till din biologiska pappa försvinna och du skulle istället vara att anse som barn till din bonuspappa.En situation som skulle bli annorlunda om du var juridiskt barn till din bonuspappa är då han avlider. Idag har du ingen rätt att ärva efter honom, utan du har endast arvsrätt efter dina biologiska föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Om din bonuspappa vill att du ska ärva efter honom är det dock möjligt för honom att upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Om han inte har några egna barn kan han utforma ett testamente så som han önskar utan att det kan uppstå problem. Om du vill veta mer om arvsrätt och testamenten är du självklart välkommen att ställa en ny fråga.Utifrån din fråga förstår jag inte riktigt vad det är du skulle vilja åstadkomma genom att din bonuspappa skulle bli din juridiska förälder. Era känslomässiga band kan ju såklart finnas även om han inte är din pappa rent juridiskt. Om det är så att det finns någon specifik situation där du tänker att det skulle spela roll är du självklart välkommen att ställa en ny, utförligare fråga.Jag hoppas att detta kan hjälpa dig något. Annars är du såklart välkommen att ställa en ny fråga!

Upphävande av faderskap till barn

2019-09-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo är separerade. Vi har ett barn som jag nu vet inte är mitt. Men eftersom jag har skrivit på faderskapsbekräftelse kan inte kommunen hjälpa till med att upphäva farderskapet. Vem ska jag vända mig till och hur går processen till steg för steg?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för faderskap till barn regleras i föräldrabalken (FB). Upphävande av faderskapOm en bekräftelse av faderskap gjorts och det senare visar sig att det är felaktigt ska rätten (alltså domstol) förklara att bekräftelsen saknar verkan (1 kap. 4 § tredje stycket FB). För att upphäva faderskapet ska du väcka talan om detta (3 kap. 1 § FB). Talan ska väckas i den ort där barnet bor (3 kap. 3 § FB). Du ska alltså vända dig till tingsrätten i orten där barnet bor, och där väcka talan om upphävande av faderskap. I målet ska du bevisa att du inte är barnets far, och det ställs höga beviskrav. Att du inte är barnets far skulle kunna bevisas genom t.ex. ett DNA-test. Detta kan rätten förordna om, enligt lagen om blodundersökning mm. vid utredning av faderskap. Hur går processen till?Efter att du vänt dig till tingsrätten och lämnat in din stämningsansökan kommer denna skickas till din motpart, alltså barnet. Om barnet är underårigt får förmyndare eller god man föra talan åt hen (3 kap. 4 § FB). Ni kommer sedan kallas till en förberedelse där tingsrätten reder ut vad det handlar om och hur ni ställer er till det. Ni kommer även kunna sammanträda inför en domare. Då gås till exempel behovet av bevis igenom. Ibland kan domstolen avgöra mål på handlingarna, alltså enbart genom att titta på skriftliga bevis och andra handlingar. Detta kanske skulle kunna ske om ni har gjort DNA-test som bevisar att du inte är barnets far. Om det inte går kallas ni till huvudförhandling. Om du vill veta mer om hur hela den här processen går till finns det jättebra information om allting på Sveriges Domstolars hemsida. Om du känner att du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid hos en av våra jurister. Det kan du göra här. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Vem av föräldrarna får vårdnaden då barnet föds?

2019-12-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Ska snart föda mitt första barn.Pappan till barnet valde att lämna relationen när hon låg i magen. Han har knappt hört av sig under denna tid. Endast två gånger. Han har även nu utgett sig om att han ska utredas för olika diagnoser. Och att han även hör röster och demoner. Han ska stå som pappa men måste jag ge honom vårdnad? Kan jag få ensam vårdnad ?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnaden om barn finns i föräldrabalken (FB). Det framgår inte av din fråga om du och pappan till ditt barn är gifta eller inte, och jag kommer därför svara på frågan utifrån båda dessa scenarier.Om du är gift med pappanOm föräldrarna är gifta med varandra då barnet föds står barnet automatiskt under vårdnaden av dem båda (6 kap. 3 § FB). Om du är gift med pappan till barnet kommer ni alltså automatiskt bli vårdnadshavare båda två då barnet föds. Om man har gemensam vårdnad och en, eller båda, vill förända det kan föräldrarna avtala om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Om föräldrarna inte kan komma överens om hur vårdnaden ska vara kan man vända sig till domstol och låta domstolen avgöra (6 kap. 5 § FB). Jag vet inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om du kommer kunna få ensam vårdnad på detta sätt. Men det kan vara bra att komma ihåg att om man går till domstol lägger man frågan helt och hållet i domstolens händer. Om du inte är gift med pappanRegeln att barnet automatiskt står under vårdnaden av båda föräldrarna då det föds gäller bara om föräldrarna är gifta med varandra. Om föräldrarna inte är gifta med varandra då barnet föds kommer mamman automatiskt få ensam vårdnad (6 kap. 3 § FB). Om du inte är gift med pappan till barnet kommer du alltså automatiskt få ensam vårdnad om barnet då det föds. Precis som jag skrev ovan kan föräldrarna avtala om att de istället vill ha gemensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Om detta är din situation och du inte önskar gemensam vårdnad är enda sättet för pappan att få det genom att han går till domstol med frågan (6 kap. 5 § FB). Precis som jag skrev ovan vet jag tyvärr inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om pappan hade kunnat få framgång i en sådan tvist och därmed få gemensam vårdnad, eller om han skulle få ensam vårdnad. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem hämtar och lämnar barnet vid delad vårdnad?

2019-07-10 i Barnrätt
FRÅGA |Vem hämtar och lämnar barnet vid delad vårdnad?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni föräldrar har gemensam vårdnad om barnet det gäller och att barnet bor växelvis hos er båda. Om ni som föräldrar kommit överens om att barnet ska bo hos er båda förväntas det även av er att ni kan komma överens om vem som ska hämta och lämna. Om ni som föräldrar inte kan komma överens om hur detta ska ske kan ni vända er till socialtjänsten för att genom samarbetssamtal få hjälp att komma överens. Vänliga hälsningar,