Kan vilka omständigheter som helst få betydelse i ett brottmål?

2018-09-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej,Tidigare i sommar blev jag anmäld för skadegörelse på mitt ex bil då jag hade förstört en ruta med en sten. Erkände allt i förhör och valde att inte ta någon offentlig försvarare. Bad även få strafföreläggande. Nu har jag fått brev på posten att det kommer tas i rättegång istället då de håller på att kolla över alla skadegörelse ärenden pga av något. Jag är åtalad för skadegörelsen men är nu oroad över all övrig osanning som mitt ex sa i förhöret. Hon sa bla att jag hade varit våldsam mot henne och att mitt psyke inte var stabilt - detta stämmer absolut inte och jag sa det till polisen innan jag godkände förundersökningen. Han sa då att det inte spelade någon roll då detta inte hade med fallet att göra, jag godkände då förundersökningen. Nu undrar jag om detta ändå kommer tas upp i rätten då hon sagt så i förhör och jag är orolig att saken kan bli värre? Det är ju i så fall egentligen fråga om förtal i hennes förhör.
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga och aktuell regleringJag förstår din fråga som så att du funderar kring vilka omständigheter som har relevans för ett visst mål vid rättegång. Frågor kring detta regleras av allmänna processrättsliga principer samt genom rättegångsbalken (RB). Fri bevisföring och bevisprövningInom svensk processrätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning. Fri bevisföring betyder att parterna i princip har rätt att åberopa all typ av bevisning och att alla typer av alla bevismedel är tillåtna. Fri bevisprövning i sin tur betyder att domstolen är fri i sin prövning och värdering av bevisen. (35 kap. 1 § RB).Bevis- och förhörstemaVarje bevismedel (ex. vittnesförhör) ska ha ett så kallat bevistema. Förhör har även ett förhörstema. Bevistemat utgör det som bevismedlet är tänkt att bevisa och förhörstemat ger information om vad förhöret gäller. Det måste alltså finnas ett rimligt syfte med att åberopa vittnesförhöret. I brottmål är det åklagarens gärningspåstående som ska bevisas. Om åklagaren åberopar förhör med ditt ex till styrkande för att du begått aktuell/aktuella skadegörelse/skadegörelser ska det som ditt ex säger styrka just dessa gärningar. Huruvida ditt ex påstående om ditt eventuella våld mot henne får bäring i rätten (om hon väljer att ta upp det i förhör) beror på om detta på något sätt kan styrka skadegörelsegärningarna som åtalet faktiskt rör. Huruvida dessa omständigheter ska tillmätas någon betydelse eller värdering för rättsfrågan eller sakfrågan i målet är upp till rätten att avgöra.Domstolens möjligheter att avvisa bevisningDomstolen har även rätt att avvisa bevisning om en omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet, om beviset inte behöv eller om beviset uppenbart skulle bli utan verkan. (35 kap. 7 § p. 1-3 RB).PolisanmälanOm du anser dig blivit utsatt för förtal av ditt ex, rekommenderar jag dig att upprätta en polisanmälan avseende detta. Att det pågår ett mål om skadegörelse har ingen betydelse för ditt upprättande av en sådan anmälan. Vill du läsa mer om förtalsbrottet kan du kika i 5 kap. 1 § brottsbalken.Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

När kan tingsrätten begära in bevisning i tvistemål?

2018-09-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan Tingsrätten (avser tvistemål) begära ut dokument från Rekonstruktören eller konkursförvaltaren?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan tingsrätten begära ut dokument för ett tvistemål?Det beror på vad för typ av tvistemål det är. Om det är ett tvistemål där förlikning om saken är tillåten har tingsrätten ingen möjlighet att begära in bevisning som detta skulle anses vara. Men gäller det istället ett tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten har tingsrätten möjlighet att begära in bevisning. Huvudregeln är alltså parterna i målet ansvarar för att föra bevisningen i målet, se 35 kapitlet 6 § rättegångsbalken. Vänliga hälsningar

Bevisvärdering

2018-09-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!För att fatta mig kort är jag delägare på en städfirma (och således egen juridisk person),och vi har blivit anklagade för stöld av en kund. Hon upplever det som vi "rotat" hos henne,och att hon blivit bestulen på några få dyra smycken (något vi definitivt inte gjort). Detta väntade hon ca 1 år med att berätta, efter ett väldigt långt uppehåll. Vi både beklagade och förklarade själva vår situation, och om hon hade något att styrka detta. Enligt hennes utsago hade hon inga bevis.Spola fram någon månad, och nu har hon video på hur, idiotiskt klåfingrig som jag är, tydligen råkat filma mig själv med en kamera hemma hos henne vid något tillfälle. Enligt hennes utsago (såklart), så låg denna kamera väl undanstoppad i en garderob, som hon då upplever vi "rotat" i vid något annat tillfälle. Vi har som praxis att vi stoppar undan eller sätter i ordning saker som ligger lösa huller om buller (exempelvis från golv innan dammsugning). Antagligen ska jag ha gjort detta, och under tiden snabbt glansat över en kamera jag personligen varit intresserad av att införskaffa, och bara beundrat den, och sedan lagt iväg den. Ärligt talat kommer jag inte alls ihåg, såklart ovetandes om att jag råkat få mig själv på bild, eller om kameran redan var igång. Mig veterligen har hon inte gjort en anmälan än, men min fråga är om jag har någon chans i detta eventuella fall överhuvudtaget. Jag personligen har inte haft någon direkt kontakt med henne alls angående detta. MVH Simon
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder fri bevisvärdering. Det betyder att rätten får bedöma värdet av ett bevis utan att vara bunden av något regelverk. I teorin innebär det att inga bevisvärderingsfrågor med säkerhet kan besvaras på förhand. I praktiken finns det dock omfattande teoretiska snårigheter i form av bevisvärderingsmodeller och viss rättspraxis att ta hänsyn till. Jag kommer hoppa över allt det. Mitt svar skulle annars bara innehålla en onödig och tråkig textmassa. Istället tänker jag använda mig av den fria bevisvärderingen.Att du fifflat lite med en kamera är inget bevis för att du eller någon av dina kollegor stulit smycken. I synnerhet inte med tanke på din motivering till att ha rört kameran. Detta minst sagt tunna bevisunderlag kan inte läggas till grund för ett åtal, och något åtal kommer därför inte heller väckas.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vem avgör om en namnteckning är oläslig?

2018-07-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vad utgör bevis för att en namnteckning är oläslig?Vem avgör om namnteckningen är oläslig i kontraktssammanhang?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror lite på i vilket sammanhang namnteckningens läslighet ska bedömas. Jag utgår därför ifrån att du vill veta hur en oläslig namnteckning kan påverka utgången i en domstolsprocess.Fri bevisvärderingOm en domstol ska avgöra huruvida ett giltigt avtal finns mellan två parter eller inte blir det domstolens uppgift att avgöra om (1) namnteckningen är läslig och (2) huruvida namnteckningens eventuella läslighet har någon betydelse för om ett avtal finns eller inte. Skriftliga avtal är alltid bevismedel, och eftersom vi i Sverige tillämpar så kallad fri bevisvärdering har domarna full frihet att själva avgöra vilket bevisvärde ett visst avtal har.En namnteckning är inte en förutsättning för ett giltigt avtalViktigt att poängtera är att en namnteckning sällan krävs för att ett avtal ska uppstå. Det skriftliga avtalet är istället en form av bevismedel som har till syfte att klargöra vad parterna har kommit överens om. Med en namnteckning är det kort och gott enklare att påvisa för domstolen att båda parterna är överens, men t.ex. en mailkonversation kan vara precis lika bra som bevismedel.SammanfattningSå sammanfattningsvis: Om du som part i en domstolsförhandling anser att ett giltigt avtal inte finns mellan dig och motparten behöver du (1) visa att namnteckningen är oläslig och (2) argumentera för att namnteckningens oläslighet innebär att inget avtal finns. Motparten behöver i så fall argumentera för att (1) namnteckningen är läslig eller (2) att namnteckningens oläslighet saknar betydelse.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Hur länge och var sparas bevismaterial i en brottsutredning?

2018-09-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejSparas bevismaterial i en grov brottsutredning efter att utredningen är klar, och i sådana fall var och hur länge?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om bevisningVad som händer med bevismaterial i en brottsutredning beror på vilken typ av bevisning det handlar om. Om det handlar om beslagtagna föremål förvaras de hos polisen och ges antingen tillbaka, lagras eller förstörs efter processen.Handlar det istället om bevismaterial i form av DNA-prover eller liknande, alltså saker som inte tillhör någon, så är de sekretessbelagda. Grad av sekretess får bedömas utifrån det enskilda fallet. Vanligtvis är sekretess gällande bevisning som allra starkast under förundersökningen. Var sparas bevisningen och hur länge?Bevisningen förvaras i polisens arkiv. Det finns ingen lag om hur länge bevisning ska sparas. Informationen om just hur länge ett särskilt bevisföremål sparas kan också vara svår att få tag på, då det omfattas av sekretess.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Angående bevisbörda

2018-09-12 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej,Jag hyrde en lägenhet i andrahand i ca 1,5 år och betalade en deposition på 5000 kr. Innan jag flyttade ut kom hyresvärden och inspekterade lägenheten för att säkerställa att allt fungerade som det borde. Hon godkände att lägenheten var i gott skick . Dock påpekade hon att vredet på spisfläkten satt lite löst och ansåg att jag borde stå för ersättning av vredet. Jag gick med på det och hon behöll depositionen för att kunna bekosta det nya vredet. Tanken var att hon skulle skicka tillbaka resten av depositionen inom 1 månad. Jag hör av mig till henne efter 3 månader och undrar varför hon inte har skickat resten av depositionen. Då nämner hon att hon inte kommer betala tillbaka resterande summa eftersom att hon bestämde sig för att hyra ut lägenheten igen och de nya inneboende noterade efter en veckas inflyttning att ugnen inte fungerade korrekt. Nu anklagar hon mig för att ha förstört ugnen när jag vet att den fungerade utmärkt när jag flyttade ut. Hon kontrollerade dessutom ugnen vid sin inspektionen men nu på står hon att hon inte gjorde det grundligt Får hon göra så enligt lagen?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår det rätt har ni upprättat ett depositionsavtal som går ut på att din hyresvärd ska kunna använda sig av 5000 kr för att täcka kostnader som du kunde komma att orsaka under din vistelsetid. Givetsvis får hon inte behålla pengarna om du inte har orsakat några skador. Om det är som du säger, att du inte orsakade skadorna på spisen, har din hyresvärd inte rätt att behålla vad som återstår av depositionen. Du har alltså rätt att få tillbaka pengarna. BevisbördaTyvärr är det en sak att ha rätt, och en annan sak att få rätt. Jag tänkte därför redogöra lite kort för hur jag tror att en domstol hade bedömt saken. Det som ofta avgör tvister är vem som har bevisbördan för olika påståenden. Jag tror att bevisbördan hade sett ut på följande sett i ditt fall. Du måste bevisa dina påståenden:1. att det föreligger ett depositionsavtal, 2. att du har betalt depositionen 3. att din hyresvärd inte har betalt tillbaka depositionenOm du har bevisat detta, vänder bevisbördan antagligen till din hyresvärd som å sin sida måste bevisa att spisen inte fungerar. Hon måste dessutom i vart fall göra sannolikt att spisens skador uppkommit under din vistelse, och att skadan uppstått genom att du har vanvårdat spisen. Men tanke på att din hyresvärd antagligen kommer att ha svårt att styrka ovanstående, tror jag att du hade haft en ganska god chans att vinna en sådan tvist vid domstol.Problemet som uppstår för dig är att du måste stämma din hyresvärd för att få tillbaka dina pengar. Det är ju din hyresvärd som har pengarna, och du kan inte få tillbaka dem om du inte lyckas övertala din hyresvärd att du har den juridiska rätten på din sida och hon väljer att återbetala dem frivilligt, eller vända dig till en domstol för att få detta fastställt.Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se

Vad göra när en känner sig orättvist behandlad av polisen?

2018-07-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Blev stoppad i en nykterhetskontroll och blev körd till en station för att blåsa. Testet visade 0,21. Alltså över gränsen för rattfylleri. Ca en timme tidigare hade jag av misstag fått i mig diskmedel. Jag sa detta till polisen och att jag därför ville lämna ett blodprov, vilket jag förvägrades.När jag senare kontrollerar innehållet i diskmedel visar det sig att det innehåller både alkohol och ethanol, vilket med all säkerhet gör att min utandningsluft innehåller alkohol. Intaget av diskmedel kan jag bevisa eftersom jag ringde till giftinformationen och det samtalet har jag inspelat. Hur skall jag driva detta på bästa sätt?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du anser dig ha blivit osakligt behandlad av polisen då de valt att inte undersöka all nödvändig bevis i fallet. När en känner sig orättvist behandlad av en myndighet, i detta fall polismyndigheten, ska en i första hand göra en JO-anmälan. Mer om anmälan kan du läsa på JO:s hemsida och där finner du även formulären som du ska fylla i och skicka in.Överlag kan nämnas en grundprincip i svensk processrätt - principen om fri bevisprövning (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Den innebär att all bevis får åberopas, utan begränsningar. Samtidigt finns principen om fri bevisvärdering som innefattar att det är upp till domstolen att fritt tillmäta beviset visst värde efter prövningen. I och med din rätt att få din röst hörd i domstolen, har du en vidare rätt att åberopa all bevis du finner lämplig (kontradiktoriska principen). Du kan därmed fritt be domaren om att få din inspelning uppspelad under rättegången. Jag har här förutsatt att du förnekat brott och att saken därmed kommer prövas i domstol.Du är välkommen att ställa eventuella frågor./Vänligen,

Min vän blir krävd på pengar på felaktig grund - vad kan vi göra för att bevisa att vännen inte ska betala?

2018-07-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA |En vän är utsatt för följande, hen sålde en bil och hen's ex var med vid tillfället och av praktiska skäl så sattes likvid in på ex konto för att sedan föras över till vännen, detta är föregående år. nu har hens ex blivit stämd där exet kräver återbetalning av dessa pengar som ex hävdar är ett personligt lån. Fast det var ju aldrig ex pengar till en början. Hur ska man lösa detta ?. Som jag ser det så kanske man måste leta rätt på köpare av bil som kan vittna om att samma summa sattes in på ex konto avseende köp av vännens bil som stod på henne.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag hängde med i svängarna så har din väns ex alltså stämt din vän på pengarna från försäljningen av bilen, men hävdat att grunden är att din vän lånat pengarna och alltså är återbetalningsskyldig. Det viktiga i den här situationen, precis som du redan insett själv, är att tänka på bevisläget.Bevisbördan påverkar vem som faktiskt måste bevisa någotFörst och främst måste din väns ex kunna bevisa sitt krav och att det faktiskt finns en skuld. Man brukar tala om bevisbördan i en tvist, alltså vems ansvar det är att bevisa att något har eller inte har hänt. Bevisbördan kan vara olika och det finns alltid viss osäkerhet, men vanligtvis ska man inte behöva bevisa att något inte har hänt. Det betyder alltså att din vän i första hand inte behöver bevisa att hen inte har lånat pengar. Istället är det exets ansvar att bevisa att vännen ska betala tillbaka ett lån. Eftersom det faktiskt inte har funnits något avtal om ett privatlån mellan din vän och hens ex, så borde det rimligtvis inte finnas något bevis för att det har hänt. Så länge din vän fortsätter hävda att det inte finns någon skuld att betala tillbaka på och exet inte kan bevisa att återbetalningsskyldigheten finns, så borde din vän inte bli skyldig att betala något om frågan går upp till domstol.Alltid bra att kunna bekräfta sin berättelse med bevisDäremot är frågan om bevisbördan och hur mycket som krävs för att bevisbördan ska skifta alltid osäker. Jag vet inte heller om exet har något som kan användas för att få en domstol att tro att det finns en skuld. Därför är det självklart bra om din vän kan hitta bevis för det hen själv hävdar. Det är bra om din vän har ett skriftligt köpeavtal för bilen där det står att köpet är mellan hen och köparen och att summan stämmer överens med summan som exet kräver. Kan vännen få kontakt med köparen av bilen som kan berätta hur köpet gick till så är det så klart också bra. Sammanfattningsvis är första steget för din vän helt enkelt att tydligt meddela att det inte rör sig om ett privatlån, utan att pengarna tillfälligt sattes in på exets konto i samband med ett bilköp. Din vän kommer sannolikt inte behöva bevisa att det inte varit fråga om ett lån, så länge exet inte kan ge något konkret bevis på att det rörde sig om ett lån. Den som hävdar att det finns en skuld måste kunna bevisa det. Skulle exet ha något som hen kan använda som bevis så är det bra om din vän kan styrka sin historia med bevis. Till exempel är det bra om din vän kan hitta köpeavtalet för bilköpet. Finns det inget avtal kan det vara bra om din vän kan få stöd för det hen hävdar av bilköparen. Nu vet jag inte hur långt det har gått i din väns fall, men om hen hamnar i en domstolsprocess och är osäker på hur hen ska göra kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Hen är i så fall välkommen att kontakta våra jurister och boka tid för ett möte.Vänligen,